Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Gospodarka odpadami w 2018 roku na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego., Szkolenie Prawne, Ekologiczne, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, prawo zamówień publicznych, inne, prawo ochrony środowiska, Warszawa. otwarte

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Podstawowe informacje

Gospodarka odpadami w 2018 roku na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego.

 • Termin: 2018-05-21 - 2018-05-22
 • Lokacja: Warszawa, Mazowieckie
 • Cena netto: 1190.00 zł
 • Cena brutto: 1463.70 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

 • 02-548 Warszawa, Mazowieckie
 • Olesińska 21
 • Telefon: 22 845 52 53
 • Fax: 22 880 06 25
 • Email: szkolenia@jgt.pl
 • www: www.jgt.pl/
Firma szkoleniowa J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Gospodarka odpadami w 2018 roku

na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego.


Na szkoleniu przedstawimy m.in. najnowsze zmiany związane z uruchomieniem rejestru przedsiębiorców w ramach Bazy danych o odpadach, omówimy obowiązek rejestrowy - kogo dotyczy, kiedy obowiązek jest faktycznie spełniony, do kiedy należy się zarejestrować.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób mających styczność w ramach wykonywanych obowiązków służbowych z problematyką odpadów, m.in. do osób:

 • sporządzających dokumentacje techniczne,
 • wykonujących zadania organów administracji publicznej,
 • stosujących prawo w praktyce.

 

Szkolenie obejmuje swym zakresem omówienie:

 1. Prawa Unii Europejskiej, w szczególności dyrektywy o odpadach, rozporządzeń w sprawie utraty statusu odpadów, unijnego rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów, rozporządzenia w sprawie właściwości niebezpiecznych odpadów, rozporządzenia w sprawie klasyfikacji substancji, projektu zmieniającego dyrektywę o odpadach;

 2. Prawa krajowego, w szczególności ustawy o odpadach, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku wraz ze zmianami obowiązującymi od 2018 r. w szczególności obowiązek rejestrowy, dokumenty stosowane w trakcie transportu odpadów oraz znakowanie środków transportu, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz znaczącej ilości obowiązujących i projektowanych aktów wykonawczych do ustawy o odpadach, a także obowiązujących orzeczeń organów odwoławczych, WSA oraz NSA.


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Na zajęciach trener przedstawi i omówi najistotniejsze zagadnienia z punktu widzenia praktycznego stosowania prawa:

 • terminologia stosowana w gospodarowaniu odpadami,
 • praktyczne sposoby wykonywania prawa w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości,
 • zagadnienia takie jak metody i oceny spełniania warunków ustawowych,
 • niuanse w trakcie kontroli,
 • orzecznictwo sądów w praktyce.

Omawianie zagadnień będzie prowadzone ze wsparciem interpretacji Ministerstwa Środowiska, orzeczeniami sądów, obowiązujących dokumentów technicznych. Uczestnicy szkolenia mają możliwość bieżącej konsultacji problemów, z którymi zetknęli się lub mają trudności w ich rozwiązaniu w wykonywanej pracy.

 


Program szkolenia


Dzień I, godz.: 10.00 - 16.00

 1. Podstawowe zagadnienie dotyczące prawa Unii Europejskiej, w tym omówienie dyrektywy odpadach, wydanych na jej podstawie rozporządzeń oraz decyzji.

 2. Projektowane zmiany w prawie UE dotyczące gospodarki odpadami.

 3. Omówienie podstawowych pojęć stosowanych w gospodarce odpadami, w tym odpadów oraz pochodnych definicji odpadów, odzysk, unieszkodliwianie, posiadacz odpadów, wytwórca odpadów itp.

 4. Rejestr – kogo dotyczy, kiedy się rejestrować, ważne terminy dotyczące rejestru, dokonywanie aktualizacji w rejestrze, opłaty, stosowanie numeru rejestrowego.

 5. Magazynowanie oraz składowanie odpadów – zagadnienia związane z praktyką oraz wydawaniem decyzji administracyjnych.

 6. Właściwości odpadów powodujące, iż odpady uznaje się za odpady niebezpieczne – rozporządzenie UE.

 7. Katalog odpadów – różnice pomiędzy prawem krajowym a prawem UE.

 8. Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, poprawne stosowanie przepisów prawa UE.

 9. Zasady klasyfikacji odpadów a także znaczenie tej klasyfikacji w gospodarce odpadami – nowe definicje: substancja stwarzająca zagrożenie w kontekście rozporządzeń UE, metal ciężki, metal przejściowy, zestalanie odpadów, stabilizowanie odpadów.

