Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Podstawowe informacje

Zamówienia publiczne i przetargi w ujęciu praktycznym

 • Termin: 2022-09-27 - 2022-09-27
 • Lokacja: Lublin, Lubelskie
 • Cena netto: 450.00 zł
 • Cena brutto: 553.50 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

SZKOLENIA ORYLION

 • 20-824 Lublin, Lubelskie
 • Al.Warszawska 102
 • Telefon: (081) 532-62-06,
 • Fax: (081) 532-62-06
 • Email: biuro@orylion.pl
 • www: www.orylion.pl
Firma szkoleniowa SZKOLENIA ORYLION

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Program szkolenia


Moduł 1 – Wstęp:

 • Zamówienia publiczne – co to jest?
 • Jakich spraw dotyczą zamówienia publiczne? Ustalenie wartości zamówienia (progi unijne).
 • W jakich przypadkach nie stosujemy przepisów tej ustawy? (kazus nr 1).
 • Elektronizacja zamówień publicznych (podpisy elektroniczne).
 • Podmioty w zamówieniach publicznych – ich prawa i obowiązki. Rola komisji przetargowej.
 • Konsorcjum w zamówieniu publicznym.

Moduł 2 – Postępowanie o udzielenie zamówienia

 • Zasady dotyczące zamówień publicznych.
 • Zasady publikacji ogłoszeń w Prawie zamówień publicznych.
 • Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) – wzór z omówieniem.
 • Dokonanie opisu przedmiotu zamówienia (kazus nr 2).
 • Proces planowania – jak sporządzić plan postępowań oraz konieczność jego aktualizacji.
 • Wstępne konsultacje rynkowe i aukcja elektroniczna.
 • Przygotowanie i składanie oferty i związanie ofertą przy zamówieniach publicznych (kazus nr 3).
 • Kontakt zamawiającego z wykonawcą – wymogi i forma.
 • Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Procedura ,,samooczyszczenia”.
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – wzór z omówieniem.
 • Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy.

(przerwa 15 min)

Moduł 3 – Tryby udzielania zamówień publicznych w PZP

 • Przetarg nieograniczony – definicja, ogłoszenie, SWZ, termin składania i badanie ofert.
 • Procedura odwrócona – co to jest i kiedy występuje w praktyce?
 • Przetarg ograniczony – definicja, etapy postępowania, ograniczenie liczby wykonawców.
 • Negocjacje z ogłoszeniem – na czym polegają?
 • Dialog konkurencyjny – co to jest? (kazus nr 4).
 • Partnerstwo innowacyjne – na czym to polega? Kiedy można zastosować?
 • Negocjacje bez ogłoszenia.
 • Tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki – przesłanki zastosowania, przykłady, procedura.


Moduł 4 – Szczegółowe regulacje związane z zamówieniami publicznymi i przetargami

 • Czym jest wadium, jaka jest jego wysokość i forma?
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (kazus nr 5).
 • Przesłanki odrzucenia oferty na podstawie PZP.
 • Tryb postępowania w razie podejrzenia rażąco niskiej ceny.
 • Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki unieważnienia przez zamawiającego postępowania.
 • Zasady przeprowadzania konkursu na gruncie PZP (kazus nr 6).
 • Unieważnienie umów o zamówienia publiczne.
 • Zmiana umowy o zamówienia publiczne i odstąpienie od umowy.
 • Środki ochrony prawnej. Tryb postępowania przez Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) oraz przed sądem.

(czas na pytania z zamówień publicznych i przetargów– 15 min) + możliwość zadania pytań w formie pisemnej po szkoleniu)

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Adresaci szkolenia
Szkolenie przygotowane jest dla osób zarówno początkujących, jak i nieco bardziej zaawansowanych w tematyce zamówień publicznych. Poruszane są w nim zagadnienia dotyczące zarówno podstaw, jak i szczegółowych regulacji związanych z konkretnymi trybami zamówień publicznych, dokumentami, odwołaniami oraz wieloma innymi.

Cel szkolenia
Zdobycie podstawowej wiedzy i kompetencji z zakresu zamówień publicznych i przetargów. Wykorzystanie umiejętności oraz wiedzy z zakresu zamówień publicznych oraz przetargów w życiu zawodowym.

