Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Regulamin serwisu

Administrator – Firma Aplit – Grzegorz Malinowski z siedzibą w Koninie, przy ul. Karłowicza 8/32, NIP: 665-180-95-85, REGON: 300137480

Szkolenia24h.pl, Kursy24h.pl – serwisy, portale szkoleniowe obsługiwane przez administratora, nazywane dalej serwisami

Konto Firmowe - ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Koncie Firmowym należy przez to rozumieć osobę fizyczną wyznaczoną przez Firmę Szkoleniową uprawnioną do działań promocyjnych i reklamowych, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez serwis www.szkolenia24h.pl należący do APLIT.PL

Konto Użytkownika - ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Koncie Użytkowniku należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez serwis www.szkolenia24h.pl należący do APLIT.PL

Opłata abonamentowa - uiszczane przez Klienta wynagrodzenie za usługi świadczone na podstawie przesłanego zamówienia na zakup jednego z płatnych Pakietów oferowanych przez serwisy na rzecz Klienta

Szczegółowe informacje na temat oferowanych usług przez Administratora znajdują się na stronie http://www.szkolenia24h.pl/reklama/ jak również po utworzeniu konta i zalogowaniu się do panelu przez Klienta, mogą zostać również przekazane przez pracowników obsługujących serwisy – kontakt na stronie http://www.szkolenia24h.pl/kontakt/

Uwaga: Serwis do prawidłowego działania wymaga włączenia obsługi plików cookies (ciasteczek) w Twojej przeglądarce
Pliki cookies są domyślnie włączone w każdej przeglądarce, zatem jeśli nie zostały wyłączone przez użytkownika - serwis będzie działał prawidłowo.

W komputerach firmowych informatycy często ustawiają wysokie zabezpieczenia (np w stosunku do plików cookies) - może to utrudniać korzystanie z serwisów.

Jeśli występują problemy z logowaniem/wylogowaniem sprawdź, czy przeglądarka jest skonfigurowana poprawnie:

Internet Explorer (Wymagana wersja 7.x lub nowsza):
- Menu Narzędzia > Opcje internetowe, zakładka Ogólne - sekcja Historia przeglądania > Ustawienia - sekcja Tymczasowe pliki internetowe - zaznacz: Za każdym razem gdy odwiedzam tę stronę,
- Menu Narzędzia > Opcje internetowe, zakładka Prywatność - sekcja Ustawienia - Zaawansowane - zaznacz: Zastąp automatyczną obsługę plików cookie, w sekcji Pliki Cookie tej samej firmy - zaznacz: Zaakceptuj oraz opcję: Zawsze zezwalaj na pliki cookie dotyczące sesji

Mozilla Firefox:
- Firefox > menu Opcje > Opcje, panel Prywatność > sekcja Historia - z listy rozwijanej wybrać: Program Firefox będzie używał ustawień historii użytkownika - zaznaczyć: Akceptuj ciasteczka,
- Firefox > menu Opcje > Opcje, panel Treść > zaznacz: Włącz obsługę języka JavaScript

Google Chrome:
- Ustawienia Google Chrome > Opcje, zakładka Dla zaawansowanych > sekcja Prywatność > Ustawienia treści > sekcja JavaScript - zaznacz: Zezwalaj na wykonywanie kodu JavaScript w witrynach (zalecane)
- Ustawienia Google Chrome > Opcje, zakładka Dla zaawansowanych > sekcja Prywatność > Ustawienia treści > sekcja Pliki Cookie - zaznacz: Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)

Opera:
- Menu Opera > menu Ustawienia > Preferencje, zakładka Zaawansowane > Zawartość - zaznacz: Włącz obsługę JavaScript
- Menu Opera > menu Ustawienia > Preferencje, zakładka Zaawansowane > Ciasteczka - zaznacz: Akceptuj ciasteczka tylko z witryny, którą odwiedzam

