Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Oferta tygodnia:

Do końca:2019-05-26

Było:1480zł

Jest:1380zł

Podstawowe informacje

Studium Handlu Zagranicznego. Skuteczny specjalista ds. współpracy z zagranicą.

 • Termin: 2019-10-14 - 2019-11-26
 • Lokacja: Warszawa, Mazowieckie
 • Cena netto: 3990.00 3790.50 zł (First Minute -5%)
 • Cena brutto: 4662.32 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte. Szkolenie efs - dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

ATL "Achievement Through Learning" Sp. z o.o.

 • 02-928 Warszawa, Mazowieckie
 • ul. Augustyna Locciego 26
 • Telefon: 228533523
 • Fax: 222472183
 • Email: atl@atl.edu.pl
 • www: www.atl.edu.pl/
Firma szkoleniowa ATL "Achievement Through Learning" Sp. z o.o.

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

STUDIUM HANDLU ZAGRANICZNEGO.

CERTYFIKOWANY SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ.


CZAS TRWANIA: 3 SESJE x 2 DNI


 

Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053. lub pobranie formularza zainteresowania szkoleniem (PDF)>>

 

Dlaczego ten temat zasługuje na szczególną uwagę.

Wiele przedsiębiorstw z powodzeniem działa na rynku globalnym, dokonując zarówno wysyłek za granicę, jak i kupując tam potrzebne produkty. Umowy zawierane z partnerem zagranicznym są szczególnie ważnym rodzajem umów, ze względu na różnorodność rozwiązań prawnych, zwyczajowych oraz uwarunkowania kulturowe.

Należy pamiętać, że konwencje międzynarodowe mają pierwszeństwo przed ustawami, regulującymi te kwestie. Polska, wstępując do UE uznała ponadto pierwszeństwo prawa UE nad rozwiązaniami krajowymi. Na handlowca spadł więc obowiązek poruszania się w bardzo skomplikowanym, ulegającym ciągłym zmianom systemie. 

Brak szerokiej wiedzy na ten temat powoduje liczne błędy na etapie negocjowania i realizacji takich umów, w tym generowanie niepotrzebnych ryzyk i kosztów. Nie można tu polegać na doświadczeniu, bo zmieniają się nie tylko uwarunkowania prawne (poufność, prawa autorskie), procedury (transport multimodalny, nowe dokumenty, formy rozliczeń, itp.), ale także zwyczaje w tym zakresie (Incoterms, UCP, URDG, itp.).

Naszym celem jest pokazanie, jak dokonać właściwych zabezpieczeń w umowach, które pozwolą uniknąć niepotrzebnych kosztów dla obu partnerów, w sytuacji powstania sporu. Oszczędności bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.


CELE SZKOLENIA:

 • zapoznanie z zasadami prowadzenia handlu zagranicznego, nowymi uregulowaniami prawno-zwyczajowymi, które mogą być wykorzystane do zabezpieczenia interesów firm słuchaczy w zawieranych umowach,
 • praktyczne porady dotyczące zawierania różnego rodzaju umów na różnych rynkach,
 • uzyskanie praktycznych wskazówek, jak negocjować umowy z partnerem zagranicznym, posługując się argumentami, które pojawiły się w nowych uregulowaniach,
 • uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy o handlu z zagranicą, dokumentach, sposobach rozliczeń, bazach dostawy, źródłach poszukiwania i weryfikacji partnera,
 • poznanie najnowszych zmian w procedurach celnych,
 • nabycie umiejętności negocjowania z partnerami zagranicznymi z różnych krajów z uwzględnieniem specyfiki kulturowej i najskuteczniejszych taktyk negocjacyjnych.


PROGRAM SZKOLENIA:

 

SESJA I.
WEJŚCIE W STOSUNKI HANDLOWE I WYBÓR OGÓLNEJ KONCEPCJI KONTRAKTU.


DZIEŃ 1 ANALIZA RYNKU ZAGRANICZNEGO I ETAP OFERTOWY

 • Źródła informacji o rynkach zagranicznych.
 • Nawiązanie stosunków handlowych.
 • Sprawdzanie wiarygodności partnera.
 • Etap ofertowy. Dokumenty. Aspekty prawne.
 • Problem uzgodnień ustnych i mailowych w obrocie z zagranicą.
 • ĆWICZENIA PRAKTYCZNE – zawarcie umowy w formie oferty.

DZIEŃ 2. WYBÓR OGÓLNEJ KONCEPCJI KONTRAKTU.