Czego się nauczysz:

Dowiesz się, czym są zamówienia publiczne i ustawa Prawo zamówień publicznych.
Poznasz jakie podmioty występują w zamówieniach publicznych, w jaki sposób składa się oferty i w jaki sposób ustala się wartość zamówienia.
Dowiesz się jakich spraw dotyczą zamówienia publiczne i jakie są zasady dotyczące zamówień publicznych.
Poznasz wymogi dotyczące kontaktu wykonawcy z zamawiającym, a także ewentualne wykluczenie wykonawcy przy zamówieniu publicznym.
Dowiesz się jak wygląda i jakie elementy posiada Jednolity Europejski Dokument Zamówienia oraz Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ).
Dowiesz się, czym są wstępne konsultacje rynkowe i aukcja elektroniczna oraz czy można powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy.
Poznasz różne tryby udzielania zamówień publicznych – ze szczególnym uwzględnieniem przetargu ograniczonego i nieograniczonego.
Dowiesz się czym jest wadium, jakie są przesłanki odrzucenia oferty, obligatoryjne i fakultatywne przesłanki unieważnienia postępowania.
Poznasz zasady dotyczące zmiany umowy o zamówienia publiczne oraz odstąpienia od takiej umowy.
Dowiesz się jak można należycie zabezpieczyć umowę, a także jaki jest tryb wnoszenia odwołań przy zamówieniach publicznych (w tym przetargach).
Nauczysz się jak pisać skargę (odwołanie) w sprawach z zakresu zamówień publicznych i poznasz najważniejsze elementy umów o zamówienia publiczne, w tym umowy o roboty budowlane.
Poznasz źródła informacji o zamówieniach publicznych.
Metodyka
Wykład, metody warsztatowe (ćwiczenia)

Trener
A. Sz. - Aplikant radcowski, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Prelegent i współorganizator ogólnopolskich konferencji naukowych, zjazdów kół naukowych i paneli dyskusyjnych. Współautor monografii naukowych z zakresu prawa, a także autor e-booków oraz artykułów o tematyce prawnej i administracyjnej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy, prawie rodzinnym, kwestiach dotyczących windykacji, negocjacji. Prawnik dla branży e-commerce oraz fitness. Prowadzi szkolenia, kursy, webinary z różnych gałęzi prawa, dzieląc się posiadaną wiedzą oraz praktycznymi wskazówkami.

Organizacja szkolenia
Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom e-mailem lub wysłane pocztą.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Harmonogram szkolenia / 1 dzień / on-line

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 13.30 /przerwa/
 • godz. 13.30 - 14.15 /c.d. zajęć 1 godz./
 • Inkubator Przedsiębiorczości ALTER
 • 20-824 Lublin, Al. Warszawska 102
 • woj. Lubelskie
Termin: 2022-09-06 - 2022-09-06
Lokacja: Do uzgodnienia.
Cena: 400.00 zł
Termin: 2022-10-11 - 2022-10-11
Lokacja: Do uzgodnienia.
Cena: 400.00 zł
Termin: 2022-11-09 - 2022-11-09
Lokacja: Do uzgodnienia.
Cena: 400.00 zł
Termin: 2022-11-14 - 2022-11-14
Lokacja: Poznań, Wielkopolskie
Cena: 590.00 zł
Termin: 2022-12-08 - 2022-12-08
Lokacja: Kraków, Małopolskie
Cena: 590.00 zł

Najnowsze szkolenia:

Zasady higieny z elementami dobrych praktyk dla pracowników produkcyjnych
SZKOLENIA ORYLION

Głównym celem szkolenia jest zwrócenie uwagi pracownikom bezpośrednio odpowiedzialnym za produkcję żywności na rolę higieny osobistej i higieny otoczenia w zapobieganiu zanieczyszczeniu żywności.

PROTESTY I PROCEDURA ODWOŁAWCZA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020
SZKOLENIA ORYLION

Głównym celem szkolenia jest wskazanie kluczowych, zasadniczych problemów, związanych z prowadzeniem procedury odwoławczej oraz przedstawienie możliwych sposobów ich rozstrzygania.

