Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Zasiłki w praktyce - Świadczenia za czas niezdolności do pracy - zasiłek chorobowy, macierzyński i i, Szkolenie Ekonomiczne, Dział Personalny HR, rekrutacja i selekcja personelu, kadry i płace, controlling, kontrola i płace, ubezpieczenia, Gdańsk. otwarte

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Podstawowe informacje

Zasiłki w praktyce - Świadczenia za czas niezdolności do pracy - zasiłek chorobowy, macierzyński i i

 • Termin: 2017-11-14 - 2017-11-14
 • Lokacja: Gdańsk, Pomorskie
 • Cena netto: 490.00 zł
 • Cena brutto: 602.70 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

InfoBizTech

 • 00-844 Warszawa, Mazowieckie
 • Grzybowska 80-82
 • Telefon: (22) 250 12 15
 • Fax: (22) 250 12 13
 • Email: infobiztech@infobiztech.pl
 • www: www.infobiztech.pl/
Firma szkoleniowa InfoBizTech

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

1 grudnia 2017 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu uproszczenie stosowania regulacji dotyczących wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej, co ma skutkować zwiększeniem liczby zaświadczeń wystawianych w tej formie. Ustawa Zmieniająca określa nowy sposób uwierzytelniania zaświadczeń lekarskich wystawianych w formie elektronicznej. Zaświadczenia takie będą mogły być wystawiane również z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnianym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, zaświadczenia lekarskie mogą być wystawiane w formie dokumentu elektronicznego, jednak dokument taki musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, co w praktyce powoduje, że wystawianie zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej jest mocno ograniczone. Zmiany wprowadzone Ustawą Zmieniającą umożliwią wystawianie zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego ZUS udostępnianego nieodpłatnie przez ZUS.

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr, płac i księgowości

 Program szkolenia

 1. Zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – wejście od 1 grudnia 2017
 2. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
 • okresy wypłaty, zmiana pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego, okres wyczekiwania
 • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują
 • zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich, kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich: wystawianie e-ZLA przez lekarza, przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek, przekazanie dokumentów do wypłaty zasiłku chorobowego i opiekuńczego przez ZUS
 • wysokość świadczeń chorobowych, przypadki, w których świadczenia przysługują w wysokości 100%, obniżanie wysokości zasiłku z powodu nieterminowego dostarczenia zwolnienia, wysokość zasiłku za okres pobytu w szpitalu w zależności od wieku pracownika, szczególne przypadki ustalania wysokości zasiłku, gdy niezdolność do pracy trwa na przełomie roku
 • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego
 • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji
 • ZMIANY 2017  w zakresie wymiaru zasiłków, a także wynagrodzenia chorobowego

 Program szkolenia

 

 1. Zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – wejście od 1 grudnia 2017
 2. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
  • okresy wypłaty, zmiana pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego, okres wyczekiwania
  • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują
  • zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich, kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich: wystawianie e-ZLA przez lekarza, przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek, przekazanie dokumentów do wypłaty zasiłku chorobowego i opiekuńczego przez ZUS
  • wysokość świadczeń chorobowych, przypadki, w których świadczenia przysługują w wysokości 100%, obniżanie wysokości zasiłku z powodu nieterminowego dostarczenia zwolnienia, wysokość zasiłku za okres pobytu w szpitalu w zależności od wieku pracownika, szczególne przypadki ustalania wysokości zasiłku, gdy niezdolność do pracy trwa na przełomie roku
  • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego
  • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji
  • ZMIANY 2017  w zakresie wymiaru zasiłków, a także wynagrodzenia chorobowego
 3. Uprawnienia rodzicielskie: zasiłek macierzyński:
  • z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie - za okres urlopu "podstawowego", urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego, wymiary poszczególnych urlopów i warunki ich udzielania
  • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego, a ubezpieczony ojciec dziecka skorzystać z tego zasiłku, możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców dziecka, podejmowanie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego
  • różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i  okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%, a w których nie ulega wyrównaniu
  • zasiłek macierzyński dla osób niebędących pracownikami
  • zasiłek macierzyński, w przypadku urodzenia dziecka na urlopie wychowawczym
  • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego
  • zasiłek dla ojca w razie śmierci nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka
  • zasiłek dla ojca gdy matki dziecka ubezpieczona lub nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji
  • wypłata podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, gdy kwota netto zasiłku jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskieg
  • likwidacja urlopów dodatkowych, możliwość odroczenia urlopu rodzicielskiego, wydłużanie urlopu rodzicielskiego w razie wykonywania pracy u swojego pracodawcy,
  • wykorzystywanie urlopu ojcowskiego w częściach
 4. Świadczenie opiekuńcze
 5. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia zgodnie z profilem zawodowym płatnika składek
 6. Zmiany w zakresie ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikam

 Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

 Terminy szkolenia

 • 19.10.2017, Wrocław
 • 23.10.2017, Poznań
 • 24.10.2017, Katowice
 • 14.11.2017, Gdańsk

Cena szkolenia 490 PLN*

Cena obejmuje:

 • wykłady i ćwiczenia
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • lunch, przerwy kawowe
 • certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23 %).

 Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12

kom. 723 278 101
fax: (22) 250 12 13

marta.czechowska@infobiztech.pl koniecznie z dopiskiem "portal 24H" - zapytaj o rabat

 • Gdańsk
 • woj. Pomorskie
Termin: 2017-10-13 - 2017-10-13
Lokacja: WARSZAWA, Mazowieckie
Cena: 490.00 zł
Termin: 2017-10-19 - 2017-10-19
Lokacja: Wrocław, Dolnośląskie
Cena: 490.00 zł
Termin: 2017-10-23 - 2017-10-23
Lokacja: Poznań, Wielkopolskie
Cena: 490.00 zł
Termin: 2017-10-24 - 2017-10-24
Lokacja: Katowice, Śląskie
Cena: 490.00 zł

Najnowsze szkolenia:

Jednolity plik kontrolny - nowość 2017
InfoBizTech

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wdrożenia jednolitego pliku kontrolnego.

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
InfoBizTech

Głównym celem szkolenia jest poznanie metod przeciwdziałania mobbingowi oraz głównych rysów charakterystycznych mobbera i jego metod działania.Szkolenie przygotowuje uczestników do rozpoznawania sytuacji o charakterze mobbingowym i ich odróżniania

Budżetowanie z wykorzystaniem MS Excel
InfoBizTech

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z funkcjonalnością Excela, która jest niezbędna to tworzenia arkuszy budżetowych.

Controlling produkcji
InfoBizTech

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami i narzędziami do szczegółowego planowania oraz zarządzania produkcją.

Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, rozwój, motywacja, ocena
InfoBizTech

Szkolenie jest skierowane głównie do menedżerów i pracowników działów odpowiedzialnych za realizację polityki kadrowej, pracowników odpowiedzialnych za kształtowanie stosunków międzyludzkich, menedżerów wyższego i średnie szczebla zarządzania.

Employer branding - Budowanie wizerunku pracodawcy.
InfoBizTech

Employer branding (EB - budowanie wizerunku pracodawcy) jest pojęciem, które pojawiło się w Polsce stosunkowo niedawno i nadal jest w fazie rozwoju.Główne zadanie, jakie stawia sobie EB to zmiana w postrzeganiu pracodawcy (...)

Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
InfoBizTech

Dobór właściwych ludzi to jeden z najważniejszych czynników sukcesu firmy. Prawidłowe przeprowadzenie procesu rekrutacji,podjęcie decyzji o zatrudnieniu odpowiedniego kandydata, to najważniejsze zadanie, jakie stoi przed każdym rekrutującym menadżera

Przeprowadzanie rozmów derekrutacyjnych
InfoBizTech

Głównym celem szkolenia jest przekazanie wytycznych w jaki sposób przygotować się i prowadzić rozmowy derekrutacyjne.

Zarządzanie szkoleniami - analiza potrzeb szkoleniowych, badanie efektywności szkoleń
InfoBizTech

„Uczenie się jest zdefiniowane jako zmiana zachowania. Nie nauczyłeś się niczego, dopóki nie potrafisz zastosować tego w działaniu” - Don Shula

Opis i wartościowanie stanowiska pracy
InfoBizTech

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie do wdrożenia wartościowania stanowisk pracy. Uczestnicy nabędą wiedzę jaką metodę wybrać, jak ustalić kategorię zaszeregowania czy jak przenieść wyniki na system płac w organizacji.

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN

Dołącz do nas© 2010 - 2017 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.