Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Oferta tygodnia:

Do końca:2020-08-16

Było:430zł

Jest:387zł

Podstawowe informacje

Zarządzanie projektami B+R

 • Termin: Do ustalenia
 • Lokacja: Do uzgodnienia.
 • Cena netto: Do uzgodnienia
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

AVENHANSEN Sp. z o.o.

 • 30-218 Kraków, Małopolskie
 • Podłącze 31
 • Telefon: 012 399 41 92
 • Fax: 012 383 23 45
 • Email: szkolenia.otwarte@avenhansen.pl
 • www: www.szkolenia.avenhansen.pl
Firma szkoleniowa AVENHANSEN Sp. z o.o.

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Zapraszamy na naszą stronę internetową:

Zarządzanie projektami B+R>>>

 

Skuteczne zarządzanie projektami B+R, stanowi najlepszy sprawdzian efektywności wykorzystania zasobów
i osiągania zakładanych celów na konkurencyjnym obszarze biznesu, nowoczesnej administracji czy też forum społecznego działania. Projekty B+R, to, konfrontacja, innowacyjnego pomysłu zweryfikowanego w procesie badawczym z praktyczną oceną jego potencjału biznesowego. Powodzenie, takiego projektu uwarunkowane jest, zarówno wiedzą teoretyczną, praktyką biznesową a także intuicją menadżerską i wyczuciem skali podejmowanego ryzyka.

Jednym z warunków do sukcesu w tym zakresie jest zdobycie wiedzy o metodach zarządzania projektami
i umiejętności praktycznego działania w stosowaniu własnej wypracowanej
w oparciu o typowe standardy, metodyki, pozwalającej skutecznie realizować projekty.

 

Podczas szkolenia zostaną omówione wszystkie obszary wiedzy dotyczącej zarządzania projektami  B+R
a w szczególności
:

 • Umiejętnym wyznaczeniu celów projektu,
 • Przygotowaniem jednoznacznie określonych warunków zainicjowania projektu,
 • Wybranie wariantu realizacji wraz z planem B,
 • Elastycznym reagowaniem na zmiany w otoczeniu projektu (reguły tolerancji
  w procesie realizacji projektu, nadzór nad zmianami w planie,
 • Zarządzanie zakresem (identyfikacja, rozdział, kontrola i weryfikacja).

 

Uczestnicy zapoznają się z zasadami i technikami:

 • Zarządzania czasem (zależności, terminowość, kolejność, spójność działań),
 • Zarządzania kosztami (kontrola realizacji budżetu -podejście procesowe), zarządzanie, jakością (walidacja dostaw, przeglądy projektu),
 • Zarządzania ryzykiem,
 • Oraz utrzymania założonego poziomu, jakości projektu.

 

Omówione zostaną i przećwiczone na bazie studiów przypadków metody i procedury:

 • Zarządzania zasobami ludzkimi (pozyskiwanie zasobów, rozwój kompetencji, zarządzanie Relacjami)
 • Zarządzania komunikacją i ryzykiem -podejście procesowe”

 

Przedstawione podczas tego szkolenia, techniki i narzędzia będą miały zastosowanie w zarządzaniu na każdym etapie cyklu życia projektu, w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych oraz przy optymalnym wykorzystaniu zespołu projektowego..

 

 

Uczestnicy szkolenie uzyskają odpowiedzi między innymi na następujące pytania:

 • Czym jest projekt B+R, na czym polegają jego cechy charakterystyczne na tle typowych projektów biznesowych i co z tego wynika dla praktyki realizacyjnej?
 • Co jest najistotniejsze w zarządzaniu projektem, B+R?
 • Czym są i na czym polegają standardy zarządzania projektami?
 • W jakich warunkach standardy należy modyfikować wraz z zmieniającymi sięwarunkami realizacji projektu?
 • Jak wykorzystywać w praktyce wiedzę dotyczącą procesów biznesowych w projekcie B+R?
 • Jak kontrolować i organizować rozpoczęcie, rozwinięcie i zakończenie projektu?,
 • Za pomocą, jakich procedur i technik przeprowadzać regularne przeglądy postępów prac
  w stosunku do planu i założeń biznesowych?
 • Z czego najczęściej, wynikają kłopoty i porażki projektów?
 • Na czym polega znaczenie i w jaki sposób wykorzystywać tzw. elastyczne punkty decyzyjne?
 • Z czego wynika i na czym opiera się funkcjonowanie automatycznej kontroli wszelkich odchyleń od planu?