Jeśli nie możesz się zalogować lub wylogowuje Cię z konta sprawdź ustawienia powyżej lub skorzystaj z innej przeglądarki niż ta, którą aktualnie używasz.
Warto także sprawdzić, czy problem występuje na innym komputerze (np poza firmą). Można także spróbować logowania ze strony www.kursy24h.pl

Zasady ogólne korzystania z serwisów

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamieszczania przez klientów w serwisach informacji o prowadzonej działalności, oferowanych usługach.
 2. Korzystanie z serwisów, rejestracja konta lub logowanie do serwisów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Z chwilą rejestracji konta Klient oświadcza iż:
  • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które serwisy Szkolenia24h.pl, Kursy24h.pl zbiera w celu wykonywania zawieranej umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości zgodnie z godnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.nr133 poz.883) wraz z późniejszymi zmianami
  • został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany przy zawarciu umowy lub nowy adres wskazany w terminie późniejszym informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez Administratora, informacji handlowych o nowych usługach serwisów oraz jego partnerów oraz Biuletynów informacyjnych,
  • serwis nie odpowiada za nieprawidłowości wynikające z udostępniania przez Firmę Szkoleniową innym podmiotom własnego loginu i hasła.
 4. Klient zobowiązany jest podać prawdziwe i aktualne dane a w momencie, gdy ulegną one zmianie, do niezwłocznej ich aktualizacji i przekazania tych informacji Administratorowi.
 5. Klient oświadcza, że wszelkie wprowadzone przez niego dane oraz materiały nie naruszają praw osób trzecich. Wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z bezprawnego charakteru tych danych i materiałów wystosowane przeciwko administratorowi zostaną przeniesione na klienta popełniającego zakazany regulaminem czyn.
 6. Z bezpłatnego terminu próbnego świadczenia usługi, ma prawo skorzystać Klient (firma szkoleniowa korzystająca z panelu dodawania szkoleń i kursów) tylko jednorazowo. W przypadku korzystania z okresu bezpłatnego, testowego Administrator kontaktują się w celu ustalenia czy usługa ma być przedłużona na warunkach zawartych w ofercie. Klient nie jest obciążony kosztami opłaty abonamentowej bez jego zgody.
 7. Opłata abonamentowa za świadczone usługi na rzecz Klienta przez Administratora ustalana jest na podstawie oferty oraz zamówienia przesłanego przez klienta w formie elektronicznej, email, faxu, pocztą i stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
 8. W przypadku braku płatności w zastrzeżonym terminie, Administrator ma prawo zawiesić świadczenie usługi do chwili uregulowania płatności przez Klienta, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu wobec Klienta i osób trzecich.
 9. Usługi abonamentowe nie są wydłużane automatycznie.
 10. Obiekty szkoleniowe zainteresowane reklamą sal szkoleniowych w serwisie Szkolenia24h.pl zapraszamy do zapoznania się z aktualnie obowiązującą reklamą. Szczegóły dotyczące dodawania prezentacji przedstawia handlowiec obsługujący dane województwo.
 11. Regulamin może być zmieniony przez właściciela serwisu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej.

Zasady umieszczania szkoleń, kursów, artykułów

Poniższe zasady mają na celu dbanie o jakość wpisów zamieszczanych w serwisach szkolenia24h.pl i kursy24h.pl, a przez to poprawienie komfortu użytkowania serwisu przez odwiedzających zainteresowanych ofertą szkoleniową.

 1. Klient ma obowiązek podawać tylko i wyłącznie prawdziwe informacje na temat terminów szkoleń/kursów.
 2. Klient jest zobowiązany podawać faktyczne dane na temat wprowadzonego szkolenia.
 3. Zabronione są wszelkie akcje mające na celu zmanipulowanie wyników wyszukiwania w portalu. W szczególności nie należy duplikować szkoleń (dodawać kilkukrotnie z tą samą lub minimalnie zmienioną treścią), ani przypisywać ich do błędnych kategorii.
 4. W przypadku celowego wprowadzania nieprawdziwych informacji, w tym terminów szkoleń/kursów administrator serwisów zastrzega sobie prawo do usuwania opisu szkolenia/kursu bez ostrzeżenia.
 5. Wprowadzając artykuły do serwisu Klient musi pamiętać o tym, iż:
  • treść artykułu nie może być treścią opisu szkolenia/kursu,
  • artykuły muszą posiadać treść poprawną merytorycznie,
  • zdjęcia/logotypy dodawane w zajawce powinny posiadać krótką nazwę,
  • treści zajawki nie wprowadzamy ponownie w treści artykułu.
 6. Przy nagminnym łamaniu regulaminu administrator zablokuje całkowicie konto nierzetelnej firmy szkoleniowej.
 7. Klientowi, którego konto zostanie zablokowane na skutek łamania regulaminu, nie przysługuje zwrot kosztów.

