Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Podstawowe informacje

Zarządzanie międzypokoleniowe - czyli jak prowadzić zespół pracowników w różnym wieku? 2-dniowe wars

 • Termin: 2019-06-24 - 2019-06-25
 • Lokacja: WARSZAWA, Mazowieckie
 • Cena netto: 1250.00 1187.50 zł (Rabat -5%)
 • Cena brutto: 1460.63 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER |SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO|

 • 61-706 Poznań, Wielkopolskie
 • ul. Libelta 1a/2
 • Telefon: 61/3070303, 508 393 926
 • Fax: 61/ 6 247 936
 • Email: info@szkolenia-semper.pl
 • www: www.szkolenia-semper.pl
Firma szkoleniowa Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER |SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO|

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:

 

Zarządzanie międzypokoleniowe - czyli jak prowadzić zespół pracowników w różnym wieku? 2-dniowe warsztaty praktyczne i konsultacje.

  

Terminy i miejsca szkolenia

Miejsce        

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Liczba dni

Liczba godzin

Warszawa

2019-03-25

2019-03-26

2

16

Warszawa

2019-06-24

2019-06-25

2

16

 

>>>>>  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA 


Grupa docelowa:

 Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o pracownikach firm i instytucji zatrudniających międzypokoleniowe zespoły, a w szczególności o kadrze managerskiej niższego i średniego szczebla, która współpracuje z pracownikami w przedziale wiekowym 20-34 lata (pokolenia potocznie nazywane X, Y, Z i część pokolenia tzw. „milenialsów”). Celem szkolenia jest rozwiązanie problemów komunikacyjnych i zarządczych, na jakie napotykają managerowie z związku z młodszymi pracownikami, a więc stworzenie nowych metod i narzędzi komunikacji między kadrą zarządzającą i nadzorującą, a pracownikami niższego szczebla. Szkolenie skupia się zatem na komunikacji, metodach negocjacji i mediacji oraz motywowania pracowników z przedziału wiekowego 20-34.
 
 

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania międzypokoleniowego oraz wypracowanie narzędzi komunikacyjnych odpowiednich dla danego pokolenia.
 • Szkolenie pozwoli Uczestnikom poznać odpowiedzi między innymi na pytania: co motywuje każde pokolenie?, jak współpracować aby motywować do działań?, jak radzić sobie z konfliktem pokoleń? oraz jak rozwiązywać problemy w organizacji.
 • Celem szkolenia jest również analiza najczęściej popełnianych błędów podczas zarządzania międzypokoleniowego oraz wspólne wypracowanie optymalnych rozwiązań. 
 

Korzyści dla uczestników:

Osoby uczestniczące w szkoleniu zostaną zapoznane ze środkami i metodami efektywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej z młodszą częścią personelu firmy/instytucji i w tym celu zapoznają się z merytoryczną wiedzą o komunikowaniu jako o procesie. W ramach tej części szkolenia zaznajomią się z informacjami o tzw. szumach komunikacyjnych, czyli wszystkich zjawiskach, które utrudniają komunikację, takich jak rozziew międzypokoleniowy wynikający z innych postaw, oczekiwań względem warunków pracy, wymogów pracodawcy i pracownika, priorytetów życiowych, doświadczeń pokoleniowych, stopnia informatyzacji i usieciowienia itd., o warunkach akuratnej, precyzyjnej i efektywnej komunikacji (komunikacja werbalna, niewerbalna, błędy atrybucyjne, stereotypizacja, komunikacja hierarchiczna, zaburzenia hierarchii w komunikacji sieciowej, komunikacja sieciowa i jej konsekwencje) oraz o oczekiwaniach komunikacyjnych młodszych pokoleń. W dalszej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak wygląda zarządzanie międzypokoleniową i często zróżnicowaną kulturową kadrą. W tym celu zostanie wprowadzona wiedza wraz z praktycznymi przykładami dotycząca zróżnicowania kulturowego we współczesnej firmie/instytucji, a więc uczestnicy dowiedzą się o napływie migracyjnym (odmienność kulturowa i czasami odmienność religijna – główne założenia kodeksów honorowych i skryptów kulturowo-religijnych migrantów), procesach demograficznych następujących w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej, tendencjach społecznych i demograficznych (bomba demograficzna, drenaż mózgów, rynek pracownika), zróżnicowaniu międzypokoleniowym (pokolenia X, Y, Z, milenialsi i pokolenia lat 60’, 70’, 80’ na rynku pracy – idee, oczekiwania, możliwości, zarządzanie tym zróżnicowaniem, „dlaczego brak im motywacji?” itd.). Ostatni panel odnosi się do idei sieciowości i społeczeństwa sieciowego, czyli do nowego typu tożsamości osobowościowej, społecznej, grupowej, nowego patriotyzmu i modelu pracy i zabawy, zmian w motywowaniu pracowników, które wynikają z uczestnictwa w życiu sieciowym społeczeństwa, nowych możliwościach komunikacyjnych, savoir-vivre i netykiety na potrzeby zarządzania. 
 

