Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Uwaga! To szkolenie już się odbyło.
Jeśli obecnie nie ma innego dogodnego terminu zapytaj firmę o możliwość wznowienia tego szkolenia.

Podstawowe informacje

GOSPODARKA OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI–Najnowsze obowiązki w kontekście SUP i ROP.

 • Termin: 2024-06-11 - 2024-06-11
 • Lokacja: Do uzgodnienia.
 • Cena netto: 640.00 zł
 • Cena brutto: 787.20 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte. e-learning czyli szkolenie za pośrednictwem internetu.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

 • 58-316 Wałbrzych, Dolnośląskie
 • Palisadowa 43-4
 • Telefon: 74 848 29 07
 • Fax: 74 848 28 82
 • Email: konspekt@konspekt.com.pl
 • www: www.konspekt.com.pl/
Firma szkoleniowa Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

GOSPODARKA OPAKOWANIAMI

I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI –

Najnowsze obowiązki w kontekście SUP i ROP, system kaucyjny

Rejestracja i sprawozdawczość w BDO.

                                                                    

Na szkoleniu zostaną omówione w ujęciu praktycznego stosowania przepisy dot. gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz nowe obowiązki związane z wdrożeniem przepisów o rozszerzonej odpowiedzialności producenta i ograniczeniami w stosowaniu tworzyw sztucznych z dyrektywy Single Use Plastics. Wszystko o obowiązkach Wprowadzających opakowania, Wprowadzających produkty w opakowaniach, Wprowadzających produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, Sprzedawców objętych opłatą recyklingową za torebki foliowe jak i opłatą konsumencką za pojemniki na żywność i kubki na napoje. Również omówione zostaną nowe obowiązki ROP dotyczące selektywnego zbierania i udziału wagowego recyklatu z tworzyw sztucznych w nowych opakowaniach w postaci butelek na napoje. Wszystko w kontekście nowych obowiązków rejestrowych i  ewidencyjnych oraz sprawozdawczych i opłatowych w roku 2024 w bazie BDO.

 

Termin:

 

Szkolenie nr 9/24

w dniu 11 czerwca 2024r.

 


 


rozpoczęcie godz. : 9.00 


 

 Miejsce szkolenia:

Platforma internetowa,

Transmisja ON-LINE

 

Koszt uczestnictwa:

 

1 osoba: 640 zł netto + VAT


 Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej) na jedno szkolenie


udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).

Szkolenia finansowane w całości lub co najmniej w 70% ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

 


Szkolenie w formie ONLINE realizujemy tak samo jak nasze szkolenie stacjonarne, ale zamiast sali szkoleniowej mamy platformę internetową. Podczas transmisji biorą Państwo udział w pełnowartościowym szkoleniu (trener prowadzi zajęcia „na żywo”) - uczestnicy widzą i słyszą trenera.

 


 Pokazane będą na ekranie Państwa komputera w czasie rzeczywistym:


 • Prezentacje multimedialne przygotowane przez wykładowcę


W czasie szkolenia można zadawać pytania na czacie na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

 


Dostęp do konsultacji po szkoleniowych w formie e-mail (konspekt@konspekt.com.pl) do 7 dni po realizacji szkolenia.

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA 

 

Omówienie najnowszych przepisów ustawy.

 • Wprowadzający produkty w opakowaniach a wprowadzający opakowania – podobieństwa i różnice również w kontekście bazy BDO.
 • Sprzedawcy detaliczni i hurtowi, objęci opłatą recyklingową – zmiany w sprawozdawczości.
 • Organizacje odzysku opakowań a nowe wymagania dla opakowań i obowiązków Wprowadzających produkty w opakowaniach.
 • Samodzielne rozliczanie obowiązków ustawowych a umowa z organizacją odzysku opakowań, w tym selektywne zbieranie butelek z tworzyw sztucznych i udział recyklatu z tworzyw sztucznych w nowych opakowaniach.
 • Nowa definicja tworzyw sztucznych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
 • Wpisy do rejestru BDO – Sporządzanie i wysyłanie wniosku aktualizacyjnego do rejestru BDO dla sprzedawców i wprowadzających produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych – krok po kroku. Tworzenie nowych miejsc prowadzenia działalności i dezaktywacja starych MPD. Sprawdzanie kompletności wpisu do rejestru BDO z zakresem składanego sprawozdania w bazie BDO.
 • Nowe formularze elektroniczne wniosków, sprawozdań, wniosków o pomoc de minimis i dokumentów DPR/EDPR.

