Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Podstawowe informacje

Windykacja od A do Z i ostatnie nowelizacje z KPC

 • Termin: 2022-09-29 - 2022-09-29
 • Lokacja: Lublin, Lubelskie
 • Cena netto: 450.00 zł
 • Cena brutto: 553.50 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

SZKOLENIA ORYLION

 • 20-824 Lublin, Lubelskie
 • Al.Warszawska 102
 • Telefon: (081) 532-62-06,
 • Fax: (081) 532-62-06
 • Email: biuro@orylion.pl
 • www: www.orylion.pl
Firma szkoleniowa SZKOLENIA ORYLION

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Program szkolenia
BLOK I:

Moduł 1 – Wstęp:

 • Windykacja – czym jest, cechy.
 • Rodzaje windykacji.
 • Instrumenty oceny wiarygodności kontrahentów. Jak ocenić kondycję finansową firmy?
 • Spirala windykacyjna. Kanały windykacji.


Moduł 2 – Windykacja miękka (polubowna)

 • Negocjacje z dłużnikiem. Jak budować relację z klientem opóźniającym płatności?
 • 10 złotych zasad negocjacji.
 • Krótkie autorskie wideo na YouTube – istota negocjacji na podstawie opowieści o pomarańczy.
 • Ćwiczenie nr 1 – wypełnienie zadania przez uczestników, poznanie własnego stylu działania w konflikcie.
 • Postawy negocjacyjne – rywalizacja, kompromis, współpraca, unikanie, przystosowanie się.
 • Negocjacje w windykacji.
 • Regularny monitoring płatności.
 • Windykacja telefoniczna/elektroniczna.
 • Windykacja terenowa.


Moduł 3 – Windykacja twarda (sądowa)

 • Wezwanie do zapłaty – wzór z omówieniem.
 • Skierowanie sprawy do sądu – pozew o zapłatę należności (wzór z omówieniem).
 • Postępowania uproszczone, nakazowe i upominawcze.
 • Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-sąd).
 • Podpisanie ugody pozasądowej – wzór z omówieniem, elementy, cechy, charakterystyka.


Moduł 4 – Zabezpieczenie transakcji

 • Weksle – in blanco, deklaracja wekslowa, zwykły, trasowany.
 • Hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy.
 • Poręczenie, gwarancja, przystąpienie do długu.
 • Pieczęć prewencyjna – czym jest i jak działa?
 • Windykacja a ubezwłasnowolnienie dłużnika.


Moduł 5 – Postępowanie egzekucyjne i zakończenie windykacji

 • Istota i przebieg postępowania egzekucyjnego.
 • Komornik – rola w egzekucji, podejmowane działania. Jak współpracować z komornikiem?
 • Ćwiczenie nr 2 – skrypt rozmowy windykacyjnej – jakie błędy popełnił windykator?
 • Skarga na czynności komornika – wzór z omówieniem.
 • Pytania z zakresu windykacji – 10-15 minut.

(przerwa 15 min)

BLOK II: NOWELIZACJE KPC

 • Zmiany dotyczące przerwania i zawieszenia terminu biegu przedawnienia.
 • Egzekucja z majątku rolnika – zmiany w kpc.
 • Nowe obowiązki komorników w zakresie ustalania majątku dłużnika – art. 761, 801 kpc. Komornicze doręczanie pism procesowych.
 • Zgoda na działalność firm windykacyjnych – zmiany przygotowywane przez rząd.
 • Krajowy Rejestr Zadłużonych od grudnia 2021 roku.
 • Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej – zmiany według ustawy z dnia 28 maja 2021 roku zmieniającej KPC i pozostałe zmiany w ustawie

(czas na pytania z zakresu nowelizacji kpc – 15 min) + możliwość zadania pytań w formie pisemnej po szkoleniu

 

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Adresaci szkolenia
Adresatami szkolenia są wszystkie osoby, które w codziennej pracy spotykają się z problemem windykacji - zarówno pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw, członkowie zarządu, dyrektorzy finansowi, kierownicy działów, jak również pracownicy działów handlowych, call-center, osoby odpowiedzialne za monitorowanie płatności i windykowanie klientów oraz inni.

