Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Podstawowe informacje

Windykacja i egzekucja. Jak skutecznie odzyskać należności

 • Termin: 2021-11-05 - 2021-11-05
 • Lokacja: Kraków, Małopolskie
 • Cena netto: 880.00 830 zł (First Minute -50zł)
 • Cena brutto: 1020.90 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

AVENHANSEN Sp. z o.o.

 • 30-218 Kraków, Małopolskie
 • Podłącze 31
 • Telefon: 012 399 41 92
 • Fax: 012 383 23 45
 • Email: szkolenia.otwarte@avenhansen.pl
 • www: www.szkolenia.avenhansen.pl
Firma szkoleniowa AVENHANSEN Sp. z o.o.

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

 

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową:

Windykacja i egzekucja. Jak skutecznie odzyskać należności>>>

 

Celem szkolenia jest dostarczenie kompendium wiedzy z zakresu skutecznej windykacji i egzekucji. Udział w szkoleniu ma za zadanie udzielić odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, a także rozwiać wątpliwości dotyczące praktycznych aspektów stosowania przepisów prawa z zakresu omawianej tematyki.

Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do odpowiedzialności odszkodowawczej oraz dochodzenia roszczeń. Istotna, a często niejednoznaczna jest kwestia odpowiedzialności za długi w przypadku niewypłacalności dłużnika i w tym aspekcie konieczne staje się podejmowanie dalszych działań prawnych. Należy mieć także na uwadze kolejne etapy windykacji należności i sposoby jej egzekwowania. Ważna jest ponadto kwestia zawierania ugód na etapie przedsądowym oraz działania zmierzające do zwiększenia efektywności egzekucji oraz właściwe jej nadzorowanie. Nie można zapominać także o problematyce związanej z ochroną danych osobowych dla potrzeb windykacji i doręczeń.


Szkolenie polecamy dla:

 • osób zajmujących się windykacją należności, w szczególności: negocjowaniem spłaty należności z dłużnikami, telefoniczną windykacją należności, prowadzeniem windykacji w postępowaniach sądowych, współpracą z działami prawnymi lub kancelariami, współpracą z organami ścigania,
 • wszystkich osób zainteresowanych praktycznymi aspektami skutecznej windykacji i egzekucji.
   

Korzyści dla Uczestników szkolenia:
Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędną wiedzę oraz umiejętności skutecznego egzekwowania należności. Dowiedzą się jak wygląda droga efektywnego dochodzenia roszczeń, jakie narzędzia są przy tym pomocne i po które instytucje prawne należy sięgać. Szkolenie nastawione jest na rozpatrywanie praktycznych zagadnień pojawiających się w omawianej tematyce. W oparciu o liczne przykłady w sposób wszechstronny oraz kompleksowy zostanie przedstawiona istota podejmowania skutecznych działań prawnych w procesie windykacji i egzekucji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników zapewniamy bogate materiały szkoleniowe, a także możliwość konsultacji indywidualnych po zakończonym szkoleniu.

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład
 • prezentacja PP
 • analiza przypadków
 • moderowana dyskusja
 
PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ORAZ DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
Po zakończeniu modułu, Uczestnicy będą znali źródła i przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej. Merytoryczna część modułu stanie się podstawą do lepszego zrozumienia istoty dochodzenia roszczeń. Omówione i przedstawione narzędzia oraz instytucje prawne staną się bazą dla kolejnych poruszanych zagadnień w obranej tematyce.

 1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
  • Źródła odpowiedzialności
  • Przesłanki odpowiedzialności
  • Odpowiedzialność za osoby trzecie
  • Zwolnienie od odpowiedzialności
 2. Kary umowne
 3. Odpowiedzialność deliktowa
  • Istota odpowiedzialności
  • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt
 4. Dochodzenie roszczeń.
  • Przedsądowe dochodzenie roszczeń
  • Sądowe dochodzenie roszczeń
  • Postępowanie sądowe - nakazowe, upominawcze, uproszczone
  • Specyfika elektronicznego postępowania upominawczego
  • Praktyka postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego

 

MODUŁ II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI – KTO ODPOWIADA ZA DŁUGI W PRZYPADKU NIEWYPŁACALNOŚCI DŁUŻNIKA

Dzięki zdobytej wiedzy, w ramach tego modułu, Uczestnicy dowiedzą się kto odpowiada za długi w przypadku niewypłacalności dłużnika. Informacje te pozwolą na dokonanie prawidłowej oceny w konkretnym stanie faktycznym i skierowanie postępowania przeciwko właściwej osobie, co też przyczynia się do zwiększenia skuteczności windykacji i egzekucji.

