Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE., Szkolenie Finansowe, Dotacje Europejskie, ewaluacja i monitoring, rozliczanie projektu unijnego, zarządzanie projektem, inne, analiza finansowa, Warszawa. otwarte

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Oferta tygodnia:

Do końca:2018-10-21

Było:990zł

Jest:840zł

Podstawowe informacje

Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE.

 • Termin: 2018-11-15 - 2018-11-16
 • Lokacja: Warszawa, Mazowieckie
 • Cena netto: 1190.00 zł
 • Cena brutto: 1463.70 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

 • 02-548 Warszawa, Mazowieckie
 • Olesińska 21
 • Telefon: 22 845 52 53
 • Fax: 22 880 06 25
 • Email: szkolenia@jgt.pl
 • www: www.jgt.pl/
Firma szkoleniowa J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE


Proponujemy Państwu szkolenie, które będzie pomocne w poprawie efektywności zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE na etapie ich trwałości.

 

Szkolenie pozwoli na podniesienie kompetencji w zakresie przygotowania się do kontroli trwałości jak również przygotowania sprawozdania z zakresu monitorowania projektu w okresie trwałości.

 

Cele szkolenia:

 • usprawnienie procesu realizacji i zamykania projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • zmniejszenie ryzyka zwrotu środków w okresie trwałosci,
 • podniesienie kompetencji zarządczych osób odpowiedzialnych za realizację projektów współfinansowanych z UE.

 

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • jakie są zasady utrzymania trwałości projektu,
 • jak monitorować i raportować na temat osiągniętych wskaźników projektowych,
 • jak rozróżnić dopuszczalne i niedopuszczalne zmiany na etapie utrzymywania trwałości projektu.

 

Na szkolenie zapraszamy:

 • osoby pełniące rolę kierowników projektów,
 • osoby odpowiedzialne za rozliczanie projektów UE,
 • pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorstw,
 • członków zespołu projektowego.

Program szkolenia

DZIEŃ I

 

 1. Trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013:
  • Nowa definicja trwałości projektu;
  • Okoliczności powodujące naruszenie trwałości projektu:
   • zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem,
   • zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,
   • istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów;
  • Podstawowe terminy i definicje:
   • Infrastruktura,
   • Inwestycja produkcyjna,
   • Zaprzestanie działalności produkcyjnej,
   • Zmiana własności,
   • Nienależna korzyść,
   • Istotna zmiana,
   • Pierwotne cele operacji.
 2. Trwałość instytucjonalna:
  • Dopuszczalne przekształcenia prawno-własnościowe Beneficjenta;
  • Zasada (nie)oszukańczego bankructwa;
  • Zmiana Operatora / podmiotów zarządzających produktami projektu;
  • Następstwo prawne a wymogi trwałości instytucjonalnej projektu.
 3. Wskaźniki realizacji celów projektu:
  • Obowiązek osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu na poziomie określonym we wniosku o dofinansowanie;
  • Dokumentowanie postępu rzeczowego i osiągnięcia zakładanych wskaźników w projekcie;
  • Monitorowanie wskaźników na poziomie Beneficjenta;
  • Dokumentacja sprawozdawcza w zakresie realizacji wskaźników;
  • Sankcje w przypadku nieutrzymania wskaźników produktu;
  • Sposób eksploatacji aparatury zakupionej ze środków projektu w okresie trwałości;
  • Obowiązek w zakresie odtworzenia i / lub wymiany dofinansowanej infrastruktury;
  • Sankcje z tytułu nieosiągnięcia wskaźników rezultatu;
  • Zasada „siły wyższej i wyjątkowych okoliczności”.

 

DZIEŃ II

 

 1. Trwałość finansowa:
  • Nowa definicja projektu generującego dochód;
  • Monitorowanie dochodu oraz kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów generujących dochód;
  • Metoda luki w finansowaniu;
  • Postepowanie w przypadku zryczałtowanych procentowych stawkach dochodów;
  • Monitorowanie dochodu generowanego wyłącznie podczas wdrażania projektu;
  • Trwałość finansowa projektów objętych pomocą publiczną.

 2. Korekty finansowe:
  • Pojęcie i występowanie korekt finansowych;
  • Ograniczenie kwalifikowalności wydatków i/lub zwrot dofinansowania w przypadku nieutrzymania celów projektu;
  • Proces dokonywania korekt zgodnie z procedurami w zakresie korygowania wydatków.