Metodologia:

 
Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności. 
Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.
 
 

Trener

dr Joanna Frączek-Broda
Specjalizacja trenerska:

 
Wykładowca wojskowego Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Doktor nauk społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego. W pracy zawodowej skupia się na efektywnym zarządzaniu kulturą i komunikacją międzykulturową i wdrażaniu kompetencji międzykulturowych m.in. w korporacjach międzynarodowych, firmach rodzimych, a także w ramach pracy i służby żołnierzy zawodowych w Polskich Kontyngentach Wojskowych poza granicami kraju, a także w pracy zawodowej strażaków, pracowników służby zdrowia i dziennikarzy-korespondentów pracujących m.in. w strefach konfliktu, w czasie niesienia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych lub w czasie dużych imprez masowych. Jej badania obejmują komunikację, cyberantropologię, antyterroryzm i bezpieczeństwo. 
WYBRANE PUBLIKACJE: 
Business Relations Between Poland and the Middle East [w:] Securitology, 2018 (teczka redakcyjna)
Nowe kierunki rozwoju VR, VI I AI – ujęcie antropologiczne [w:] Cyfrowa rewolucja przemysłowa, red. Stępniak J., Wydawnictwo Naukowe Think&Make, Warszawa 2017, s. 4-22.
Wybrane aspekty imigracji do Polski w kontekście europejskiego kryzysu migracyjnego [w:] Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa. Ujęcie interdyscyplinarne, red. Chełminiak M., Sygidus K., Kolmann P., Bookmarked Publishing&Editing, Olsztyn 2017, s. 141-147
Między nauką a doktryną – kulturowa stygmatyzacja kryminalnej aktywności europejskich imigrantów ze strefy MENA [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w regionie MENA – kontekst kulturowy, Warszawa 2017 [teczka redakcyjna]; 
Zagrożenia kulturowe i społeczne płynące z imigracji ze strefy MENA na początku XXI wieku w Unii Europejskiej, 2016 r. [teczka redakcyjna];
Powiązania międzykulturowe cywilizacji Eurazji i Afryki na początku XXI wieku w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego [w:] MENA na początku XXI wieku, pod red. El Ghamari M., Polak A., Warszawa 2016, s. 121-143;
Nielegalna emigracja ze strefy MENA do Unii Europejskiej w 2012 i 2013 r. – stan obecny i prognozy [w:] Efekty przemian politycznych w państwach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej na początku drugiej dekady XXI wieku, pod red. Czupryński A., El Ghamari M., Polak A., Warszawa 2015, s. 143-165;
Wpływ szkolenia z zakresu kultury i religii w przygotowaniu żołnierzy do misji poza granicami kraju w aspekcie zagrożeń terrorystycznych [w:] Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych, red. Bąk T., Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2011, s. 157-164;
Świadomość i komunikacja międzykulturowa w przedmisyjnym szkoleniu żołnierzy Wojska Polskiego w świetle doświadczeń Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach [w:] Bezpieczeństwo dla rozwoju. Komunikacja międzykulturowa w operacjach reagowania kryzysowego, red. Czupryński A., Elak L., Schreiber H., AON, Warszawa 2012, s.165-162;
Aksjologiczne przygotowanie żołnierzy do udziału w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych [w:] Służyć w ochronie i obronie wartości. Aksjologiczne fundamenty służb mundurowych, red. Szerauc A., Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku – Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2010, s. 207-228. 
 