 1. Spółki - wspólnicy przy spółce cywilnej, wspólnicy w spółkach prawa handlowego.
 2. Członkowie zarządów spółek kapitałowych
 3. Małżonkowie - umowy o rozdzielność majątkową
 4. Spadkobiercy
 5. Współdłużnicy
 6. Dłużnicy rzeczowi z zabezpieczeń

 

MODUŁ III. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI I JEJ EGZEKWOWANIE - ETAPY

Uczestnicy, w ramach tego modułu, poznają poszczególne etapy windykacji i elementy je charakteryzujące. Dowiedzą się jak prawidłowo zorganizować czynności windykacyjne przed skierowaniem windykacji na drogę postępowania sądowego. Jak przebiega etap sądowy oraz egzekucyjny i jakie kroki należy podjąć by skutecznie wyegzekwować dochodzone roszczenie.

 1. I Etap przedsądowy i pozasądowy (m.in. czynności przygotowawcze, określenie dłużnika, wezwania, upomnienia, ustalenie wartości zobowiązania, negocjacje)
 2. II Etap sądowy (m.in. właściwość sądu, opłaty, nowe regulacje w zakresie odsetek, tytuły wykonawcze, klauzula wykonalności)
 3. III Etap egzekucyjny (m.in. wniosek egzekucyjny, opłaty, właściwość komornika, skarga na czynności komornika)

 

MODUŁ IV. ZAWIERANIE UGÓD NA ETAPIE PRZEDSĄDOWYM - ZNACZENIE PRAWNE I FAKTYCZNE
Po zakończeniu modułu, Uczestnicy będą znali zasady zawierania ugód, jej mocne i słabe strony oraz korzyści jakie może ona przynieść. Niewątpliwie zawarcie ugody na etapie przesądowym jest często skutecznym rozwiązaniem wobec nierzetelnych kontrahentów, a nawet jedynym sposobem na wyegzekwowanie należności.

 1. Zasady zawierania ugody
 2. Zawarcie ugody jako sposób na wyegzekwowanie należności
 3. Znaczenie prawne i faktyczne zawierania ugody na etapie przedsądowym

 

MODUŁ V. ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI EGZEKUCJI – ZLECENIE WINDYKACJI KANCELARII PRAWNEJ, CZY SAMODZIELNE PROWADZENIE DZIAŁAŃ
W ramach tego modułu Uczestnicy poznają techniki i sposoby na zwiększenie efektywności egzekucji. Dowiedzą się ponadto do kogo mogą się zwrócić z prośbą o pomoc bądź wsparcie przy jej prowadzeniu. Jeśli natomiast zdecydują się na samodzielne prowadzenie działań, wówczas zostaną im udzielone cenne wskazówki i rady by jak najskuteczniej wyegzekwować należności.

 1. Techniki i sposoby na zwiększenie efektywności egzekucji
 2. Zlecenie windykacji kancelarii prawnej
 3. Samodzielne prowadzenie działań

 

MODUŁ VI. DALSZE DZIAŁANIA PRAWNE PRZY STWIERDZONEJ NIEWYPŁACALNOŚCI DŁUŻNIKA
Uczestnicy, po zakończeniu tego modułu, poznają dalsze działania prawne jakie można podjąć przy stwierdzonej niewypłacalności dłużnika. Zdobyta wiedza pomoże na właściwy dobór konkretnego rozwiązania do określonego stanu faktycznego, tak aby jak najskuteczniej wyegzekwować dochodzone należności.

 1. sprzedaż wierzytelności
 2. skarga pauliańska
 3. dobrowolne poddanie się egzekucji w akcie notarialnym
 4. wpis dłużnika do rejestru - KRS oraz rejestry prywatne

 

MODUŁ VII. WŁAŚCIWE NADZOROWANIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
Dzięki zdobytej wiedzy, w ramach tego modułu Uczestnicy poznają jak wygląda właściwe nadzorowanie postępowania egzekucyjnego oraz jakie działania i czynności są podejmowane. Wiedza ta pomoże zrozumieć sposób prowadzenia tego postępowania oraz wyjaśni wiele kluczowych kwestii związanych z prowadzeniem skutecznej egzekucji.

 1. Działania podejmowanie przed wszczęciem postępowania przed komornikiem - ustalenie właściwości, rozmowy wstępne
 2. Zaliczki egzekucyjne - jak ograniczyć koszty
 3. Bieżący kontakt z komornikiem podczas prowadzonego postępowania
 4. Informacje przekazywane komornikowi
 5. Uczestnictwo w czynnościach egzekucyjnych

 

MODUŁ VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB WINDYKACJI I DORĘCZEŃ
Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy zostaną zapoznani z kwestią ochrony danych osobowych dla potrzeb windykacji i doręczeń. Kwestia przetwarzania danych osobowych, ewentualnych zgód czy też zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zostanie zaprezentowana w oparciu o konkretne przykłady, dla lepszego ich zobrazowania.