 3. Zagadnienia końcowe:
  • Pozostałe zagadnienia związane z trwałością projektu:
   • wymogi w zakresie archiwizacji dokumentacji dotyczącej projektu,
   • zakaz podwójnego finansowania,
   • promocja projektu;
  • Najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości;
  • Dopuszczalne odstępstwa względem zasady trwałości;
  • Jak zachować trwałość projektu i uniknąć zwrotu dofinansowania – dyskusja i praktyczne porady.
 4. Warsztaty - Monitorowanie obszarów szczególnego ryzyka: studia przypadku i ćwiczenia:
  • Zmiana lokalizacji projektu;
  • Zmiana wysokości wskaźników realizacji projektu (produktów i rezultatów);
  • Zmiany sposobu użytkowania części powierzchni w ramach infrastruktury objętej wsparciem;
  • Zmiany podmiotów zarządzających produktami projektu;
  • Obowiązek w zakresie odtworzenia i lub wymiany dofinansowanej infrastruktury;
  • Kwestie dodatkowych i nieplanowanych dochodów;
  • Naruszenie zakazu podwójnego finansowania;
  • Zmiana zasad rozliczania podatku VAT;
  • Kwestia siły wyższej i wyjątkowych okoliczności;
  • Zmiana warunków udzielenia pomocy publicznej.

Wykładowca:

Z wykszatałcenia socjolog, ukończone studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Od 2004 r. zaangażowana w pozyskiwanie środków z funduszy UE na inwestycje dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i innych Beneficjentów. Jest autorką i/lub współautorką ponad stu projektów w ramach różnych programów operacyjnych m.in. w latach 2004-2006 (ZPORR, SPO- WKP, SPO- RZL); 2007-2013 (POIS, POIG, RPO WD, POKL) oraz 2014-2020 (POIS, POIR, POPC, RPO WD, POWER). Na zlecenie kilkunastu podmiotów zarządzała projektami i rozliczała dotacje zarówno przedsiębiorstw jak i jednostek sektora finansów publicznych. W latach 2013-2016 członek zarządu dużej firmy konsultingowej specjalizującej się w pozyskiwaniu dotacji z UE. Od 10 lat szkoli wnioskodawców i beneficjentów w zakresie prawidłowego zarządzania projektami, rozliczenia środków, tworzenia aplikacji projektowych, kwalifikowalności kosztów, przygotowania do kontroli. Jest też doradcą w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.


 

>> Więcej informacji: https://www.jgt.pl/szkolenia,trwalosc-projektow-ue-2018tpf.html

 

> Pozostałe szkolenia z funduszy unijnych: http://www.jgt.pl/kategorie/fundusze_unijne


 • Golden Floor Millenium Plaza
 • 02-017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
 • woj. Mazowieckie
Termin: 2018-09-27 - 2018-09-28
Lokacja: Warszawa, Mazowieckie
Cena: 1190.00 zł

Najnowsze szkolenia:

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników działów windykacyjnych w firmach, które mają swoich dłużników poza granicami Polski.

Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy, kwalifikacji i praktycznych umiejętności stosowania przepisów ustawy o odpadach, międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, transporcie odpadów i innych.

Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Proponujemy Państwu szkolenie, które ma na celu wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności, umożliwiające im zarządzanie procesem inwestycyjnym w sposób skuteczny a także ekonomicznie uzasadniony.

Proces budowlany w praktyce – od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Szkolenie pozwoli rozszerzyć i podsumować wiedzę w zakresie przepisów regulujących proces budowlany oraz zastosowania ich w praktyce. Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla osób, które są odpowiedzialne za realizację inwestycji.

Prawne aspekty prowadzenia inwestycji budowlanych - warsztaty dla inwestorów i wykonawców
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Celem szkolenia jest rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie obowiązujących przepisów i planowanych zmian oraz zastosowania ich w praktyce.

Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Proponujemy Państwu szkolenie, które będzie pomocne w poprawie efektywności zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE na etapie ich trwałości.

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) - zasady obsługi. Warsztaty komputerowe.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się obsługa celno-skarbową w swoich firmach.

Harmonogram jako niezbędne narzędzie zabezpieczenia swoich interesów na kontrakcie
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym poruszymy szereg tematów istotnych dla stworzenia i skutecznego użytkowania harmonogramu, jako narzędzia w procesie dochodzenia roszczeń czasowych i finansowych.

Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług (...)
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami prawnymi dostępnymi im w trakcie trwania robót budowlanych oraz wyczulenie na okoliczności konfliktogenne w trakcie procesu budowlanego.

Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 – warsztaty
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Proponujemy Państwu szkolenie, które będzie pomocne w poprawie efektywności realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE. Do udziału w szkoleniu zapraszamy zarówno pracowników instytucji wdrażających i zarządzających.

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nas© 2010 - 2018 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.