Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Podstawowe informacje

Akademia Menedżera

 • Termin: Do ustalenia
 • Lokacja: Do uzgodnienia.
 • Cena netto: 4787.00 zł
 • Cena brutto: 5888.01 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

Circinus Training Center Adam Pluciński

 • 62-025 Siekierki Wielkie, Wielkopolskie
 • Łąkowa 33
 • Telefon: 535404303
 • Email: dominik.marczewski@circinus.pl
 • www: www.circinus.pl
Firma szkoleniowa Circinus Training Center Adam Pluciński

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

EDYCJE I ICH TERMINY:

  Poznań Bydgoszcz Warszawa Wrocław
Zjazd 1 18-19.01.2020 25-26.01.2020 01-02.02.2020 08-09.02.2020
Zjazd 2 15-16.02.2020 22-23.02.2020 29.02-01.03.2020 07-08.03.2020
Zjazd 3 14-15.03.2020 21-22.03.2020 28-29.03.2020 04-05.04.2020
Zjazd 4 18-19.04.2020 25-26.04.2020 09-10.05.2020 16-17.05.2020

 

DLA KOGO?

Osoby zarządzające zespołami, m.in. w szczególności: Kadra Zarządzająca, Właściciele, Dyrektorzy, Managerowie, Kierownicy, Liderzy, Mistrzowie Produkcji, Brygadziści.


PROGRAM AKADEMII

Moduł 1: „Komunikacja w firmie - budujmy mosty (porozumienia) zamiast murów”

 • Model komunikacji dwustronnej w praktyce
 • Bariery komunikacyjne oraz sposoby ich przełamywania
 • „Czarna lista” sformułowań utrudniających porozumiewanie się
 • Słyszenie vs. słuchanie- negatywne nawyki  i ich wpływ na proces skutecznego komunikowania się
 • Narzędzia kontroli rozmowy - przejmij kontrolę nad sytuacją
 • Rola przekonań i uprzedzeń w komunikacji - siła nastawienia
 • Sztuka asertywnego komunikowania się w pracy
 • Wyrażanie emocji w rozmowie i metody zarządzania emocjami w sytuacjach podwyższonego stresu

Moduł 2: Rzeczami można zarządzać, ludziom trzeba przewodzić- przywództwo”

 • Rola i zadania Lidera w f
 • Budowanie autorytetu i wiarygodności Lidera
 • 3 wymiary efektywności pracy zespołowej
 • „Expose”- nowego Lidera, prowadzenie briefingów i spotkań
 • 2+2=5? Zespół jako grupa czyli o synergii w pracy zespołowej i myśleniu grupowym
 • Role pracowników w grupie na podstawie typologii M. Belbin
 • Cele firmy, cele managerów, cele pracowników – budowanie wspólnej perspektywy
 • Budowanie zespołu- etapy
 • 5 dysfunkcji pracy zespołowej: brak zaufania, strach przed konfliktem, brak zaangażowania, unikanie odpowiedzialności, brak dbałości o wyniki

Moduł 3: „Style kierowania zespołem  i ich efektywność

 • Tradycyjny i nowoczesny sposób zarządzania ludźmi
 • Koncepcja przywództwa sytuacyjnego  K. Blancharda
 • Metody zarządzania pracownikami na różnych poziomach kompetencji i zaangażowania
 • „Wady i zalety” wynikające z różnych stylów zarządzania
 • Budowanie wartościowych  relacji z pracownikami w celu osiągania lepszych wyników w pracy
 • Cykl doskonalenia jakości wg Deminga: planuj, wykonaj, oceniaj, wdrażaj

Moduł 4:  „Ludzie z 4 Planet-  zarządzanie różnorodnością”

 • FRIS® – czym jest i jak wykorzystać go w pracy Mistrza Produkcji
 • Fakty-Relacje-Idee-Struktury autodiagnoza stylu myślenia w oparciu o metodologię FRIS®
 • Skrócona instrukcja obsługi Zawodnika, Badacza, Partnera i Wizjonera- zasady pracy w każdym ze stylów
 • Współpraca w zespołach z wykorzystaniem własnych stylów myślenia
 • Proces FRIS ®- analiza potencjału zespołu od zainicjowania do wdrożenia

W ramach tego modułu uczestnicy do 5 dni przed szkoleniem wypełniają indywidualny kwestionariusz FRIS®, badający ich własne style myślenia i działania. Wynikiem tego badania jest raport FRIS®, zwiększający świadomość komunikacji Kierowników z Pracownikami.

Moduł 5: „Udzielanie informacji zwrotnej- feedback w praktyce”

 • Cele i częstotliwość prowadzenia rozmów z pracownikami produkcyjnymi
 • Etapy skutecznego przekazywania informacji zwrotnych
 • Przyczyny trudności w udzielaniu informacji zwrotnych
 • Konstruktywne wyrażanie krytyki i pochwał modelami FUO i FUKO 
 • Udzielanie informacji zwrotnej osobom o niskim poziomie komunikatywności- zasady
 • Kształtowanie kompetencji zespołu- jak uczyć dorosłych?