 

Program szkolenia:

|Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|

Dzień 1.
1) Komunikacja wewnątrzfirmowa – poziomy i aspekty komunikacji. Komunikacja jako zjawisko podlegające procesom decyzyjnym i zarządczym. Zarządzanie efektywną komunikacją na potrzeby firmy. Szumach komunikacyjne, kontekst komunikacji, błędy atrybucyjne. Zróżnicowanie międzypokoleniowe w komunikowaniu swoich potrzeb, roszczeń, zażaleń, oczekiwań. Kultura komunikacji: komunikacja jednostkowa vs grupowa, protransakcyjne vs propartnerska, dużego dystansu władzy vs małego dystansu władzy, wysokokotekstowa vs niskokontekstowa. Warunki akuratnej, precyzyjnej i efektywnej komunikacji (komunikacja werbalna, niewerbalna, stereotypizacja, komunikacja hierarchiczna, zaburzenia hierarchii w komunikacji sieciowej, komunikacja sieciowa i jej konsekwencje). Oczekiwania komunikacyjnych młodszych starszych pokoleń.

2) Wewnątrzfirmowe zróżnicowanie kulturowe – kultura i kultury, elementy zarządzania kulturami. Zróżnicowanie kulturowe w ramach jednej kultury (kultura płci, kultura religii, kultura pokolenia, kultura subkultur, kultura zawodowa itd.). Zróżnicowanie na poziomie narodowym, zarządzanie zróżnicowaną kulturowo kadrą. Polska kultura zarządcza na tle kultur zachodnio- i wschodnioeuropejskich. Napływ migracyjny - odmienność kulturowa 
i religijna, główne założenia kodeksów honorowych i skryptów kulturowo-religijnych migrantów. Procesy demograficzne następujące w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej, które wpływają na rynek pracy. Tendencje społeczne i demograficzne 21. wieku w Polsce – bomba demograficzna, drenaż mózgów, rynek pracownika. Zróżnicowanie międzypokoleniowe pokoleń X, Y, Z, milenialsów i pokoleń lat 60’, 70’, 80’ na rynku pracy – idee, oczekiwania, możliwości, zarządzanie tym zróżnicowaniem, różnice w motywowaniu, udzielaniu reprymend, monitów i nagród.

Dzień 2.
3) Net-era. Nowy typ społeczeństwa, gromadzenia danych, zarządzania ludźmi, procesami i danymi. Idea sieciowości i społeczeństwa sieciowego – tożsamość osobowościowa, społeczna, grupowa, nowy patriotyzm i model pracy i zabawy, zmiany w motywowaniu pracowników, które wynikają z uczestnictwa w życiu sieciowym społeczeństwa, nowe możliwości komunikacyjne. 

4) Savoir-vivre i netykieta na potrzeby zarządzania. Sieciowa kultura zapośredniczona. Kultura niezhierarchizowana. Kultura krótkiego dystansu. Kultura dostępności. Kultura nadmiaru. Makdonaldyzacja procesów zarządzania firmą powiązana z sieciowością. Formy kulturowe i nowe skrypty kulturowe powstałe pod wpływem internetu. Tabu sieciowe. Zjawiska aprobowane przez kulturę internetu. Moda, a zarządzanie (case study „Bucket Challnege”, „Pompki dla weteranów”). Czas w dobie internetu. Prawo dotyczące firmy w działalności sieciowej pracowników („czy pracownik może robić selfie w pracy?”, „czy można zakazać wnoszenia komórek na stanowiska pracy?”). Aplikacje ułatwiające komunikację i zarządzanie firmą. 

5) Warsztaty – efektywna komunikacja: 
a) negocjacje warunków zatrudnienia/usług dodatkowych/wynagrodzenia, 
b) motywowanie pracownika, 
c) zmniejszanie/zwiększanie dystansu między kadrą zarządzającą, a pracownikami podległymi. 
 

Informacje organizacyjne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć
 • szkolenie trwa 2 dni (16h)
 • zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
 • ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
 • w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad
*obrazek usunięto*
Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia 
 

Inwestycja:

1350.00zł netto (+23% VAT) 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).
*obrazek usunięto*
Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1710 zł netto (+23% Vat) 
 

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a   następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).  

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
 • UZUPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE:   formularz zgłoszenia online

 • POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA PDF: karta zgłoszenia do pobrania
OŚWIADCZENIE DOT. PODATKU VAT
 • POBIERZ OŚWIADCZENIE: oświadczenie do pobrania

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji. 

 

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji  SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań
*obrazek usunięto*

Godziny pracy biura:           Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. 508 393 926
tel. 577 177 547
tel. 733 544 190
tel. 570 590 060
tel. (61) 3070303
tel. (61) 8102194
tel. (61) 4152036
tel. (61) 4152810
tel. (61) 4152820

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług:  referencje

POLITYKA  RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.      
 
