Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

OPŁATY ZA USŁUGI WODNE W 2018 R., Szkolenie Zawodowe, Ekologiczne, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, prawne, inne, administracja, Warszawa. otwarte

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Oferta tygodnia:

Do końca:2018-01-28

Było:520zł

Jest:468zł

Podstawowe informacje

OPŁATY ZA USŁUGI WODNE W 2018 R.

 • Termin: 2018-02-07 - 2018-02-07
 • Lokacja: Warszawa, Mazowieckie
 • Cena netto: Przy zgłoszeniu 2 lub więcej uczestników. 520.00 468.00 zł (First Minute -10%Przy zgłoszeniu 2 lub więcej uczestników.)
 • Cena brutto: 575.64 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

 • 58-316 Wałbrzych, Dolnośląskie
 • Palisadowa 43-4
 • Telefon: 74 848 29 07
 • Fax: 74 848 28 82
 • Email: konspekt@konspekt.com.pl
 • www: www.konspekt.com.pl/
Firma szkoleniowa Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

OPŁATY ZA USŁUGI WODNE W 2018 R.

W KONTEKŚCIE NOWEGO PRAWA WODNEGO

oraz opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2017.

 

Opłaty za pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi zostały wyłączone spod reżimu opłat za korzystanie ze środowiska. Jako opłaty za usługi wodne trafią do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Najwyższy czas przygotować się na wzrost wydatków związanych z uiszczaniem nie tylko opłat zmiennych za faktyczne korzystanie z wód, ale również opłat stałych, związanych z zagwarantowanym w zgodzie wodnoprawnej zasobem wodnym. Jednocześnie rok 2018 jest rokiem wyjątkowym ze względu na kumulację płatności opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2017 i opłat za usługi wodne w poszczególnych kwartałach roku 2018 z budżetów przedsiębiorców, gmin i zakładów wodociągowo-kanalizacyjnych.

Stąd już teraz trzeba przygotować się na przyszłe obciążenia naszych „portfeli”, co nie będzie łatwe z uwagi na całkowicie odmienne podejście do systemu opłatowego, nową metodykę obliczeń i rozszerzony zakres usług objętych opłatą.

Jednocześnie trzeba pamiętać o naliczeniu opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2017  - na szkoleniu również przypomnienie i zaktualizowanie zasad naliczania opłat dla marszałków województw oraz sprawozdawczość z zakresu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, w tym za emisję czynników chłodniczych z instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych, poboru wód i wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, składowania odpadów. 

 

 • Kompetencje organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami
 • Korzystanie z wód, w tym korzystanie powszechne, zwykłe i szczególne
 • Rodzaje usług wodnych
 • Stan formalno-prawny: zgody wodnoprawne, pozwolenia wodnoprawne, oceny wodnoprawne i inne decyzje administracyjne wynikające z nowych przepisów prawa wodnego
 • Opłaty za usługi wodne – jak obliczyć wysokość opłat za pobór wód i odprowadzanie ścieków, w oparciu o posiadane pozwolenia wodnoprawne i dane liczbowe
 • Poszczególne opłaty stałe i zmienne w zależności od rodzaju usługi wodnej – obliczenia opłat za pobór wód i odprowadzanie ścieków na konkretnych przypadkach korzystania z wód
 • Co dalej z wodami opadowymi? – skutki wyłączenia z definicji ścieków i zasady naliczania opłat
 • Opłaty podwyższone – nowe obowiązki wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska
 • Porównanie zasad naliczania opłat „stare a nowe”
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2017 – jak rozliczyć wszystkie rodzaje korzystania ze środowiska do marszałków województw
 • Naliczanie opłat w kontekście nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego – zwiększenie uprawnień przedsiębiorców w dochodzeniu swoich praw przed urzędami: mediacja, milczące załatwienie sprawy, postępowanie uproszczone, ponaglenie, zrzeczenie się prawa do odwołania…
 • Jak wykorzystać zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa by płacić niższe opłaty – możliwość składania korekt, obniżone stawki stóp procentowych, tryb polubowny ściągania zaległości podatkowych
 • Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – decyzje interpretacyjne i praktyka interpretacyjna, przejrzyste zasady kontroli - jawność procedur i ujednolicenie stanowisk urzędników.
 • Panel Dyskusyjny - problemy, pytania, konsultacje indywidualne
 • Metodyka Zajęć:
Prezentacja multimedialna i wykład ukierunkowany na rozwiązywanie problemów (pytanie-odpowiedź), dyskusja z ekspertem oraz metoda „case study” nakierowana na identyfikację problemów, hierarchizację oraz umiejętności ich rozwiązywania.

