Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Podstawowe informacje

Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności

 • Termin: Do ustalenia
 • Lokacja: Do uzgodnienia.
 • Cena netto: 1590.00 1390 zł (Rabat -200zł)
 • Cena brutto: 1709.70 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

 • 02-229 Warszawa, Mazowieckie
 • Światowa 22
 • Telefon: 22 460 46 12
 • Fax: 22 460 46 04
 • Email: marketing@progressproject.pl
Firma szkoleniowa Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12


Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

 

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

 

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych.

 Cele szkolenia

W Polsce mamy do czynienia z wysoce powszechnym problemem zadłużenia i ekonomicznym ryzykiem trwałej utraty płynności wielu podmiotów gospodarczych.

Szkolenie będzie prowadzone przez dwóch trenerów: prawnika oraz psychologa. Pierwszy dzień szkolenia jest poświęcony prawnym elementom windykacji należności. Celem pierwszego dnia szkolenia jest umożliwienie prawidłowej wykładni oraz stosowania przepisów prawa obowiązującego w odniesieniu do problematyki windykacji należności w obrocie gospodarczym. W trakcie szkolenia zostanie zaprezentowana zarówno specyfika windykowania należności wobec przedsiębiorców jak i też konsumentów - osób fizycznych. Zwrócona zostanie uwaga na konsekwencje tzw. upadłości konsumenckiej. Zostanie omówione szczególnie istotne ze względów praktycznych zagadnienie pojęcia wierzytelności, jej przelewu (cesji), charakteru prawnego umowy faktoringowej jak i zagadnień dotyczących sądowego dochodzenia windykowanych wierzytelności . Szkolenie ma na celu prezentację podstawowych instytucji wraz z uwzględnieniem reformy prawa cywilnego w kontekście zgodności rodzimego prawodawstwa ze wspólnotowym. Wywody będą ilustrowane przykładami z praktyki własnej prowadzącego i orzecznictwa sądowego.

Program drugiego dnia szkolenia prowadzonego przez psychologa. Sytuacja windykacyjna jest stresująca dla obydwu stron, a pojawiające się emocje utrudniają efektywność działań. Dlatego istotne jest aby znać mechanizmy psychologiczne, które pojawiają się w sytuacji windykacyjnej. Ponadto w pracy polegającej na egzekwowaniu należności niezbędne są umiejętności komunikacyjne oraz perswazyjne jak również podstawowe umiejętności negocjacyjne. Znajomość technik oraz mechanizmów psychologicznych oraz technik wpływu w znacznym stopniu może się przyczynić do zwiększenia efektywności działań.

 

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poszerzyć wiedzę z zakresu stosowanych metod ograniczania ryzyka związanego z zawieraniem transakcji handlowych. Osoby, których odpowiedzialność zawodowa obejmuje m.in.rolę nawiązywania współpracy, windykacji należności, kooperacji, negocjowania umów i warunków w relacji prawno - ekonomicznej oraz renegocjowania.


Korzyści dla uczestników

Zakres szkolenia pozwoli na efektywną i kompleksową ocenę kontrahentów w kontekście prawidłowej windykacji należności. Przyswojona wiedza pozwoli na ograniczenie ryzyka. W trakcie kursu poruszone zostaną zagadnienia z zakresu przedakcesyjnych i poakcesyjnych czynności windykacyjnych. Uczestnik uzyska niezbędne wskazówki do samodzielnego przeprowadzenia negocjacji windykacyjnych.

 • prowadzenie efektywnej rozmowy windykacyjnej
 • rozpoznawanie i zastosowanie technik wpływu w rozmowie
 • radzenie sobie z emocjami w sytuacji stresowej

 

 

Program szkolenia

 

Dzień I - Prawne elementy windykacji należności

1.    Zasady odpowiedzialności podmiotów prawa cywilnego:
•    osoby fizyczne,
•    spółki prawa handlowego:
•    spółka jawna,
•    spółka z o.o.,
•    spółka akcyjna.

2.    Zbieranie informacji o dłużniku:
•    ewidencje,
•    krajowy rejestr sądowy,
•    inne źródła pozyskiwania informacji.

