Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Oferta tygodnia:

Do końca:2021-02-28

Było:480zł

Jest:432zł

Podstawowe informacje

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 • Termin: 2021-03-31 - 2021-03-31
 • Lokacja: Do uzgodnienia.
 • Cena brutto: Rabat 5 % przy zgłoszeniu min. 4 os. 490.00 465.50 zł (Rabat -5%Rabat 5 % przy zgłoszeniu min. 4 os.)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna

Firma szkoleniowa ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Cel szkolenia

 

Celem szkolenia jest poznanie praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w tym zapoznanie uczestników ze zmianami wprowadzonymi w latach 2019 – 2020 (rozszerzenie zakresu jednego z naruszeń, modyfikacja wyłączenia oraz nowa wysokość kwoty minimalnej, poniżej której czyn nie stanowi naruszenia). Udział w szkoleniu umożliwi wyjaśnienie wątpliwości dotyczących osób objętych odpowiedzialnością, w tym kierownika jednostki i upoważnionych pracowników, czynów stanowiących naruszenie dyscypliny, jak również orzekanych za nie kar oraz postępowania.

Szkolenie uwzględnia zmiany wynikające z tzw. specustawy dotyczącej COVID 19.

Metoda

 

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, akty prawne, orzecznictwo komisji orzekających, połączony z dyskusją na temat rozwiązań problemów i wątpliwości zgłaszanych przez uczestników szkolenia. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

 

Prawnik, ekspert  w  zakresie  finansów  publicznych i środków unijnych, absolwent rachunkowości (studia podyplomowe), konsultant  podatkowy, otwarty przewód doktorski w Katedrze Prawa Finansowego UMCS,  wykładowca prawa finansowego, autor  publikacji m.in.  na  łamach  „Przeglądu  Podatkowego". Doradca kierowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, środków unijnych, zarządzania i organizacji, zamówień publicznych, rozliczania podatku VAT w sektorze publicznym  oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wybrane szkolenia z zakresu finansów publicznych prowadzone w ostatnich latach przez wykładowcę:

 • Finanse publiczne w praktyce - cykl szkoleń 2009 - 2020 r.
 • Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego - cykl szkoleń 2010 - 2020 r.
 • Dotacje w sektorze publicznym - cykl szkoleń 2014 - 2020 r.
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - cykl szkoleń 2008-2020 r.
 • Budżet zadaniowy - cykl szkoleń 2010 – 2020 r., w tym szkolenia w ramach projektów szkoleniowych Ministerstwa Finansów (2010 i 2015)

 Na zlecenie ACC Training & Consulting Group realizował projekty szkoleniowe m.in. dla: Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Najwyższej Izby Kontroli.

Program szkolenia

 
1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.)
2. Zmiany wprowadzonew latach 2019 - 2020  w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
 1. rozszerzenie zakresu art. 14 o składki na Fundusz Solidarnościowy,
 2. rozszerzenie wyłączenia w art. 3 o dochodzenie należności z tytułu daniny solidarnościowej, o której mowa w art. 30h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 3. podwyższenie od 2020 r. kwoty minimalnej, poniżej której czyn nie stanowi naruszenia, do kwoty 4 134,02 zł.
3. Osoby ponoszące odpowiedzialność:
    - odpowiedzialność kierownika jednostki z tytułu nieprawidłowego prowadzenia gospodarki finansowej oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej
    - odpowiedzialność głównego księgowego za niedokonanie lub nienależyte dokonanie wstępnej kontroli 
    - odpowiedzialność pracowników, których obowiązki oparte są na odrębnych ustawach, np. ustawie o służbie cywilnej, ustawach samorządowych
    - odpowiedzialność osób upoważnionych przez kierownika w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, rachunkowości, realizacji projektów unijnych oraz udzielania zamówień publicznych 
    - prawidłowość oraz skuteczność udzielanych upoważnień jako warunek odpowiedzialności osób upoważnionych
4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a inne rodzaje odpowiedzialności prawnej (odpowiedzialność karna, karna skarbowa, cywilna, pracownicza).
5. Najczęstsze naruszenia zasad gospodarowania środkami publicznymi.
6. Rozstrzygnięcia w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
7. Przesłanki uwzględniane przy dochodzeniu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wymierzaniu kary.
8. Obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych.
   a) należności publiczne (Skarbu Państwa, JST lub jednostki)
   b) rozliczenia z właściwym budżetem
   c) dokonywanie wydatków: upoważnienie,  dotacje, środki unijne
   d) opłacanie publicznoprawnych składek i wpłat
   e) zaciąganie i wykonywanie zobowiązań
   f) zamówienia publiczne 
   g) udzielanie koncesji na roboty budowlane i usługi
   h) inwentaryzacja i sprawozdawczość budżetowa
   i) zaniechanie audytu wewnętrznego
   j) kontrola zarządcza
  k) wstępna kontrola dokonywana przez głównego księgowego
9. Charakterystyka poszczególnych czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
10. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i przesłanki ich stosowania: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
11. Przedawnienie oraz zatarcie ukarania.
12. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów.
13. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych – zakres podmiotowy obowiązku, treść zawiadomienia i konsekwencje braku złożenia zawiadomienia.
14. Czynności podejmowane przez rzecznika dyscyplinarnego.
15. Obowiązki komisji orzekających.
16. Prawa i obowiązki obwinionego.
17. Przegląd orzecznictwa komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tendencje interpretacyjne, wybrane orzeczenia dotyczące m.in. kontroli zarządczej i odpowiedzialności osób prawidłowo upoważnionych).

