Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Oferta tygodnia:

Do końca:2019-12-15

Było:670zł

Jest:580zł

Podstawowe informacje

Warsztat współpracy międzyzespołowej- szkolenie firmowe

 • Termin: Do ustalenia
 • Lokacja: Do uzgodnienia.
 • Cena brutto: 3900.00 zł
 • Inne:
  Szkolenie zamknięte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

Grupa Szkoleniowa SOLBERG

 • 43-246 Strumień, Śląskie
 • Zbytków, ul.Długa 15
 • Telefon: (33) 300 31 45
 • Email: biuro@solberg-szkolenia.pl
 • www: www.solberg-szkolenia.pl
Firma szkoleniowa Grupa Szkoleniowa SOLBERG

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Warsztat współpracy międzyzespołowej 


Grupa Szkoleniowa zaprasza do realizacji szkoleń firmowych.

 

To nasz trener przyjedzie do Was, by wzmacniać Wasze umiejętności w wybranym zakresie.

 

 
Szkolenie zamknięte dopasowujemy do poziomu zaawansowania uczestników, branży w której działają, kładąc główny nacisk na warsztaty praktyczne.
 
Tematykę szkolenia, jego zakres, miejsce i termin dostosowujemy do Państwa potrzeb, uwzględniając specyfikę Państwa Firmy. 

 

Czas trwania: 2 dni

Liczba osób w grupie do ustalenia. 

Podana kwota szkolenia jest szacunkową wyceną i nie stanowi wiążącej oferty. Celem otrzymania indywidualnej oferty  zapraszam do przesłania zapytania na adres biuro@solberg-szkolenia.pl lub zadzwoń (33) 300 31 45

 

Szukasz szkoleń otwartych ? Zapraszamy do zapoznania się z naszym harmonogramem szkoleń http://solberg-szkolenia.pl/images/Pliki/harmonogram_SOLBERG.pdf  

CELE WARSZTATÓW

 

1. Integracja uczestników warsztatów.

2. Budowanie współpracy zespołu średniej kadry menedżerskiej oraz kadry pracowników.

3. Aktywizowanie uczestników warsztatów w działaniach:

    a) poszukiwania rozwiązań problemów w układzie procesowym,

    b) optymalizacji procesowej,

    c) działań innowacyjnych dostosowanych do oczekiwań klientów.

4. Określenie wzajemnych oczekiwań i wnoszonych do Organizacji wartości przez wszystkie obszary.

5. Ustalenie i przyjęcie zasad komunikacji międzyzespołowej opartej na wspólnocie celów i odpowiedzialności.

6. Wspólne poszukiwanie i określenie najlepszych modelu współpracy międzyzespołowej.

 


 

 

SCENARIUSZ WARSZTATÓW

UWAGA:  Zakres merytoryczny warsztatów może zostać doprecyzowany/zmodyfikowany na podstawie uwag Zleceniodawcy.

 

Czas trwania: 1 dzień warsztatowy (tj. 4 sesje warsztatowe, każda po ok. 1,5h plus przerwy)

SESJA I

Integracja zespołu uczestników warsztatów, wstęp do wspólnych wartości

CELE:

 • Integracja uczestników warsztatów
 • Budowanie identyfikacji z wartościami Organizacji.
 • Budowanie identyfikacji z firmą – przeniesienie z poziomu „mój zespół/dział” na poziom „moja firma”.

PROGRAM:

Wartości osobiste / wartości w organizacji

 • Wprowadzenie do tematyki warsztatów, przedstawienie moderatorów,
 • Krótki energizer
 • Dyskusja – analiza roli wartości w funkcjonowaniu Organizacji.
 • Ćwiczenie
 • Po co nam wartości?
 • Jak budować zespół w oparciu o wspólne wartości?
 • Jak rozumiemy wartości Organizacji? – zadanie polega indywidualnym oraz (w kaskadowej pracy) grupowym wypracowaniu rozumienia wartości oraz przełożeniu ich na konkretne zachowania w Organizacji.

Mini wykład

Ćwiczenie indywidualne i grupowe

Dyskusja moderowana

 

 

SESJA II

Nasza organizacja – nasze procesy

CELE:

 • Budowanie identyfikacji uczestników warsztatów z celami całej organizacji,
 • Aktywizacja uczestników warsztatów w zakresie optymalizacji procesowej,
 • Określenie i doprecyzowanie sfer: celów, odpowiedzialności oraz decyzji w kontekście modelu struktury organizacji,
 • Określenie i doprecyzowanie wzajemnych połączeń odpowiedzialności i celów,
 • Integracja uczestników warsztatów wokół wspólnych celów biznesowych całej organizacji.