 

Uwagi:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego. 
 • WARSZAWA
 • woj. Mazowieckie
Termin: 2019-06-18 - 2019-06-19
Lokacja: WARSZAWA, Mazowieckie
Cena: 1250.00 1187.5 zł (Rabat -5%)

-5%

Najnowsze szkolenia:

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [P
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER |SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO|

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry (...)

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [P
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER |SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO|

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry (...)

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [P
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER |SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO|

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry (...)

Zarządzanie Zespołem - jak zbudować swój autorytet w zespole i wydobyć z pracowników to co najlepsze
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER |SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO|

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Zarządzanie Zespołem - jak zbudować swój autorytet w zespole i wydobyć (...)

Zarządzanie Zespołem - jak zbudować swój autorytet w zespole i wydobyć z pracowników to co najlepsze
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER |SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO|

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Zarządzanie Zespołem - jak zbudować swój autorytet w zespole i wydobyć (...)

Zarządzanie Zespołem - jak zbudować swój autorytet w zespole i wydobyć z pracowników to co najlepsze
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER |SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO|

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Zarządzanie Zespołem - jak zbudować swój autorytet w zespole i wydobyć (...)

Efektywne negocjacje i skuteczne budowanie relacji zawodowych. 2-dniowe inspirujące warsztaty prakty
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER |SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO|

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Efektywne negocjacje i skuteczne budowanie relacji zawodowych. 2-dniowe (...)

Efektywne negocjacje i skuteczne budowanie relacji zawodowych. 2-dniowe inspirujące warsztaty prakty
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER |SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO|

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Efektywne negocjacje i skuteczne budowanie relacji zawodowych. 2-dniowe (...)

Efektywne negocjacje i skuteczne budowanie relacji zawodowych. 2-dniowe inspirujące warsztaty prakty
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER |SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO|

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Efektywne negocjacje i skuteczne budowanie relacji zawodowych. 2-dniowe (...)

Zamówienia publiczne: Poprawność SIWZ i oferty/wniosku w świetle orzecznictwa - 2-dniowe warsztaty p
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER |SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO|

Zamówienia publiczne: Poprawność SIWZ i oferty/wniosku w świetle orzecznictwa - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Elektronizacja zamówień publicznych 2018.

Więcej...

Najnowsze kursy:

Zarządzanie Zespołem - jak zbudować swój autorytet w zespole i wydobyć z pracowników to co najlepsze
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER |SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO|

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Zarządzanie Zespołem - jak zbudować swój autorytet w zespole i wydobyć (...)

Efektywne negocjacje i skuteczne budowanie relacji zawodowych. 2-dniowe inspirujące warsztaty prakty
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER |SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO|

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Efektywne negocjacje i skuteczne budowanie relacji zawodowych. 2-dniowe (...)

Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane w świetle nowelizacji przepisów - 2-dniowe warsztat
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER |SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO|

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane w świetle nowelizacji (...)

Realizacja procesu inwestycyjnego w kontekście najnowszych zmian w prawie zamówień publicznych, praw
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER |SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO|

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Realizacja procesu inwestycyjnego w kontekście najnowszych zmian w prawie (...)

Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty prakt
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER |SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO|

Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. Elektronizacja zamówień publicznych 2018.

Realizacja inwestycji drogowych w trybie specustawy oraz ustawy o drogach publicznych - 2-dniowe war
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER |SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO|

Realizacja inwestycji drogowych w trybie specustawy oraz ustawy o drogach publicznych - 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami w praktyce - 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER |SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO|

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami w praktyce - 2-dniowe warsztaty (...)

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symu
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER |SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO|

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce (...)

Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER |SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO|

Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. Elektronizacja zamówień publicznych 2018.

Kontrola Zarządcza i Zarządzanie Ryzykiem - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER |SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO|

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Kontrola Zarządcza i Zarządzanie Ryzykiem - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Więcej...

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasZarządzanie międzypokoleniowe - czyli jak prowadzić zespół pracowników w różnym wieku? 2-dniowe wars, Szkolenie Dział Personalny HR, Biznesowe, umiejętności osobiste, zarządzanie zespołem, systemy motywacyjne, przywództwo, zarządzanie zespołem, komunikacja wewnętrzna, WARSZAWA. otwarte

© 2010 - 2019 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.