Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Opisy stanowisk pracy - warsztat dedykowany optymalizacji zatrudnienia oraz doskonalenia jakości pra, Szkolenie Dział Personalny HR, Zarządzanie, rekrutacja i selekcja personelu, okresowa ocena pracowników, optymalizacja zatrudnienia, HR, rekrutacja, kierownicze, WARSZAWA. otwarte

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Podstawowe informacje

Opisy stanowisk pracy - warsztat dedykowany optymalizacji zatrudnienia oraz doskonalenia jakości pra

 • Termin: 2018-05-28 - 2018-05-29
 • Lokacja: WARSZAWA, Mazowieckie
 • Cena netto: 1490.00 zł
 • Cena brutto: 1832.70 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

Kompetea Sp. z o.o. / szkolenia doradztwo

 • 01-258 Warszawa, Mazowieckie
 • Fort Wola 22
 • Telefon: 22 308 03 50
 • Email: info@kompetea.pl
 • www: kompetea.pl
Firma szkoleniowa Kompetea Sp. z o.o. / szkolenia doradztwo

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Szkolenie jest poświęcone zintegrowanemu ustalaniu potrzeb zatrudnieniowych firmy, opisywaniu stanowisk pracy oraz doskonaleniu organizacji pracy.

Jest ono szczególnie polecane uczestnikom, jeśli ich organizacja :

 • zauważa nierównomierny podział pracy, przeciążenia i niedociążenia zespołów i pracowników,
 • rejestruje różne tempo pracy w różnych zespołach i u różnych pracowników,
 • odnotowuje utrudnienia w organizacji pracy, nakładają się codzienne zadania, procesy i projekty,
 • ma problemy z decyzyjnością i ustaleniem odpowiedzialności,
 • powinna planować zatrudnienie z wyprzedzeniem, z uwagi na rotację lub trudności rekrutacyjne.

Adresaci szkolenia:

 • Menedżerowie, koordynatorzy, eksperci, specjaliści HR,
 • HR Business Partnerzy, HR Generaliści oraz Kontrolerzy HR (specjaliści ds. controllingu personalnego).
 • Konsultanci HR.

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie się z metodami i narzędziami :
  • opracowania struktury organizacyjnej wraz z niezbędnymi stanowiskami pracy oraz zapisami do regulaminów organizacyjnych i opisów stanowisk pracy na podstawie modelu biznesowego
  • rozpisywania map procesów wraz z niezbędnymi rolami procesowymi (oraz ew. zapisami do regulaminów organizacyjnych i opisów stanowisk pracy) na podstawie łańcucha wartości
  • wytyczania celów wraz z niezbędnymi kartami celów na podstawie strategii firmy (również w oparciu o zrównoważoną kartę wyników – BSC oraz kluczowe wskaźniki efektywności – KPI)
  • przekładania celów firmy na cele i zadania operacyjne jednostek organizacyjnych, zespołów, menedżerów i pracowników wraz z opracowaniem kart celów
  • projektowania struktury pracy w projektach wraz z niezbędnymi rolami projektowymi na podstawie strategii firmy (również w oparciu o zrównoważoną kartę wyników) oraz w odniesieniu do projektów mniej strategicznych
  • opisywania stanowisk pracy, ich standaryzacji i weryfikacji,
  • analizy pracy i organizacji pracy, badania obciążenia pracą,
  • badania produktywności i efektywności,
  • ustalania, weryfikacji i optymalizacji potrzeb zatrudnieniowych, etatyzacji i planów zatrudnienia.
 • Zapoznanie się z narzędziami, wzorami dokumentów, procedurami, formatkami, wzorami tabel, wzorami zestawień i przykładami z rynku – we wszystkich powyższych tematach
 • Przećwiczenie wszystkich powyższych metod i narzędzi w formie warsztatowej (praca własna, praca grupowa, case study)

Metody pracy:

 • Szkolenia prowadzone w formie warsztatu narzędziowego i przygotowuje Zespoły HR do profesjonalnego prowadzenia spraw związanych z planowaniem zatrudnienia, opisywaniem stanowisk pracy, ustalaniem optymalnej liczby pracowników w firmie, badaniem efektywności pracy pracowników i całych Zespołów, prowadzeniem projektów optymalizacji pracy i stanu osobowego w organizacji.
 • Zajęcia będą mieć głównie charakter warsztatowy, gdzie nastąpi praktyczne przećwiczenie: metod, narzędzi, wzorów dokumentów, procedur, formatek, wzorów tabel i formatek, analiza przykładów z rynku
 • Prowadzący dostarczy użytecznych rozwiązań, które będą miały charakter uniwersalny – do zastosowania przez uczestników w późniejszej praktyce zawodowej.
 • Uczestnicy będą mogli również pozyskać informacje o stosowanych przez inne organizacje rozwiązaniach oraz sposobach ich wykorzystania.