Cena szkolenia

 

490 zł - cena szkolenia zawiera:

 • udział w szkoleniu online (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia)
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf)
 • certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf) 

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Termin: 2021-02-10 - 2021-02-10
Lokacja: Do uzgodnienia.
Cena: 490.00 zł
Termin: 2021-03-12 - 2021-03-12
Lokacja: Do uzgodnienia.
Cena: 490.00 465.5 zł (Rabat -5%)

-5%Rabat 5 % przy zgłoszeniu min. 4 os.

Najnowsze szkolenia:

Zamówienia publiczne do 130 000 zł w 2021 r. - jak legalnie i oszczędnie realizować wydatki publiczn
ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy dającej możliwość efektywnego i bezpiecznego formalnie udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł.

Specjalista ds. zamówień publicznych - nowe Prawo zamówień publicznych w 2021 r.- kurs (3 dni)
ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu specjalisty do spraw zamówień publicznych. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o nową ustawę Prawo zamówień publicznych.

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych - rewolucyjne zmiany. Analiza porównawcza z obecnie obowiązuj
ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami wynikającymi z nowej ustawy Prawo zamówień, która weszła w życie 1 stycznia 2021 r.

ABC zamówień publicznych po zmianach w 2021 r. – nowe PZP dla początkujących (2 dni)
ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna

Celem szkolenia jest w przypadku zamawiających przedstawienie prawidłowych sposobów udzielania zamówień publicznych od określenia potrzeb do zawarcia umowy.

Jak wygrywać przetargi w 2021 roku – nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – szkolenie dla wykonawc
ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna

Na szkoleniu zostaną omówione aspekty praktyczne elektronizacji zamówień publicznych oraz nowa ustawa Pzp. Dowiecie się Państwo m.in. jak przygotować najkorzystniejszą ofertę i nie popełnić błędu.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna

Celem szkolenia jest poznanie praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w tym zapoznanie uczestników ze zmianami wprowadzonymi w latach 2019 – 2020

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym - warsztaty (2 dni)
ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna

Efektem szkolenia będzie także umiejętność oceny systemu kontroli zarządczej istniejącego w reprezentowanych przez nich jednostkach, umiejętność określania celów wraz z miernikami, konstruowania pytań w zakresie samooceny kontroli zarządczej oraz zas

Finanse publiczne w praktyce. Zasady gospodarki finansowej - dyscyplina finansów publicznych - kontr
ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna

Efektem szkolenia będzie zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie finansów publicznych.

Dotacje ze środków publicznych - udzielanie, wykorzystywanie, rozliczanie i kontrola wykorzystania -
ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna

Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu prawa dotacyjnego, poprawa umiejętności finansowej i merytorycznej analizy wniosków o dotację oraz składanych sprawozdań.

Budżet zadaniowy w sektorze publicznym
ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna

Celem szkolenia jest przedstawienie metodologii planowania, ewidencjonowania i sprawozdawczości dotyczącej wydatków/kosztów w układzie zadaniowym, z uwzględnieniem roli budżetu zadaniowego w planowanej reformie systemu budżetowego.

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasOdpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Szkolenie Księgowe, Administracja, publiczna, rządowa, samorządowa, prawne, . otwarte

© 2010 - 2021 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.