 1. Problematyka danych osobowych
 2. Przetwarzanie danych w celach windykacyjnych
 3. Podstawa prawna ochrony danych osobowych

 

MODUŁ IX. ZAGADNIENIA KONTROWERSYJNE W WINDYKACJI I EGZEKUCJI - ROZWIĄZYWANIE ICH W PRAKTYCE
Dzięki zdobytej wiedzy, w ramach tego modułu - każdy Uczestnik zapozna się z praktycznym rozwiązaniem kontrowersyjnych zagadnień pojawiających się w windykacji i egzekucji w oparciu o doktrynę i orzecznictwa sądowe.

Szkolenie prowadzi:
Łukasz Miętkowski

Świadczy stałą obsługę prawną spółek kapitałowych działających na rynku polskim i niemieckim w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, karnego oraz karno – skarbowego związaną także z odpowiedzialnością członków organów spółek za podejmowane działania; reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami oraz organami administracji. Doradza przy planowaniu optymalizacji podatkowych oraz inwestycyjnych. Przygotowuje kompleksowe działania nakierowane na obowiązek ochrony środowiska informacyjnego  - ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej.

 

W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu:

 • Interaktywność szkolenia z Trenerem AVENHANSEN
 • Miłą i fachową obsługę
 • Doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne Trenera
 • Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
 • Autorskie materiały szkoleniowe podczas pracy on-line oraz do pobrania
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów oraz wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia w ramach stworzonego specjalnie w tym celu profesjonalnego forum szkoleniowego: Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl
 • Hotel*****Radisson Blu Kraków
 • Kraków
 • woj. Małopolskie
Termin: 2021-09-17 - 2021-09-17
Lokacja: Warszawa, Mazowieckie
Cena: 880.00 830 zł (First Minute -50zł)

-50zł

Najnowsze szkolenia:

Zastosowanie Modeli Kompetencyjnych
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Kompetencje stanowią jeden z kluczowych elementów obecnych, nowoczesnych systemów rozwoju pracowników. Adekwatne do potrzeb organizacji zaplanowanie, ...

FIDIC dla zaawansowanych, czyli jak korzystać z procedury z polskim prawem i zwyczajami praktyki na
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Procedura FIDIC, wykorzystywana przy realizacji projektów budowlanych, staje się obowiązującym standardem w postępowaniach przetargowych oraz w fazie projektowania, realizacji, monitorowania i rozliczania inwestycji...

DUE DILIGENCE w procesach biznesowych - teoria i praktyka
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest prezentacja procedur składających się na „Due diligence” i praktyczne ukazanie możliwych do wykorzystania zastosowań ...

Ocenianie i motywowanie pracowników - umiejętności menadżerskie
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Rekomendowane szkolenie „Ocenianie i motywowanie pracowników” łączy elementy szkolenia z zarządzania zespołem i wartościami inteligencji emocjonalnej...

Nowoczesne narzędzia efektywnej rekrutacji i headhuntingu pracowników, czyli trening mistrzów rekrut
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Poszukiwanie odpowiedniego kandydata na pracownika to bardzo trudne zadanie, które wymaga od pracodawcy zaangażowania, nakładów czasowych i finansowych. Normą staje się więc, że do przeprowadzenia rekrutacji, szczególnie na stanowiska wymagające

Umowy handlowe - warsztaty dla zaawansowanych
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Szkolenie z obszerną częścią warsztatową skierowane do osób pragnących usystematyzować swoją wiedzę oraz sprawdzić swoje umiejętności w zakresie konstruowania umów handlowych

Ofensywne techniki sprzedaży
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Zapraszamy na naszą stronę internetową:Ofensywne techniki sprzedaży>>> Cele szkolenia:•             Poznanie zasad odpowiedniego przygotowania do sprzedaży•             Poznanie typologii klienta (...)

Skuteczne negocjacje biznesowe,czyli dlaczego tak trudno jest się nam porozumieć? Praktyczne warszta
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową:Skuteczne negocjacje biznesowe>>> Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia negocjacji. Trener podczas zajęć (...)

Lean Manufacturing i 5S - nowoczesna produkcja
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Zapraszamy na naszą stronę internetową:Lean Manufacturing i 5S - nowoczesna produkcja>>> Cele szkolenia:Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu Lean Manufacturing Poznanie narzędzi Lean Manufacturing (...)

Techniki kreatywnego myślenia i tworzenia innowacyjnych rozwiązań
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest rozwijanie kreatywności w zespole. Poruszane zagadnienia będą dotyczyły technik kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów.

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasWindykacja i egzekucja. Jak skutecznie odzyskać należności, Szkolenie Prawne, windykacja, inne, Kraków. otwarte

© 2010 - 2021 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.