Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

WINDYKACJA DLA KSIĘGOWYCH, Szkolenie Księgowe, Prawne, windykacja, cywilne, windykacja, płatnik, Wrocław. otwarte

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Oferta tygodnia:

Do końca:2017-05-28

Było:1690zł

Jest:1490zł

Podstawowe informacje

WINDYKACJA DLA KSIĘGOWYCH

 • Termin: 2017-06-01 - 2017-06-01
 • Lokacja: Wrocław, Dolnośląskie
 • Cena netto: 490.00 zł
 • Cena brutto: 602.70 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

SZKOLENIA ORYLION

 • 20-824 Lublin, Lubelskie
 • Al.Warszawska 102
 • Telefon: (081) 532-62-06,
 • Fax: (081) 532-62-06
 • Email: biuro@orylion.pl
 • www: www.orylion.pl
Firma szkoleniowa SZKOLENIA ORYLION

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

PROGRAM SZKOLENIA

1. Klasyfikacja dłużników.
    1.1. Biedacy.
    1.2. Fraudzi.
    1.3. Gracze.
    1.4. Techniki stosowane przez dłużników w celu opóźnienia faktycznej zapłaty.
    1.4.1. Twierdzenie, że dokonali przelewu.
    1.4.2. Zbieranie środków na zobowiązania wobec instytucji państwowych
i inne ważne wydatki.
    1.4.3. Zastrzeżenia wobec dostawy.
    1.4.4. Nawał obowiązków.
    1.4.5. Wypadek losowy.  
 
2. Windykacja telefoniczna.
    2.1. Postępowanie w przypadku dużych kwot.
    2.2. Postępowanie w przypadku mniejszych kwot.
    2.3. Elementy występujące w rozmowie telefonicznej z kontrahentem.
        2.3.1. Nawiązanie rozmowy.
    2.3.2. Powody braku zapłaty.
    2.3.3. Wyłapywanie sprzeczności w oświadczeniach kontrahenta.
    2.3.4. Negocjacje z dłużnikiem.
    2.3.5. Znalezienie wyjścia z sytuacji (kto ma je zaproponować?).
    2.3.6. Notatka z rozmowy telefonicznej.
    2.4. Osoba rozmówcy (z kim rozmawiamy?).
    2.5. Konsekwencja w działaniach windykacyjnych.
    2.6. Klasyfikacja należności w zależności od okresu po terminie płatności.
 
3. Wezwania do zapłaty.
    3.1. Upomnienie.
    3.2. Wezwanie do zapłaty.
    3.3. Wezwanie przedprocesowe.
 
4. Spotkania bezpośrednie.
    4.1. Przygotowanie do spotkania bezpośredniego.
    4.2. Jakie powinny być efekty spotkania bezpośredniego.
 
5. Przedawnienie roszczeń.
    5.1. Okres przedawnienia roszczeń.
    5.2. Przerwanie biegu przedawnienia i jego skutki w zakresie dochodzenia roszczeń.
    5.3. Jakość dokumentów a skuteczne przerwanie biegu przedawnienia.
    5.4. Wpływ przedawnienia roszczeń na możliwość przekazania sprawy na drogę  postępowania sądowego.
 
6. Postępowanie sądowe.
    6.1. Dokumenty, które należy przekazać do sądu.
    6.2. Trzy podstawowe rodzaje postępowań sądowych.
           6.2.1. Postępowanie zwykłe.
           6.2.2. Postępowanie upominawcze.
           6.2.3. Postępowanie nakazowe.
    6.3. Inne tryby postępowań sądowych.
    6.3.1. Postępowanie uproszczone.
    6.3.2. Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU).
    6.3.3. Zawezwanie do próby ugodowej.
    6.3.4. Sąd polubowny.
 