Moduł 6: „Delegowanie zadań i odpowiedzialności”

 • Planowanie i organizacja czasu pracy zespołu produkcyjnego
 • Matryca Eisenhowera w zarządzaniu czasem i priorytetami,
 • Wdrożenie technik organizacji czasu pracy
 • Poziomy delegowania - jak i kiedy delegować zadania pracownikom
 • Zarządzanie przez cele – ogólne zasady wyznaczania i realizacji celów
 • Standardy zlecania zadania- technika 3Xp
 • Wydawanie poleceń metodą SMART
 • Włączanie pracownika w proces delegowania zadania – urealnianie celów i planowanie działań wspierających
 • Dopasowanie delegowanych zadań do preferowanego stylu pracy pracownika
 • Monitorowanie i nadzorowanie realizacji zadań
 • Rozliczanie zadań- ocena wykonania zlecenia

Moduł 7: „Techniki motywowania pracowników”

 • Tworzenie motywującego środowiska i atmosfery pracy
 • Kluczowe czynniki zwiększające motywację i zaangażowanie pracowników
 • Różnice w motywacji pokolenia X, Y i Z
 • Motywacja pozytywna i negatywna- funkcje kar i nagród w procesie motywowania
 • Narzędzia motywacji pozytywnej i negatywnej
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna do działania

Moduł 8: „Zarządzanie konfliktem"

 • Źródła konfliktów i postrzeganie konfliktowe
 • Diagnoza przyczyn konfliktu
 • Rozróżnianie stanowisk od interesów
 • Przeciwdziałanie występowaniu sytuacjom konfliktowym w miejscu pracy
 • Style rozwiązywania konfliktów – kiedy konflikt się pojawił
 • Techniki rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Mediacja pomiędzy skonfliktowanymi pracownikami
 • Docenić konflikt- spór który łączy
 • Wpływ emocji na eskalację konfliktów
 • Jak rozmawiać żeby się dogadać-  podstawowe techniki komunikacji w procesie rozwiązywania sytuacji konfliktowych

Pomiędzy modułami będą zadania wdrożeniowe. Każdy kolejny moduł szkoleniowy będzie rozpoczynał się od przypomnienia treści poprzedniego szkolenia w kontekście zadań wdrożeniowych.

Przykładowe zadania wdrożeniowe - zarządzanie zespołem: wprowadzenie zasad do zespołu, analiza osobowości członków zespołu i/lub opracowanie działań korygujących dla poszczególnych pracowników

Przykładowe zadania wdrożeniowe – motywowanie pracowników: przeprowadzenie rozmów motywujących w oparciu o przedstawione scenariusze rozmów z pracownikami i/lub przygotowanie krótkich notatek z tych rozmów i opisanie osiągniętych celów.

 

CELE EDUKACYJNE

Uczestnik na poziomie:

WIEDZY
- będzie znać model komunikacji dwustronnej
- będzie rozpoznawać bariery komunikacyjne, a także podawać przykłady utrudnień w porozumiewaniu się
- będzie wiedział, jakie są korzyści synergii w pracy zespołowej i myśleniu grupowym
- pozna role zespołowe według typologii M. Belbin
- będzie potrafił wymienić dysfunkcje pracy zespołowej i przedstawić możliwe ich źródła
- pozna style kierowania zespołem
- pozna style myślenia ludzi według metodologii FRIS
- pozna modele udzielania informacji zwrotnej
- pozna techniki delegowania zadań i ich rozliczania
- będzie wiedział, jakie są różnicę w motywacji pracowników z różnych pokoleń

UMIEJĘTNOŚCI
- będzie potrafił stosować asertywną komunikację
- będzie potrafił przeprowadzić expose, według schematu poznanego na szkoleniu
- będzie potrafił budować i kreować swój autorytet
- będzie potrafił rozwijać zespół w oparciu o poznane na szkoleniu etapy budowania zespołu
- będzie potrafił zarządzać pracownikami na różnych poziomach kompetencji i zaangażowania w oparciu o koncepcję Blancharda
- będzie potrafił doskonalić jakość pracowników wykorzystując cykl Deminga
- będzie potrafił świadomie wykorzystać swój styl myślenia FRIS w komunikacji z pracownikami
- będzie potrafił udzielać konstruktywnej i motywującej informacji zwrotnej według modelu FUKO i FUO
- będzie potrafił zlecać zadania pracowników według różnych metod poznanych na szkoleniu,
- będzie potrafił stosować techniki komunikacyjne do rozwiązywania konfliktów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
- będzie świadomy roli menedżera w zarządzaniu ludźmi
- rozwinie swój własny styl zarządzania
- będzie świadomy narzędzi i technik, którymi może dysponować menadżer w celu zarządzania zespołem i będzie potrafił je dostosować do sytuacji

 

INFORMACJE DODATKOWE

Akademia Menadżera liczy łącznie 64 godziny dydaktyczne. Ma formułą otwartą - podczas warsztatów spotkasz uczestników z różnych firm i będziesz mieć okazję do wymiany swoich doświadczeń. Zapisy trwają. Aby zapisać się na Akademię, skontaktuj się telefonicznie z naszym Doradcą.

