Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Podstawowe informacje

SPECJALISTA DS. CEN TRANSFEROWYCH - warsztaty praktyczne

 • Termin: 2019-11-21 - 2019-11-22
 • Lokacja: Warszawa, Mazowieckie
 • Cena netto: 1199.00 zł
 • Cena brutto: 1199.00 zł (Vat 0%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

 • 02-662 Warszawa, Mazowieckie
 • Świeradowska
 • Telefon: 22 583 10 00
 • Fax: 22 583 10 09
 • Email: monika.polosak@frr.pl
 • www: www.frr.pl
Firma szkoleniowa Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe 
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy z zakresu sporządzania i prowadzenia dokumentacji cen transferowych oraz zmian w regulacjach prawnych od 1 stycznia 2019 r. Szkolenie ma również na celu prezentacji praktycznej konstrukcji dokumentacji podatkowej na podstawie rzeczywistych przypadków. 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie umiejętności sporządzania i prowadzenia dokumentacji cen transferowych;
 • zapoznanie się ze zmianami w regulacjach prawnych od 1 stycznia 2019 r. dot. cen transferowych.


Adresaci szkolenia:

 • kierownictwo spółek wchodzących w skład grup kapitałowych – zarówno spółek-matek, jak i spółek-córek
 • służby księgowo-podatkowe grup kapitałowych oraz podmiotów powiązanych kapitałowo, osobowo i rodzinnie (w rozumieniu ustaw podatkowych), pomiędzy którymi występuje wzajemny obrót
 • służby księgowo-podatkowe podmiotów prowadzących obroty z firmami mającymi siedzibę w rajach podatkowych oraz podmiotami powiązanymi (w rozumieniu ustaw podatkowych) w obrocie międzynarodowym.


Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

 

 

Program:

Część 1
1.    TRANSAKCJE podlegające obowiązkowi dokumentowania. 
1.1.    Pojęcie „transakcji lub innego zdarzenia danego rodzaju” – interpretacja ogólna Ministra Rozwoju z dnia 31 stycznia 2018 roku oraz przykłady zastosowania.
1.2.    Uzasadnienie dla łączenia transakcji lub innych zdarzeń dla celów ich dokumentowania zgodnie z wytycznymi – czym są „główne parametry transakcji, istotne z punktu widzenia cen transferowych”?
1.3.    Pojęcie transakcji dla celów porozumienia APA.
1.4.    Transakcja w interpretacji przepisów prawa podatkowego. 
1.5.    Pozorność transakcji a ryzyko przekwalifikowania jej rodzaju. 
1.6.    Transakcje krajowe versus transakcje zagraniczne. 
1.7.    Transakcje wewnątrzgrupowe – co to jest i na co zwracać uwagę w takich umowach?
1.8.    Transakcje będące repartycją kosztów – co to jest i na co zwracać uwagę w takich umowach?
1.9.    Transakcje będące głównym przedmiotem działalności podatnika. 
1.10.    Progi wartości transakcji – kiedy będziemy dokumentować?
1.11.    Czy wartość transakcji równa się kwota tylko zapłacona?
1.12.    Opis transakcji (a) opis rodzaju i przedmiotu transakcji b) dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące transakcji c) dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące transakcji d) opis przebiegu tych transakcji w tym funkcji wykonywanych przez podatnika i podmioty z nim powiązane, angażowanych przez nich aktywów bilansowych i pozabilansowych, kapitału ludzkiego i ponoszonych ryzyk. 
1.13.    Jak konstruować umowy cywilnoprawne? Umowy ramowe versus inne umowy.
1.14.    Aktualne orzecznictwo w zakresie transakcji. 

2.    POWIĄZANIA pomiędzy podmiotami.
2.1.     Powiązania kapitałowe – jak mogą powstać?
2.2.    Powiązania poprzez udział w zarządzaniu lub kontroli – jak mogą powstać? 
2.3.    Powiązania osobowe – jak mogą powstać? 
2.4.    Powiązania pośrednie i bezpośrednie. 
2.5.    Funkcje zarządzające, kontrolne lub nadzorcze osoby fizycznej. 
2.6.    Zmiany w powiązaniach a istnienie powiązań w trakcie roku podatkowego?
2.7.    Powiązania kwalifikowane.
2.8.    Powiązania krajowe versus powiązania międzynarodowe.
2.9.    Źródła powiązań – ustalanie ich istnienia (dokumenty).
2.10.    Informacje o podatniku obejmujące opis a) struktury organizacyjnej i struktury zarządczej, b) przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności, c) realizowanej strategii gospodarczej, w tym przeprowadzonych w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę) podatnika, d) otoczenia konkurencyjnego.
2.11.    Aktualne orzecznictwo w zakresie powiązań. 