PROGRAM:

Warsztat „Wall of responsibility”

 

Warsztat polega na zespołowym, precyzyjnym określeniu zakresów celów, odpowiedzialności oraz obszarów podejmowania decyzji dla poszczególnych pionów (obszarów biznesowych) przez menedżerów i pracowników biorących udział w warsztatach.

Uczestnicy tworzą zespoły odpowiadające poszczególnym obszarom biznesowym organizacji a następnie tworzą w zespołach trzy plakaty (używając wyłącznie grafiki) w celu zobrazowania trzech elementów pracy: cele, odpowiedzialności, sfery podejmowania decyzji. Przydzielają także do każdej sfery decyzji (uczestników warsztatu), który autonomicznie podejmuje decyzje w zakresie opisanej odpowiedzialności.

Następnie zadanie każdego zespołu polega na wspólnym umieszczeniu plakatów na jednej ze ścian sali szkoleniowej, która wcześniej zostanie pokryta w całości papierem.

Druga cześć warsztatu polega na utworzeniu wzajemnych powiązań biznesowych między poszczególnymi obszarami oraz określeniu ich wspólnych celów. Całość zadania obywa się w układach wertykalnym i horyzontalnym.

Zakończenie tego modułu to wnioski dla poszczególnych obszarów oraz menedżerów i pracowników indywidualnie.

Mini wykład

Ćwiczenie grupowe

Praca warsztatowa
na modelu

 

Wnioski indywidualne i grupowe

                 

 

SESJA III

Wspólna praca – wspólna komunikacja

CELE:

 • Aktywizacja uczestników warsztatów w obszarze komunikacji międzyzespołowej,
 • Tworzenie poczucia współodpowiedzialności za komunikację i jej rozumienie,
 • Poznanie podstawowych zasad komunikacji międzyzespołowej i jej wpływu na działanie Organizacji,
 • Umiejętność stosowania zasad komunikacji międzyzespołowej w Organizacji.

PROGRAM:

Czy to dobrze, że ludzie są inni?

 • Gra strategiczna
 • komunikacja, współpraca w zespole, podejmowanie decyzji
 • Potrzeby różnych typów komunikacyjnych
 • Wnioski dla współpracy w zespole

 

Wypracowanie zasad komunikacji międzyzespołowej

 • Wnioski dla współpracy w zespole – potrzeby i „silniki komunikacyjne”
 • Jakie wartości może tworzyć każdy z typów?
 • Co to daje naszemu zespołowi?
 • Jakimi wartościami możemy się kierować i jak je rozumiemy?

 

Mini wykład

Ćwiczenie grupowe

Prezentacja wyników badań

 

 

SESJA IV

Firma  przyszłości

CELE:

 • Aktywizacja uczestników warsztatów w obszarze działań innowacyjnych,
 • Tworzenie poczucia współodpowiedzialności za rozwój Firmy,

 

PROGRAM:

Ćwiczenie

 

 • Co z tą przyszłością?
 • Jaki horyzont czasowy jest nam potrzebny?
 • Ćwiczenie 1
 • Ćwiczenie 2

Zadanie polega na zespołowym opracowaniu wizji przyszłości firmy w perspektywie najbliższych 5 lat, w kontekście potencjalnych oczekiwań klientów i rozwoju Firmy.

Uczestnicy zostają dobrani w trzy zespoły zadaniowe, każdy zespół otrzymuje jeden, krótki opis firmy w przyszłości (za 5 lat). Każdy z opisów różni się od siebie pozycją na rynku, strukturą organizacyjną, profilem produktowo-usługowym, itd.  Jeden z nich opisuje Firmę w zdecydowanie słabej kondycji.
Wstępne zadanie zespołów polega na określeniu i umieszczeniu na osi czasowej  (5 lat z okresem pół roku) 10 warunków rynkowych oraz 10 decyzji rozwojowych, które mogły doprowadzić firmę do opisywanej  sytuacji – każdy zespół analizuje opis i określa ciąg możliwych zdarzeń umieszczając je na osi czasu.