Newsletter i mailing

 1. Wydawcą newslettera jest Aplit Grzegorz Malinowski z siedzibą w Koninie.
 2. W ramach usługi do użytkowników wysyłana jest w sposób cykliczny przesyłka za pośrednictwem poczty e-mail (zwana dalej Newsletterem), zawierająca informacje o aktualnych szkoleniach, kursach oraz innych tematach związanych z portalami szkolenia24h.pl i kursy24h.pl
 3. Usługa Newslettera jest usługą bezpłatną oraz dostępną dla każdego użytkownika serwisów szkolenia24h.pl oraz kursy24h.pl.
 4. Zamówienie przez użytkownika Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie dodatkowych informacji handlowych oraz o akcjach promocyjnych.
 5. Subskrybent Newslettera może w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego na górze każdej wiadomości.
 6. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą Newslettera.
 7. Adres e-mail podany przez subskrybenta nie będzie udostępniany osobom trzecim bez jego zgody.
 8. Regulamin może być zmieniony przez właściciela serwisu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej.
 9. We wszelkich sprawach spornych zastosowanie mają Zasady ogólne korzystania z serwisów.

Biuletyn informacyjny

 1. Wydawcą Biuletynu Informacyjnego jest serwis www.szkolenia24h.pl.
 2. W ramach usługi do Firm Szkoleniowych wysyłany jest Biuletynem Informacyjnym (za pośrednictwem poczty e-mail), zawierający informacje o obiektach szkoleniowych, ofertach specjalnych na wynajem oraz innych tematach związanych z portalami szkolenia24h.pl i kursy24h.pl oraz wiadomości partnerów serwisów.
 3. Usługa Biuletynu Informacyjnego jest bezpłatna i dostępna dla każdej Firmy Szkoleniowej.
 4. Firmy Szkoleniowe z wykupionym abonamentem mogą zrezygnować z otrzymywania Biuletynu odznaczając w swoim profilu w panelu administracyjnym opcję otrzymywania biuletynu.
 5. Firmy Szkoleniowe darmowe mogą zrezygnować z otrzymywania Biuletynu, jednak wiąże się to z całkowitym wyłączeniem konta Użytkownika. Konto można wyłączyć w panelu administracyjnym (Dane firmy->wyłącz konto) oraz włączyć w dowolnie wybranym momencie.

Rynek Szkoleń

Konto Firmowe
 1. Firma szkoleniowa zobowiązana jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 2. Aby uzyskać dostęp do Rynku Szkoleń należy posiadać dostęp do Konta Firmowego lub Konta Użytkownika w naszym serwisie - zapraszamy do zapoznania się aktualną ofertą reklamową serwisu.
 3. Korzystanie z Rynku szkoleń jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. We wszelkich sprawach spornych zastosowanie mają Zasady ogólne korzystania z serwisów.
Konto Użytkownika
 1. Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 2. Dodane ogłoszenia są moderowane i publikowane dopiero po akceptacji administratora.
 3. Rejestracja "Kont Darmowych" nie wiąże się z żadnymi opłatami!
 4. Korzystanie z Rynku szkoleń jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. We wszelkich sprawach spornych zastosowanie mają Zasady ogólne korzystania z serwisów.

Data aktualizacji: 14.11.2012r

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nas© 2010 - 2024 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.