Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Oferta tygodnia:

Do końca:2019-08-25

Było:640zł

Jest:576zł

Podstawowe informacje

Prawo Pracy - Zmiany 2019

 • Termin: 2019-08-26 - 2019-08-26
 • Lokacja: WARSZAWA, Mazowieckie
 • Cena netto: 490.00 zł
 • Cena brutto: 602.70 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

InfoBizTech

 • 00-844 Warszawa, Mazowieckie
 • Grzybowska 80-82
 • Telefon: (22) 250 12 12
 • Fax: (22) 250 12 13
 • Email: infobiztech@infobiztech.pl
 • www: www.infobiztech.pl/
Firma szkoleniowa InfoBizTech

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Głównym celem szkolenia jest praktyczne omówienie i zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi
i planowanymi zmianami w zakresie prawa pracy.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr i HR i kadry kierowniczej.

 Program szkolenia

  1. Umowa o pracę
   • Umowa o pracę na okres próbny – prawo czy obowiązek
   • Umowa o pracę na czas określony – kiedy, ile razy i na ile, wyjątki
   • Umowa o pracę na czas nieokreślony
  2. ZMIANY w zasadach zatrudniania rodziców dzieci niepełnosprawnych
   • NOWE zasady stosowania telepracy
   • Indywidualne rozkłady czasu pracy wiążące pracodawcę
   • Możliwość stosowania przerywanego czasu pracy
  3. RODO i jego wpływ na procesy kadrowe
   • Jakich danych pracodawca może żądać od kandydata na pracownika a jakich od pracownika?
   • W jakiej formie pracodawca może uzyskać od kandydata na pracownika i pracownika zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych?
   • Na jakich zasadach pracodawca może przetwarzać dane biometryczne pracownika (np. odcisk palca, skan źrenicy oka itp.)?
  4. Wypłata wynagrodzenia za pracę – NOWOŚĆ 2019
  5. Czas pracy w 2019 roku
   • Zasady rejestracji czasu pracy od 2019 roku
   • Jakie wymogi musi spełniać karta ewidencji czasu pracy?
   • Ile należy archiwizować dokumenty związane z czasem pracy od 2019 roku?
   • Odpowiedzialność osobista za błędne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy
  6. Urlopy pracownicze - co NOWEGO?
   • Prawo do wykorzystania urlopu w danym roku – nakaz czy uprawnienie
   • Urlop na godziny prawda czy fałsz?
   • Zasady udzielania urlopu na żądanie
   • Urlop w okresie wypowiedzenia
   • Urlop zaległy<
  7. NOWE zasady prowadzenia monitoringu pracowników
   • Dopuszczalne formy monitoringu
   • Monitoring służbowej poczty elektronicznej
   • Zasady przechowania danych uzyskanych z monitoringu
   • Zasady informowania pracowników o prowadzonym monitoringu
  8. NOWE zasady prowadzenia i przechowywania akt osobowych
   • SKRÓCENIE okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
   • ZRÓWNANIE pod względem prawnym PAPIEROWEJ i ELEKTRONICZNEJ postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej
   • NOWA zawartość akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej
   • Zniszczenie dokumentacji pracowniczej – dopuszczalność i tryb
   • Tryb i zasady wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikowi, byłemu pracownikowi lub członkom jego rodziny
   • Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa związana z nieprowadzeniem bądź nieprzechowywaniem dokumentacji pracowniczej
  9. Przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu pracowników – jak zmienią się obowiązki pracodawcy od września 2019 – w świetle najnowszej nowelizacji KP
   • Regulacja zasady równego traktowania w zatrudnieniu: zasada „zwykłego” nierównego traktowania, zasada niedyskryminacji
   • Dopuszczalna dyferencjacja sytuacji pracowników
   • Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania nierównemu traktowaniu w zatrudnieniu
   • Zmiany wprowadzone ustawą z 16 maja 2019 r. O zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
  10. Problematyka mobbingu w organizacji po najnowszej nowelizacji od września 2019 roku
   • Roszczenia przysługujące po nowelizacji KP
  11. Pracownicze Plany Kapitałowe – NOWOŚĆ
   • Terminy, zasady obliczania wielkości zatrudnienia
   • Portal PPK – zasady funkcjonowania
   • Zakres obowiązywania PPK
   • Podmioty zobowiązane do wdrożenia nowych uregulowań
   • Zasady stosowania PPK od 2019 rok
  12. Rozwiązanie umowę o pracę
   • Tryby rozwiązywania umów o pracę – które i dlaczego są dla pracodawcy „bezpieczniejsze”.
   • Porzucenie pracy – konsekwencje dla pracownika, uprawnienia dla pracodawcy
   • Forma i doręczenie oświadczenia woli o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunku pracy – o co szczególnie należy zadbać
   • Szczególnie chroniony pracownik w sądzie pracy – projektowane ZMIANY
  13. Zasady wydawania świadectwa pracy po ostatnich ZMIANACH
   • Ważne elementy treści świadectwa pracy (co można wpisywać a czego nie można)
   • Tryb wydawania i prostowania świadectwa pracy
   • Tryb odwoławczy od treści świadectwa pracy lub odmowy jego wydania
   • Roszczenia pracownika wynikające z wadliwego wydania lub niewydania świadectwa pracy
   • NOWY wzór świadectwa pracy, obowiązujący od 28.06.2019

  Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

 Terminy szkolenia

 • 19.08.2019, Poznań
 • 22.08.2019, Zielona Góra
 • 27.08.2019, Wrocław
 • 26.08.2019, Warszawa
 • 28.08.2019, Gdańsk
 • 28.08.2019, Katowice

 Cena szkolenia

490 PLN

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Informacje i zgłoszenia:

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl 

Przy zgłoszeniu w lipcu i sierpniu 2019 minimum 5 osób na szkolenia, po ich realizacji, otrzymają Państwo 1 bezpłatne zaproszenie na dowolne jednodniowe szkolenie odbywające się w 2019 roku.


Koniecznie z dopiskiem "PORTAL SZKOLENIA 24H" !

 

 

 • WARSZAWA
 • woj. Mazowieckie
Termin: 2019-08-28 - 2019-08-28
Lokacja: Gdańsk, Pomorskie
Cena: 490.00 zł
Termin: 2019-09-17 - 2019-09-17
Lokacja: Poznań, Wielkopolskie
Cena: 490.00 zł
Termin: 2019-09-17 - 2019-09-17
Lokacja: Katowice, Śląskie
Cena: 490.00 zł
Termin: 2019-09-18 - 2019-09-18
Lokacja: Zielona Góra, Lubuskie
Cena: 490.00 zł
Termin: 2019-09-20 - 2019-09-20
Lokacja: Wrocław, Dolnośląskie
Cena: 490.00 zł

Najnowsze szkolenia:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
InfoBizTech

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest tworzony z odpisów, które pracodawca ma obowiązek przekazywać na ten cel w zależności od liczby zatrudnianych osób. Główny cel szkolenia to zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia i rozliczania ZFŚS

Absencja chorobowa pracowników
InfoBizTech

Absencja chorobowa pracownika, czyli czasowa niezdolność do pracy z powodów zdrowotnych jest zjawiskiem policzalnym. Zarządzanie absencjami jest procesem długookresowym i ciągłym, który jest realizowany (...)

Pracownicze plany kapitałowe
InfoBizTech

Głównym celem szkolenia jest praktyczne omówienie i zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami dotyczącymi Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) obowiązujących od 2019 roku.

Dokumentacja pracownicza - NOWE zasady prowadzenia akt osobowych
InfoBizTech

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzić akta osobowe pracowników.Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się ze zmienionymi zasadami prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników oraz dokumentacji kadrowej obowiązującymi od 2019 roku.

Exit interview - przygotowanie do wdrożenia
InfoBizTech

Exit interview - przygotowanie do wdrożenia

Finanse dla niefinansistów
InfoBizTech

Szkolenie pozwala spojrzeć na zjawiska, które mają miejsce w przedsiębiorstwach w sposób całościowy i ułatwia zrozumienie występujących w nich zależności i powiązań. Centrum uwagi poświęcone jest rentowności oraz czynnikom, które mają na nie istotny

PIT 2019 - podatek dochodowy od osób fizycznych, aktualne problemy, rozliczenie roczne
InfoBizTech

Cel szkoleniaGłównym celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy w zakresie praktycznego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze zmiany przepisów i (...)

CIT 2019 - podatek dochodowy od osób prawnych - praktyka stosowania
InfoBizTech

 Profil uczestnikaSzkolenie jest skierowane do głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowości. Program szkoleniaZmiany w CIT w 2016 roku– praktyczne aspekty obowiązywania nowych (...)

VAT 2019 - istotne zmiany w praktyce rozliczania podatku VAT
InfoBizTech

Cel szkoleniaSzkolenie jest skierowane do głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowości. Program szkoleniaZmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego w odniesieniu do (...)

Wsparcie procesów rekrutacji - współpraca z agencjami
InfoBizTech

Cel szkoleniaGłównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wsparcia procesów rekrutacji.Profil uczestnikaSzkolenie jest skierowane (...)

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasPrawo Pracy - Zmiany 2019, Szkolenie Dział Personalny HR, Prawne, rekrutacja i selekcja personelu, kadry i płace, prawo pracy, administracji publicznej, czas pracy, płatnik, WARSZAWA. otwarte

© 2010 - 2019 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.