3.    Zabezpieczenia:
•    rodzaje zabezpieczeń:
•    poręczenie,
•    weksel:
         • weksle in blanco i ich prawidłowe podpisanie (również przez pełnomocnika).
•    gwarancja,
•    przelew (cesja) wierzytelności,
•    cesja praw z polisy ubezpieczeniowej,
•    przejęcie długu,
•    przystąpienie do długu,
•    przewłaszczenie na zabezpieczenie,
•    hipoteka,
•    kaucja.

4.    Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego:
•    windykacja przed sądowa,
•    rozpoznanie majątku dłużnika.

5.    Zasady kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego:
•    nowe zasady składania pism procesowych oraz prekluzja dowodowa /postępowanie ogólne, nakazowe i upominawcze.

6.    Postępowanie zabezpieczające:
•    zabezpieczenie roszczeń pieniężnych,
•    inne wypadki zabezpieczenia.

7.    Tytuł egzekucyjny i klauzula wykonalności:
•    brzmienie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego,
•    treść klauzuli wykonalności.

8.    Egzekucja sądowa:
•    wniosek o wszczęcie egzekucji,
•    zawieszenie postępowania egzekucyjnego,
•    wstrzymanie czynności egzekucyjnych,
•    umorzenie postępowania egzekucyjnego,
•    ograniczenia egzekucji.

9.    Przebieg postępowania egzekucyjnego:
•    egzekucja z ruchomości,
•    egzekucja z nieruchomości,
•    egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
•    elementy egzekucji należności w przepisach prawa pracy:
•    obowiązki pracodawcy związane z zajęciem wynagrodzenia pracownika,
•    obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem/nawiązaniem stosunku pracy z pracownikiem, którego wynagrodzenie podlega zajęciu,
•    sankcje i odpowiedzialność prawna związana z naruszeniem obowiązków pracodawcy,
•    zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika.
•    egzekucja z rachunków bankowych,
•    wyjawienie majątku.

10.    Przedawnienie roszczeń.

Dzień II - Psychologiczne elementy windykacji - techniki interwencji windykacyjnych

1.    Windykacja – jak prowadzić rozmowy, aby rozmówca czuł odpowiedzialność, a nie lęk:
•    teoria sprawiedliwości – subiektywność oceny stron,
•    zasady skutecznych rozmów i efektywnych negocjacji windykacyjnych,
•    rodzaje rozmówców, a sposoby prowadzenia rozmów,
•    ograniczenia i korzyści prowadzonych negocjacji windykacyjnych – wybór stylu.

2.    Podstawowe zasady kierujące procesem windykacji:
•    przygotowania windykacji - wyznaczanie celów, planów rozmów i narzędzi,
•    budowanie struktury rozmowy – oszczędność i kontrola czasu, czy unikanie manipulacji.

3.    Skuteczna komunikacja, jako bazowe narzędzie windykacyjne:
•    zalety i obawy wynikające ze stosowania komunikacji dwustronnej,
•    czy istotne jest komunikowanie celów i intencji, czy to błąd?
•    jak pozyskiwać informacje w rozmowie z Klientem – praktyczne ćwiczenie,
•    neurolingwistyczne programowanie w pozytywnym nakierowywaniu klienta na cel – praktyczne ćwiczenia.

4.    Efektywna komunikacja – aspekty istotne poza treścią:
•    wpływ sposobu mówienia na odbiór intencji – spójność,
•    intonacyjne prowadzenie rozmowy,
•    ton głosu i sposób mówienia, jako uzyskiwanie przewagi w rozmowie z Klientem.

5.    Elementarna wiedza z wywierania wpływu, którą można zidentyfikować w technikach negocjacyjnych nakierowanych na uzyskiwanie zobowiązań:
•    dopasowanie stylu negocjowania - autodiagnoza,
•    rozszyfrowywanie taktyk negocjacyjnych,
•    metody obrony i sposoby reakcji,
•    język perswazji, a wywierania wpływu,
•    zawieranie kontraktu psychologicznego, klucz do egzekwowanie zobowiązań.