CONTROLLING -WARSZTATY
SZKOLENIA ORYLION

Program zawiera liczne warsztaty obliczeniowe w obszarze controllingu, budżetowania oraz rachunku kosztów. Wartością dodaną szkolenia jest panel poświęcony informatyzacji procesów analitycznych, decyzyjnych i zarządczych.

ORGANIZACJA WINDYKACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE NIEFINANSOWYM - PROCES WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W PRAKTYCE
SZKOLENIA ORYLION

: Uczestnik szkolenia będzie umiał zorganizować struktury windykacyjne w przedsiębiorstwie, ustalić zasady współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi w zakresie windykacji należności; wybrać najkorzystniejszy sposób zabezpieczenia należności.

WINDYKACJA SĄDOWA PROCEDURY PRAWNE WYKORZYSTYWANE W WINDYKACJI NALEŻNOŚCI
SZKOLENIA ORYLION

Uczestnik szkolenia będzie umiał panować nad okresem przedawnienia roszczeń w prowadzonych sprawach, przygotować dokumenty do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz wybrać właściwy tryb prowadzenia takiego postępowania.

Zmiany w Kodeksie pracy z uwzględnieniem rozliczenia czasu pracy
SZKOLENIA ORYLION

Szkolenie ma na celu przede wszystkim uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej uzupełnienie w zakresie najnowszych zmian dotyczących prawa pracy. Szkolenie ma charakter praktyczny..

Polski Ład - zmiany w podatkach od lipca 2022 roku
SZKOLENIA ORYLION

Celem szkolenia jest przybliżenie zmian zachodzących w podatkach w 2022 roku oraz możliwości dostosowania nowych przepisów w życiu codziennych, Po szkoleniu, uczestnik będzie posiadał wiedzę na temat głównych założeń Polskiego Ładu

Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków i umów zlecenia w 2022 r. z uwzględnieniem zmian
SZKOLENIA ORYLION

Cel szkolenia:-uporządkowanie wiedzy na temat obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem problematycznych kwestii i wyjątków prawnych,-poznanie najnowszych zmian w prawie pracy,nabycie umiejętności wdrożenia zmian w działanie organizacji.

Windykacja od A do Z i ostatnie nowelizacje z KPC
SZKOLENIA ORYLION

Zdobycie podstawowej wiedzy i kompetencji z zakresu windykacji. Wykorzystanie umiejętności oraz wiedzy z zakresu windykacji w pracy zawodowej i życiu prywatnym. Poznanie ostatnich nowelizacji przepisów z zakresu KPC.

Zamówienia publiczne i przetargi w ujęciu praktycznym
SZKOLENIA ORYLION

Zdobycie podstawowej wiedzy i kompetencji z zakresu zamówień publicznych i przetargów. Wykorzystanie umiejętności oraz wiedzy z zakresu zamówień publicznych oraz przetargów w życiu zawodowym.

Więcej...

Najnowsze kursy:

AKREDYTOWANY KURS KANCELARYJNO ARCHIWALNY 1 STOPNIA (30 h)
SZKOLENIA ORYLION

Głównym celem kursu jest dobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie tworzenia, obiegu i archiwizacji dokumentów w instytucji, firmie, projekcie.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI- AKREDYTOWANY KURS (30 H)
SZKOLENIA ORYLION

Główny cel Kursu to praca na konkretach (case study) oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu ZZL.

AKREDYTOWANY KURS KANCELARYJNO ARCHIWALNY 2 STOPNIA (54 H)
SZKOLENIA ORYLION

Głównym celem kursu jest dobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie tworzenia, obiegu i archiwizacji dokumentów w instytucji, firmie, projekcie.

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - praktyczne aspekty finansowe dla nie finansistów - Kurs (30 H)
SZKOLENIA ORYLION

Głównym celem kursu jest przekazanie Uczestnikom najistotniejszej wiedzy dotyczącej procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Program kursu został opracowany z myślą o osobach, które nie mają ściśle wykształcenia finansowego

Więcej...

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasZamówienia publiczne i przetargi w ujęciu praktycznym, Szkolenie Ekonomiczne, Zamówienia publiczne, inwestycje, księgowość, zamówienia publiczne, prawo ZP, wykonawców, zamawiających, Lublin. otwarte

© 2010 - 2022 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.