Bieżące obowiązki dla wprowadzających produkty w opakowaniach.

 • Prowadzenie ewidencji opakowań wyprowadzanych do obrotu i opakowań wprowadzanych wraz z produktami.
 • Prowadzenie ewidencji produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wprowadzanych do obrotu i sprzedawanych konsumentowi w roku 2024.
 • Przywóz pustych opakowań a przywóz produktów w opakowaniach – podobieństwa i różnice w ewidencji, sprawozdawczości i wpisie do rejestru BDO.
 • Opłaty produktowe i opłaty na publiczne kampanie edukacyjne z zakresu opakowań oraz nowe opłaty związane z SUP i ROP.
 • Rozliczanie samodzielnie obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych oraz osiągnięcia poziomu selektywnego zbierania i udziału wagowego recyklatu a zawarta umowa z organizacją odzysku opakowań.
 • Rozliczanie wymaganego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych, a od roku 2025 wymaganego poziomu selektywnego zbierania i udziału recyklatu w tworzywach sztucznych oraz opakowań objętych systemem kaucyjnym.
 • Podmioty objęte systemem kaucyjnym i ich obowiązki. Operatorzy systemu. Umowy. Ewidencja i sprawozdawczość.
 • Sprawozdanie o produktach i opakowaniach w bazie BDO – szczegółowe omówienie NOWYCH tabel ze wskazaniem zakresu podawania danych w zależności od prowadzonej działalności i posiadanego bądź aktualizowanego wpisu do rejestru BDO, w kontekście jednorazowego użytku tworzyw sztucznych i opakowań objętych systemem kaucyjnym.
 • Kalkulatory opłatowe do naliczania opłat produktowych i opłat na publiczne kampanie edukacyjne, w tym z zakres wniosku o pomoc de minimis, również w kontekście nowych obowiązków ROP.
 • Różne przypadki wprowadzania do obrotu, w tym import i wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań wraz z produktami, sprzedaż internetowa, sprzedaż własnych wyrobów przez sklepy firmowe.
 • Omówienie przypadków szczególnych wprowadzania i dystrybucji opakowań i produktów w opakowaniach oraz produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będących opakowaniami.

Opłaty – krok po kroku.

 • Opłata produktowa za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych – zmiany w zakresie usunięcia przepisów o poziomie odzysku odpadów opakowaniowych.
 • Wyliczanie opłaty produktowej z wykorzystaniem najnowszych kalkulatorów opłatowych.
 • Opłata recyklingowa za torebki z tworzyw sztucznych – nowy sposób wypełniania sprawozdań przez prowadzących jednostki handlu detalicznego i hurtowego z zakresu danych kwartalnych.
 • Opłaty za tworzywa sztuczne, w tym opłaty na publiczne kampanie edukacyjne za wprowadzanie do obrotu od nowego roku 2024.
 • Wzory elektronicznych formularzy sprawozdań o produktach i opakowaniach w bazie BDO za rok 2023 z uwzględnieniem SUP i ROP, z uwagi na istniejący obowiązek prowadzenia ewidencji wprowadzania do obrotu i sprzedaży i nowe formularze od 2024 roku.
 • Pomoc de minimis w zakresie opłat, w tym zwolnienia z opłat produktowych i opłat na publiczne kampanie edukacyjne – jak wprowadzić informacje o zwolnieniu do elektronicznego sprawozdania – wymóg przesyłania wniosków o pomoc de minimis wyłącznie w bazie BDO, w tym nowe zwolnienia dla butelek na napoje o pojemności do 3 litrów. Jak również dla butelek szklanych i puszek metalowych objętych systemem kaucyjnym.
 • Kto może uniknąć systemu kaucyjnego. Wysokości kaucji i system poboru i zwrotu kaucji.
 • Problemy z naliczaniem opłat - wykorzystywanie kalkulatorów opłatowych do ustalania wysokości należnych opłat i wypełniania sprawozdań w BDO.
 • Nowe rozporządzenia opłatowe dla produktów i opakowań.