Program szkolenia:

Dzień 1. Założenia  biznesowe a planowanie zatrudnienia w grupach zawodowych

 1. Kontekst biznesowy planowania zatrudnienia: Model Biznesowy
  • Koncepcja modelu biznesowego
  • Model biznesowy a struktura organizacji
  • Model biznesowy a rozdział zadań w ramach struktury organizacji – regulamin pracy zarządu, regulamin organizacyjny, opisy stanowisk pracy menedżerów i pracowników
  • Model biznesowy a wnioski do planu zatrudnienia
  • Wstępne założenia do opisów stanowisk pracy menedżerów i pracowników wynikające z modelu biznesowego
 2. Kontekst biznesowy planowania zatrudnienia : Łańcuch wartości
  • Koncepcja łańcucha wartości
  • Łańcuch wartości a modelowanie procesów w organizacji i mapy procesów
  • Mapy procesów a rozdział zadań, ustalanie odpowiedzialności i uprawnień w ramach ról procesowych
  • Kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators – KPI)
  • Łańcuch wartości a wnioski do planowania zatrudnienia
  • Kolejne założenia do opisów stanowisk pracy menedżerów i pracowników wynikające z łańcucha wartości
 3. Kontekst biznesowy planowania zatrudnienia : Strategia organizacji
  • Koncepcja strategii biznesowej i cele strategiczne
  • Koncepcja strategii biznesowej wg Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Score Card – BSC)
  • Strategia a system zarządzania wynikami pracy (Performance Management), system zarządzania przez cele (Management by Objectives – MBO)
  • Karty celów menedżerów i pracowników
  • Karty projektów i role projektowe
  • Strategia i system zarządzania wynikami pracy a wnioski do planowania zatrudnienia
  • Następne założenia do opisów stanowisk pracy menedżerów i pracowników wynikające ze strategii, sytemu zarządzania wynikami oraz projektów
 4. Finalna organizacja biznesu i związania z nią dokumentacja organizacyjna
  • Projekt opracowania / porządkowania / usprawniania przebiegu pracy w organizacji
  • Dokumenty regulujące podział pracy w organizacji jako spójny system
  • Podsumowanie ustalonych planów zatrudnienia i programy personalne

Dzień 2. Podział pracy na stanowiska pracy, opisywanie stanowisk pracy a planowanie zatrudnienia