3.    Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne przy cenach transferowych
3.1.    Uproszczone sprawozdanie CIT-TP/PIT-TP – kiedy składamy?
3.2.     Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej transakcji
3.3.    Obowiązek przedłożenia dokumentacji podatkowej transakcji
Część 2
1.    ZMIANY w przepisach dotyczących cen transferowych od dnia 1 stycznia 2019 roku
1.1.    Transakcja kontrolowana – rodzaje i progi wartościowe.
1.2.    Podmioty powiązane w tym osoba fizyczna wywierająca wpływ na podejmowane decyzje gospodarcze.
1.3.    Korekta cen transferowych. Warunki i terminy. 
1.4.    Korekta dochodów podmiotów powiązanych. Warunki i terminy.
1.5.    Elementy dokumentacji podatkowej. 
1.6.    Pojęcia podstawowe. 

2.    PROJEKTY rozporządzeń wykonawczych w sprawie cen transferowych od 1.01.2019 

3.    ANALIZA FUNKCJONALNA
3.1.    Transakcja dostawy towarów handlowych.
3.2.    Transakcja udzielenia pożyczki.
3.3.    Transakcja wynajmu.
3.4.    Transakcja świadczenia usług transportowych.

4.    RYZYKA PONOSZONE PRZEZ STRONY TRANSAKCJI 
4.1.    Transakcja dostawy towarów handlowych.
4.2.    Transakcja udzielenia pożyczki.
4.3.    Transakcja wynajmu.
4.4.    Transakcja świadczenia usług transportowych.

5.    AKTYWA ZAANGAŻOWANE PRZEZ STRONY TRANSAKCJI
5.1.    Transakcja dostawy towarów handlowych.
5.2.    Transakcja udzielenia pożyczki.
5.3.    Transakcja wynajmu.
5.4.    Transakcja świadczenia usług transportowych.

6.    METODA I SPOSÓB KALKULACJI DOCHODU (STRATY) 
6.1.    Metody kalkulacji cen transferowych. 
6.2.    Transakcja dostawy towarów handlowych.
6.3.    Transakcja udzielenia pożyczki.
6.4.    Transakcja wynajmu.
6.5.    Transakcja świadczenia usług transportowych.

7.    ELEMENTY DOKUMENTACJI PODATKOWEJ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z dnia 12 września 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1753)

8.    ELEMENTY DOKUMENTACJI PODATKOWEJ GRUPOWEJ (MASTERFILE) – kiedy ją należy przygotować? Kto ją powinien przygotować? Jakie są ryzyka związane z taką dokumentacją? 

9.    ANALIZA PORÓWNAWCZA krok po kroku dla transakcji sprzedaży towarów handlowych. Źródła dostępnych danych. Kiedy nie powinniśmy jej robić samodzielnie?

10.    POLITYKA CEN TRANSAKCYJNYCH W GRUPIE. Jak jest przydatna?
Część 3
Przygotujmy razem dokumentację podatkową dla transakcji. Warsztaty z opracowania elementów dokumentacji podatkowej.
 • Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.
 • 02-661 Warszawa, Wita Stosza 32, II piętro
 • woj. Mazowieckie

Najnowsze szkolenia:

INWENTARYZACJA ROCZNA
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest zapoznanie się z zasadami prawidłowego przeprowadzenia procesu inwentaryzacji w firmie, szczególnie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.

ANALIZA KONDYCJI FIRMY NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami i metodami dokonywania analiz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych oraz wskazanie zastosowania metod analizy finansowej.

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - warsztaty praktyczne w Ms Excel
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. W trakcie szkolenia każdy z uczestników ma okazję samodzielnie sporządzać sprawozdania skonsolidowane w MS Excel.

RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW ORAZ PODSTAWY EWIDENCJI W RACHUNKOWOŚCI
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Szkolenie stanowi doskonałą okazję dla osób chcących przekwalifikować się, jak i dla osób chcących zrozumieć ideę systemu księgowości. Omówienie podstawowych zasad rachunkowości i ewidencji księgowej w oparciu o regulacje prawne.