7. Postępowanie upadłościowe.
 
7.1. Przesłanki do ogłoszenia upadłości przez sąd.
7.2. Możliwość zmiany opcji postępowania upadłościowego: z opcji z możliwością zawarcia układu na opcj likwidacyjną oraz z opcji likwidacyjnej na opcję z możliwością zawarcia układu.
7.3. Zabezpieczenie majątku dłużnika.
7.4. Osoby zarządzające postępowaniem upadłościowym.
7.5. Rada wierzycieli.
7.6. Postępowanie upadłościowe z opcją układową.
7.6.1. Przesłanki ogłoszenia upadłości z opcją układową i osoby nim zarządzające.
7.6.2. Propozycje układowe.
7.6.3. Zgromadzenie wierzycieli.
7.6.4. Warunki przyjęcia układu i skutki przyjęcia układu.
7.6.5. Skutki nie zawarcia układu.
7.7. Postępowanie upadłościowe z opcją likwidacyjną.
7.7.1. Osoby zarządzające postępowaniem.
7.7.2. Rola i zadania syndyka.
7.7.3. Kategorie należności.
7.7.4. Kolejność zaspokojenia roszczeń.
7.7.5. Zakończenie postępowania upadłościowego.
7.8. Wpływ ogłoszenia upadłości na płynność finansową przedsiębiorstwa.
7.9. Sankcje prawne wobec upadłego.
7.9.1. Sankcje cywilne.
7.9.2. Sankcje karne.
 
8. Podsumowanie.
 
    8.1. Ryzyko związane z zaciąganiem zobowiązań finansowych.
    8.2. Ryzyko związane z oceną kontrahenta.
    8.3. Siła ekonomiczna kontrahentów i ich wpływ na zawierane umów.
    8.4. Ocena naszej sytuacji i sytuacji kontrahenta jako czynnik minimalizacji ryzyka przy zawieraniu umów.
 
ADRESACI SZKOLENIA
- pracownicy księgowości i działów finansowych,
- osoby zajmujące w przedsiębiorstwach stanowiska kierownicze niezwiązane z windykacją należności.
 
CEL SZKOLENIA
- zapoznanie uczestników szkolenia z zagadnieniami związanymi z windykacją należności występującymi od momentu braku zapłaty ze strony kontrahenta do skutecznej windykacji trudnych należności,
- zapoznanie uczestników z zasadami przygotowania sprawy do skierowania jej na drogę postępowania sądowego oraz rodzajami postępowań sądowych występujących w prawie polskim,
- przedstawienie zasad prowadzenia postępowania upadłościowego,
- zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami radzenia sobie w negocjacjach z trudnymi dłużnikami.
 
Uczestnik szkolenia będzie umiał:
 
- sporządzać wezwania do zapłaty  
- przygotować dokumenty do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz wybrać właściwy tryb prowadzenia takiego postępowania
- przygotować dokumenty do zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 
ORGANIZACJA SZKOLENIA

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.


PLAN SZKOLENIA:
godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ:
biuro@orylion.pl

szkolenia@orylion.pl
Tel./ Fax: 81/ 532 62 06

Godziny pracy biura:
Poniedziałek - Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek - 7.00-15.00

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE WWW.ORYLION.PL

 • Wrocław
 • woj. Dolnośląskie
Termin: 2017-05-08 - 2017-05-08
Lokacja: Lublin, Lubelskie
Cena: 340.00 zł

Najnowsze szkolenia:

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH
SZKOLENIA ORYLION

Szkolenie zawiera liczne warsztaty obliczeniowe w obszarze controllingu, budżetowania oraz rachunku kosztów. Wartością dodaną szkolenia jest panel poświęcony informatyzacji procesów analitycznych, decyzyjnych i zarządczych.

FINANSE STRATEGICZNE – NARZĘDZIA BUDOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (STRATEGIA, WARTOŚĆ, MOTYWACJA)
SZKOLENIA ORYLION

FINANSE STRATEGICZNE – NARZĘDZIA BUDOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (STRATEGIA, WARTOŚĆ, MOTYWACJA)

WINDYKACJA - TECHNIKI TZW. MIĘKKIE (CZYLI PRZED WEJŚCIEM NA DROGĘ PRAWNĄ)
SZKOLENIA ORYLION

PROGRAM SZKOLENIA 1.Powody niepłacenia przez klientów 2.Gry klientów dłużników 3.Komunikacja z klientem dłużnikiem 4.Rozmowa windykacyjna 5.Podsumowanie szkolenia

ANALIZA BIZNESOWA - WARSZTAT WYMAGAŃ
SZKOLENIA ORYLION

PROGRAM SZKOLENIA1.    Podstawy analizy biznesoweja.    Standardyb.    Definicjec.    Obszary i role2.    Powiązanie obszarów analizy biznesoweja.    Planowanie i zarządzanie analizą biznesowąb.    Wydobywanie (...)

POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS W RAMACH RPO 2014-2020
SZKOLENIA ORYLION

PROGRAM SZKOLENIA1. Pomoc publiczna 2014-2020o    Pojęcie pomocy publicznejo    Test pomocy publicznejo    Dopuszczalność pomocy publicznejo    Definicja przedsiębiorcyo    Procedura akceptacji i monitoringu (...)

WINDYKACJE ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH PROCEDUR PRAWNYCH
SZKOLENIA ORYLION

Szkolenie potwierdzone!!Odbędzie się na 100 %

WINDYKACJA DLA KSIĘGOWYCH
SZKOLENIA ORYLION

WINDYKACJA DLA KSIĘGOWYCH

CONTROLLING PROCESÓW BIZNESOWYCH
SZKOLENIA ORYLION

1. Podejście procesowe w controllingu – wprowadzeniea) Koszty i zasady ich rozliczaniab) Dlaczego tradycyjna kalkulacja kosztów jest niewystarczająca?c) Przyczyny rozwoju podejścia procesowego, koncepcji (...)

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - CZĘŚĆ I - SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA – JAK ZALEŹĆ WSPÓLNY JĘ
SZKOLENIA ORYLION

Ideą szkolenia jest przekazanie Uczestnikom najistotniejszej wiedzy dotyczącej procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Uczestnik w pierwszym bloku nabywa kompetencje z zakresie rozumienia formalnych terminów i dokumentów finansowych i

WINDYKACJE TELEFONICZNE
SZKOLENIA ORYLION

Windykacja telefoniczne

Więcej...

Najnowsze kursy:

FINANSE MENEDŻERSKIE - PRAKTYCZNE ASPEKTY FINANSOWE DLA NIEFINANSISTÓW- KURS
SZKOLENIA ORYLION

1.System finansowy przedsiębiorstwa, 2.Filary finansów czyli praktyczne konsekwencje zasad rachunkowości, 3.Sprawozdawczość finansowa i zarządcza,4.Narzędzia pracy księgowego czyli jak i o czym rozmawiać ze służbami finansowymi?

AKREDYTOWANY KURS KANCELARYJNO ARCHIWALNY 2 STOPNIA (54 H)
SZKOLENIA ORYLION

AKREDYTOWANY KURS KANCELARYJNO ARCHIWALNY 2 STOPNIA (54 H)

Zarządzanie zasobami ludzkimi- akredytowany kurs (30 h)
SZKOLENIA ORYLION

Kluczowym założeniem zajęć jest nabywanie i dzielenie się praktyczną wiedzą i umiejętnościami poprzez warsztaty moderowane przez trenera - praktyka.Podczas zajęć będziemy pracować na konkretnych przykładach (case'ach) z polskich przedsiębiorstw.

AKREDYTOWANY KURS BARMAN - KELNER (40 H)
SZKOLENIA ORYLION

Przyswojenie podstaw technicznych sztuki barmańskiej, a także zdobycie wiedzy z zakresu profesjonalnej obsługi gości, sprzedaży sugestywnej oraz umiejętności sprawnego podawania potraw i serwowania wina w restauracji.

KURS PROCES INWESTYCYJNY W PRAKTYCE
SZKOLENIA ORYLION

Uczestnicy dowiedzą się: jak uzyskiwać – wypis i wyrys z Miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego gminy, ewentualnie decyzję o warunkach zabudowy działki - terenu, decyzje środowiskową, pozwolenie konserwatorskie itp.

Więcej...

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN

Dołącz do nas© 2010 - 2017 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.