Szkolenie zrealizowane zostanie pod kątem stosowania metody partycypacyjnej (uczestniczącej, aktywnej). Metoda ta zapewnia interakcję przekazywanych treści z doświadczeniem zawodowym uczestników szkolenia czyli połączenie teorii  z praktyką.

 

Szkolenie prowadzi: Pani Małgorzata Kozicka-Ochal

Ekspert ds. ochrony środowiska specjalizujący się w weryfikacji opłat środowiskowych, prowadzeniu postępowań administracyjnych i wymierzaniu opłat w drodze decyzji, a także w zakresie opiniowania projektów ustaw i rozporządzeń. Absolwent SGGW w Warszawie, Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska. Wieloletni pracownik administracji ochrony środowiska. Doświadczony wieloletni wykładowca szkoleń branżowych, autorka opracowań z zakresu opłat środowiskowych.

 

Należność za:

                                                              520 zł netto
•Uczestnictwo z materiałami szkoleniowymi - 590 zł netto + 23% VAT
                                              (materiały autorstwa wykładowcy) 

SZKOLENIA FINANSOWANE  W CAŁOŚCI LUB CO NAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

Uczestnikom wydawane są certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie spełnia definicję szkolenia zawodowego.

W czasie szkolenia przewidziane są przerwy kawowe.

SZKOLENIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH

Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej)

udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).

 

WARSZAWA  7.02.2018r.
SZCZECIN 13.02.2018r.
GDAŃSK 19.02.2018r.
POZNAŃ 28.02.2018r.

 

Zgłoszenia przyjmuje: Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „Konspekt” 

  58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 43-4,

tel./fax: (74) 848 29 07, (74) 848 28 82

 e-mail: konspekt@konspekt.com.pl;

www.konspekt.com.pl

Konto bankowe:

BZ WBK S.A. I o/W-ch 04 1090 2271 0000 0001 2373 5540,

 podając na przelewie nr szkolenia lub opłacić gotówką na miejscu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT

pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy

 

 • Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
 • 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 47
 • woj. Mazowieckie
Termin: 2018-02-13 - 2018-02-13
Lokacja: Szczecin, Zachodniopomorskie
Cena: 520.00 468 zł (Rabat -10%)

-10%Przy zgłoszeniu 2 lub więcej uczestników na jedno szkolenie.

Termin: 2018-02-19 - 2018-02-19
Lokacja: Gdańsk, Pomorskie
Cena: 520.00 468 zł (Rabat -10%)

-10%Przy zgłoszeniu 2 lub więcej uczestników na jedno szkolenie.

Termin: 2018-02-28 - 2018-02-28
Lokacja: Poznań, Wielkopolskie
Cena: 520.00 468 zł (Rabat -10%)

-10%Przy zgłoszeniu 2 lub więcej uczestników na jedno szkolenie.

Najnowsze szkolenia:

GOSPODARKA ODPADAMI w 2018 Roku
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Szkolenie skierowane do wszystkich podmiotów zajmujących się Gospodarką odpadami.

NOWE PRAWO WODNE
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. weszła w życie 1 stycznia 2018r zastępując dotychczas obowiązujące przepisy. W trakcie szkolenia chcielibyśmy przybliżyć Państwu nową ustawę, ze szczególnym naciskiem na praktyczne skutki wprowadzanych zmian

OPŁATY ZA USŁUGI WODNE W 2018 R.
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Szkolenie ma na celu poznanie odmiennego podejścia do systemu opłat za pobór wód i odpr. ścieków, nowej metodyki obliczeń i rozszerzonego zakresu usług objętych opłatą. Omówione zostanie też rozliczanie wszystkich opłat za korzystanie ze środ.za2017r

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN

Dołącz do nas© 2010 - 2018 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.