Cel szkolenia
Zdobycie podstawowej wiedzy i kompetencji z zakresu windykacji. Wykorzystanie umiejętności oraz wiedzy z zakresu windykacji w pracy zawodowej i życiu prywatnym. Poznanie ostatnich nowelizacji przepisów z zakresu KPC.

Czego się nauczysz:

Poznasz czym jest windykacja, jakie są jej rodzaje, podstawowe zasady i etapy.
Dowiesz się, w jaki sposób można odzyskać dług, a także sprawdzić swojego kontrahenta.
Poznasz różnego rodzaju kanały windykacji, a także sposoby negocjacji z dłużnikiem.
Dowiesz się, jakie są etapy windykacji polubownej i sądowej.
Poznasz przebieg postępowania egzekucyjnego.
Poznasz optymalny dla Ciebie styl negocjacyjny.
Nauczysz się pisać wezwanie do zapłaty, pozew o zapłatę należności, skargę na czynności komornika oraz ugodę pozasądową z dłużnikiem.
Dowiesz się w jaki sposób można zabezpieczyć transakcje.
Dowiesz się, jak wygląda postępowanie upominawcze, uproszczone, nakazowe oraz przed e-sądem.
Dowiesz się, jak wyglądają uprawnienia, czynności i działania komornika w praktyce.
Poznasz to, czym jest pieczęć prewencyjna.
Poznasz ostatnie nowelizacje KPC z zakresu windykacji i projekty zmian.


Metodyka
Wykład + metoda warsztatowa

Trener

A. Sz. - Aplikant radcowski, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Prelegent i współorganizator ogólnopolskich konferencji naukowych, zjazdów kół naukowych i paneli dyskusyjnych. Współautor monografii naukowych z zakresu prawa, a także autor e-booków oraz artykułów o tematyce prawnej i administracyjnej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy, prawie rodzinnym, kwestiach dotyczących windykacji, negocjacji. Prawnik dla branży e-commerce oraz fitness. Prowadzi szkolenia, kursy, webinary z różnych gałęzi prawa, dzieląc się posiadaną wiedzą oraz praktycznymi wskazówkami.

Organizacja szkolenia
Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom e-mailem lub wysłane pocztą.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Harmonogram szkolenia / 1 dzień / on-line

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 13.30 /przerwa/
 • godz. 13.30 - 14.15 /c.d. zajęć 1 godz./
 • Inkubator Przedsiębiorczości ALTER
 • 20-824 Lublin, Al. Warszawska 102
 • woj. Lubelskie
Termin: 2022-09-07 - 2022-09-07
Lokacja: Do uzgodnienia.
Cena: 400.00 zł
Termin: 2022-10-19 - 2022-10-19
Lokacja: Do uzgodnienia.
Cena: 400.00 zł
Termin: 2022-11-08 - 2022-11-08
Lokacja: Do uzgodnienia.
Cena: 400.00 zł
Termin: 2022-12-08 - 2022-12-08
Lokacja: Poznań, Wielkopolskie
Cena: 590.00 zł

Najnowsze szkolenia:

Zasady higieny z elementami dobrych praktyk dla pracowników produkcyjnych
SZKOLENIA ORYLION

Głównym celem szkolenia jest zwrócenie uwagi pracownikom bezpośrednio odpowiedzialnym za produkcję żywności na rolę higieny osobistej i higieny otoczenia w zapobieganiu zanieczyszczeniu żywności.

PROTESTY I PROCEDURA ODWOŁAWCZA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020
SZKOLENIA ORYLION

Głównym celem szkolenia jest wskazanie kluczowych, zasadniczych problemów, związanych z prowadzeniem procedury odwoławczej oraz przedstawienie możliwych sposobów ich rozstrzygania.

CONTROLLING -WARSZTATY
SZKOLENIA ORYLION

Program zawiera liczne warsztaty obliczeniowe w obszarze controllingu, budżetowania oraz rachunku kosztów. Wartością dodaną szkolenia jest panel poświęcony informatyzacji procesów analitycznych, decyzyjnych i zarządczych.

