Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Profesjonalny controlling HR, Szkolenie Dział Personalny HR, Zarządzanie, okresowa ocena pracowników, systemy motywacyjne, optymalizacja zatrudnienia, HR, menedżerskie, kierownicze, WARSZAWA. otwarte

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Podstawowe informacje

Profesjonalny controlling HR

 • Termin: 2018-12-12 - 2018-12-14
 • Lokacja: WARSZAWA, Mazowieckie
 • Cena netto: 2300.00 zł
 • Cena brutto: 2829.00 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

Kompetea Sp. z o.o. / szkolenia doradztwo

 • 01-258 Warszawa, Mazowieckie
 • Fort Wola 22
 • Telefon: 22 308 03 50
 • Email: info@kompetea.pl
 • www: kompetea.pl
Firma szkoleniowa Kompetea Sp. z o.o. / szkolenia doradztwo

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Profesjonalny controlling HR

 

więcej na http://kompetea.pl/profesjonalny-controlling-hr.html

 

Założenia programowe:

 

Przedstawiamy 3 dniowe szkolenie poświęcone zintegrowanemu Controllingowi HR opartemu na tych trzech elementach systemu :

- Strategiczny controlling HR

- Controlling procesów HR

- Karta wskaźników i analiza controllingowa w HR

 

Cele szkolenia:

 

 • Głównym celem jest przekonanie uczestników, że warto prowadzić controlling HR i zajmować się efektywnością w HR, jak również że przy zastosowaniu odpowiednich metod i narzędzi jest to łatwe.
 • Przeanalizowane zostaną cele,metody i zakresy użyteczności Controllingu HR.
 • Przećwiczone zostaną metody controlingu personalnego i mierzenia efektywności w następujących obszarach:

EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA KAPITAŁU LUDZKIEGO NA RZECZ STRATEGII BIZNESOWEJ

EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJI HR I JEJ NAJWAŻNIEJSZYCH PROCESÓW A OCZEKIWANIA BIZNESU

WSPÓŁMIERNOŚĆ KOSZTÓW DO PRZYCHODÓW W HR A WYNIKI BIZNESOWE

 

Metodologia nauki:

 • Szkolenia będą mieć głównie charakter warsztatowy
 • Zaprezentowane i przećwiczone zostanąwybrane metodologie i narzędzia: HR STATEG ©, HR INDEX © i ANALYZER HR ©, które mogą być później stosowane przez uczestników w praktyce zawodowej w swoich organizacjach 
 • Prowadzący dostarczy użytecznych wskaźników, ich miar i sposobu liczenia. Dostarczone wskaźniki będą miały charakter uniwersalny – do zastosowania przez uczestników w późniejszej praktyce zawodowej.
 • Uczestnicy będą mogli również pozyskać informacje o benchmarkach w HR i sposobach ich wykorzystania.
 • Szkolenie przygotowuje również uczestników do przeprowadzania audytu funkcji personalnej w organizacjizarówno z perspektywy menedżera lub specjalisty HR, jak też konsultanta zewnętrznego.

 

 

Dzień 1. Strategiczny controlling HR

Projektowanie celów strategicznych HR w integracji z biznesem z wykorzystaniem controllingu HR.

 