 

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektami B+R, poprzez wnikliwą analizę studiów przypadków, praktyczne ćwiczenia oraz zapoznanie
  z przykładami konkretnych rozwiązań, dających się bezpośrednio zastosować w pracy.
 • Program tego szkolenia zapewnia kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności, poprzez etap przygotowawczy, na którym definiujemy wymogi projektu, opracowanie struktury i logistyki realizacyjnej, system weryfikacji, aż po zamknięcie i rozliczenie projektu.

 

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności:

 • Jak korzystać z podstawowych koncepcji, umiejętności i technik zarządzania projektem?
 • Jak dopasowywać cele i założenia projektu do jasno sprecyzowanych potrzeb otoczenia projektu?
 • Jak opracowywać strukturę podziału pracy?
 • Jak stawiać realistyczne, wymierne cele i zapewniać  pozytywne efekty?
 • Jak szacować koszty i terminy przy zastosowaniu prostych i sprawdzonych technik?
 • Jak opracowywać i wdrażać niezawodny system kontroli projektu?

 

Uczestnik po szkoleniu powinien:

 • Potrafić założyć nowy projekt,
 • Zdefiniować fazy, działania, zadania oraz kamienie milowe projektu
 • Zdefiniować zależności pomiędzy zadaniami
 • Ustalać harmonogram realizacji zadań
 • Zdefiniować ścieżkę bazową i krytyczną projektu
 • Zidentyfikować ryzyka projektu i przygotować zestaw działań zaradczych
 • Zdefiniować zasoby projektu oraz przyporządkować dla nich zadania

 

 

Adresaci szkolenia:

Program przeznaczony jest dla pracowników, specjalistów oraz kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla zarządzania w instytucjach publicznych i firmach komercyjnych, obecnych i przyszłych kierowników projektów, menedżerów laboratoriów, członków grup projektowych.

 

 

Metody pracy zastosowane podczas szkolenia:

Szkolenie prowadzone będzie, aktywnymi metodami z wykorzystaniem studiów przypadków,  pracy zespołowej oraz rzeczywistych projektów będących w fazie przygotowania
lub wdrożenia.

Zajęcia będą prowadzone w formie prezentacji power-point z omawianiem  kluczowych kwestii problemowych.
W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Częścią szkolenia są praktyczne warsztaty
w zakresie ważniejszych zagadnień. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.

 

 

Ważne:

Oficjalne podręczniki standardów; PCM, PMI, PRINCE2, są bardzo obszerne (na przykład; PRINCE 2 liczy 408 stron A4) i często napisane w sposób całkowicie niezrozumiały; mogą sporo „namieszać” i wywołać sporą dozę frustracji. Dlatego uczestnicy szkolenia otrzymają 120 stronicowy Skrypt Szkoleniowy, opracowany z uwzględnieniem specyfiki warunków realizacji projektów w Polsce i wymogów, EU, który ( mamy taką nadzieję) w sposób jasny
i funkcjonalny pomoże w praktycznym wykorzystywaniu tej metodyki w realizowanych
w przyszłości projektach, przez biorących udział w szkoleniu.

 


Program szkolenia

Dzień I

1. Wprowadzenie do Zarządzania Projektem

 • Mity na temat metodyk zarządzania projektami a tzw. zdrowy rozsądek
 • Analiza projektu – podejście PRINCE 2, PCM i PMI
 • Identyfikacja źródeł sukcesów i porażek projektów
 • Analiza problemu i celów projektu-  uzasadnienie biznesowe.
 • Cykl życia projektu wg PCM, PMI, PRINCE2 - fazy projektu - etapy techniczne i etapy zarządcze

2. Definiowanie podstawowych pojęć zarządzania projektem

 • Historia i aktualne trendy w zarządzaniu projektami B+R
 • Bariery administracyjne, decyzyjne i kompetencyjne w przypadku projektów B+R
 • Systemy i metodyki zarządzania projektem – przegląd wiodących rozwiązań
 • Charakterystyka projektu, jako przedsięwzięcia organizacyjnego
 • Cele projektu – ćwiczenie
 • Obszary zarządzania projektami
 • Programy, projekty i operacje
 • Typy projektów
 • Czynności koordynacyjne i kierownicze w ramach projektu
 • Warunki wstępne efektywnego zarządzania projektem