Następnie zespoły wymieniają się opisami i tworzą inną wersję zdarzeń, niż ta opisana przez zespół poprzedni. W ten sposób każdy z zespołów tworzy trzy możliwe scenariusze.

Końcowe zadanie całej grupy polega na przygotowaniu krótkiego opisu firmy za 5 lat od dziś w wersji optymalnej (oczekiwanej przez grupę) oraz rozpisaniu na osi czasu strategicznych decyzji w okresach półrocznych.

 

 • Wnioski – jaki jest cel i jaka droga jest przed nami?


Ćwiczenie pobudzające

Ćwiczenie grupowe

Praca kreatywna

 


SZKOLENIE PROWADZI


Trener, coach, mentor

Ekspert w zakresie sprzedaży, negocjacji, obsługi klienta, zarządzania zespołem i motywowania pracowników. Trener- praktyk z ponad 17-letnim doświadczeniem.

 

Gruntowną wiedzę, kompetencje i doświadczenie biznesowe zdobywał przez wiele lat głównie na stanowiskach zarządczych. Zarządzał wielomilionowymi projektami szkoleniowymi i rozwojowymi, jest także autorem efektywnych systemów motywacyjnych dla obszarów handlowych. 

Projekty szkoleniowe jako trener prowadzi od 2003 roku. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu szeroko rozumianej sprzedaży, negocjacji i obsługi klientów, zarządzania zespołem i motywacji. W szkoleniach związanych z sprzedażą i negocjacjami opiera metodologię współpracy z Klientami na precyzyjnym określaniu i zapewnianiu KPI (kluczowych wskaźników efektywności). 

Prowadzi także szkolenia z zakresu motywowania pracowników, prezentacji i wystąpień publicznych, budowania efektywnych zespołów zadaniowych, zarządzania sobą w czasie oraz sterowania strumieniem zadań. Od 2008 roku prowadzi usługi doradcze i wdrożeniowe według metodologii opartych na technikach wykorzystywanych w coachingu i mentoringu. Jest także autorem kilku wdrożonych standardów obsługi klientów w ogólnopolskich sieciach handlowych. Zajmuje się także projektowaniem i wdrażaniem autorskich narzędzi do zarządzania sprzedażą, budowaniem efektywnych systemów obsługi klientów oraz projektowaniem skutecznych systemów motywacyjnych.

Szkolenia realizuje w formie warsztatów praktycznych opartych na ćwiczeniach i grach szkoleniowych, twórca kilku gier szkoleniowych, które dostosowuje do branży uczestników szkolenia, tworząc podczas szkolenia warunki ćwiczeniowe zbliżone do rynkowych, co pozwala na bezpieczne ćwiczenie, korektę i utrwalanie nowych kompetencji. 

 

 

 

 

KIM JESTEŚMY ?

Grupę Szkoleniowa SOLBERG tworzą ludzie, którzy w branży szkoleniowej pracują od lat. Nasi trenerzy posiadają często ponad 20-letnie doświadczenie w branży szkoleniowej. Jesteśmy dynamiczni, otwarci, kreatywni a naszą wspólną pasją jest organizowanie szkoleń.
 
Powiedz nam o swoich oczekiwaniach, potrzebach- a my wybierzemy dla Ciebie i Twojej firmy najlepszego trenera w tym zakresie.
 
Specjalizujemy się w szkoleniach biznesowych w zakresie rozwoju kompetencji handlowych, kierowniczych oraz interpersonalnych oraz miękkiej windykacji należności. Z łatwością i wielką pasją przekazują innym posiadaną, fachową wiedzę.

Cechuje nas skuteczność, odpowiedzialność za powierzone zadania, zaangażowanie oraz indywidualne podejście do każdego Klienta. Kierujemy się nadrzędnymi zasadami otwartości, wiarygodności i rzetelności. Współpracę z partnerami biznesowymi opieramy na uczciwości i budowaniu długofalowych relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym szacunku. 

Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie biznesu i wzrost efektywności.  Gwarantujemy satysfakcję i osiągnięcie założonego efektu biznesowego w przyszłości.
 
 
Wysoką efektywność i skuteczność szkoleń SOLBERG podnoszących umiejętności biznesowe zapewniamy dzięki trenerom posiadającym wieloletnie doświadczenie biznesowe i szkoleniowe.
 