 • Preferencje i decyzje w zakresie bazy dostawy.
 • Incoterms® 2010 i inne zbiory uzansów – omówienie reguł i ryzyk.
 • Wybór finansowych zabezpieczeń i rozliczenia kontraktu.
 • Akredytywa dokumentowa wg. zwyczajów UCP 600.
 • Inkaso dokumentowe wg. zwyczajów URC 522.
 • Gwarancje, ubezpieczenia i niekonwencjonalne metody zabezpieczeń.
 • ĆWICZENIA PRAKTYCZNE – omówienie konkretnych sytuacji na podstawie zdjęć z portów, magazynów, składów celnych, terminali kontenerowych.

SESJA II.
ZABEZPIECZENIA W KLAUZULACH KONTRAKTOWYCH I PROCEDURY CELNE.


DZIEŃ 1 PRAWNE ASPEKTY KLAUZUL KONTRAKTOWYCH.

 • Ustalanie zasadniczych elementów kontraktu – wymagania prawne i zwyczajowe.
 • Weryfikacja zasad reprezentacji firmy partnera – konsekwencje dla ważności kontraktu.
 • Ograniczanie ryzyka zmienności cen i kursów.
 • Ogólne Warunki Umów – zasady ich tworzenia, analizy i negocjowania.
 • Specyfika negocjowania kar umownych i odpowiedzialności na zasadach ogólnych.
 • Niebezpieczeństwa w klauzulach kontraktowych – wykrywanie i neutralizowanie.
 • ĆWICZENIA PRAKTYCZNE – praktyczna analiza zapisów w kontraktach na przykładach.

DZIEŃ 2 PROCEDURY CELNE.

 • Najistotniejsze postanowienia Prawa celnego.
 • Procedury celne – sposoby postępowania i najnowsze zmiany.
 • Dokumentacja celna i zasady jej składania – forma, terminy, zastosowanie.
 • Zasady dokumentowania pochodzenia towarów w poszczególnych przypadkach.
 • Wybrane kwestie podatku VAT w handlu zagranicznym.
 • ĆWICZENIA PRAKTYCZNE – posługiwanie się dokumentacją celną.

SESJA III.
SPECYFIKA NEGOCJACJI Z KUPCAMI Z RÓŻNYCH KRAJÓW. REKLAMACJE ZAGRANICZNE I SPRAWY SPORNE.


DZIEŃ 1 REKLAMACJE ZAGRANICZNE I SPRAWY SPORNE.

 • Postępowanie reklamacyjne w obrocie z zagranicą.
 • Dochodzenie i załatwianie roszczeń na bazie Konwencji CISG.
 • Ujednolicone zasady odpowiedzialności za dostarczony towar w ramach UE.
 • Certyfikacja zgodności i uznawanie norm.
 • Postępowanie arbitrażowe i sądowe w sporze z partnerem zagranicznym.
 • ĆWICZENIA PRAKTYCZNE – rozwiązywanie reklamacji zagranicznej.

DZIEŃ 2 SPECYFIKA NEGOCJACJI Z KUPCAMI Z RÓŻNYCH KRAJÓW.

 • Specyfika podejścia do negocjacji w różnych kulturach.
 • Taktyki negocjowania kontraktów przez sprzedającego i kupującego.
 • Negocjacje korespondencyjne, przez sieci komputerowe i przy wspólnym stole rokowań.
 • Skuteczne metody przełamywania impasu w negocjacjach.
 • Reagowanie na taktyki negocjacyjne stosowane przez partnera.
 • ĆWICZENIA PRAKTYCZNE –negocjowanie rzeczywistego kontraktu przy wspólnym stole rokowań.


Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.

--> DODATKOWO: Konsultacje po szkoleniu przez Internet.
--> NOWOŚĆ. Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na minimum 10 dni przed jego terminem.

 

Prowadzący: Dr Wojciech Budzyński.

Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał przez ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, pracując  w Szkole Głównej Handlowej  w Warszawie.

Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji     z partnerami zagranicznymi oraz analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań. Prowadził negocjacje handlowe z przedstawicielami różnych kultur. Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Eksport w przedsiębiorstwie” (2016), „Zakupy w przedsiębiorstwie” (2016) „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015),  „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:


Czas trwania szkolenia: 3 sesje x 2 dni.  

Zajęcia odbywają się podczas każdej sesji w godzinach: 10.00-16.00 I dnia, 9.00-15.00 II dnia.  

