Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Oferta tygodnia:

Do końca:2019-12-15

Było:670zł

Jest:580zł

Podstawowe informacje

Ekspert BHP - kompendium wiedzy

 • Termin: 2019-12-09 - 2019-12-13
 • Lokacja: Wrocław, Dolnośląskie
 • Cena netto: 3000.00 zł
 • Cena brutto: 3690.00 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

EcoMS Consulting Sp. z o.o.

 • 50-016 Wrocław, Dolnośląskie
 • Piłsudskiego 101
 • Telefon: 71/ 346 04 85
 • Fax: 71/ 346 04 87
 • Email: office@ecoms.pl
 • www: akademiaecoms.pl
Firma szkoleniowa EcoMS Consulting Sp. z o.o.

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Celem naszego szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkami, jakie na przedsiębiorców nakładają obowiązujące przepisy prawa.
Przygotowaliśmy kompleksowe szkolenie, które z pewnością przyczyni się do zebrania i usystematyzowania kwestii prawnych
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym nadzoru nad maszynami oraz elementów ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie poprowadzi zespół naszych specjalistów, osób z wieloletnim doświadczeniem w pracy w przemyśle i innych firmach doradczych zajmujących się tematyką bezpieczeństwa pracy.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, społecznych inspektorów pracy (SIP), osób kierujących pracownikami oraz osób, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy w zakładzie pracy.

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje następujące moduły:

Moduł I: Ochrona pracy

Moduł II: Ryzyko zawodowe

Moduł III: Wymagania „zasadnicze” – problemy z interpretacji podstawowych wymagań prawnych

Moduł IV: Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń

Moduł: V: Zarządzanie chemikaliami, ochrona ppoż i urządzenie energetyczne.

Uwaga: Istnieje możliwość wzięcia udziału w wybranym dniu/dniach szkolenia. Zgłoszeń na wybrane moduły szkoleniowe można dokonywać od dnia 27 maja 2019 r.
Pierwszeństwo udziału mają osoby zapisujące się na cały program. Liczba miejsc ograniczona.


Program szkolenia:

Dzień 1: Ochrona pracy

 • Prawna ochrona pracy – polskie i europejskie wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa pracy.
 • Państwowy nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp, procedura kontroli PIP
 • Osoba kierująca pracownikami
  • Kto jest osobą kierującą pracownikami?
  • Obowiązki osoby kierującej pracownikami
 • Wymagania prawne dla osób kierujących pracownikami
  • Jakie wymagania powinien znać kierownik?
  • Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
 • Podstawowe obowiązki pracownika w zakresie BHP
 • Odpowiedzialności prawne za poziom bezpieczeństwa dotyczące osób kierujących pracą ludzi
 • Konsekwencje prawne za nieprzestrzeganie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Dzień 2: Ryzyko zawodowe

 • Ocena ryzyka jako narzędzie do zarzadzania bezpieczeństwem
 • Podstawowe pojęcia związane z oceną ryzyka zawodowego
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie oceny ryzyka zawodowego
 • Podstawowe założenia i wymagania dotyczące oceny ryzyka zawodowego
  • Czynności rutynowe/nierutynowe, zachowanie człowieka, infrastruktura, zagrożenia poza miejscem pracy, projektowanie stanowisk roboczych
  • Ocena ryzyka dla wykonawców i gości
 • Procedura identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka i określania środków kontroli
  • Odpowiedzialności w zakresie oceny ryzyka
  • Udział pracowników operacyjnych w ocenie ryzyka
  • Zasady aktualizacji oceny ryzyka
 • Czynniki niebezpieczne w środowisku pracy, w tym badania i pomiary środowiska pracy
 • Współczesne zagrożenia na stanowiskach pracy – mobbing oraz stres
 • Dokumentowanie wyników oceny
 • Określanie środków kontroli (rodzajów działań)
 • Wykorzystanie oceny ryzyka do zarządzania bhp w przedsiębiorstwie
 • Ocena ryzyka na stanowiskach pracy
 • Specyficzna ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka dla czynników chemicznych
  • Ocena ryzyka dla czynników biologicznych
  • Ocena ryzyka przy ręcznych pracach transportowych
  • Ocena ryzyka przy pracach z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne
  • Ocena ryzyka dla stanowisk, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