Grupa Szkoleniowa SOLBERG to zespół wyselekcjonowanych trenerów, coachów, doradców i wysokiej klasy ekspertów posiadających doskonałe przygotowanie merytoryczne, wybitne zdolności dydaktyczne oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń biznesowych.
 
Co ważne, trenerzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, by inspirować naszych Klientów do osiągania lepszych rezultatów biznesowych. Posiadają również ugruntowane doświadczenie szkoleniowe, w ramach którego wypracowali wiele aktywizujących i niestandardowych metody pracy, docenianych przez uczestników.

Atutem naszej kadry jest również wieloletnie doświadczenie w realizacji usług doradczo-szkoleniowych w zakresie rozwoju organizacji. To kreatywni profesjonaliści potrafiący spojrzeć na funkcjonowanie organizacji, jak i pracowników z wielu perspektyw.

Doświadczenie doradcze i szkoleniowe trenerów jest źródłem procesów doskonalenia naszej oferty szkoleniowej, dopasowania programów do potrzeb klientów, a także wdrażania nowych technik i metod pracy.
 
 
 
METODOLOGIA SZKOLEŃ 

Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe. 

- gry/symulacje,
- mini- wykłady
- ćwiczenia
- odgrywanie roli
- testy
- uczenie się przez działanie (action learning)
- prace indywidualne, w parach i grupowe, 
- dyskusje moderowane przez trenera, 
- burze mózgów,
- studium przypadku (case study).


Szkolenia zamknięte dopasowujemy do poziomu zaawansowania uczestników, branży w której działają, kładąc główny nacisk na warsztaty praktyczne. Tematykę szkolenia, jego zakres, miejsce i termin dostosowujemy do Państwa potrzeb, uwzględniając specyfikę Państwa Firmy.

Warsztatowy charakter szkolenia umożliwia uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.

Zasadą pracy jest wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera ma charakter motywujący, otwierający na rozwój.


Przewagi Grupy Szkoleniowej S O L B E R G 

 • Nasi eksperci posiadają doskonałe przygotowanie merytoryczne, wybitne zdolności dydaktyczne oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń biznesowych. 

 • Przygotowujemy dedykowane, indywidualne materiały szkoleniowe 

 • Zapewniamy szeroki zakres wsparcia poszkoleniowego

 • Nasze warsztaty szkoleniowe mają praktyczny oraz interaktywny charakter 

 • Oferujemy ciekawe szkolenia, które intrygują, inspirują, zmuszają do myślenia i motywują do dalszej pracy.

 • Na bieżąco weryfikujemy działania i dostosowujemy się do zmieniającej sytuacji 

 
Zapraszamy do współpracy.
 
 
 


Należymy do grona firm szkoleniowych posiadającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.24/00207/2014
 
 
 
 
 
Wszystkie nasze szkolenia mogą być finansowane przez KFS
 
 
 
 
 
 
 
Rekomendują nas:
  
                     
 
 
Otrzymaliśmy tytuły uznania Klientów Oferteo.pl
 
 
Zdobyliśmy I miejsce w plebiscycie ORŁY Kształcenia, Strumień
 
Z radością informujemy, iż jako nieliczni w Polsce posiadamy certyfikat wysokiej jakości szkoleń ISO29990- Akredytowany przez EUROPEJSKIEGO CENTRUM JAKOŚCI I PROMOCJI
Nr certyfikatu: 22/06/2018/TS/WA/484/04

Norma ISO 29990:2010 jest standardem skierowanym do dostawców usług szkoleniowych działających głownie w obszarze edukacji pozaszkolnej i szkoleń. Jest to norma opisująca wymagania dla systemu zarządzania jakością w pełni uwzględniająca specyfikę branży szkoleniowo/edukacyjnej. Norma ISO 29990 kładzie szczególny nacisk na identyfikację potrzeb i oczekiwań oraz satysfakcję uczestników szkoleń.

 
oraz ISO 9001
 
 

 


 

 

 

Masz pytania? Z przyjemnością udzielimy wszelkich odpowiedzi. Skontaktuj się z nami:

 

 

 

Grupa Szkoleniowa SOLBERG

 

 

 

tel. (33) 300 31 45

 

 

 

mail: biuro@solberg-szkolenia.pl

 

 

 

www.solberg-szkolenia.pl

 

 

 

www.solberg.pl

 


Najnowsze szkolenia:

Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych
Grupa Szkoleniowa SOLBERG

Szkolenie zamknięte dopasowujemy do poziomu zaawansowania uczestników, branży w której działają, kładąc główny nacisk na warsztaty praktyczne. Tematykę szkolenia, jego zakres, miejsce i termin dostosowujemy (...)