 

Cena uczestnictwa w szkoleniu w okresie promocji wynosi 3990 zł. netto + 23% VAT i obowiązuje dla osób zgłoszonych: 

 • do dnia 29.03.2019 - dotyczy I edycji
 • do dnia 04.10.2019 - dotyczy II edycji 

Cena uczestnictwa w szkoleniu po okresie promocji wynosi: 4690 zł. netto + 23% VAT.

 

Cena szkolenia dotyczy udziału jednej osoby i obejmuje:

 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia,
 • uczestnictwo w małych grupach,
 • materiały szkoleniowe w segregatorze,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • obiady,
 • przerwy kawowe. 
 

MIASTO

KWIECIEŃ-CZERWIEC 2019

PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2019

MIEJSCE SZKOLENIA

TERMIN SZKOLENIA

I EDYCJA

TERMIN SZKOLENIA

II EDYCJA

WARSZAWA

(Sesja I)

08-09.04.2019

14-15.10.2019

Hotel Ibis Stare Miasto***

ul. Muranowska 2

WARSZAWA

(Sesja II)

16-17.05.2019

05-06.11.2019

WARSZAWA

(Sesja III)

03-04.06.2019

25-26.11.2019

 


 

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA GRUP JUŻ OD 3-5 OSÓB

– JEŻELI JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI REALIZACJĄ TEGO SZKOLENIA W SWOJEJ FIRMIE PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY: 22 853 35 23

 

Szkolenia zamknięte organizowaliśmy dla:

 