Dzień 3: Wymagania „zasadnicze” – problemy z interpretacji podstawowych wymagań prawnych

 • Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników
  • Organizacja systemu udzielania pierwszej pomocy w firmie
  • Badania wstępne / okresowe / kontrolne
  • Nadzór nad podwykonawcami, w tym z zagranicy.
 • Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Wypadki przy pracy / w drodze
 • Ochrona pracy kobiet i młodocianych
 • Regulamin pracy
 • Dokumentacja pracownicza – karty ewidencji ŚOI/odzież robocza
 • Komisja BHP – uczestnictwo i zadania – konsultowanie
 • Analiza stanu BHP
 • Panel dyskusyjny.

Dzień 4: Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń

 • Zasady wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku wyrobów na terenie EOG
 • Szerokie omówienie podstaw prawnych kluczowych przy odbiorach nowych maszyn i urządzeń oraz ich modernizacjach:
  • Omówienie wymagań zasadniczych i minimalnych w kontekście obowiązków użytkownika maszyny oraz producenta
  • Zakres stosowania dyrektywy 2006/42/WE
  • Czym są normy zharmonizowane.
 • Poprawność dokumentacji technicznej wymaganej przy nowych i modernizowanych maszynach – instrukcje, deklaracje zgodności etc.
 • Omówienie idei maszyny nieukończonej, do wbudowania, deklaracji włączenia
 • Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn zespolonych
 • Praktyczne podejście do odbioru maszyn
 • Modernizacja maszyny – obowiązki użytkownika, zasady postępowania w kontekście spełnienia wymogów prawnych.
 • Wymagania techniczne dla urządzeń ochronnych, w tym osłon elementów ruchomych maszyn.
 • Wymagania wewnętrznej Procedury Systemu LOTO
 • Przepisy prawne mające zastosowanie do kontroli niebezpiecznej energii
 • Uznane najlepsze praktyki w zakresie Systemu LOTO
 • Partycypacja operatorów maszyn w działaniach dotyczących zmniejszania ryzyka zawodowego.
 • Nowe rozporządzenie o UTB i zmiany ustawy o dozorze technicznym
 • Kwalifikacje – wózki podnośnikowe
 • Kwalifikacje – pozostałe wózki jezdniowe
 • Nowe instrukcje bezpieczeństwa prac transportowych
 • Obowiązujące zasady przed dopuszczeniem do pracy operatora wózka
 • Prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego
 • Resurs – parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego

Dzień 5: Zarządzanie chemikaliami, ochrona ppoż i urządzenie energetyczne

 • Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych – wymagania prawne
 • Zarządzanie infrastrukturą budowlaną – książka obiektu budowlanego
 • Zarządzanie dokumentacją techniczną obiektów budowlanych
 • Obowiązkowe przeglądy obiektów budowlanych
 • Najczęstsze problemy ochrony przeciwpożarowej z zakładach przemysłowych.
 • Podstawowe dokumenty w ochronie przeciwpożarowej – instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, ocena zagrożenia wybuchem, itp.
 • Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania REACH i CLP
 • Podstawy prawne i ogólne wymagania w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania chemikaliów
 • Obowiązki podmiotów biorących udział w obrocie chemikaliami, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków nakładanych na dalszych użytkowników:
 • Zezwolenie i ograniczenia w obrocie chemikaliami
 • Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin
 • Wymagania dla kart charakterystyki
  • elementy karty charakterystyki
  • sposób przekazywania
 • Scenariusze narażenia
  • kiedy scenariusz powinien zostać dostarczony
  • w jaki sposób weryfikować zastosowanie opisane w scenariuszu.