3. Inicjowanie projektu - Obszary w zarządzaniu projektem

 • Konspekt Projektu - Matryca priorytetów
 • Przygotowanie założeń projektu – ćwiczenie praktyczne
 • Planowanie
 • Konstruowanie projektu
 • Strategiczne decyzje projektu
 • Uzasadnienie biznesowe
 • Dokument inicjacji projektu – omówienie i ćwiczenie

4. Planowanie projektu - Cykl życia projektu

 • Struktura podziału zadań
 • Planowanie zasobów
 • Metody szacowania czasu trwania i kosztów zadań projektowych
 • Schemat sieciowy projektu (Metoda Ścieżki Krytycznej)
 • Harmonogram projektu (wykres Gantta; Kamienie Milowe)\Harmonogram a budżet -podstawowe reguły współzależności
 • Przykład programu komputerowego wspomagającego zarządzanie projektem


Dzień II

5. Czas realizacji a skuteczność osiągnięcia celów projektu

 • Struktura podziału pracy (PPS/ang. WBS), jej wykorzystanie w planowaniu i kontroli
 • Zadania projektu, zależności miedzy nimi i dodatkowe ograniczenia zadań w czasie
 • Sieć czynności, diagram sieciowy PERT, wykres Gantt’a
 • Harmonogram oparty na datach a harmonogram oparty na sieci czynności
 • Budowa harmonogramu projektu - „wprzód”, „wstecz"
 • Ścieżka krytyczna, zadania krytyczne i podkrytyczne, zapasy czasu
 • Określenie i przydział zasobów, rozwiązywanie problemu przeciążenia zasobów
 • Łańcuch krytyczny, bufor projektu, bufory zasilające i bufory zasobów
 • Zarządzanie czasem w trakcie realizacji projektu – aktualizowanie harmonogramu bieżącego na podstawie informacji o realizacji projektu, zmianach w dostępności zasobów i wymaganiach klienta

Ćwiczenie: Planowanie czasu w projekcie

6. Realizacja i kontrola projektu

 • Cele projektu (główne i cząstkowe), tzw. „drzewo celów”, macierz wzajemnej relacji celów projektu
 • Analiza SWOT – zasady i procedury przygotowania oraz praktycznego wykorzystania
 • strukturyzacja projektu a struktura organizacyjna (np. technika czarnej skrzynki, diagram sprzężenia zwrotnego, wykres Gantta, PERT
 • Koszty, przychody, przepływy gotówkowe
 • Przekroje i szacowanie kosztów projektów
 • Budżetowanie, jako narzędzie zarządzania projektem
 • standard EVMS (Earned Value Management System) ·Metoda Earned Value i jej zastosowania
 • Orientacja na korzyści projektu
 • Szacowanie wartości projektu
 • Analiza i wprowadzanie zmian

7. Ćwiczenie DIP – dokument inicjacji projektu

8. Podstawy zarządzania ryzykiem w projekcie

 • Identyfikacja czynników ryzyka – ćwiczenie praktyczne
 • Rodzaje ryzyka w projekcie – przegląd ryzyk typowych i specyficznych
 • Kwantyfikacja ryzyka - szacowanie ryzyka
 • Analiza ryzyka – test: Twoja skłonność do ryzyka
 • Plany przeciwdziałania
 • Porażki projektów na skutek niedocenienia potencjalnych ryzyk.

9. Planowanie komunikacji

 • Dystrybucja informacji- test: postawa negocjacyjna
 • Sprawozdawczość
 • Jakość w projekcie? Planowanie, jakości
 • Zapewnienie, jakości
 • Sterowanie, jakością
 • Kapitalizacja doświadczeń, zarządzanie wiedzą

10. Zamknięcie projektu

 • Zarządzanie Zmianą w metodyce PRINCE2, PCM i PMI – co z tego wykorzystać dla projektów B+R?
 • Zamykanie Projektu  -  fazy procesu zamykania projektu
 • Błędy, które popełniamy najczęściej, – czyli kiedy intuicja nas zawodzi?
 • Skonsolidowanie wiedzy o metodykach zarządzania projektami w tym, PCM, PMI, PRINCE2

 


Szkolenie prowadzi:
Włodzimierz Gawroński

Praktyk. Menedżer, prawnik, finansista. Specjalista zarządzania projektami. Wybitny fachowiec z niesamowitą osobowością zaraża entuzjazmem oraz imponuje wiedzą i doświadczeniem.

