Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Przygotowanie postępowania jako fundament skuteczności zamówień publicznych. Jak poprawnie oszacowa, Szkolenie Prawne, Zamówienia publiczne, administracyjne, prawo zamówień publicznych, administracji publicznej, inwestycje, prawo ZP, zamawiających, Warszawa. otwarte

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Oferta tygodnia:

Do końca:2018-09-30

Było:1200zł

Jest:600zł

Uwaga! To szkolenie już się odbyło.
Jeśli obecnie nie ma innego dogodnego terminu zapytaj firmę o możliwość wznowienia tego szkolenia.

Podstawowe informacje

Przygotowanie postępowania jako fundament skuteczności zamówień publicznych. Jak poprawnie oszacowa

 • Termin: 2018-09-11 - 2018-09-11
 • Lokacja: Warszawa, Mazowieckie
 • Cena netto: 590.00 zł
 • Cena brutto: 725.70 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

AVENHANSEN Sp. z o.o.

 • 30-053 Kraków, Małopolskie
 • Kronikarza Galla 4 lok. 9
 • Telefon: 012 399 41 92
 • Fax: 012 383 23 45
 • Email: szkolenia.otwarte@avenhansen.pl
 • www: www.szkolenia.avenhansen.pl
Firma szkoleniowa AVENHANSEN Sp. z o.o.

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową:

Przygotowanie postępowania jako fundament skuteczności zamówień publicznych. >>>

 

Cele i korzyści:

Prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia ma fundamentalne znaczenie dla całego procesu udzielania zamówienia publicznego – jego poprawność decyduje o właściwym wypełnieniu ustawowych obowiązków, jakie ciążą na zamawiającym w zależności od wartości zamówienia.

Niebagatelne znaczenie ma również poprawny opis przedmiotu zamówienia, który bezpośrednio wpływa na to, co faktycznie otrzymamy w wyniku realizacji zamówienia przez wykonawcę. Równie ważnym elementem szkolenia będzie przedstawienie praktycznych wskazówek do tyczących wszystkich aspektów związanych ze stosowaniem kryteriów pozacenowych oraz ustanawiania warunków udziału w postępowaniu. Dlatego też celem szkolenia jest przedstawienie zasad i skutecznych praktycznych wskazówek umożliwiających prawidłowe przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Szkolenie w głównej mierze prowadzone będzie metodą warsztatową, z wybitnym zaangażowaniem uczestników do dyskusji oraz wymiany doświadczeń.

Uczestnik szkolenia uzyska niezbędną wiedzę w zakresie przygotowania postępowania oraz

szereg praktycznych wskazówek mających wpływ na niwelowanie zagrożeń i negatywnych

skutków niewłaściwego działania zamawiającego.

 

Szkolenie skierowane jest do:

- pracowników jednostek sektora finansów publicznych zajmujących się czynnościami związanym z przygotowaniem zamówienia,

- członków komisji przetargowych,

- osób koordynujących oraz odpowiedzialnych za nadzór i zarządzania procesami udzielania

zamówień publicznych,

- wykonawców, chcących zapoznać się z mechanizmami dot. przygotowania postępowania, które mają bezpośredni wpływ na przygotowanie i złożenie konkurencyjnej oferty.

 

Program szkolenia:

I. Podstawa to dobry fundament – czyli jak poprawnie przygotować postępowanie o

udzielenie zamówienia publicznego:

1. Fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych:

- równe traktowanie wykonawców i uczciwa konkurencja w zamówieniach publicznych,

- bezstronność i obiektywizm,

- ustawa o finansach publicznych na straży racjonalności, gospodarności, efektywności i

oszczędności,

- pozostałe ustawowe zasady dot. zamówień publicznych: legalności, pisemności, prymatu trybów przetargowych.

2. Planowanie zamówień publicznych to nie tylko „tabelka”:

- planowanie zamówień publicznych w ujęciu organizacyjnym,

- po co nam kolejny dokument – rola planu zamówień publicznych,

- techniczna strona planowania zamówień publicznych,

- zarządzanie planem zamówień publicznych.

3. Szacowanie wartości zamówienia:

- podstawowe definicje i zasady dotyczące szacowania wartości zamówienia,

- określamy przedmiotowy zakres zamówienia publicznego – definiowanie tzw. „zamówień

podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej,

- szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków,

- udzielanie zamówień w częściach – podstawy łączenia oraz podziału przedmiotu zamówienia,

- zasady dotyczące grupowania zamówień podobnych (roboty budowlane w odniesieniu do definicji obiektu budowlanego, dokumentacja projektowa, dostawa żywności, usługi prawnicze i doradcze, usługi szkoleniowe, sprzęt informatyczny i urządzenia biurowe, in),

- źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia,

- metody obliczania wartości zamówienia,

- szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

- podstawowe zasady opisu przedmiotu zamówienia,

- jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia,

- jak uniknąć dyskryminującego opis przedmiotu zamówienia,

- zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia.

5. Kryteria oceny ofert:

- podstawowe zasady dotyczące wyznaczania kryteriów pozacenowych,

- cena lub koszt – nowe możliwości,

- kryteria pozacenowe a opis przedmiotu zamówienia,

- kryteria pozacenowe a zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania

wykonawców - jak uniknąć dyskryminującego opisu kryteriów,

- mierzymy i ważymy kryteria pozacenowe,

- wyjątek od reguły – kiedy możliwe jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium,

- przegląd i charakterystyka kryteriów pozacenowych a faktyczne zastosowanie w praktyce

zamawiającego w kontekście wpływu kryteriów na uzyskanie „wartości dodanej” w zamówieniu.