 1. Opis stanowiska pracy
  • Znaczenie opisu stanowiska pracy w zarządzaniu organizacją i HR
  • Opis stanowiska – definicja, zastosowanie
  • Rodzaje opisów stanowisk
  • Rozróżnienie opisu stanowiska od zakresu zadań pracownika
 2. Opis stanowiska pracy w części porządkowej i jego poprawne sporządzanie
  • Nazwa stanowiska pracy
  • Symbol stanowiska pracy
  • Ścieżka raportowa
  • Zastępowalności
  • Geograficzne miejsce pracy
  • Akceptacje i podpisy
  • Znaczenie wszystkich powyższych elementów na możliwości w sferze zarządzania pracą, zarządzania pracownikami i budowania ich zaangażowania oraz możliwości pozyskiwania odpowiednich kandydatów
  • Typowe problemy i wyzwania z opisywaniu stanowisk w części porządkowej i rozwiązywanie ich
 3. Opis stanowiska pracy w części zadaniowej (główne zadania, odpowiedzialności i uprawnienia) i jego poprawne sporządzanie
  • Cel stanowiska pracy
  • Zadania zawodowe
  • Możliwość udziału w projektach
  • Zadania koordynatorskie
  • Zadania kierownicze
  • Rozpiętość kierowania bezpośrednia i pośrednia
  • Możliwość zarządzania projektami
  • Możliwość czasowego wykonywania funkcji menedżera
  • Zakres uprawnień nadanych przez spółkę
  • Skala działania/wymiar stanowiska
  • Kluczowe wskaźniki efektywności
  • Wpływ na wynik finansowy spółki, na poziom przychodów i kosztów
  • Odpowiedzialność za budżet
  • Wpływ na jakość
  • Złożoność zadań na stanowisku pracy, innowacyjność
  • Współpraca / kontakty / komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
  • Znaczenie wszystkich powyższych elementów na możliwości w sferze zarządzania pracą, zarządzania pracownikami i budowania ich zaangażowania oraz możliwości pozyskiwania odpowiednich kandydatów
  • Typowe problemy i wyzwania z opisywaniu stanowisk w części zadaniowej i rozwiązywanie ich
 4. Opis stanowiska pracy w części kwalifikacyjno-kompetencyjnej i jego sporządzanie
  • Kwalifikacje
   • Wykształcenie, poziom i profil
   • Wiedza merytoryczna i umiejętności zawodowe twarde (obiektywnie mierzalne)
   • Znajomość języka obcego
   • Formalne uprawnienia zawodowe
   • Znajomość języków obcych
   • Znajomość programów informatycznych
   • Doświadczenie zawodowe
   • Doświadczenie menedżerskie
  •  Kompetencje
   • Grupy kompetencyjne
   • Kompetencje
   • Postawy / zachowania
  • Poprawne wyznaczanie kwalifikacji i kompetencji
  • Ustalanie poziomów niezbędnych i preferowanych
  • Znaczenie wszystkich powyższych elementów na możliwości w sferze zarządzania pracą, zarządzania pracownikami i budowania ich zaangażowania oraz możliwości pozyskiwania odpowiednich kandydatów
  • Typowe problemy i wyzwania z opisywaniu stanowisk w części kwalifikacyjno-kompetencyjnej i rozwiązywanie ich
 5. Ogólna klasyfikacja stanowiska na podstawie opisu stanowiska pracy
  • Poziomowanie stanowisk i jego znaczenie dla prawidłowego zarządzania tzw. Cyklem życia pracownika oraz możliwościami rozwoju, awansu i karier
  • Poziomowanie stanowisk a wycena stanowiska pracy
  • Klasyfikacja stanowiska
 6. Rola HR w opisywaniu stanowisk pracy
  • Zainicjowanie akcji opisywania
  • Utworzenie i przekazanie standardu opisywania stanowisk pracy, wyjaśnianie wątpliwości i kwestii spornych, doprecyzowanie zapisów
  • Porządkowanie rozdziału ról, odpowiedzialności, zadań i uprawnień
  • Weryfikacja, czy zapisy w OSP są zgodne z rzeczywistością
  • Pomoc w wyznaczeniu wymagań kwalifikacyjnych i kompetencyjnych
  • Ujednolicenie zapisów w skali podobnych stanowisk / gradacji stanowiskowej / obszaru / całej organizacji
 7. Projekt opisywania stanowisk pracy w organizacji
  • Karta projektu, przebieg projektu, budżet projektu
  • Osoby zaangażowanie, wkład zespołu HR
  • Ryzyka i kluczowe czynniki sukcesu projektu
  • Wyniki prac projektowych – opisy stanowisk pracy, rekomendacje decyzji personalnych
 8. Czego nie rozwiąże projekt opisywania stanowisk pracy – inne metody opisywania zadań przypisanych do stanowisk i pracowników
 • WARSZAWA
 • woj. Mazowieckie

Najnowsze szkolenia:

Idealny przepływ materiałów – system ssący
Kompetea Sp. z o.o. / szkolenia doradztwo

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt: Idealny przepływ materiałów – system ssący

Mapowanie Strumienia Wartości
Kompetea Sp. z o.o. / szkolenia doradztwo

Serdecznie zapraszamy na szkolenie Mapowanie Strumienia Wartości.

NEGOTIATIONS - the practitioners’ game
Kompetea Sp. z o.o. / szkolenia doradztwo

Zapraszamy na szkolenie z obszaru negocjacji, prowadzone przez trenera całościowo w języku angielskim "NEGOTIATIONS - the practitioners’ game".

Doskonalenie umiejętności menadżerskich
Kompetea Sp. z o.o. / szkolenia doradztwo

Zapraszamy na warsztat z obszaru "Doskonalenie umiejętności menadżerskich".

Interpersonal communication (szkolenie w języku angielskim)
Kompetea Sp. z o.o. / szkolenia doradztwo

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalne prowadzone w całości w języku angielskim "INTERPERSONAL COMMUNICATION"

PROWADZENIE SPOTKAŃ – lider w roli facylitatora
Kompetea Sp. z o.o. / szkolenia doradztwo

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z obszaru "PROWADZENIE SPOTKAŃ – lider w roli facylitatora".

Przywództwo i zarządzanie zespołem
Kompetea Sp. z o.o. / szkolenia doradztwo

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z obszaru "PRZYWÓDZTWO I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM".

Psychologia negocjacji - sztuka przejmowania kontroli nad rozmówcą
Kompetea Sp. z o.o. / szkolenia doradztwo

Serdecznie zapraszamy na warsztat z obszaru "Psychologia negocjacji - sztuka przejmowania kontroli nad rozmówcą" (warsztat z kamerą).

Rozwiązywanie konfliktów
Kompetea Sp. z o.o. / szkolenia doradztwo

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z obszaru "Rozwiązywanie konfliktów".

Skuteczna windykacja należności
Kompetea Sp. z o.o. / szkolenia doradztwo

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z obszaru "Skuteczna windykacja należności".

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN

Dołącz do nas© 2010 - 2018 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.