Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Uwaga! To szkolenie już się odbyło.
Jeśli obecnie nie ma innego dogodnego terminu zapytaj firmę o możliwość wznowienia tego szkolenia.

Podstawowe informacje

Zarządzanie przepływami gotówki i gospodarowanie gotówką (Cash-flows management i cash management) w

 • Termin: 2022-06-02 - 2022-06-03
 • Lokacja: Kraków, Małopolskie
 • Cena netto: 1780.00 1680 zł (First Minute -100zł)
 • Cena brutto: 2066.40 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

AVENHANSEN Sp. z o.o.

 • 30-218 Kraków, Małopolskie
 • Podłącze 31
 • Telefon: 012 399 41 92
 • Fax: 012 383 23 45
 • Email: szkolenia.otwarte@avenhansen.pl
 • www: www.szkolenia.avenhansen.pl
Firma szkoleniowa AVENHANSEN Sp. z o.o.

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową:

Zarządzanie przepływami gotówki i gospodarowanie gotówką (Cash-flows management i cash management) w trakcie budowania trwałej wartości przedsiębiorstwa>>>

 

Cashflows management – zarządzanie pieniężnymi przepływami i strumieniami gotówki zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie kształtowania aktywów na wartość przedsiębiorstwa. Proponujemy szkolenie, dzięki któremu Szkolony będzie umiał zarządzać pieniężnymi konsekwencjami utrzymywania aktywów takich jak majątek trwały, środki pieniężne, należności i zapasy w sposób generujący przepływy i kreujący wartość przedsiębiorstwa. W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych lub bliskich rzeczywistości. 
Jest to szkolenie prowadzone z perspektywy finansowej a nie sprawozdawczej, prawniczej lub podatkowej. Jako szkolenie z zakresu finansów, buduje ono wiedzę i umiejętności z zakresu finansowego patrzenia na firmę i jej procesy. Celem tego finansowego szkolenia jest przekazanie mocno osadzonej w nowoczesnej teorii – użytecznej praktycznie wiedzy i wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie skutecznego zastosowania kluczowych technik i narzędzi zarządzania finansami i bezpieczeństwem finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnego podejścia do zarządzania przepływami pieniężnymi, rachunku wolnych przepływów pieniężnych istotnych od strony finansowej i podejmowania decyzji wpływających na wolne przepływy pieniężne.

Szkolenie skoncentrowane jest na przystępnym przybliżeniu działania mechanizmów towarzyszących zarządzaniu gotówką i jej przepływami, które wpływają na wyniki i dokonania przedsiębiorstwa a też mają znaczenie dla przyszłego i długofalowego sukcesu przedsiębiorstwa. Dogłębne zrozumienie złożoności procesów pieniężnych zachodzących w trakcie zarządzania przepływami jest kluczowe dla menedżerów finansowych jak i niefinansowych. Strategiczne konsekwencje decyzji w zakresie gotówki zamrożonej i gotówki uwalnianej są w trakcie szkolenia przedstawione w sposób przystępny również dla osób, które na co dzień zajmują się pozafinansową sferą zarządzania przedsiębiorstwem.


Szkolenie polecamy dla:

 • wszystkich pracowników mających znaczący wpływ na sukces lub porażkę strategii realizowanej przez przedsiębiorstwo,
 • menedżerów finansowych, jak i niefinansowych z doświadczeniem jak i osób rozpoczynających pracę na kierowniczym stanowisku zarówno w gospodarce jak i administracji publicznej.
 • osób które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem przepływami pieniężnymi i gotówką zachodzących w przedsiębiorstwie,
 • przedsiębiorców i osób rozpoczynających samodzielne zarządzanie finansami,
 • osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie, jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych instytucjach budżetowych za decyzje dotyczące kontaktów z innymi przedsiębiorstwami i zarządzające finansowymi relacjami z nimi.
 • pracowników decyzyjnych mających wpływ na operacje w przedsiębiorstwach nastawionych na wynik ekonomiczny i pracowników mających pośredni lub bezpośredni wpływ na strategiczne decyzje w organizacjach nonprofit i for-profit,
 • małych i średnich przedsiębiorcyów i ich pracowników chcących zrozumieć jak poprawić produktywność i efektywność decyzji i działań w procesie funkcjonowania firmy,
 • szkolenie z założenia jest prowadzone w sposób przystępny dla osób, które na co dzień zajmują się innymi zagadnieniami niż cashflow, gotówka, cash management, zarządzanie płynnością, planowanie finansowe, sprawozdawczość, rachunkowość i finanse.


Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • Usprawnienie decyzji dotyczących procesów wpływających na tworzenie strategii zarządzania przepływami pieniężnymi i strumieniami gotówki. 
 • Zapoznanie się z prezentacją podstaw problematyki zarządzania przepływami i zarządzania gotówką. Poznanie elementów fundamentalnych dla prawidłowego zarządzania cashflow i gotówką zamrożoną w przedsiębiorstwie. 
 • Wzrost wrażliwości pracowników zaangażowanych w proces sprzedaży, projektowania, konstruowania, zaopatrzenia, oraz przedstawicieli niefinansowej kadry kierowniczej na wpływ ich decyzji w wzrost bogactwa właścicieli ale i zasobów zamrożonej gotówki.
 • Zrozumienie mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem bezpieczeństwem finansowym i wartością zachodzących w przedsiębiorstwie produkcyjnym procesów. 

