Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Podstawowe informacje

GOSPODARKA ODPADAMI W 2023r. -Szkolenie ONLINE

 • Termin: 2023-05-12 - 2023-05-12
 • Lokacja: Do uzgodnienia.
 • Cena netto: Przy zgłoszeniu 2 lub więcej uczestników na jedno szkolenie 640.00 576.00 zł (Rabat -10%Przy zgłoszeniu 2 lub więcej uczestników na jedno szkolenie)
 • Cena brutto: 708.48 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte. e-learning czyli szkolenie za pośrednictwem internetu.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

 • 58-316 Wałbrzych, Dolnośląskie
 • Palisadowa 43-4
 • Telefon: 74 848 29 07
 • Fax: 74 848 28 82
 • Email: konspekt@konspekt.com.pl
 • www: www.konspekt.com.pl/
Firma szkoleniowa Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

GOSPODARKA ODPADAMI W 2023r.

- Najnowsze zmiany,

nowe przepisy wykonawcze i orzecznictwo

Szkolenie uwzględnia najnowsze  zmiany ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym dotyczące:

- czasowego przedłużenia obowiązywania decyzji w zakresie gospodarki odpadami 

- przesunięcia wejścia w życie niektórych przepisów

- nowych i zmienionych przepisów wykonawczych (w tym MBP)

- zmian dotyczących zabezpieczenia roszczeń.

W ramach szkolenia zostaną omówione także przepisy przejściowe i terminy wejścia w życie nowych lub zmienionych przepisów.

 

Termin:

 

Szkolenie nr 11/23 

w dniu 12 maja 2023r.

Rozpoczęcie szkolenia godz. : 9.00 

 

 Miejsce szkolenia:

 

Platforma internetowa,

Transmisja ON-LINE

 

Koszt uczestnictwa:

 

1 osoba: 640 zł netto + VAT

(przy zgłoszeniu 2 i więcej uczestników udzielamy 10% bonifikaty liczonej od każdej osoby)

 

Szkolenia finansowane w całości lub co najmniej w 70% ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

 

 
Szkolenie w formie ONLINE realizujemy tak samo jak nasze szkolenie stacjonarne, ale zamiast sali szkoleniowej mamy platformę internetową. 


Podczas transmisji biorą Państwo udział w pełnowartościowym szkoleniu (trener prowadzi zajęcia „na żywo”) - uczestnicy widzą i słyszą trenera.

 


 Pokazane będą na ekranie Państwa komputera w czasie rzeczywistym:


 • Prezentacje multimedialne przygotowane przez wykładowcę

 

W czasie szkolenia można zadawać pytania na czacie na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

 


Dostęp do konsultacji po szkoleniowych w formie e-mail (konspekt@konspekt.com.pl) do 7 dni po realizacji szkolenia.


Wymagany sprzęt do odbioru szkolenia:


Komputer, tablet lub smartfon z dostępem do internetu, włączony głośnik lub słuchawki.

 

 


PROGRAM SZKOLENIA 

 

► Ustawa o odpadach:

 • nowe wyłączenia z zakresu przepisów o odpadach
 • nowe i zmienione pojęcia, w szczególności: nowy zakres definicji odpadów komunalnych i bioodpadów, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady żywności, pojęcie prac ziemnych zamiast wypełniania wyrobisk i in.
 • nowe podejście do uznania za produkt uboczny i utraty statusu odpadów
 • hierarchia sposobów postępowania z odpadami - wskazanie przykładowych instrumentów ekonomicznych i innych środków jako zachęty
 • zmiany dotyczące odpadów niebezpiecznych - obowiązek usunięcia  niebezpiecznych substancji, mieszanin i składników z odpadów niebezpiecznych i zmiany dotyczące rozdzielania odpadów niebezpiecznych
 • zmiany dotyczące planów gospodarki odpadami, w tym nowe załączniki na poziomie KPGO
 • rozszerzenie wyłączeń z monitoringu wizyjnego i uprawnień wioś
 • zmiany w zakresie dopuszczalnego maksymalnego czasu magazynowania odpadów
 • dopuszczalna ilości magazynowanych odpadów w przypadku zbierającego odpady
 • zakres kontroli wioś przed wydaniem zezwolenia i skutki tej kontroli
 • zmiany dotyczące odpowiedzialności wykroczeniowej i administracyjnej (administracyjne kary pieniężne), nowe naruszenia
 • skrócenie czasu na podjęcie działalności po uzyskaniu zezwolenia.
 • zmiany dotyczące rejestru, ewidencji odpadów i sprawozdawczości
 • nowa regulacja dotycząca postępowania z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi,
 • rozszerzenie zakazu składowania i termicznego przekształcania odpadów
 • zmiany dotyczące zabezpieczenia roszczeń
 • czasowe przedłużenie obowiązywania decyzji dotyczących wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów
 • nowe i zmienione rozporządzenia, w tym wymagania dotyczące mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych i z przetwarzania odpadów komunalnych.

► Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • postępowanie z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi z gospodarstwa domowych
 • wprowadzenie poziomów składowania dla gmin i odbierających odpady komunalne
 • wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych w stosunku do wytwórców tych odpadów
 • możliwość indywidualnego rozliczania lokatorów - indywidualne oznakowanie pojemników lub worków, składanie deklaracji i uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • ułatwienia dla gmin: zgłaszanie lokalizacji miejsca gromadzenia odpadów, zmniejszenie częstotliwości odbierania odpadów, ograniczenie ilości przyjmowanych odpadów, zezwolenie na odstępstwo od selektywnego zbierania odpadów, możliwość weryfikowania informacji podanych w deklaracji
 • realizowanie obowiązków przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy poprzez indywidualne umowy i w ramach systemu zorganizowanego przez gminę, wyłączanie się z tego systemu
 • nieruchomości z domkami letniskowymi i rekreacyjne - systemy opłat
 • stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym zmiany dot. opłat od nieruchomości niezamieszkałych i metoda od ilości zużytej wody
 • formalnoprawne uregulowanie dopłacania przez gminę do systemu gospodarowania odpadami ze środków własnych
 • zakres kontroli prowadzonej przez gminę
 • doprecyzowanie wymagań dotyczących nieczystości ciekłych
 • przepisy sankcyjne z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

► Projektowane zmiany

► Metodyka szkolenia: wykład, prezentacja multimedialna, pytania oraz wyjaśnianie problemów i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia.

 

Szkolenie prowadzi: Ekspert specjalizujący się w zagadnieniach szeroko pojętej gospodarki odpadami. Doświadczony, wieloletni wykładowca naszych szkoleń.  Autorka artykułów w czasopismach "Prawo i Środowisko", "Odpady" i in., artykułów do publikacji elektronicznej dla Polskich wydawnictw profesjonalnych. Współautorka publikacji książkowych z zakresu ochrony środowiska (w tym Praca zbiorowa "Ochrona środowiska po reformie administracji publicznej, Poradnik dla przedsiębiorcy, Ustawa o odpadach- komentarz pod red. J.Jerzmańskiego, Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - komentarz). Wykładowca z zakresu prawa odpadowego na studiach podyplomowych Prawo ochrony środowiska (Uczelnia Łazarskiego).

       Warunki uczestnictwa:

Płatności należy dokonać do 3 dni przed terminem szkolenia na Konto bankowe:
SANTANDER BANK POLSKA S.A. I o/W-ch
04 1090 2271 0000 0001 2373 5540, podając na przelewie nr szkolenia.

Na podstawie płatności każdy uczestnik (na dzień przed szkoleniem) otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanymi w formularzu zgłoszeniowym. 

Zawartość linku aktywuje się przed rozpoczęciem szkolenia.

Materiały szkoleniowe w formacie PDF zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą zostanie wysłany pocztą tradycyjną lub na życzenie w formie elektronicznej.

Za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno sprzętowych leżących po stronie uczestnika - organizator nie ponosi odpowiedzialności.

  

Zgłoszenia przyjmuje: Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „Konspekt” 

  58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 43-4,

tel./fax: (74) 848 29 07, (74) 848 28 82

 e-mail: konspekt@konspekt.com.pl;

www.konspekt.com.pl

Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT

pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy

 

Najnowsze szkolenia:

RDLP i nadleśnictwa-BAZA DANYCH O ODPADACH W 2023 ROKU SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZA ROK 2022
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Szkolenie prowadzone jest w formie praktycznej pracy w Bazie Danych o Odpadach - na wskazanych przez uczestników numerach rejestrowych BDO

BAZA DANYCH O ODPADACH W 2023 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN – praktyczne warsztaty-ONLINE
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Wypełnianie elektronicznych sprawozdań odpadowych i produktowych w oparciu o prowadzoną elektroniczną ewidencję odpadów oraz ewidencję produktów i opakowań, za rok 2022 – praktyczne warsztaty, z uwzględnieniem najnowszych zmian w bazie BDO na r 2023

GOSPODARKA ODPADAMI W 2023r. -Szkolenie ONLINE
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

- Najnowsze zmiany, nowe przepisy wykonawcze i orzecznictwoW ramach szkolenia zostaną omówione także przepisy przejściowe i terminy wejścia w życie nowych lub zmienionych przepisów.

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasGOSPODARKA ODPADAMI W 2023r. -Szkolenie ONLINE, Szkolenie Zawodowe, Ekologiczne, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, prawne, inne, administracja, . otwarte, e-learning

© 2010 - 2023 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.