ORGANIZACJA I PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest poznanie aktualnie obowiązujących regulacji prawnych oraz pochylenie się nad problemami pojawiającymi się podczas tworzenia i prowadzenia składu podatkowego.

FAKTORING I INNE NARZĘDZIA POPRAWIAJĄCE PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu praktycznych możliwości wykorzystania faktoringu w zasilaniu finansowym przedsiębiorstwa.

CONTROLLING OPERACYJNY I BUDŻETOWANIE - warsztaty praktyczne w Ms Excel
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia CONTROLLING OPERACYJNY I BUDŻETOWANIE jest dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu controllingu na poziomie pozwalającym na rozpoczęcie reorientacji firmy w kierunku tej metody zarządzania.

PODATEK ODROCZONY - warsztaty praktyczne
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom podstawowych pojęć związanych z odroczonym podatkiem dochodowym, tj. istota tego podatku, podejście bilansowe do tej kategorii oraz kwalifikowanie różnic przejściowych.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWE
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Na szkoleniu omawiane są problemy rachunkowe i podatkowe w związku z nabyciem oraz wykorzystywaniem środków trwałych w prowadzonej działalności gospodarczej.

RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką prowadzenia rachunkowości w firmach prowadzących działalność produkcyjną.

Więcej...

Najnowsze kursy:

ANALITYK FINANSOWY (kod zawodu 241306)
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy na stanowisku analityka finansowego. Ukończenie kursu, potwierdzone certyfikatem, umożliwia rozpoczęcie pracy w działach analiz w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych.

ANALITYK KREDYTOWY (kod zawodu 241302)
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania zawodu analityka kredytowego. Ukończenie kursu, zakończone certyfikatem, daje szansę pracy w bankach, firmach leasingowych, towarzystwach ubezpieczeniowych.

SPECJALISTA DS. PODATKÓW - Akademia podatków ( kod zawodu 241105 )
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności, które usprawnią ich działanie związane z procesem rozliczania podatków. Wykłady dodatkowo usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą systemu podatkowego w Polsce.

MENEDŻER DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ (kod zawodu 241105)
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem kursu jest przekazanie aktualnych informacji z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, w tym ordynacji podatkowej, podatku od towarów i usług, podatków dochodowych, prawa karno-skarbowego oraz zasad rachunkowości podatkowej.

FINANSE DLA DYREKTORÓW I MENEDŻERÓW
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem kursu jest dostarczenie niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w dziedzinie zarządzania finansami. W trakcie szkolenia uczestnicy aktualizują swoją wiedzę oraz uczą się funkcjonalnych zasad planowania finansowego oraz budżetowania.

KONTROLER FINANSOWY (kod zawodu 241107)
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kontrolera finansowego. Nabycie umiejętności sporządzania i analizy raportów finansowych, analizowania informacji, współtworzenia standardów oraz przeprowadzania efektywnej kontroli działalności.

KONTROLER FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 241107)
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Przygotowanie do pracy na stanowisku kontrolera finansowego. Uczestnictwo w szkoleniu, uwieńczone certyfikatem, umożliwia rozpoczęcie pracy w działach finansowych przedsiębiorstw różnych branż.

GŁÓWNY KSIĘGOWY (kod zawodu 121101)
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie do zawodu głównego księgowego.Certyfikat ukończenia szkolenia jest potwierdzeniem posiadanej wiedzy z zakresu zaawansowanej księgowości, umożliwia rozpoczęcie pracy na stanowisku głównego księgowego.

USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG ( kod zawodu 121102 )
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Gruntowne przygotowanie kadry finansowo-księgowej do samodzielnego prowadzenia biura rachunkowego lub świadczenia usług księgowych na podstawie umów cywilnych.

DYREKTOR FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 112006)
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem kursu jest rzetelne przygotowanie do pracy na stanowisku dyrektora finansowego. Ukończenie kursu, potwierdzone certyfikatem, stanowi podstawę ubiegania się o zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w działach finansowych.

Więcej...

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasSPECJALISTA DS. CEN TRANSFEROWYCH - warsztaty praktyczne, Szkolenie Księgowe, Administracja, pracownik biurowy, inne, inne, Warszawa. otwarte

© 2010 - 2019 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.