Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Oferta tygodnia:

Do końca:2019-12-22

Było:670zł

Jest:580zł

Podstawowe informacje

Zarządzanie projektami w oparciu o współpracę zespołową

 • Termin: 2020-01-27 - 2020-01-28
 • Lokacja: Gdańsk, Pomorskie
 • Cena netto: 1480.00 1380 zł (First Minute -100zł)
 • Cena brutto: 1697.40 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

AVENHANSEN Sp. z o.o.

 • 30-053 Kraków, Małopolskie
 • Kronikarza Galla 4 lok. 9
 • Telefon: 012 399 41 92
 • Fax: 012 383 23 45
 • Email: szkolenia.otwarte@avenhansen.pl
 • www: www.szkolenia.avenhansen.pl
Firma szkoleniowa AVENHANSEN Sp. z o.o.

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową:

Zarządzanie projektami w oparciu o współpracę zespołową>>>

 

Projekty istniały już wieki temu. Projektem była wyprawa Kolumba w poszukiwaniu nowego lądu, projektem było zaprojektowanie i budowa Sagrada Familia przez Antonio Gaudiego. Dziś nadal realizujemy projekty zarówno prywatne jak i zawodowe, zarówno małe jak i duże.

Najczęściej zarządzamy i realizujemy projekty intuicyjnie, czego efektem jest poczucie, że jednak o wielu sprawach nie pomyśleliśmy. Aby zaplanować sukces nie wystarczy określenie zasobów, trzeba jeszcze połączyć wszystkie elementy  wpływające na niego, przewidzieć różne scenariusze a wszystko to by osiągnąć zmianę która da się zmierzyć i ocenić na podstawie jednolitych kryteriów. W ten sposób powstało myślenie projektowe. Zdefiniowane działanie, przygotowane i zaplanowane, łączące wiele powiązanych wspólnym problemem spraw, skupione  na efekcie i realizacji określonych celów, mające wywołać sprecyzowaną zmianę, nazywane jest projektem.

 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przeprowadzić uczestników przez poszczególne etapy projektu. Od zdefiniowania celu projektu oraz określenia odbiorców projektu poprzez tworzenie planu działania, określenie terminu realizacji projektu i terminów pośrednich, określenia osób, które powinny być zaangażowane do projektu, planowania niezbędnych zasobów i budżetu. Uczestnicy w trakcie szkolenia poznają narzędzia służące do monitorowania postępów i kontrolowania realizacji projektu, a także uwzględnienia ryzyka.
Szkolenie pozwoli zrozumieć, że zarządzanie projektami nie jest skomplikowane, a stosowanie określonych zasad może przynieść korzyści i zapewnić sukces w biznesie.


Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • Umiejętność przewidywania i rozpoznawania ryzyk w projekcie oraz umiejętne im zapobieganie.
 • Umiejętność tworzenia mapy kluczowych interesariuszy i pozyskiwania ich dla projektu.
 • Nabycie umiejętności budowy zespołu projektowego skupionego wokół wspólnego celu.
 • Poznanie narzędzi skutecznego przypisywania ról członkom zespołu, ustalenie odpowiedzialności.
 • Poznanie narzędzi budowy planu komunikacji w projekcie.


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:
Praca warsztatowa wraz z krótkimi wykładami w celu przekazania niezbędnej wiedzy, a także ćwiczenia, wymiana doświadczeń, analizy przypadków, dyskusje kierowane, gry szkoleniowe.


Szkolenie polecamy dla:

 •     Project managerów,
 •     Liderów projektów,
 •     Członków zespołów projektowych.
 

PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I. ZDEFINIOWANIE PROJEKTU, OKREŚLENIE JEGO SPECYFIKI

 1. Definiowanie projektu - omówienie najważniejszych procesów, technik i rozwiązań wykorzystywanych przy inicjowaniu projektu
 2. Trzy główne elementy składające się na projekt
 3. Definiowanie celu i sensu projektu
 4. Zidentyfikowanie i określenie ograniczeń projektu
 5. Umiejętne radzenie sobie z niewiadomymi na etapie planowania

 

MODUŁ II. OKREŚLENIE ODBIORCÓW PROJEKTU

 1. Tworzenie listy i charakterystyki odbiorców projektu
 2. Identyfikowanie projektodawców, wspierających i obserwatorów projektu
 3. Zastosowanie różnych metod angażowania odbiorców
 4. Maksymalizacja korzyści  zaangażowania odbiorców

 

MODUŁ III. BUDOWANIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

 1. Rola Kierownika Projektu - omówienie zakresu odpowiedzialności, praw, obowiązków, pożądanych kompetencji, umiejętności i cech
 2. Expose Kierownika Projektu - zawiązanie zespołu
 3. Określenie ról i zakresu odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu
 4. Umiejętne dopasowania do zadań właściwych osób
 5. Określenie wymaganej wiedzy i umiejętności jaką powinni posiadać członkowie zespołu projektowego
 6. Określenie wymaganego poziomu zaangażowania
 7. Identyfikowanie potrzebnych pracowników na macierzy zasobów ludzkich

 

MODUŁ IV. PRACA ZESPOŁOWA W PROJEKCIE

 1. Spotkania statusowe zespołu i ich cel - przepływ informacji i motywowanie do osiągania wyników (częstotliwość, czas trwania, agenda, zaangażowanie i rola uczestników)
 2. Spotkania robocze - harmonogram, cele, zaangażowanie i rola uczestników
 3. Świętowanie sukcesów

 

MODUŁ V. TWORZENIE PLANU DZIAŁANIA. PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI PROJEKTU

 1. Planowanie projektu - analiza i omówienie kluczowych rozwiązań i narzędzi wykorzystywanych przy planowaniu pracy
 2. Hierarchiczny podział projektu przy użyciu struktury podziału pracy (Work Breakdown Structure - WBS)
 3. Tworzenie i prezentacja struktury podziału prac w projekcie
 4. Identyfikacja obszarów ryzyka w trakcie planowania prac
 5. Szacowanie czasu trwania działań
 6. Opracowanie harmonogramu projektu
 7. Różne rodzaje kosztów związane z projektem
 8. Trzy etapy przygotowania budżetu projektu

 

MODUŁ VI. SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

 1. Realizacja i kontrola projektu - przegląd procesów i technik wykorzystywanych do skutecznego i systematycznego kontrolowania przebiegu działań projektowych
 2. Systemy zarządzania informacją
  • monitorowanie wykonania harmonogramu
  • monitorowanie nakładów pracy
  • monitorowanie wydatków
 3. Wykorzystanie systemu kontroli w praktyce
 4. Wprowadzanie zmian w trakcie trwania projektu

 

MODUŁ VII. KOMUNIKACJA W PROJEKCIE

 1. Komunikacja jednokierunkowa i dwukierunkowa
 2. Wybór odpowiedniego środka komunikacji
  • raporty pisemne
  • e-maile
  • wykorzystanie technologii komunikacyjnych w zespołach wirtualnych
  • spotkania
 3. Przygotowywanie planu komunikacji
 4. Rozmowa dyscyplinująca, feedback pozytywny i rozwojowy

 

MODUŁ VIII. ZAMKNIĘCIE PROJEKTU

 1. Omówienie najważniejszych elementów procesu zamykania, weryfikacji i oceny zrealizowanych projektów
 2. Wczesne przygotowywanie się do zamknięcia projektu
 3. Przechodzenie członków zespołu do nowych zadań
 4. Analizowanie rezultatów: ocena projektowa

 

Szkolenie prowadzi:
Agnieszka Nowicka-Przyborska

Dyplomowany trener biznesu. Doświadczony menager w zakresie zarządzania, sprzedaży i marketingu. Doświadczenie zdobyte w firmach ogólnopolskich w sektorze B2B oraz klienta indywidualnego, na stanowiskach: Doradca Prezesa ds. Zarządzania i Wizerunku, Dyrektor Oddziału, Dyrektor Handlowy Regionu, Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego, Kierownik Działu Zarządzania Sprzedażą i Marketingu.