 

Propozycja programu pozwala zapoznać się z pojęciami z zakresu:
wpływu decyzji na przepływ pieniądza, koszt finansowania zamrożonej gotówki, ryzyko operacyjne przepływów pieniężnych, ryzyko finansowe  i na wyniki przedsiębiorstwa, wpływu zmian poziomu zamrożonych środków pieniężnych na generowanie przepływów gotówki, różnicy między wynikami raportowanymi dla potrzeb sprawozdawczości zewnętrznej a rzeczywistymi osiągnięciami i generowaniem wolnych przepływów i strumieni gotówki, zmianom w sprzedaży przedsiębiorstwa towarzyszących zarządzaniu zamrożoną gotówką i gotówką uwalnianą w postaci przepływów, wpływach pieniężnych ze sprzedaży, kosztach (gotówkowych i bezgotówkowych) i wydatkach pieniężnych przedsiębiorstwa.
Dodatkowo uwzględniane są również wynikające z decyzji w zakresie strategicznego zarządzania przepływami pieniężnymi i gotówką zmiany zachodzące w rachunku wyników, bilansu i sprawozdania z przepływów finansowych.

Zagadnienia szkolenia prezentowane są na praktycznych przykładach z tematyki zarządzania gotówką i zarządzania przepływami pieniężnymi.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I. Cel cash management i cashflow management w zarządzaniu przedsiębiorstwem i jego przepływami pieniężnymi

 • Przedsiębiorstwo jako źródło wolnych przepływów gotówki – free cash flows creation.
 • Wzbogacanie i budowanie wartości przedsiębiorstwa.
 • Koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa.
 • Poziom ryzyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa.

MODUŁ II. Długoterminowe strategie finansowania i decyzje w zakresie cash management i cashflow management (zarządzania gotówką i zarządzania przepływami pieniężnymi)

 • Docelowa struktura kapitału finansującego – optimal capital structure i towarzyszące jej cashflow / prognozowane przepływy pieniężne, szacowanie finansowego wpływu przepływów pieniężnych związanych z kosztem kapitałów obcych i kosztem kapitału własnego, szacowanie i budżetowanie wolnych przepływów gotówki, ocena opłacalności i ryzyka w oparciu o miary szacujące efektywność przepływów pieniężnych: NPV, IRR, wykres IOS – investment opportunities schedule, wykres MCC – marginal cost of capital, optymalny / docelowy budżet inwestycyjny

MODUŁ III. Budżetowanie gotówki, sterowanie strumieniami gotówkowymi i planowanie przepływów pieniężnych.

 • Modele wyznaczania minimalnego – buforowego poziomu gotówki.
 • Model VB-LCL w oparciu o prognozę cashflow / prognozowanie przepływów pieniężnych -modele wyznaczania i zarządzania poziomem gotówki.
 • Stan znanych nadmiarów wpływów gotówki CIF i mniejszych wypływów gotówki COF: model Beranka i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych.
 • Stan znanych niedoborów wpływów gotówki CIF i nadmiaru wypływów gotówki COF: model Baumola-Alaisa-Tobina i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych.
 • Stan całkowicie nieznanych i nieprzewidywalnych przyszłych wpływów gotówki CIF i wypływów gotówki COF: model Millera-Orra i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych.
 • Stan częściowo znanych przyszłych wpływów gotówki CIF i wypływów gotówki COF:  model Stone’a i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych.
 • Stan modelowanych historycznie wpływów gotówki CIF i wypływów gotówki COF: model Behlera i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych.
 • Przejście od prognozy sprzedaży, przez budżet kosztów, przez budżet kapitałowy do prognozy zapotrzebowania na gotówkę.

MODUŁ IV. Cash management i przepływy pieniężne w cyklu operacyjnym – aspekty bieżące zarządzania cashflow

 • 10 kroków tworzenia wartości.
 • Optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w trakcie tworzenia i utrzymywania zapasów.
 • Modele zarządzania zapasami = inventory management i towarzyszące im przepływy pieniężne.
 • Modele oparte o koncept ABC i towarzyszące im przepływy pieniężne.
 • Model VB-EOQ i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych.
 • Model VB-POQ i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych.
 • Optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w procesie zarządzania należnościami.
 • Podejście VB-IAoAR (analiza przyrostowa należności przy uwzględnieniu koncepcji maksymalizacji wartości) i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych.
 • Koszty opóźnień płatności – w jakich warunkach warto płacić w terminie.

MODULV. Pytania praktyczne przepływów pieniężnych i cash management – optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w decyzjach długoterminowych.