 1. Controlling jako narzędzie do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
  1. Idea controllingu HR, jego zakres i funkcje
  2. Cykl zarządczy z wykorzystaniem controllingu personalnego
  3. Zadania i obowiązki komórek controllingu HR, controllerzy HR i ich zadania
 2. Model biznesowy i strategia firmy a strategia HR i jej znaczenie dla organizacji
  1. Misja, wizja i strategia firmy punktem wyjścia do strategii zzl
  2. Cele strategiczne HR, programy i inicjatywy HR skierowane na potrzeby biznesu
  3. Obszar personalny w zrównoważonej karcie wyników (BSC)
 3. Analiza strategiczna obszaru HR- warsztat :
  1. Obecne oraz przyszłe cele i zadania w najważniejszych obszarach firmy a HR
  2. Ocena obecnej strategii personalnej firmy, ocena integracji strategii firmy ze strategią personalną
  3. Strategia personalna firmy a rynek pracy, marka organizacji jako pracodawcy
  4. Bilans jakości systemu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
  5. Bilans kapitału ludzkiego w organizacji
  6. Kadrowa analiza SWOT i wnioskowanie do projektowania strategii zzl
  7. Opracowanie ogólnego zarysu strategii zzl (wyznaczenie kierunków strategicznych) i projektowanie celów strategicznych
 4. Controlling w projektach HR
  1. Wyznaczenie inicjatyw zzl wg. BalancedScore Card i ich biznesowe komunikowanie
  2. 10 strategicznych inicjatyw zzl (niezależnych od organizacji) a projekty HR
  3. Wybór najważniejszego projektu do realizacji (rangowanie projektów)
  4. Controlling HR w służbie inicjatyw i projektów HR
 5. Praca nad efektywnością w Organizacji jako pierwsze kluczowe zadanie strategiczne zzl
  1. Główne bariery efektywności i przedsiębiorczości wśród organizacji i pracowników
  2. Model HPI jako podstawa zwiększania efektywności
  3. Systemowe zarządzanie efektywnością pracy
 6. Zarządzanie kadrą kluczową i talentami w organizacji jakodrugie kluczowe zadanie strategiczne zzl
  1. Faktyczne możliwości realizacji strategii – kompetencje strategiczne menedżerów i pracowników
  2. Przewagi konkurencyjne wynikające z potencjału kadrowego, przedsiębiorcze organizacje i pracownicy
  3. Systemowe zarządzanie potencjałem pracowników
 7. Kształtowanie wartości organizacyjnych i kulturyorganizacyjnej jako trzecie kluczowe zadanie strategiczne zzl
  1. Kultura organizacyjna i wartości organizacyjne a konkurencyjność firmy
  2. Modele kultury organizacyjnej i zestawy – jak kultura może wspierać strategię
  3. Systemowe diagnozowanie kultury organizacyjnej wraz z przydatnymi narzędziami
 8. Podstawowe wskaźniki controllingu strategicznego HR a karta wskaźników strategicznych w HR
  1. Struktura kosztów pracy – ujęcie HR, księgowe i controlingowe (podobieństwa, różnice, zastosowanie)
  2. Struktura przychodów z pracy - ujęcie HR, księgowe i controlingowe (podobieństwa, różnice, zastosowanie)
  3. Badanie efektywności poprzez pryzmat stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki (wskaźnik Human Capital ROI) oraz innych wskaźników rentowności zatrudnienia - koncepcja i zastosowanie
  4. Benchmarki stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki


 

Dzień 2. Controlling procesów HR.

Controlling funkcji HR w organizacji z wykorzystaniem podejścia procesowego.

 