Wprowadzone i planowane zmiany w ROP – rozszerzonej odpowiedzialności producenta

 • Prowadzenie ewidencji opakowań w podziale na opakowania dla gospodarstw domowych i dla pozostałych odbiorców.
 • Opłaty opakowaniowe dla opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych.
 • Zawarcie umowy z organizacją odpowiedzialności producentów.
 • Terminy obowiązkowych wpisów do rejestru BDO.
 • Zapewnienie odpowiedniej zawartości recyklatu w butelkach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.
 • Opłata produktowa - Obliczanie zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w wytworzonych butelkach jednorazowych do napojów.
 • Opłata za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklatu.
 • Obowiązek mocowania pokrywek i wieczek z tworzyw sztucznych w butelkach na napoje z tworzyw sztucznych.
 • Obowiązek osiągnięcia wymaganego poziomu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym.
 • Oznakowanie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.
 • Nowy sposób rozliczania publicznych kampanii edukacyjnych.
 • Przepisy przejściowe i administracyjne kary pieniężne.

► Metodyka szkolenia: wykład, prezentacja multimedialna, praca w bazie BDO na koncie użytkownika głównego i podrzędnego, pytania oraz wyjaśnianie problemów i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia.

 

Szkolenie prowadzi: MAŁGORZATA KOZICKA-OCHAL

Ekspert w zakresie problematyki gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, opłat środowiskowych, szkoleniowiec z zakresu rejestru BDO i bazy BDO, opłat produktowych dot. opakowań, produktów i opłat za korzystanie ze środowiska. Wieloletni wykładowca naszych szkoleń.

      

Warunki uczestnictwa:

Płatności należy dokonać do 3 dni przed terminem szkolenia na Konto bankowe:
SANTANDER BANK POLSKA S.A. I o/W-ch
04 1090 2271 0000 0001 2373 5540, podając na przelewie nr szkolenia.


Na podstawie płatności każdy uczestnik (na dzień przed szkoleniem) otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanymi w formularzu zgłoszeniowym. 

Zawartość linku aktywuje się przed rozpoczęciem szkolenia.

Materiały szkoleniowe w formacie PDF zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą zostanie wysłany pocztą tradycyjną lub na życzenie w formie elektronicznej.

Za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno sprzętowych leżących po stronie uczestnika - organizator nie ponosi odpowiedzialności.

  

Zgłoszenia przyjmuje: Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „Konspekt” 

  58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 43-4,

tel./fax: (74) 848 29 07, (74) 848 28 82

 e-mail: konspekt@konspekt.com.pl;

www.konspekt.com.pl

Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT

pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy

 

 Powyższe szkolenie możemy zorganizować również w formie dedykowanej - na zlecenie firmy dostosowując termin i program szkolenia do potrzeb Klienta


Najnowsze szkolenia:

Transgraniczne przemieszczanie odpadów - 2024r. TPO w świetle nowych i projektowanych zmian-Szkoleni
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Praktyczne aspekty prowadzenia działalności związanej z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów Szkolenie uwzględniać będzie ostatnie zmiany w przepisach (wprowadzone w październiku 2023), dotyczące kar za nielegalne przemieszczanie odpadów.

GOSPODARKA OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI–Najnowsze obowiązki w kontekście SUP i ROP.
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

GOSPODARKA OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI –Najnowsze obowiązki w kontekście SUP i ROP, system kaucyjnyRejestracja i sprawozdawczość w BDO.

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasGOSPODARKA OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI–Najnowsze obowiązki w kontekście SUP i ROP., Szkolenie Zawodowe, Zawodowe, Ekologiczne, Ekologiczne, edukacja ekologiczna, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, gospodarka odpadami, prawne, prawne, inne, inne, administracja, administracja, . otwarte, e-learning

© 2010 - 2024 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.