 

W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu:

• Miłą i fachową obsługę
• Profesjonalizm trenera
• Ciekawe materiały szkoleniowe
• Dyplomy ukończenia szkolenia
• Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu)
• Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego
rodzaju potrzeby.
• Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników
(niektóre firmy twierdzą, że tylko one tak robią ale to nieprawda ... my działamy tak od samego początku).

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

• Smaczne obiady i przerwy  kawowe
• Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia).
Hotel, w którym odbywa się szkolenie, znajduje się w ścisłym centrum. Możemy zaproponować również inne hotele na nocleg
• Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
• Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

Najnowsze szkolenia:

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy i dobrych relacji pomiędzy współpracownikami.
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Dobre relacje, które budują współpracę to bardzo istotny element efektywności zespołowej. Bez niej nie możemy mówić o udanych projektach, osiąganych celach. Niezwykle ważne jest budowanie atmosfery otwartości, wzajemnego zaufania w zespołach.

Zarządzanie projektami B+R
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Skuteczne zarządzanie projektami stanowi najlepszy sprawdzian efektywności wykorzystania zasobów i osiągania zakładanych celów na konkurencyjnym obszarze biznesu, nowoczesnej administracji czy też forum społecznego działania.

Zatrudnianie personelu w projekcie unijnym w świetle wytycznych kwalifikowania wydatków
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową:Zatrudnianie personelu w projekcie unijnym w świetle wytycznych kwalifikowania wydatków>>> Cel i korzyści: W ramach szkolenia przedstawione zostaną (...)

Skuteczna sprzedaż w branży motoryzacyjnej
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Zapraszamy na naszą stronę internetową:Skuteczna sprzedaż w branży motoryzacyjnej>>> Warsztaty dedykowane są handlowcom i doradcom Klienta w salonach i serwisach samochodowych, którzy odpowiadają za (...)

Kaizen i normowanie czasu produkcji
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Szkolenie w sposób warsztatowy pokaże uczestnikom w jaki sposób wdrażać odpowiednie narzędzia Kaizen w swoim środowisku zawodowym oraz jak standaryzować i normować czas realizacji operacji w procesie produkcyjnym.

Negocjacje zakupowe z partnerem międzynarodowym
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową:Negocjacje zakupowe z partnerem międzynarodowym>>> Po szkoleniu uczestnicy:Mają świadomość wpływu swej postawy na efektywność prowadzonych rozmów (...)

Efektywna sprzedaż przez rekomendacje
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Zapraszamy na naszą stronę internetową:Efektywna sprzedaż przez rekomendacje>>> Jeśli jesteś właścicielem firmy, zapewne twoi handlowcy przekonują Cię, jak trudny jest rynek, jak wielka jest konkurencja (...)

Skuteczna rozmowa windykacyjna – Jak nakłonić Klienta do zapłaty należności bez potrzeby uruchamiani
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową:Skuteczna rozmowa windykacyjna – Jak nakłonić Klienta do zapłaty należności bez potrzeby uruchamiania procedury prawno-windykacyjnej?>>> Cel główny (...)

PROSPECTING czyli jak skutecznie pozyskać nowych Klientów i rozpocząć skuteczną sprzedaż?
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową:PROSPECTING czyli jak skutecznie pozyskać nowych Klinetów i rozpocząć skuteczną sprzedaż?>>> Prospecting jest stosunkowo nowym pojęciem stosowanym (...)

Storytelling w biznesie
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową:Storytelling w biznesie>>> Szkolenie przedstawia najbardziej sprawdzone sposoby opowiadania historii i daje narzędzia do ich samodzielnego budowania. (...)

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasZarządzanie projektami B+R, Szkolenie Zarządzanie, projekty, kierownicze, inne, . otwarte

© 2010 - 2020 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.