 1. Controlling w procesach HR
  1. Controlling procesów HR jako główny element budowy efektywnych rozwiązań w HR
  2. Idea zarządzania procesami, budowa mapy procesów i jej wykorzystanie na potrzeby HR
  3. Optymalizacja procesów i jej wykorzystanie na potrzeby procesów HR
 2. Etatyzacja i wynagradzanie w ujęciu controllingowym
 3. Planowanie zasobów osobowych w odniesieniu do strategii przedsiębiorstwa
 4. Analizy stanu i struktury zatrudnienia, monitorowanie popytu i podaży pracowników
 5. Efektywny (motywacyjny) system wynagradzania
 6. Benchmarki wynagrodzeniowea controlling personalny
  1. Rekrutacja i selekcja w ujęciu controllingowym
   1. Efektywne praktyki employerbrandingu, rekrutacji i selekcji oraz przebieg procesów w tych obszarach
   2. Zasady kontraktu psychologicznego a trendy w zatrudnieniu
 7. Oceny okresowe skierowane na wyniki pracy w ujęciu controllingowym
  1. Cele i zasady prowadzenia efektywnościowych ocen okresowych pracowników
  2. Zarządzanie przez cele i zarządzanie wynikami jako ważny obszar controllingu HR
  3. Premie, nagrody i bonusy za efekty
 8. Pomiar i ocena kompetencji w ujęciu controllingowym
  1. Zagadnienia dotyczące tworzenia modelu kompetencji (mapa kompetencji) i metod oceny kompetencji
  2. Metody pomiaru kompetencji zawodowych, diagnozowanie luk i nadwyżek kompetencyjnych i wycena
  3. Planowanie i realizacja szkoleń i rozwoju w kontekście faktycznego zwiększania potencjału pracowników
  4. Pomiar efektywności procesów szkoleniowych i ocena efektywności szkoleń
  5. Znaczenie ścieżek karier i awansów, programów talent management, rozwoju pracowników kluczowych i menedżerów dla kosztów obszaru personalnego i efektywności zasobów ludzkich
 9. Zarządzanie wartościami a standardy pracy i ich wykorzystanie z controllingu personalnym
  1. Pomiar postaw pracowniczych i ich znaczenie dla firmy
   1. Badania satysfakcji, motywacji i zaangażowania pracowników a efektywność i jakość pracyoraz innowacyjność i przedsiębiorczość
   2. Controllingowe ujęcie wyników badańi wykorzystanie wyników badań w procesach zarządczych
 10. Rozwiązywanie umów o pracę i outplacement w ujęciu controllingowym
 11. Zjawisko anomii pracowniczej a efektywność obszaru HR, koszty wymiany kadry
 12. Założenia efektywnych form rozwiązywania umów o pracę, założenia efektywnego Outplacementu
  1. Analiza funkcji personalnej :
   1. Zapoznanie się z metodologią analizy.
   2. Zgodność z prawem i etyka działania oraz praktyki rynku jako wyznaczniki do narzędzi pomiarowych.
   3. Przeprowadzenie analizy w najważniejszych obszarach funkcji personalnej.
   4. Poprawna interpretacja wyników.
   5. Analiza stanu zzl i jakości procesów ZZL w organizacji poprzez benchmarki w obszarze HR.
   6. Wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń.

 


Dzień 3. Karta wskaźników i analiza controllingowa w HR

Prowadzenie analiz ilościowych w HR oraz wykorzystanie wskaźników controllingowych HR oraz benchmarków rynkowych.

 

 1. Zastosowanie wskaźników i metod analitycznych w HR
  1. Powody mierzenia efektywności w zzl poprzez wskaźniki i z użyciem metod analitycznych
  2. Efektywność systemów zarządzania kadrami (model kosztowo-przychodowy)
  3. Cykl zarządczy wykorzystujący dane wskaźnikowe i analityczne w HR
 2. Karta wskaźników dla firmy
  1. Podstawowe mierniki controlingu HR w firmie i ich porównywanie
  2. Adekwatność wyboru wskaźników dla firmy
  3. Rzetelność i trafność wskaźników
  4. Metodologia liczenia wskaźników
  5. Poprawna interpretacja wskaźników
 3. Szczegółowe wskaźniki i narzędzia analityczne dla poszczególnych funkcji HR, metodologia liczenia wskaźników, ich interpretacja oraz wykorzystanie – warsztat (prezentacja możliwości, przećwiczenie wybranych metod liczenia wskaźników i prowadzenia analiz wraz z interpretacją wyników) :
  1. Employerbranding
  2. Struktura i demografia zatrudnienia
  3. Rotacja (fluktuacja) zasobów osobowych
  4. Absencja
  5. Rekrutacja
  6. Selekcja
  7. Zatrudnienie
  8. Adaptacja
  9. Oceny okresowe – wynikowe
  10. Wynagradzanie i motywacja finansowa
  11. Wydajność i efektywność
  12. Oceny okresowe - kompetencyjne
  13. Kompetencje wymagane i posiadane, wycena luk kompetencyjnych
  14. Szkolenia
  15. Rozwój zawodowy (zintegrowany) - zastosowanie wskaźników controllingu HR wiodących i wynikowych dla zintegrowanych programów rozwojowych i zarządzania kompetencjami
  16. Motywowanie pozafinansowe
  17. Zwolnienia
  18. Outplacement
 4. Sposoby pomiaru danych do analizy wskaźnikowej, a ich wykorzystanie :
  1. Dobór danych
  2. Pozyskiwanie danych - liczenie lub korzystanie ze źródeł
  3. Uwarunkowania analizy trendów
  4. Uwarunkowania porównywania się z rynkiem
 5. Benchmarki w zakresie wskaźnikowego controllingu HR i ich wykorzystanie :
  1. Raporty płacowe (z rynku)
  2. Inne raporty wskaźnikowego controllingu HR
  3. Specyficzne benchmarki np. z badań zaangażowania
 6. Wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń na podstawie analizy wskaźnikowej.

