Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Nowa Instrukcja Kancelaryjna, Szkolenie Prawne, Administracja, samorządowa, administracji publicznej, . zamkniete

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Podstawowe informacje

Nowa Instrukcja Kancelaryjna

 • Termin: Do ustalenia
 • Lokacja: Do uzgodnienia.
 • Cena netto: Do uzgodnienia
 • Inne:
  Szkolenie zamknięte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

ADEPT S.C.

 • 80-283 Gdańsk, Pomorskie
 • Zacna 26
 • Telefon: 504181312
 • Fax: 58 341 32 04
 • Email: ewa.kaszynska@adept.pl
 • www: www.adept.pl
Firma szkoleniowa ADEPT S.C.

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Informacja o szkoleniu

Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.trafalska@adept.info.pl. Więcej informacji na temat szkoleń zamkniętych uzyskać można na http://adept.info.pl/szkolenia-zamkniete#header.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane do pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego.  


Cel szkolenia

Zapoznanie się z nową instrukcją kancelaryjną.


Program szkolenia

I. RODZAJE WSPÓŁCZESNEJ DOKUMENTACJI.

1. Dokument – „dowód pierwszorzędny”, pojęcie, rodzaje,

2. Dokument elektroniczny,

3. Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie,

4. Dokumentacja  tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw,

II. PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W PODMIOCIE.

1. „Konstytucja archiwalna” ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698).

2. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją ,zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U .z 2002 r. Nr 167, poz. 1375).

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 20 stycznia 2011 r  (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

a) Zakres podmiotowy.(Co mają czynić podmioty nieobjęte? Muszą przecież mieć instrukcję kancelaryjną ,rzeczowy wykaz akt ,instrukcję o zakresie działania archiwum zakładowego/składnicy akt!!!)

b) Zakres przedmiotowy.

c) Słowniczek pojęć i ważne terminy.

d) Zarządzenie wewnętrzne w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt.

e) Kim jest koordynator czynności kancelaryjnych?

f) Interoperacyjność znaku   sprawy.

g) Udział komórek innych niż merytoryczne przy załatwianiu spraw.

h) Rozpowszechnianie pism wewnątrz podmiotu - Gdzie jest teczka współdziałania między komórkami?

i) Dlaczego nie ma „Bc” w RWA?

j) Czy można  rozszerzyć RWA oczywiście za zgodą archiwum właściwego miejscowo?

k) Brak wzorów blankietów korespondencyjnych, spisów spraw, spisów zdawczo-odbiorczych, pieczątek, itp.

l) Jak prowadzić składy chronologiczne i składy informatycznych nośników danych?

m) Czym jest dekretacja zastępcza, akceptacja jedno lub wielostopniowa?

n) Jakie dokumenty stanowią akta sprawy?

III. INSTRUKCJA ARCHIWALNA - pierwszy raz w randze rozporządzenia (Jaki jest czas na dostosowanie?)                                       

IV. BEZDZIENNIKOWY SYSTEM KANCELARYJNY

V. PUNKTY ZATRZYMANIA

VI. KONSTRUKCJA RZECZOWEGO WYKAZU AKT

VII. NOWA INSTRUKCJA KANCELARYJNA-dwa systemy obiegu

VIII. RODZAJE PRZESYŁEK

a) Przesyłki przekazane pocztą elektroniczną

b) Przesyłki na nośniku papierowym

c) Przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych

d) Przesyłki przekazane na elektroniczną skrzynkę podawczą

IX. PUNKTY ZATRZYMANIA-porównanie zadań w poszczególnych punktach

1. Punkt kancelaryjny

2. Kierownik podmiotu-dekretacja

3. Prowadzący sprawę

4. Akceptujący

X. CZYNNOŚCI KANCELARYJNE W SYSTEMIE EZD

XI. CZYNNOŚCI KANCELARYJNE W SYSTEMIE TRADYCYJNYM-możliwość wsparcia narzędzi informatycznych

XII. WARSZTATY Z INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ I ARCHIWALNEJ -ok.30 zadań polegających min. na:

1) nadawaniu symbolu klasyfikacyjnego i kategorii archiwalnej z rzeczowego wykazu akt,

2) zakładaniu i prowadzeniu spisu spraw,

3) zakładaniu teczek aktowych,

4) zakładaniu  podteczek,

5) nadawaniu znaku sprawy z teczki aktowej,

6) nadawaniu znaku sprawy z podteczki,

7) opisaniu teczki i podteczki,

8) porządkowaniu teczek aktowych do przekazania do archiwum zakładowego,

9) porządkowaniu dokumentacji nie tworzącej akt spraw jak np. raporty kasowe, listy płac itp.