6. Określenie warunków udziału w postępowaniu:

- cel formułowania warunków udziału w postępowaniu,

- proporcjonalność i adekwatność wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu,

- opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków,

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków – jakie dokumenty może żądać zamawiający,

- poleganie wykonawcy na zasobach i potencjale innych podmiotów.

7. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

- obligatoryjna treść ogłoszenia,

- miejsce publikacji ogłoszeń w zależności od wartości zamówienia,

- zasady ustalania terminu składania ofert.

- obligatoryjna treść SIWZ,

- postępowanie w przypadku złożenia żądania wyjaśnienia treści SIWZ,

- dopuszczalność wnoszenia zmian oraz konsekwencje zmian wprowadzanych do treści SIWZ.

II. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych:

- cel i korzyści ze stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych,

- aspekty społeczne a klauzule społeczne – charakterystyka, różnice,

- klauzule społeczne a zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji,

- aspekty społeczne jako warunek udziału w postępowaniu,

- aspekty społeczne jako opis przedmiotu zamówienia,

- aspekty społeczne w kryteriach oceny ofert,

- aspekty społeczne w zamówieniach wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp.

III. Dodatek ekstra – czyli co jeszcze musimy wiedzieć o przygotowaniu zamówienia

publicznego:

1. Dialog techniczny – skuteczne wsparcie w procesie przygotowania postępowania.

2. Szacowanie wartości i opis przedmiotu zamówienia w zamówieniach poniżej 30 tys. €.

3. Wyłączenie części zamówienia w trybie art. 6a ustawy:

- różnice w postępowaniu w trybie art. 6a a „tradycyjny” podział zamówienia na części,

- jak wyodrębnić część zamówienia,

- kiedy możliwe będzie zastosowania wyłączenia w trybie art. 6a,

- w jakich zamówieniach zastosowanie wyłączenia będzie najskuteczniejsze.

 

4. Przygotowanie postępowania w świetle orzecznictwa i wyników kontroli - punkty krytyczne w

zamówieniach publicznych.

 

Szkolenie prowadzi:

Tomasz Kowalewski

Specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, jak również audytu i kontroli projektów oraz funduszy unijnych. Aktywny doradca zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych oraz beneficjentów funduszy unijnych w zakresie realizacji projektów.
 
 

W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu:

• Miłą i fachową obsługę
• Profesjonalizm trenera
• Ciekawe materiały szkoleniowe
• Dyplomy ukończenia szkolenia
• Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu)
• Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego
rodzaju potrzeby.
• Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników
(niektóre firmy twierdzą, że tylko one tak robią ale to nieprawda ... my działamy tak od samego początku).

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

• Smaczne obiady i przerwy  kawowe
• Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia).
Hotel, w którym odbywa się szkolenie, znajduje się w ścisłym centrum. Możemy zaproponować również inne hotele na nocleg
• Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
• Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji • ADN Centrum Konferencyjne,
 • Warszawa
 • woj. Mazowieckie

Najnowsze szkolenia:

FIDIC dla zaawansowanych, czyli jak korzystać z procedury z polskim prawem i zwyczajami praktyki na
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Procedura FIDIC, wykorzystywana przy realizacji projektów budowlanych, staje się obowiązującym standardem w postępowaniach przetargowych oraz w fazie projektowania, realizacji, monitorowania i rozliczania inwestycji...

ZNAKOMITA ORGANIZACJA CZASU
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Mało ludzi ma wystarczająco dużo czasu, a przecież każdy ma prawie cały czas, który istnieje. (Paradoks czasu)Zarządzanie sobą w czasie jest dziś bezcenną umiejętnością. To, w jaki sposób organizujemy sobie czas definiuje nasze sukcesy osobiste.

Zasady stosowania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych w świetle obowiązującego prawa archiwalneg
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Szkolenie skierowane jest do pracowników organów administracji publicznej, rządowej, samorządowej i specjalnej.

Menadżer w nowoczesnej organizacji: delegowanie, motywowanie, rozmowy z pracownikami
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Budowanie właściwych relacji w zespole, w oparciu o wzajemny szacunek, motywowanie pracowników, kreowanie atmosfery inspirującej do realizacji wyzwań...

Profesjonalna obsługa trudnego klienta
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Szkolenie prowadzone będzie technikami aktywnymi w formie warsztatu. Uczestnicy będą angażowani przez trenera do realizacji ćwiczeń, tak aby po zakończeniu szkolenia mieli gotowe pomysły i inspiracje, które będą mogli wykorzystać bezpośrednio w pracy

Sztuka prezentacji i autoprezentacji - wystąpienia publiczne
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Dobra prezentacja to dobre przygotowanie. Wystarczy skupić się na kilku kluczowych elementach, takich jak: jasno sprecyzowany cel, odpowiedni początek, rzeczowe przykłady i argumenty, mowa ciała, czytelne slajdy i silny kontakt z publicznością...

Planowanie i zarządzanie szkoleniami w urzędzie
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Zapraszamy na naszą stronę internetową:Planowanie i zarządzanie szkoleniami w urzędzie>>> Korzyści dla uczestników: Uczestnicy poznają własne kompetencje w zakresie organizacji szkoleńDowiedzą się (...)

Profesjonalna Asystentka / Sekretarka
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności autoprezentacji, ...

Zarządzanie sobą w czasie z elementami asertywności
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Zapraszamy na naszą stronę internetową:Zarządzanie sobą w czasie z elementami asertywności>>> Mało ludzi ma wystarczająco dużo czasu, a przecież każdy ma prawie cały czas, który istnieje. (Paradoks (...)

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w oświacie w świetle znowelizowanych przepisów prawa
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w oświacie to szereg przepisów prawnych, które przysparzają wiele wątpliwości i budzą szereg kontrowersji...

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nas© 2010 - 2018 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.