ORGANIZACJA WINDYKACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE NIEFINANSOWYM - PROCES WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W PRAKTYCE
SZKOLENIA ORYLION

: Uczestnik szkolenia będzie umiał zorganizować struktury windykacyjne w przedsiębiorstwie, ustalić zasady współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi w zakresie windykacji należności; wybrać najkorzystniejszy sposób zabezpieczenia należności.

WINDYKACJA SĄDOWA PROCEDURY PRAWNE WYKORZYSTYWANE W WINDYKACJI NALEŻNOŚCI
SZKOLENIA ORYLION

Uczestnik szkolenia będzie umiał panować nad okresem przedawnienia roszczeń w prowadzonych sprawach, przygotować dokumenty do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz wybrać właściwy tryb prowadzenia takiego postępowania.

Zmiany w Kodeksie pracy z uwzględnieniem rozliczenia czasu pracy
SZKOLENIA ORYLION

Szkolenie ma na celu przede wszystkim uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej uzupełnienie w zakresie najnowszych zmian dotyczących prawa pracy. Szkolenie ma charakter praktyczny..

Polski Ład - zmiany w podatkach od lipca 2022 roku
SZKOLENIA ORYLION

Celem szkolenia jest przybliżenie zmian zachodzących w podatkach w 2022 roku oraz możliwości dostosowania nowych przepisów w życiu codziennych, Po szkoleniu, uczestnik będzie posiadał wiedzę na temat głównych założeń Polskiego Ładu

Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków i umów zlecenia w 2022 r. z uwzględnieniem zmian
SZKOLENIA ORYLION

Cel szkolenia:-uporządkowanie wiedzy na temat obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem problematycznych kwestii i wyjątków prawnych,-poznanie najnowszych zmian w prawie pracy,nabycie umiejętności wdrożenia zmian w działanie organizacji.

Windykacja od A do Z i ostatnie nowelizacje z KPC
SZKOLENIA ORYLION

Zdobycie podstawowej wiedzy i kompetencji z zakresu windykacji. Wykorzystanie umiejętności oraz wiedzy z zakresu windykacji w pracy zawodowej i życiu prywatnym. Poznanie ostatnich nowelizacji przepisów z zakresu KPC.

Zamówienia publiczne i przetargi w ujęciu praktycznym
SZKOLENIA ORYLION

Zdobycie podstawowej wiedzy i kompetencji z zakresu zamówień publicznych i przetargów. Wykorzystanie umiejętności oraz wiedzy z zakresu zamówień publicznych oraz przetargów w życiu zawodowym.

Więcej...

Najnowsze kursy:

AKREDYTOWANY KURS KANCELARYJNO ARCHIWALNY 1 STOPNIA (30 h)
SZKOLENIA ORYLION

Głównym celem kursu jest dobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie tworzenia, obiegu i archiwizacji dokumentów w instytucji, firmie, projekcie.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI- AKREDYTOWANY KURS (30 H)
SZKOLENIA ORYLION

Główny cel Kursu to praca na konkretach (case study) oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu ZZL.

AKREDYTOWANY KURS KANCELARYJNO ARCHIWALNY 2 STOPNIA (54 H)
SZKOLENIA ORYLION

Głównym celem kursu jest dobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie tworzenia, obiegu i archiwizacji dokumentów w instytucji, firmie, projekcie.

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - praktyczne aspekty finansowe dla nie finansistów - Kurs (30 H)
SZKOLENIA ORYLION

Głównym celem kursu jest przekazanie Uczestnikom najistotniejszej wiedzy dotyczącej procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Program kursu został opracowany z myślą o osobach, które nie mają ściśle wykształcenia finansowego

Więcej...

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasWindykacja od A do Z i ostatnie nowelizacje z KPC, Szkolenie Finansowe, Prawne, administracyjne, windykacja, administracji publicznej, analiza finansowa, finanse osobiste, windykacja, Lublin. otwarte

© 2010 - 2022 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.