 

W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu:

• Miłą i fachową obsługę
• Profesjonalizm trenera
• Ciekawe materiały szkoleniowe
• Certyfikaty ukończenia szkolenia
• Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu)
• Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego
rodzaju potrzeby.
• Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników
(niektóre firmy twierdzą, że tylko one tak robią ale to nieprawda ... my działamy tak od samego początku).

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

• Smaczne obiady i przerwy  kawowe
• Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia). 
• Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
• Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

Hotel Amber***
Termin: 2020-04-27 - 2020-04-28
Lokacja: Gdańsk, Pomorskie
Cena: 1480.00 1380 zł (First Minute -100zł)

-100zł

Termin: 2020-07-13 - 2020-07-14
Lokacja: Gdańsk, Pomorskie
Cena: 1480.00 1380 zł (First Minute -100zł)

-100zł

Najnowsze szkolenia:

Poprawność językowa pism urzędowych
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Zdobycie wiedzy z zakresu gramatyki opisowej i stylistyki potrzebnej przy właściwej konkstrukcji tekstuNabycie umiejętności krytycznego czytania tekstu w celu jego korektyPoprawa kompetencji językowych w pismach urzędowych

Planowanie i zarządzanie szkoleniami w urzędzie
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Zapraszamy na naszą stronę internetową:Planowanie i zarządzanie szkoleniami w urzędzie>>> Korzyści dla uczestników: Uczestnicy poznają własne kompetencje w zakresie organizacji szkoleńDowiedzą się (...)

MANAGING ACROSS CULTURES
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Specjalistyczne warsztaty dla osób pracujących w międzynarodowych, wielokulturowych zespołach, w których do komunikacji wykorzystywany jest język angielski oraz osób współpracujących z partnerami zagranicznymi lub delegowanymi do pracy...

Leadership - narzędzia współczesnego przywództwa i motywowania pracowników
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Oto niektóre z umiejętności, które uczestnicy szkolenia nabędą po jego zakończeniu:nauka wykorzystywania cech lidera w zarządzaniu zespołemrozwój kompetencji pozwalających na nadzór nad realizacją ustaleń/ celów/ zadań

Kobieca inteligencja emocjonalna, czyli jak kształtować relacje z innymi
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Zapraszamy na naszą stronę internetową:Kobieca inteligencja emocjonalna, czyli jak kształtować relacje z innymi>>> Korzyści dla uczestników: Po szkoleniu uczestnicy będą:Uważniej słuchać i odczytywać (...)

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy i dobrych relacji pomiędzy współpracownikami.
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Dobre relacje, które budują współpracę to bardzo istotny element efektywności zespołowej. Bez niej nie możemy mówić o udanych projektach, osiąganych celach. Niezwykle ważne jest budowanie atmosfery otwartości, wzajemnego zaufania w zespołach.

Psychologia obsługi klienta
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Czy spotkaliście się kiedykolwiek z osobą, którą określilibyście jako aż za bardzo wytrenowaną z obsługi klienta?

Zarządzanie stresem i automotywacja
AVENHANSEN Sp. z o.o.

To stare powiedzenie najpełniej sprawdza się w naszej pracy. Jak to możliwe? I jak sprawić, żeby wszystko udało się załatwić w 8 godzin, by móc ze spokojnym sumieniem oddalić się do domu i do swoich prywatnych spraw?

Zarządzanie projektami B+R
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Skuteczne zarządzanie projektami stanowi najlepszy sprawdzian efektywności wykorzystania zasobów i osiągania zakładanych celów na konkurencyjnym obszarze biznesu, nowoczesnej administracji czy też forum społecznego działania.

Zarządzanie pracownikami pokolenia Y.
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Młoda generacja pracowników różni się dość mocno od swoich starszych kolegów, czy szefów. Różnice pokoleniowe są na tyle widoczne, że mogą przekładać się na efektywność w pracy. Jak dostosować swoją komunikację, jak dostosować styl kierowania do Ygre

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasZarządzanie projektami w oparciu o współpracę zespołową, Szkolenie Zarządzanie, Zarządzanie, projekty, projekty, zarządzanie zmianą , zarządzanie zmianą, Gdańsk. otwarte

© 2010 - 2019 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.