10) sporządzaniu spisów zdawczo- odbiorczych odrębnie dla kat „A” i kat” B” w układzie rzeczowym i chronologicznym,

11) uporządkowaniu akt osobowych i sporządzeniu dla nich spisu zdawczo-odbiorczego, wypełnieniu karty wypożyczeń.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi prawnik z uprawnieniami archiwalnymi I i II stopnia, od 25 lat pracownik Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego (na stanowiskach: starsza księgowa, specjalista ds. kancelarii, kierownik kadr, od 10 lat kierownik oddziału do spraw archiwum. Konsultant dla podmiotów gospodarczych w sprawach założenia i prowadzenia archiwów prywatnych. Konsultant w dziedzinie archiwistyki na portalu internetowym www.archiwistyka.pl. Prowadzi szkolenia w nowoczesny sposób, teoria to prezentacja multimedialna a praktyka to około 20 zadań warsztatowych. Materiały to konspekt własnego autorstwa, uzupełnione o aktualne akty prawne i pogłębiony komentarz.  

 

Opis metodyki szkolenia

Wykład oraz dyskusja, integralną częścią szkolenia są ćwiczenia, warsztaty i case studies.

 

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia

Certyfikat ukończenia szkolenia.

Najnowsze szkolenia:

Asertywność
ADEPT S.C.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie wiedzy niezbędnej do zrozumienia czym jest postawa asertywna, kiedy nam się ona opłaca, a kiedy nie. Uczestnicy będą mogli przećwiczyć zachowania budujące postawę asertywną.

Aspekty prawne zakładania organizacji pozarządowych
ADEPT S.C.

Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawami prawnymi działalności organizacji pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem zakładania stowarzyszeń i fundacji.

Badanie i weryfikacja kontrahentów
ADEPT S.C.

Szkolenie pozwoli poznać zbiór instrumentów przydatnych do oceny i weryfikacji klientów i partnerów w obrocie gospodarczym.

Analiza transakcyjna w komunikacji i zarządzaniu
ADEPT S.C.

Szkolenie pozwala zapoznać się z modelem Analizy Transakcyjnej oraz praktycznym jej zastosowaniem w komunikacji i zarządzaniu ludźmi.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w szkole i placówce oświatowej
ADEPT S.C.

Główne aspekty pracy administratora bezpieczeństwa informacji w szkole i placówce oświatowej – ćwiczenia praktyczne.

ATL, BTL – skuteczne planowanie działań reklamowych
ADEPT S.C.

Uzyskanie niezbędnej wiedzy potrzebnej do przeprowadzenia działań reklamowych i prawidłowego ich wdrożenia.

Zarządzanie zasobami ludzkimi cz. 2
ADEPT S.C.

Szkolenie ma na celu rozwój wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania personelem.

Pokaż język konkurencji – profesjonalne warsztaty Copywritingu
ADEPT S.C.

Celem szkolenia jest dostarczenie profesjonalnej i przede wszystkim praktycznej wiedzy w dziedzinie redakcji tekstów SEO, materiałów promocyjnych i informacyjnych.

Skuteczny handlowiec - jak osiągnąć zamierzony cel?
ADEPT S.C.

Określenie i poznanie mechanizmów sprzedaży i czynników zapewniających sukcesy w sprzedaży bezpośredniej.

Zarządzanie projektami
ADEPT S.C.

Zdobycie wiedzy dotyczącej m.in. struktury problemowej zarządzania projektami, umiejętności dokonywania podziału zadań, dostosowywania do nich struktury organizacyjnej i alokacji zasobów finansowych, materiałowych i personalnych.

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN

Dołącz do nas© 2010 - 2018 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.