 • Czy zautomatyzować produkcję czy lepiej zatrudnić więcej pracowników? Analiza z perspektywy przepływów pieniężnych.
 • Outsourcing czy bez outsourcingu (wytworzyć czy kupić)? – ocena i diagnoza z perspektywy przepływów pieniężnych.
 • Czy zamieniać pozycje wydatkowe na bezwydatkowe i odwrotnie, czyli wynająć czy kupić? Analiza z perspektywy przepływów pieniężnych.
 • Jak zmienią się długoterminowe efekty gotówkowe przy outsourcingu? - ocena z perspektywy przepływów pieniężnych.

MODUŁ VI. Zarządzanie strukturą finansowych źródeł przepływów pieniężnych i zarządzanie gotówkowymi efektami decyzji finansowych: więcej długu czy więcej kapitału własnego?

 

Szkolenie prowadzi:

Grzegorz Michaliski

Specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Instytucie Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego, ekspert I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji, w tym książek: Leksykon zarządzania finansami, Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (razem z W. Pluta), Tajniki finansowego sukcesu (razem z K. Prędkiewicz), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Strategie finansowe przedsiębiorstw, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, i innych. Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Także autor otwartych i zamkniętych seminariów, warsztatów i szkoleń z zakresu zarządzania finansami, zarządzania płynnością finansową, controllingu finansowego, analizy finansowej kontrahenta, finansowego studium wykonalności, oceny i analizy ryzyka i opłacalności projektów inwestycyjnych.

 

W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu: 

• Miłą i fachową obsługę 
• Profesjonalizm trenera 
• Ciekawe materiały szkoleniowe 
• Dyplomy ukończenia szkolenia 
• Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu) 
• Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego 
rodzaju potrzeby. 
• Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników 

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia: 

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl 

Oraz:

• Smaczne obiady i przerwy  kawowe
• Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia). 
• Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu 
• Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej 
wymianie informacji, konsultacji i integracji


 • Hotel*****Radisson Blu
 • Kraków, Straszewskiego
 • woj. Małopolskie

Najnowsze szkolenia:

Zastosowanie Modeli Kompetencyjnych
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Kompetencje stanowią jeden z kluczowych elementów obecnych, nowoczesnych systemów rozwoju pracowników. Adekwatne do potrzeb organizacji zaplanowanie, ...

Zarządzanie projektami w oparciu o PMI-PMBOK
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Skuteczne zarządzanie projektami stanowi najlepszy sprawdzian efektywności wykorzystania zasobów i osiągania zakładanych celów na konkurencyjnym obszarze biznesu, nowoczesnej administracji czy też forum społecznego działania...

FIDIC dla zaawansowanych, czyli jak korzystać z procedury z polskim prawem i zwyczajami praktyki na
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Procedura FIDIC, wykorzystywana przy realizacji projektów budowlanych, staje się obowiązującym standardem w postępowaniach przetargowych oraz w fazie projektowania, realizacji, monitorowania i rozliczania inwestycji...

DUE DILIGENCE w procesach biznesowych - teoria i praktyka
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest prezentacja procedur składających się na „Due diligence” i praktyczne ukazanie możliwych do wykorzystania zastosowań ...

Umowy handlowe - warsztaty dla zaawansowanych
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Szkolenie z obszerną częścią warsztatową skierowane do osób pragnących usystematyzować swoją wiedzę oraz sprawdzić swoje umiejętności w zakresie konstruowania umów handlowych

Ofensywne techniki sprzedaży
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Zapraszamy na naszą stronę internetową:Ofensywne techniki sprzedaży>>> Cele szkolenia:•             Poznanie zasad odpowiedniego przygotowania do sprzedaży•             Poznanie typologii klienta (...)

Skuteczne negocjacje biznesowe,czyli dlaczego tak trudno jest się nam porozumieć? Praktyczne warszta
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową:Skuteczne negocjacje biznesowe>>> Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia negocjacji. Trener podczas zajęć (...)

Skuteczna sprzedaż w branży motoryzacyjnej
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Zapraszamy na naszą stronę internetową:Skuteczna sprzedaż w branży motoryzacyjnej>>> Warsztaty dedykowane są handlowcom i doradcom Klienta w salonach i serwisach samochodowych, którzy odpowiadają za (...)

Lean Manufacturing i 5S - nowoczesna produkcja
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Zapraszamy na naszą stronę internetową:Lean Manufacturing i 5S - nowoczesna produkcja>>> Cele szkolenia:Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu Lean Manufacturing Poznanie narzędzi Lean Manufacturing (...)

Techniki kreatywnego myślenia i tworzenia innowacyjnych rozwiązań
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest rozwijanie kreatywności w zespole. Poruszane zagadnienia będą dotyczyły technik kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów.

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasZarządzanie przepływami gotówki i gospodarowanie gotówką (Cash-flows management i cash management) w, Szkolenie Finansowe, Biznesowe, finanse, inne, inne, analiza finansowa, Kraków. otwarte

© 2010 - 2022 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.