Zarządzanie zespołem- szkolenie zamknięte
Grupa Szkoleniowa SOLBERG

ZAŁOŻENIA CZASOWE, ZAKRES TEMATYCZNY I METODY PRACYdot. szkolenia „Zarządzanie zespołem” Dzień ICzasZakres tematycznyMetody pracyOk. 30’Rozpoczęcie szkolenia8:00 – 8:30Powitanie, przedstawienie (...)

Zarządzanie strategiczne.SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Grupa Szkoleniowa SOLBERG

Szkolenie zamknięte/ dedykowane

Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy
Grupa Szkoleniowa SOLBERG

Organizacja czasu pracyCelem szkolenia jest udoskonalenie umiejętności w zakresie planowania pracy własnej oraz: Nabycie umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania Dostarczenie (...)

Skuteczna telefoniczna sprzedaż i obsługa Klienta SZKOLENIE ZAMKNIETE
Grupa Szkoleniowa SOLBERG

Dostarczenie Uczestnikom wiedzy i narzędzi, które będą mogli zastosować w praktyce, aby:- zwiększyć skuteczność sprzedaży- budować trwałe i długoterminowe relacje z klientem- stać się profesjonalistą

*Skuteczna rozmowa telefoniczna SZKOLENIE FIRMOWE
Grupa Szkoleniowa SOLBERG

Dostarczenie Uczestnikom wiedzy i narzędzi, które będą mogli zastosować w praktyce, aby:- zwiększyć skuteczność sprzedaży- budować trwałe i długoterminowe relacje z klientem- stać się profesjonalistą

STRUCTOGRAM Poznaj samego siebie
Grupa Szkoleniowa SOLBERG

Dzięki Systemowi Treningowemu STRUCTOGRAM® możemy szybciej osiągnąć cele i zaspokoić potrzeby klientów i pracowników.Analiza Biostrukturalna to wypróbowana i sprawdzona metoda, stanowiąca podstawę rozwoju osobowości.

Współpraca z trudnym Klientem. SZKOLENIE FIRMOWE
Grupa Szkoleniowa SOLBERG

Z przyjemnością przygotujemy ofertę spełniającą oczekiwania Twojej firmy!

Profesjonalna obsługa klienta.SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Grupa Szkoleniowa SOLBERG

Z przyjemnością przygotujemy ofertę spełniającą oczekiwania Twojej firmy!

Radzenie sobie ze stresem i emocjami. szkolenie zamknięte
Grupa Szkoleniowa SOLBERG

Z przyjemnością przygotujemy ofertę spełniającą oczekiwania Twojej firmy!

Więcej...

Najnowsze kursy:

*PODNIEŚ JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA szkolenie firmowe
Grupa Szkoleniowa SOLBERG

Fundamentem sukcesu każdej firmy jest jakość obsługi klienta. To właśnie obsługa Klienta stanowi platformę, na której firma rozwija skrzydła i pozyskuje lojalność swoich partnerów biznesowych

#ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM i MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
Grupa Szkoleniowa SOLBERG

Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.

#NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM
Grupa Szkoleniowa SOLBERG

Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.

#Skuteczna rozmowa telefoniczna
Grupa Szkoleniowa SOLBERG

Dostarczenie Uczestnikom wiedzy i narzędzi, które będą mogli zastosować w praktyce, aby:- zwiększyć skuteczność sprzedaży- budować trwałe i długoterminowe relacje z klientem- stać się profesjonalistą

#PROFESJONALNY HANDLOWIEC
Grupa Szkoleniowa SOLBERG

Trzecia osoba z firmy gratis

Więcej...

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasWarsztat współpracy międzyzespołowej- szkolenie firmowe, Szkolenie Menedżerskie, Menedżerskie, Zarządzanie, Zarządzanie, zarządzanie, zarządzanie, inne, inne, trenerskie, trenerskie, inne, inne, stres mendżerski, stres mendżerski, zarządzanie zmianą , zarządzanie zmianą, . zamkniete

© 2010 - 2019 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.