Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Uwaga! To szkolenie już się odbyło.
Jeśli obecnie nie ma innego dogodnego terminu zapytaj firmę o możliwość wznowienia tego szkolenia.

Podstawowe informacje

KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH - VI AKTUALIZACJA

 • Termin: 2019-09-25 - 2019-09-25
 • Lokacja: Gdańsk, Pomorskie
 • Cena netto: 580.00 zł
 • Cena brutto: 713.40 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

 • 58-316 Wałbrzych, Dolnośląskie
 • Palisadowa 43-4
 • Telefon: 74 848 29 07
 • Fax: 74 848 28 82
 • Email: konspekt@konspekt.com.pl
 • www: www.konspekt.com.pl/
Firma szkoleniowa Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

- VI AKTUALIZACJA


16 lipca 2019r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opublikowało Mapę drogową VI aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (VIAKPOŚK), z której wynika, że gminy na terenie których wyznaczone są aglomeracje ściekowe do końca października 2019r. powinny dokonać przeglądu aglomeracji m.in. pod kątem zgodności Równoważnej Liczby Mieszkańców (RLM) aglomeracji wskazanej w akcie prawa miejscowego, rozporządzeniem w sprawie wyznaczania aglomeracji oraz założeniami i warunkami VI AKPOŚK.

Niniejsze szkolenie umożliwi pracownikom administracji samorządowej prawidłowe przeprowadzenie procedury przeglądu aglomeracji i ewentualnej zmiany - aktualizacji aglomeracji, a także prawidłowe przygotowanie ankiety aktualizacyjnej VIAKPOŚK. Należy zwrócić uwagę, że ponad 5% rozbieżność między wielkością aglomeracji określoną w akcie prawa miejscowego a rzeczywistą wielkością aglomeracji obliczoną na dzień 31 października 2019r. będzie skutkowała wykluczeniem danej aglomeracji z VIAKPOŚK, co uniemożliwi pozyskanie środków finansowych (RPO, POIiŚ) przeznaczonych na realizację inwestycji w aglomeracji. W VI AKPOŚK samorządy gminne będą wskazywały plany inwestycyjne w aglomeracjach przewidziane do 2027r.

Szkolenie adresowane jest do administracji samorządowej, urzędów marszałkowskich, zakładów komunalnych, oczyszczalni ścieków oraz biur projektowych zainteresowanych opracowywaniem planów aglomeracji

Wprowadzenie – przedstawienie głównych źródeł prawa w zakresie oczyszczania ścieków w Polsce, w tym:

 • Dyrektywy Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych tzw. dyrektywa ściekowa
 • ustawy Prawo wodne
 • ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków    

► Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

 • podstawy prawne KPOŚK,
 • wymagania Dyrektywy ściekowej,
 • etapy realizacji założeń KPOŚK,
 • sprawozdania z realizacji KPOŚK,
 • aktualizacje KPOSK,
 • MasterPlany,
 • konsekwencje niewypełnienia wymagań na przykładzie państw UE15,

► Aglomeracja w rozumieniu ustawy Prawo wodne

 • wyjaśnienie definicji aglomeracji
 • omówienie procedury wyznaczania/zmiany/likwidacji aglomeracji oraz wskazanie sytuacji, kiedy taka procedura powinna być przeprowadzona
 • wskazanie właściwych organów i ich funkcji w procedurze wyznaczenia/zmiany/likwidacji aglomeracji,
 • przedstawienie sposobu przeprowadzenia przeglądu aglomeracji

► Plan aglomeracji

 • przedstawienie podstawowych wymagań stawianych dokumentacji przez rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27 lipca 2018r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji
 • przedstawienie przykładowego planu aglomeracji
 • omówienie wymaganych rozporządzeniem elementów części opisowej i graficznej planu aglomeracji
 • przedstawienie najczęściej popełnianych błędów przy opracowywaniu planu aglomeracji