 • ABB Sp. z o.o.,
 • Agencja Celna Anneberg Sp. z o.o.,
 • Agencja Mienia Wojskowego,
 • ALNOR Systemy Wentylacji Sp. zo.o.,
 • ALSTOM Power Sp. z o.o.,
 • ALTADIS POLSKA S.A.,
 • ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o.,
 • ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.,
 • AXTONE S.A.,
 • Backer OBR Sp. z o.o.,
 • Bahlsen Polska Sp. z o.o.,
 • Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.,
 • BARLINEK S.A.,
 • Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.,
 • BE & K Europe Sp. z o.o.,
 • BELL P.P.H.U.,
 • Capgemini Polska Sp. z o.o.,
 • CAN-PACK S.A. FPN w Bydgoszczy,
 • CAT LC Polska Sp. z o.o.,
 • CIECH S.A.,
 • CLIP Logistyka Sp. z o.o.,
 • CTL Logistics Sp. z o.o.,
 • CZACH-POMIAR Sp. z o.o.,
 • Dajar Sp. z o.o.,
 • Davis Poland Sp. z o.o. Sp. K,.
 • DB Schenker Rail Polska S.A.,
 • Dedra-Exim Sp. z o.o.,
 • DEMIURG s.c.,
 • DONE Deliveries Misiek i Wspólnicy sp.j.,
 • DONE Deliveries Sp. z o.o. Sp. k.,
 • DREXIA Tomasz Wojtasik,
 • Dora – Metal Sp. z o.o.,
 • Energoserwis S.A.,
 • Elektrociepłownie Warszawskie S.A.,
 • Fabryka Maszyn „Bumar-Koszalin” S.A.,
 • Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o.,
 • Fabryka Porcelany „Wałbrzych” S.A.,
 • Famot Pleszew Sp. z o.o.,
 • Federal-Mogul Bimet S.A.,
 • Federal – Mogul Gorzyce S.A.,
 • Fabryka Taśm TransporterowychWolbrom S.A.,
 • Geis PL Sp. z o.o.,
 • FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o.,
 • Geis PL Sp. z o.o.,
 • General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o.,
 • Glencore Polska Sp. z o.o.,
 • Grupa Azoty Zakłady Azotowe„Puławy” S.A.,
 • Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.,
 • Grupa Topex Sp. z o.o.,
 • Hobas System Polska Sp. z o.o.,
 • Hutchinson Poland Sp. z o.o.,
 • Igepa Polska Sp. z o.o.,
 • ILS Sp. z o.o.,
 • IMPRESS DECOR POLSKA Sp. z o.o.,
 • INTERPRINT Polska Sp. z o.o.,
 • Kronospan Polska,
 • Grupa Lotos S.A.,
 • Górnośląski ZakładElektroenergetyczny S.A.,
 • Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o.,
 • Huta Zawiercie S.A.,
 • Huta Pokój S.A.,
 • „HOLDING-ZREMB” Gorzów S.A.,
 • IMPEL S.A.,
 • INCO-VERITAS S.A.,
 • International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o.,
 • KAN Sp. z o.o.,
 • Keller Polska Sp. z o.o., 
 • Kompania Piwowarska S.A.,
 • Kongskilde Polska Sp. z o.o.,
 • Korporacja KGL S.A.,
 • Lagardere Travel Retail Sp. z o.o.,
 • Lublindis Sp. z o.o.,
 • Leica Geosystems Sp. z o.o.,
 • Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.,
 • MA Polska S.A.,
 • MA Polska S.A. Tychy Zakład w Kielcach
 • MAN Bus Sp. z o.o.,
 • MAN Trucks Sp. z o.o.,
 • Maersk Polska Sp. z o.o.,
 • Marsh Sp. z o.o.,
 • Merck Sp. z o.o.,
 • Metalpol Węgierska Górka Sp. z o.o.,
 • MFO S.A.,
 • ML Sp. z o.o.,
 • Monosuisse Sp. z o.o.,
 • Nadodrzański Oddział Straży Granicznej,
 • Neapco Europe Sp. z o.o.,
 • Opel Polska Sp. z o.o.,
 • OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni,
 • ORLEN OIL Sp. z o.o.,
 • ORLEN KolTrans Sp. z o.o.,
 • Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu,
 • PCC Rokita S.A.,
 • P.H. Alfa-Elektro Sp. z o.o., 
 • PerkinElmer Shared Services Sp. z o.o.,
 • Philips Lighting Poland S.A.,
 • Perre René Sp. z o.o.,
 • PKN Orlen S.A.,
 • PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.,
 • PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.,
 • POCH S.A.,
 • Polcotton Sp. z o.o.,
 • Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
 • PORTA KMI Poland Sp. z o.o.,
 • POZ-BRUK Sp. z o.o. Sp. J.
 • Przemysłowe Centrum Optyki S.A.,
 • Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych „KOMEX” Sp. z o.o.,
 • PP „Porty Lotnicze”,
 • PFLEIDERER GRAJEWO S.A.,
 • PFLEIDERER PROSPAN S.A.,
 • RADWAR S.A.,
 • RADMOR S.A.,
 • Rhenus Logistics S.A.,
 • Remontowa Hydraulic Systems Sp. z o.o.,
 • Ronal Polska Sp. z o.o.,
 • Ryłko Sp. z o.o.,
 • Rzeszowskie Zakłady DrobiarskieRes-Drob Sp. z o.o.,
 • Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.,
 • SaMASZ Sp. z o.o.,
 • Sanitec Koło Sp. z o.o.,
 • Schattdecor Sp. z o.o.,
 • Schneider Electric Transformers Poland Sp. z o.o.,
 • Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o.,
 • Siemens Sp. z o.o.,
 • Skandius Sp. z o.o.,
 • Solid Logistics Sp. z o.o.,
 • Spedimex Sp. z o.o.,
 • STOMIL S.A.,
 • Stora Enso Poland S.A.,
 • Südzucker Polska S.A.,
 • Sünkel Śruby Sp. z o.o.,
 • SUN GARDEN POLSKA Sp. z o.o. sp.k., 
 • Tedrive Poland Sp. z o.o.,
 • TI Poland Sp. z o.o.,
 • TOTAL Polska Sp. z o.o.,
 • TOYA S.A.,
 • TPV Displays Sp. z o.o.,
 • Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.,
 • TRW Polska Sp. z o.o.,
 • TUiR Warta S.A.,
 • TUnŻ Warta S.A.,
 • TZMO S.A.,
 • UNIFEEDER A/S S.A. Oddział w Polsce,
 • Valvex S.A.,
 • Vesuvius Poland Sp. z o.o.,
 • VGL Group Sp. z o.o.,
 • VOLVO Polska Sp. z o.o.,
 • WAMA AB,
 • Werner Kenkel Sp. z o.o.,
 • Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o., 
 • Wood-Mizer Industries Sp. z o.o.,
 • Wrigley Poland Sp. z o.o.,
 • Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.,
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.,
 • Wrocławskie Zakłady Zielarskie„Herbapol” S.A.,
 • Versalis International Societe Anonyme S.A. Oddział w Polsce
 • Yara Poland Sp. z o.o.,
 • Zakłady Aparatury Chemicznej Chemet S.A.,
 • Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.,
 • Zakłady Produkcji Cukierniczej Vobro,
 • ZENTIS POLSKA Sp. z o.o. 
 • Warszawa: Hotel Ibis Stare Miasto***
 • Warszawa, Muranowska 2
 • woj. Mazowieckie

Najnowsze szkolenia:

Praktyczna Analiza Pułapek w Umowach Handlowych.
ATL "Achievement Through Learning" Sp. z o.o.

