Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Oferta tygodnia:

Do końca:2020-08-16

Było:430zł

Jest:387zł

Podstawowe informacje

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa

 • Termin: Do ustalenia
 • Lokacja: Do uzgodnienia.
 • Cena netto: Do uzgodnienia
 • Inne:
  Szkolenie zamknięte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

 • 02-229 Warszawa, Mazowieckie
 • Światowa 22
 • Telefon: 22 460 46 12
 • Fax: 22 460 46 04
 • Email: marketing@progressproject.pl
Firma szkoleniowa Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Szkolenie zamknięte

(sprawdź termin szkolenia otwartego)

 

 

Opis i cele szkolenia
Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa decyduje o planowej realizacji produkcji lub sprzedaży, rzutując w efekcie na poziom obsługi klienta na docelowym rynku. Celem szkolenia jest omówienie i ćwiczenie metod wpływających na sprawny i efektywny przepływ materiałowy. Bazujące na przypadkach przedsiębiorstw obliczenia pomogą zapewnić koordynację działań gospodarki materiałowej, transportu i realizacji dostaw, planowania zapasów
i magazynowania, z procesami produkcji, utrzymania ruchu, remontów i napraw. Znaczący udział kosztów zakupu
i zaopatrzenia w sprzedawanych towarach lub produkowanych wyrobach, wywołuje potrzeby szczegółowej analizy dostawców i sposobów realizacji dostaw, poziomów zapasów i miejsc magazynowania. Wykonywane analizy rachunkowe pomogą w zrozumieniu wpływu zaopatrzenia na koszty procesów logistycznych i produkcyjnych. Szkolenie ma formę zajęć wykładowych z dużą interakcją z uczestnikami, prowadzone są również warsztaty i ćwiczenia umożliwiające zastosowanie w praktycznych przykładach treści i narzędzi przekazywanych w czasie szkolenia. Warsztatowa forma szkolenia pomaga uczestnikom dostosować poznane narzędzia do własnych potrzeb i stosować je w praktyce swoich organizacji.

Korzyści dla uczestników
•    rozszerzenie wiedzy o organizacji procesów zakupu i zaopatrzenia materiałowego,
•    poznanie wpływu procesów zaopatrzenia na procesy logistyczne i produkcyjne,
•    poznanie metod i narzędzi planowania zapotrzebowania materiałowego,
•    nabycie umiejętności analizy efektywności przepływów materiałowych w łańcuchu dostaw (wewnętrznym
i zewnętrznych),
•    umiejętność wykonywania analizy struktury i kosztów zapasów,
•    uzyskanie wiedzy potrzebnej do optymalizacji zapasów - w tym zapasów bezpieczeństwa i zapasów sezonowych,
•    poznanie narzędzi umożliwiających wykrywanie i analizę przypadków "dzikiego" popytu,
•    poznanie cyklu zaopatrzenia przedsiębiorstwa,
•    umiejętność budżetowania i wykonania analiza kosztów zaopatrzenia.


Czas trwania
16 godzin dydaktycznych - 2 dni

 

 


 

 

Program szkolenia

 1.    Dział zaopatrzenia i gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie:
•    uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne zaopatrzenia przedsiębiorstwa,
•    integracja i współdziałanie działu zaopatrzenia i gospodarki materiałowej z innymi działami w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa,
•    planowanie materiałowe w procesie planowania sprzedaży i produkcji (S&P),
•    punkt rozdziału a strategie zarządzania materiałem,
•    indeks materiałowy - zastosowanie w zintegrowanych systemach informatycznych,
•    struktura wyrobu, marszruta produkcyjna i cyklogram wyrobu,
•    mechanizm MRP - przykład kalkulacji.

2.    Planowanie i organizacja procesu zaopatrzenia i przepływu materiałów:
•    analiza procesu zaopatrzenia,
•    organizacja zaopatrzenia - strategie wyboru dostawców,
•    procedura kwalifikacji, kryteria selekcji i metody oceny dostawców,
•    kontrakt zaopatrzeniowy i warunki jego realizacji,
•    składanie zamówień do dostawcy, wymiana informacji i dokumentów,
•    planowanie transportu w procesie realizacji dostaw, kalkulacja kosztów transportu w zaopatrzeniu materiałowym.