 

 inne nasze szkolenia dla Działu HR http://kompetea.pl/szkolenia/szkolenia-otwarte/hr/ 

 

 • WARSZAWA
 • woj. Mazowieckie

Najnowsze szkolenia:

Idealny przepływ materiałów – system ssący
Kompetea Sp. z o.o. / szkolenia doradztwo

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt: Idealny przepływ materiałów – system ssący

Mapowanie Strumienia Wartości
Kompetea Sp. z o.o. / szkolenia doradztwo

Serdecznie zapraszamy na szkolenie Mapowanie Strumienia Wartości.

NEGOTIATIONS - the practitioners’ game
Kompetea Sp. z o.o. / szkolenia doradztwo

Zapraszamy na szkolenie z obszaru negocjacji, prowadzone przez trenera całościowo w języku angielskim "NEGOTIATIONS - the practitioners’ game".

Efektywne procesy logistyczne w nowoczesnych magazynach
Kompetea Sp. z o.o. / szkolenia doradztwo

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z obszaru "Efektywne procesy logistyczne w nowoczesnych magazynach".

Zarządzanie kompetencjami
Kompetea Sp. z o.o. / szkolenia doradztwo

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowatorskim programem z obszaru Zarządzania kompetencjami.

Przygotowanie planu ścieżek karier i programu zarządzania talentami
Kompetea Sp. z o.o. / szkolenia doradztwo

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z obszaru "Przygotowanie planu ścieżek karier i programu zarządzania talentami".

Prezi - prezentacje multimedialne inne niż wszystkie
Kompetea Sp. z o.o. / szkolenia doradztwo

Masz dość nudnych prezentacji? Szukasz alternatywy dla Power Pointa? Zapraszamy na szkolenie z PREZI - narzędzia pozwalającego na tworzenie multimedialnych prezentacji, które na pewno zapadną w pamięci Twoich odbiorców!

„Personal branding” – warsztat budowania wizerunku menedżera
Kompetea Sp. z o.o. / szkolenia doradztwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie z zakresu budowania własnej marki "„Personal branding” – warsztat budowania wizerunku menedżera".

Doskonalenie jakości w Dziale Obsługi Klienta
Kompetea Sp. z o.o. / szkolenia doradztwo

Serdecznie zapraszamy na warsztat z obszaru "Doskonalenie jakości w Dziale Obsługi Klienta".

Zarządzanie strategiczne i operacyjne flotą pojazdów ciężarowych
Kompetea Sp. z o.o. / szkolenia doradztwo

Zachęcamy do udziału w 2-dniowym warsztacie "Zarządzanie strategiczne i operacyjne flotą pojazdów ciężarowych".

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nas© 2010 - 2018 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.