► VI Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

 • przedstawienie i omówienie Mapy drogowej dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w VI AKPOŚK)
 • przedstawienie i omówienie założeń i warunków ujęcia aglomeracji w VI AKPOŚK
 • przedstawienie i omówienie działań jakie powinna podjąć gmina, której aglomeracja wymaga aktualizacji przed 31 października 2019r.
 • przedstawienie i omówienie przykładowej uchwały rady miasta/gminy w sprawie zmiany aglomeracji

► Ankieta do VI Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

 • przedstawienie i omówienie formularza ankiety do VI AKPOŚK,
 • wskazanie najczęstszych błędów i trudności przy wypełnianiu ankiety aktualizacyjnej,

► Współfinansowanie inwestycji realizowanych w aglomeracjach

 • wskazanie funduszy krajowych i unijnych, z których można korzystać przy realizacji inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej w aglomeracjach.

► Panel Dyskusyjny- problemy, pytania, konsultacje indywidualne
► Metodyka Zajęć:

wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja oraz wyjaśnianie problemów i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia.

 

Szkolenie prowadzi: Pani Łucja ORŁOW-GOZDOWSKA – Ekspert w dziedzinie szeroko pojętej Gospodarki Wodno-Ściekowej. Praktyk z zakresu problematyki związanej z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), tj. wyznaczaniem aglomeracji, w tym weryfikacją propozycji planów aglomeracji przedkładanych przez gminy pod kątem zgodności z rozporządzeniem w sprawie wyznaczania granic i obszarów aglomeracji, weryfikacją sprawozdań gmin i przygotowywaniem sprawozdania zbiorczego z realizacji KPOSK za dany rok, weryfikacją ankiet aktualizacyjnych gmin oraz weryfikacją MasterPlanów KPOSK przygotowywanych przez gminy. Wieloletni wykładowca szkoleń jak również autor tekstów branżowych.

              490

*Uczestnictwo z mat. szkoleniowymi – 580 zł netto + 23% VAT

      (materiały autorstwa wykładowcy)

 

SZKOLENIA FINANSOWANE  W CAŁOŚCI LUB CO NAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

Uczestnikom wydawane są certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie spełnia definicję szkolenia zawodowego.

W czasie szkolenia przewidziane są przerwy kawowe.

SZKOLENIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH

Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej)

udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).

 

Zgłoszenia przyjmuje: Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „Konspekt” 

  58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 43-4,

tel./fax: (74) 848 29 07, (74) 848 28 82

 e-mail: konspekt@konspekt.com.pl;

www.konspekt.com.pl

Konto bankowe:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. I o/W-ch 04 1090 2271 0000 0001 2373 5540,

 podając na przelewie nr szkolenia lub opłacić gotówką na miejscu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT

pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy

 

SCANDIC GDAŃSK
Termin: 2019-10-03 - 2019-10-03
Lokacja: Wrocław, Dolnośląskie
Cena: 580.00 zł
Termin: 2019-10-09 - 2019-10-09
Lokacja: Katowice, Śląskie
Cena: 580.00 zł

Najnowsze szkolenia:

KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH - VI AKTUALIZACJA
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Szkolenie adresowane jest do administracji samorządowej, urzędów marszałkowskich, zakładów komunalnych, oczyszczalni ścieków oraz biur projektowych zainteresowanych opracowywaniem planów aglomeracji

BAZA DANYCH o ODPADACH (BDO)
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Nowe obowiązki podmiotów od 1 stycznia 2020 r. związane z elektronicznym rejestrem, ewidencją odpadów i sprawozdawczością

GOSPODARKA ODPADAMI w świetle najnowszych zmian
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Szanowni Państwo Przepisy dot. opłaty recyklingowej obowiązują od 1.09.19r., natomiast pozostałe zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wchodzą w życie z dniem 6.09.19r.

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasKRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH - VI AKTUALIZACJA, Szkolenie Zawodowe, Ekologiczne, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, prawne, inne, administracja, Gdańsk. otwarte

© 2010 - 2019 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.