 • EcoMS Consulting
 • 50-016 Wrocław, Piłsudskiego, 101
 • woj. Dolnośląskie

Najnowsze szkolenia:

Audytor wewnętrzny ZSZ zgodnego z normami ISO 9001:2015, 14001:2015 oraz ISO 45001
EcoMS Consulting Sp. z o.o.

Audytowanie to ważny element ciągłego doskonalenia, na którym są zbudowane systemy zarządzania. Audyty stanowią podstawę dla samooceny organizacji, oraz oceny ich zdolności do spełnienia wymagań dotyczących (...)

Wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska. Kompendium wiedzy dla specjalisty.
EcoMS Consulting Sp. z o.o.

Jak ma wyglądać ocena oddziaływania na środowisko? Na najczęściej postawione pytania i pojawiające się wątpliwości odpowie jeden z naszych ekspertów.

Podsumowanie ostatnich zmian przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy
EcoMS Consulting Sp. z o.o.

Mnogość regulacji prawnych, ich stopień skomplikowania, ale przede wszystkim częstotliwość wprowadzanych zmian powodują, że ich stały monitoring staje się znacznym utrudnieniem. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowa ustawa Prawo wodne, która w znaczą

Przegląd i interpretacja wymagań nowej normy ISO 45001
EcoMS Consulting Sp. z o.o.

Zastępującej dotychczasowo obowiązujące normy PN-N-18001 oraz OHSAS 18001.Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników oraz innych osób wykonujących prace na rzecz zakładu pracy (np. zleceniobiorców, (...)

Skuteczna komunikacja jako podstawowe narzędzie kierowania
EcoMS Consulting Sp. z o.o.

Komunikacja interpersonalna jest podstawą naszych relacji z drugim człowiekiem. Każdy z nas codziennie porozumiewa się z wieloma ludźmi robiąc to w sposób świadomy lub nieświadomy. Jest to jedna z ważniejszych (...)

Specjalista ds. Ochrony Środowiska
EcoMS Consulting Sp. z o.o.

Opis szkolenia:Szkolenie dla specjalistów ds. ochrony środowiska przeznaczone jest dla wszystkich, którzy prowadzą lub przygotowują się do prowadzenia zagadnień dotyczących ochrony środowiska w organizacji. (...)

Ekspert BHP - kompendium wiedzy
EcoMS Consulting Sp. z o.o.

Celem naszego szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkami, jakie na przedsiębiorców nakładają obowiązujące przepisy prawa.Przygotowaliśmy kompleksowe szkolenie, które z pewnością przyczyni się (...)

Psychologia audytu
EcoMS Consulting Sp. z o.o.

Zaufanie do procesu audytu i jego wiarygodność zależą od kompetencji personelu przeprowadzającego audyt, czy chcesz się z nami rozwijać?Dobry audytor oprócz właściwego przygotowania merytorycznego (...)

Nowość: zafałszowania żywności- zagrożenie żywności XXI WIEKU
EcoMS Consulting Sp. z o.o.

Konina w burgerach wołowych, olej zamiast oliwy z oliwek, melamina w mleku, ryż niskiej jakości w ryżu premium…Inspekcje, zatrzymanie / zablokowanie produktów, informacja publiczna, zgłoszenie do RASFF, (...)

Postępowanie Powypadkowe-skuteczna analiza przyczyn incydentów (zdarzeń wypadkowych)
EcoMS Consulting Sp. z o.o.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy związanym z powzięciem informacji o wypadku, któremu uległ pracownik, jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku.Bardziej restrykcyjne wymagania przyjmują (...)

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasEkspert BHP - kompendium wiedzy, Szkolenie BHP, BHP, stanowiska robotnicze, stanowiska robotnicze, inżynieryjno-techniczne, inżynieryjno-techniczne, bezpieczeństwo chemiczne, bezpieczeństwo chemiczne, Wrocław. otwarte

© 2010 - 2019 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.