3.    Przepływy materiałów i zapasy:
•    proces planowania przepływu materiałów w przedsiębiorstwie,
•    planowanie i prognozowanie potrzeb materiałowych,
•    planowanie zapasów, analiza i odtwarzanie stanów magazynowych,
•    systemy planowania zamówień i dostaw,
•    punkt rozdziału - elastyczność, czas reakcji a możliwości przedsiębiorstwa,
•    współpraca z dostawcami - korzyści i zagrożenia w JiT i VMI,
•    czynniki kształtowania zapasów - mechanizmy w PULL i PUSH,
•    analiza poziomów (wielkości) zapasów,
•    czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych,
•    wielkość zapasów bieżących, metody optymalizacji,
•    poziom zapasów bezpieczeństwa, wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów,
•    ABC i XYZ - zastosowanie na przykładzie kalkulacji,
•    koszty zapasów, podział i analiza.

4.    Kalkulacja kosztów zaopatrzenia i analiza wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa:
•    analiza wyników działań gospodarki materiałowej i procesu zaopatrzenia – terminowość, kompletność, jakość, koszty, czas,
•    organizacja i niezawodność dostaw - system mierników kompleksowej oceny zaopatrzenia,
•    ewidencja kosztów zaopatrzenia w zakładowym planie kont przedsiębiorstwa,
•    kalkulacja kosztów materiałowych i zaopatrzenia,
•    budżetowanie gospodarki materiałowej,
•    budżetowanie działu zaopatrzenia - przykład kalkulacji,
•    analiza wartości w procesie zaopatrzenia.

5.    Narzędzia organizacji gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie:
•    system informatyczny gospodarki materiałowej,
•    zastosowanie narzędzi automatycznej identyfikacji w procesie zaopatrzenia – systemy identyfikacji, elektroniczna wymiana danych, etykiety logistyczne, traceability,
•    elektroniczna wymiana danych - potencjał i zasady organizacji.


 

Najnowsze szkolenia:

TPM - Kompleksowe zwiększanie wydajności parku maszynowego
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel:Przedmiotem szkolenia jest szukanie wzrostu potencjału produkcyjnego posiadanego parku maszynowego oraz zespołowe wypracowanie usprawnień w systemie utrzymania ruchu jak i również wzrosty efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń produkcyjnych

Diagnoza kandydatów metodą DEEP HIDE - współczesne osiągnięcia psychodiagnostyki w selekcji personel
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel: Celem szkolenia jest prezentacja i trening najnowocześniejszych technik prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej na różnorodne stanowiska pracy. Uczestnicy poznają diagnozę pożądanych cech i uzdolnień metodami intencji ukrytych

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel: kształtowanie umiejętności zarządzania zespołem pracowników magazynów, doskonalenie kompetencji komunikacyjnych, podnoszenie efektywności grupowych form pracy, zwiększanie motywacji indywidualnej i zespołowej

Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel:Dowiesz się,jak umysł świadomy i nieświadomy odbiera to,co usłyszał,zobaczył i poczuł, czyli w jaki sposób mózg odbiera i przetwarza informacje.Będziesz potrafił rozpoznawać różne typy osobowości i dostosować do każdego z nich swoje zachowanie

Zarządzanie łańcuchem dostaw
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie się z, jak i przećwiczenie najlepszych praktyk wykorzystywanych w budowaniu i rozwijaniu elastycznych łańcuchów dostaw.

Jawne i ukryte umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel: Głównym celem szkolenia jest przede wszystkim przekazanie uczestnikom praktycznych narzędzi selekcyjnych pozwalających na profesjonalne prowadzenie spotkań i rozmów kwalifikacyjnych, a w związku z tym efektywny wybór kandydatów do pracy

Sztuka prowadzenia prezentacji z wykorzystaniem programu MS PowerPoint
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

W pierwszym dniu uczestnicy poznają zasady tworzenia profesjonalnych prezentacji w programie Power Point. Drugi dzień to warsztat uczący efektywnej sztuki prezentowania na forum materiałów przygotowanych w dniu pierwszym.

Standaryzacja pracy
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Podstawą szkolenia jest gra symulacyjna, której rundy będą powtarzane po kolejnych blokach tematycznych.

Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z maksymalnymi, dopuszczalnymi okresami czasu prowadzenia pojazdu, minimalnymi wielkościami przerw i odpoczynków obowiązującymi kierowców wykonujących przewozy drogowe.

Inwentaryzacje w nowoczesnym przedsiębiorstwie
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników przedsiębiorstwa do skutecznego przygotowania i przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nas



Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa, Szkolenie Produkcja, Logistyka, . zamkniete

© 2010 - 2020 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.