Kontrahenci niejednokrotnie próbują przemycić w umowach różne stwierdzenia, które stają się ukrytymi pułapkami. Nie poznajemy ich siły w sytuacji, gdy wszystko realizowane jest bez zastrzeżeń. W sytuacji konfliktowej takie pułapki stają się problemem

Negocjowanie Warunków Umowy.
ATL "Achievement Through Learning" Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami ustalania preferencji i strategii negocjacyjnych w zakresie warunków umowy (bazy dostawy, warunków płatności, brzmienia klauzul kar, reklamacji, innych) z punktu widzenia zabezpieczenia interesów stron.

Prawo Pracy: Delegowanie Pracowników - Praktyczne Warsztaty. Zmiany w przepisach, zasady delegowania
ATL "Achievement Through Learning" Sp. z o.o.

Zasady delegowania pracowników w aktualnym stanie prawnym. Delegowanie: dokumenty i zasady ich prowadzenia, dane osobowe pracowników, podróże służbowe, czas trwania delegowania, pracownicy delegowani, Państwowa Inspekcja Pracy, kary, orzecznictwo.

Prawo Pracy: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W STOSUNKACH PRACY I RODO ZMIANY W PRZEPISACH W 2018 ROKU.
ATL "Achievement Through Learning" Sp. z o.o.

Ochrona danych osobowych - prawo pracy. Dane osobowe pracowników - nowe przepisy i RODO. Nowe obowiązki pracodawcy. Rekrutacja. Zasady prowadzenia dokumentacji. System kar. Monitoring w miejscu pracy. Dane biometryczne, wrażliwe. Zmiany: Kodeks Pracy

PRAWO PRACY Z NAJNOWSZYMI ZMIANAMI W 2018 ROKU.
ATL "Achievement Through Learning" Sp. z o.o.

Prawo Pracy z najnowszymi zmianami w 2018 roku: nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę, umowy terminowe, umowy cywilne, wynagrodzenia, urlopy, polityka antydyskryminacyjna, dokumenty wewnątrzzakładowe; regulaminy, układy, ZFŚS, RODO, zmiany 2018.

Najskuteczniejsze Formy Ograniczania Ryzyka Finansowego Umów Handlowych.
ATL "Achievement Through Learning" Sp. z o.o.

Ograniczanie ryzyka finansowego umów handlowych: możliwość poznania najnowszych przepisów i zwyczajów w zakresie rozliczeń umów handlowych, różnymi formami rozliczeń i zabezpieczeń, w tym nowych i niedrogich alternatyw dla rozwiązań tradycyjnych.

Akredytywa Dokumentowa oraz inne Skuteczne Zabezpieczenia Płatności Zagranicznych.
ATL "Achievement Through Learning" Sp. z o.o.

Akredytywa, jeżeli została właściwie wynegocjowana, jest uważana za najlepsze zabezpieczenie płatności z tych, które ograniczają ryzyko obu stron umowy.

Techniki Przejmowania Klientów Konkurencji i Radzenie Sobie z Obiekcjami.
ATL "Achievement Through Learning" Sp. z o.o.

W zasadzie każdy z klientów korzystał już z jakiegoś dostawcy. Oznacza to, że sprzedaż, coraz częściej oznacza konieczność pokonania konkurencji. Często niezależny to od szczęścia, a od sensu, który zdecyduje o wygranej.

Fundamenty Lean Manufacturing.
ATL "Achievement Through Learning" Sp. z o.o.

poznanie techniki mapowania procesów, poznanie kryteriów, które warunkują użycie w/w narzędzia do danych procesów, nauczenie umiejętności mapowania procesów w firmie, nauczenie umiejętności identyfikacji Strat w procesach firmowych,

Kraje arabskie - różnice międzykulturowe, metody efektywnej komunikacji w kontaktach biznesowych.
ATL "Achievement Through Learning" Sp. z o.o.

Czkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze współczesnym światem arabskim w zakresie umożliwiającym im nawiązanie i/lub podtrzymanie kontaktów biznesowych z partnerami z arabskiego Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasStudium Handlu Zagranicznego. Skuteczny specjalista ds. współpracy z zagranicą., Szkolenie Prawne, Biznesowe, marketing i sprzedaż, logistyka, inne, handlowe, cywilne, inne, Warszawa. otwarte, efs

© 2010 - 2019 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.