Circinus Training Center zastrzega sobie prawo do odwołania bądź przesunięcia terminu realizacji Akademii do 14 dni przed wyznaczonym terminem.

Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń:
- Dyskusje moderowane
- Studium przypadku (Case study)
- Ćwiczenia indywidualne i grupowe
- Filmy, materiały audio
- Burze mózgów
- Odgrywanie ról (drama), scenki
- Wykład interaktywny
- Rozwiązywanie realnych problemów
- Metafory, analogie, historie
- Kwestionariusze, test

Po realizacji usługi realizowane są wywiady telefoniczne, mające na celu pomiar efektów działań rozwojowych.
Więcej informacji o naszej firmie, a także pełnej ofercie doradczo-szkoleniowej pod adresem: www.circinus.pl

Najnowsze szkolenia:

Trening umiejętności menedżerskich w oparciu o metodologię FRIS®
Circinus Training Center Adam Pluciński

Trzydniowe szkolenie, które pomoże Menedżerom poznać metodologię FRIS, swoje mocne strony i te elementy nad którymi należy pracować. Uczestnicy wypracują konkretne narzędzia, które pozwolą im lepiej zarządzać oraz realizować cele.

Warsztat Lean Management
Circinus Training Center Adam Pluciński

Warsztat Lean Management to połączenie wiedzy z zakresu optymalizacji i doskonalenia procesów produkcyjnych z wizytami na hali produkcyjnej, co umożliwia poznanie narzędzi w realnych warunkach oraz wypróbowanie nowych umiejętności w praktyce.

Zarządzanie projektami dla praktyków
Circinus Training Center Adam Pluciński

Dobre praktyki w zarządzaniu projektami - budowanie kart pracy, harmonogramu oraz budżetu, zarządzanie zmianą, postępowanie w sytuacji kryzysowej, zarządzanie ryzykiem, procesy związane z komunikacją, zarządzanie dokumentami.

Project Management
Circinus Training Center Adam Pluciński

Dwudniowy, kompleksowy warsztat dopasowany do potrzeb organizacji, dostarczający wiedzę i umiejętności z zakresu planowania realizacji projektów oraz komunikacji w zespole.

Warsztat strategiczny, czyli jak zwiększyć sprzedaż oraz świadomość marki
Circinus Training Center Adam Pluciński

Czym jest social selling i jak zmienił sprzedaż usług i produktów? Gdzie tworzyć profile i jak osiągać efekty? Podczas warsztatu oprócz odpowiedzi na te i inne pytania, uczestnicy poznają narzędzia profesjonalnego social media managera.

Psychologia zarządzania zespołem - pokolenia BB,X,Y
Circinus Training Center Adam Pluciński

Jak być Przywódcą w dzisiejszej organizacji? Dlaczego ludzie nie robią tego co do nich należy? Ile razy muszę powtarzać, by osiągnąć zamierzony efekt? Dlaczego moi ludzie nie są zaangażowani? Co zrobić,by osiągnąć wyznaczone cele w określonym czasie?

Profesjonalna Obsługa Klienta XXI wieku
Circinus Training Center Adam Pluciński

Czego pragnie Twój Klient?Ciekawe pytania i prosta odpowiedź. Dzisiaj pozyskanie Klienta jest wielkim wyzwaniem, natomiast jeszcze większym jest jego zatrzymanie w Firmie. Zastanawiasz się ile tracisz na braku profesjonalnej obsługi?

Skuteczne prowadzenie negocjacji biznesowych
Circinus Training Center Adam Pluciński

Kim jest współczesny Klient? Jak chce kupować? Jak negocjować z poszczególnymi typami psychologicznymi? Warsztat dla osób wprawionych w negocjacjach oparty na wymianie doświadczeń i dzieleniu się wiedzą.

Świadome zarządzanie w oparciu o model FRIS
Circinus Training Center Adam Pluciński

Jakim jestem Managerem i czego oczekuje ode mnie zespół? Jak zmotywować zespół, aby chętniej i efektywnej realizował wyznaczone cele? Nietypowy warsztat połączony z indywidualnym badaniem stylu myślenia i działania!

Akademia Menedżera
Circinus Training Center Adam Pluciński

Szukasz cyklu warsztatów, który rozwinie wszystkie niezbędne kompetencje menedżerskie? Dobrze trafiłeś/trafiłaś! 8 modułów podczas 4 zjazdów w 4 miesiące. Dzięki naszej Akademii utrwalisz umiejętności i wiedzę menedżerską. Kliknij i sprawdź!

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasAkademia Menedżera, Szkolenie Menedżerskie, Zarządzanie, zarządzanie, interpersonalne, motywacja, menedżerskie, kierownicze, zarządzanie zmianą, . otwarte

© 2010 - 2020 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.