6.    Główne błędy w ocenie ludzi i sytuacji:
•    reguła podobieństwa i kontrastu,
•    fakty a opinie – czy nasz umysł nas zwodzi?
•    wpływ emocji na ocenę sytuacji,
•    powszechny dowód słuszności, a konformizm – podobieństwa i różnice,
•    sugestywność skojarzeń i jej wpływ na ocenę szans i zagrożeń – analiza.

7.    Zarządzanie stresem własnym i kontrola emocji własnych i Klienta:
•    praca z własnym nastawieniem i afirmacjami dotyczącymi swojej roli,
•    techniki uwalniania napięcia – praktyczne ćwiczenia,
•    umiejętności asertywnego reagowania w sytuacjach trudnych – praktyczne ćwiczenie,
•    spojrzenie z metapoziomu – a reagowanie na kłamstwo,
•    jak kontrolować emocje w sytuacji trudnej – wykorzystanie mindfulness i metod antystresowych – trening uproszczony.Najnowsze szkolenia:

Podatek Dochodowy od osób prawnych
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Opis: zakres podmiotowy ustawy, koszty uzyskania przychodu, zasady unikania podwójnego opodatkowania w CIT, ryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych, podstawa opodatkowania i wysokość podatku, pobór podatku

ONE PIECE FLOW Projektowanie gniazd wytwórczych w oparciu o przepływ jednej sztuki
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel: poznaj co to jest Standaryzacja i dlaczego warto ją wdrożyć, dowiedz się jak najlepiej przygotować się do wdrożenia, dowiedz się jaki jest wpływ standaryzacji na realizowane procesy, naucz się tworzyć karty standaryzacji

Umowy handlowe z pozycji zakupowej
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel: Każdy uczestnik otrzyma praktyczną wiedzę na temat prawnych aspektów zawierania umów, oraz negocjowania warunków zabezpieczeń umów handlowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Zmiany w prawie celnym
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel: Szkolenie będzie stanowiło wyjątkową możliwość uzyskania wiedzy z zakresu najnowszych zmian prawnych w kodeksie celnym, a także o projektach dalszych jego modyfikacji oraz konsekwencjach, które wniosą dla przedsiębiorstw.

Logistyka procesu dystrybucji
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z zarządzaniem zapasami, kształtowaniem infrastruktury magazynowej oraz przepływem towarowo - informacyjnym w procesach dystrybucyjnych.

Zarządzanie przepływem materiałów analiza, projektowanie, optymalizacja i przebudowa procesów
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel: W trakcie warsztatu przybliżymy państwu korzyści z wdrożenia zasad zarządzania przepływem materiałów poprzez zastosowanie strategii logistycznych.

Cło i podatek akcyzowy - obrót towarowy we Wspólnocie
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Opis: aktualne przepisy wspólnotowe dot. obrotu towarowego między Państwami Członkowskimi UE i krajami trzecimi, wyprowadzenie towarów z wspólnotowego obszaru celnego i terytorium kraju do krajów trzecich, system podatku akcyzowego

Koszty logistyki przedsiębiorstw - struktura, analiza, optymalizacja
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel: Nadrzędnym celem szkolenia jest szczegółowe rozpoznanie kosztów procesów logistycznych oraz zdefiniowanie czynników, które mają wpływ na wielkość poszczególnych kosztów i ich powstawanie w określonych punktach łańcucha logistycznego.

Kompetencje interkulturowe we współpracy międzynarodowej
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel: Zdobycie wiedzy na temat różnic kulturowych w odniesieniu do zachowań w codziennym życiu zawodowym. Nabycie zdolności identyfikowania i oddziaływania na stereotypy międzykulturowe

Metodologia oceny dostawców
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel: Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat zarządzania kontrolą kosztów, ze szczególnym uwzględnieniem całkowitego kosztu utrzymania (TCO)

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasPrawne i psychologiczne elementy windykacji należności, Szkolenie Prawne, Interpersonalne, efektywna komunikacja, rozwój osobisty, wywieranie wpływu, cywilne, prawo pracy, windykacja, . otwarte

© 2010 - 2019 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.