 10. Urządzenie, instalacja, przetwarzanie odpadów poza instalacjami.

 11. Zasady ubiegania się o wydanie oraz wydawanie pozwoleń i zezwoleń w gospodarce odpadami, w tym nowy obowiązek kontroli organu wydającego wraz z inspekcją ochrony środowiska przed wydaniem decyzji.


Dzień II, godz.: 09.00 - 15.00:

 1. Transport odpadów – nowe rozporządzenie Ministra Środowiska, w tym dokumenty potwierdzające transport odpadów, znakowanie pojazdów.

 2. Zasady korzystania z instrumentu prawnego klasyfikującego część materiałów i substancji jako produkt uboczny.

 3. Utrata statusu odpadów – kryteria określające kiedy odpad przestaje być odpadem, praktyczne stosowanie przepisów prawa UE.

 4. Mechanizm przekazywania odpadów osobom fizycznym w zestawieniu z mechanizmem przygotowania odpadów do ponownego użycia.

 5. Ewidencja i sprawozdawczość odpadów, w tym omówienie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji wynikające z ustawy o odpadach.

 6. Zasady wynikające z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

 7. Zasady gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

 8. Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi: prowadzenie RIPOK, PSZOK, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów. Omówienie nowych formularzy sprawozdawczych z odpadów komunalnych przeznaczonych dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne, gmin oraz urzędów marszałkowskich. Przykładowe formularze – wypełnianie, ćwiczenia.

 9. Zmiany obowiązujące od 2020 r. w zakresie ewidencji odpadów i sporządzania dokumentacji.

 10. Podstawowe informacjie dotyczące kontroli inspekcji.

 11. Kary.

 12. Pytania, analiza przypadków, dyskusja.

Wykładowca:

Ekspert w zakresie ochrony środowiska, w szczególności gospodarki odpadami, były wieloletni pracownik administracji publicznej, aktualnie zajmuje się działalnością konsultingową. Autor publikacji, trener na szkoleniach.>> Więcej informacji: http://www.jgt.pl/szkolenia/odpady_2018gos

 

> Pozostałe szkolenia z ochrony środowiska: http://www.jgt.pl/kategorie/ochrona_srodowiska

 

 • Golden Floor Millenium Plaza
 • 02-017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
 • woj. Mazowieckie

Najnowsze szkolenia:

Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Szkolenie poświęcone będzie nowej ustawie – Prawo wodne w świetle zmian, jakie wprowadza ona do procesu oceny oddziaływania na środowisko.

Skuteczne aplikowanie o fundusze europejskie 2014-2020 na rozwój firm - warsztaty.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Proponujemy Państwu dwudniowe szkolenie warsztatowe, na którym przedstawimy możliwości uzyskania dofinansowania na rozwój firm w ramach funduszy europejskich do 2023 roku.

Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Proponujemy Państwu szkolenie, które będzie pomocne w poprawie efektywności zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE na etapie ich trwałości.

Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług (...)
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami prawnymi dostępnymi im w trakcie trwania robót budowlanych oraz wyczulenie na okoliczności konfliktogenne w trakcie procesu budowlanego.

Harmonogram jako niezbędne narzędzie zabezpieczenia swoich interesów na kontrakcie
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym poruszymy szereg tematów istotnych dla stworzenia i skutecznego użytkowania harmonogramu, jako narzędzia w procesie dochodzenia roszczeń czasowych i finansowych.

Nowelizacja KPA od czerwca 2017 - skutki prawne i praktyczne dla przebiegu postępowania administracy
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Proponujemy Państwu szkolenie, które umożliwi zapoznanie się z planowanymi zmianami i przygotowanie do stosowania znowelizowanych przepisów po 1.06.2017 r.

Prawo budowlane 2018 - z uwzględnieniem projektowanych zmian w Ustawie Inwestycyjnej i Kodeksie Urba
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Program szkolenia jest na bieżąco aktualizowany i realizowany zgodnie z obowiązującym w trakcie szkolenia stanem prawnym.

Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym - WARSZAWA
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

W trakcie I części trener przedstawi prawne aspekty windykacji, natomiast w II części szkolenia trener zapozna uczestników z zasadami prowadzenia rozmów i negocjacji z dłużnikami i przeprowadzi ćwiczenia.

Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym - WROCŁAW
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

W trakcie I części trener przedstawi prawne aspekty windykacji, natomiast w II części szkolenia trener zapozna uczestników z zasadami prowadzenia rozmów i negocjacji z dłużnikami i przeprowadzi ćwiczenia.

INCOTERMS 2010 - podział obowiązków, kosztów i ryzyka w poszczególnych regułach Incoterms.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach eksportowych i importowych.

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN

Dołącz do nas© 2010 - 2018 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.