Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Nowe prawo wodne – regulacje organizacyjne i prawne po zmianach od 1.01.2018 r., Szkolenie Prawne, Ekologiczne, edukacja ekologiczna, inżynieria środowiska, gospodarka odpadami, prawo ochrony środowiska, Warszawa. otwarte

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Oferta tygodnia:

Do końca:2018-05-27

Było:1480zł

Jest:1380zł

Podstawowe informacje

Nowe prawo wodne – regulacje organizacyjne i prawne po zmianach od 1.01.2018 r.

 • Termin: 2018-06-18 - 2018-06-19
 • Lokacja: Warszawa, Mazowieckie
 • Cena netto: 1190.00 zł
 • Cena brutto: 1463.70 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

 • 02-548 Warszawa, Mazowieckie
 • Olesińska 21
 • Telefon: 22 845 52 53
 • Fax: 22 880 06 25
 • Email: szkolenia@jgt.pl
 • www: www.jgt.pl/
Firma szkoleniowa J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Nowe prawo wodne – regulacje organizacyjne i prawne po zmianach od 1.01.2018 r.

 


Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli zapoznać się ze zmianami w Prawie wodnym obowiązującymi od 01.01.2018 r.

Wykładowca omówi zmiany w zakresie organizacyjnym oraz kierunki zmian prawnych. Postaramy się wyjaśnić Państwa wątpliwości i odpowiedzieć na pytania.

Szkolenie polecamy:

 • pracownikom organów administracji terenowej i rządowej,
 • pracownikom przedsiębiorstw i biur sporządzających operaty wodnoprawne, których dotyczą omawiane regulacje

 


Program szkolenia:            

                          DZIEŃ I, część I (godz. 10.00 – 11.30)

 1. Zasady ogólne nowej ustawy:

  • zakres stosowania.
  • podział na dorzecza i regiony wodne,
  • organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami,
  • wyrażenia ustawowe,
  • podział wód oraz jednolite części wód.

 2. Korzystanie z wód:

  • rodzaje korzystania z wód,
  • usługi wodne,
  • obowiązki zakładów realizujących usługi wodne,
  • terminy wejścia w życie obowiązków związanych z usługami wodnymi,
  • wody wykorzystywane do kąpieli – kąpieliska.

   DZIEŃ I, część II (godz. 11.45 – 13.15)

 3. Ochrona wód:

  • cele ochrony wód i cele środowiskowe,
  • zasady ochrony wód,
  • oczyszczanie ścieków komunalnych – krajowy program oczyszczania ścieków,
  • ochrona ujęć wody oraz zbiorników wód śródlądowych.

 4. Zarządzanie ryzykiem powodziowym:

  • zmiany w realizacji ochrony przeciwpowodziowej,
  • planowanie przestrzenne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
  • pozwolenia wodnoprawne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
  • zakazy wykonywania prac na wałach oraz przy wałach przeciwpowodziowych.

   DZIEŃ I, część III (godz. 14.00 – 15.30)

 5. Budownictwo wodne i melioracje wodne:

  • obowiązki właścicieli urządzeń wodnych,
  • obiekty i roboty, do których stosuje się odpowiednio przepisy o urządzeniach,
  • urządzenia wodne wykonane bez pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego,
  • zmiany dotyczące urządzeń melioracji wodnych.

 6. Gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa:

  • własność wód i obowiązki ich właścicieli w zakresie utrzymywania wód,
  • linia brzegu i zasady jej ustalania,
  • organy wykonujące prawa właścicielskie,
  • zadania kzgw, rzgw, zarządów zlewni oraz nadzorów wodnych,
  • zasób nieruchomości Skarbu Państwa wód i gruntów pokrytych wodami,
  • zasób nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oraz urządzeń wodnych,
  • instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami,
  • opłaty za usługi wodne,
  • rodzaje opłat: opłata stała, opłata zmienna, opłata podwyższona,
  • terminy wejścia w życie opłat,
  • należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych,
  • inne opłaty i należności.


                     DZIEŃ II, część I (godz. 09.00 – 10.30)

 1. Zarządzanie wodami:

  • planowanie w gospodarowaniu wodami,
  • cele środowiskowe jednolitych części wód,
  • system informacyjny w gospodarowaniu wodami,
  • kontrola gospodarowania wodami,
  • monitoring wód.

 2. Władza wodna:

  • minister właściwy ds. gospodarki wodnej,
  • Państwowa Rada Gospodarki Wodnej,
  • służby państwowe.

   DZIEŃ II, część II (godz. 10.45 – 12.15)

 3. Zgoda wodnoprawna:
  • rodzaje zgód wodnoprawnych,
  • podstawowe zasady dotyczące pozwoleń wodnoprawnych,
  • dokumenty niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnych,
  • obowiązki jakie muszą być nałożone w pozwoleniu wodnoprawnym,
  • strony w postępowaniu wodnoprawnym,
  • ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego,
  • możliwość i warunki zmiany pozwolenia w trybie art. 163 kpa,
  • przypadki w których można cofnąć pozwolenie wodnoprawne,
  • stwierdzanie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego,
  • obowiązki związane ze stwierdzeniem wygaśnięcia lub cofnięcia pozwolenia,
  • podstawowe zasady dotyczące zgłoszeń wodnoprawnych,
  • dokumenty wymagane do złożenia zgłoszenia wodnoprawnego,
  • obowiązujące terminy,
  • warunki wniesienia sprzeciwu,
  • możliwość ustalenia wymagań w zakresie gospodarowania wodami,
  • ocena wodnoprawna,
  • przypadki, w których ocenę wodnoprawną zastępuje ocena oddziaływana na środowisko.

   DZIEŃ II, część III (godz. 13.00 – 14.30)

 4. Spółki Wodne:

  • tworzenie spółek wodnych,
  • nadzór i kontrola nad działalnością spółki wodnej.

 5. Odpowiedzialność odszkodowawcza:

  • odszkodowania w trybie administracyjnym,
  • rodzaj odszkodowań przysługujących w trybie cywilnym,
  • organy właściwe w sprawach odszkodowań.

 6. Przepisy karne.

 7. Przepisy przejściowe i dostosowujące:

  • terminy wejścia w życie poszczególnych przepisów.

 8. Przykłady i pytania w czasie omawiania poszczególnych tematów.Wykładowca:

Pracownik Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich. Specjalistka w zakresie orzecznictwa administracyjnego w dziedzinie gospodarki wodnej. Autorka publikacji oraz artykułów w branżowych czasopismach z dziedziny gospodarki wodnej i Prawa Wodnego. Prowadzi zajęcia z Prawa wodnego dla studentów Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego oraz szkolenia dla pracowników administracji, zakładów i projektantów.


 

Więcej informacji: http://www.jgt.pl/szkolenia/prawo_wodne_2018wps

 

Pozostałe szkolenia z ochrony środowiska: http://www.jgt.pl/kategorie/ochrona_srodowiska

 • Golden Floor Millenium Plaza
 • 02-017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
 • woj. Mazowieckie

Najnowsze szkolenia:

Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Szkolenie poświęcone będzie nowej ustawie – Prawo wodne w świetle zmian, jakie wprowadza ona do procesu oceny oddziaływania na środowisko.

Skuteczne aplikowanie o fundusze europejskie 2014-2020 na rozwój firm - warsztaty.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Proponujemy Państwu dwudniowe szkolenie warsztatowe, na którym przedstawimy możliwości uzyskania dofinansowania na rozwój firm w ramach funduszy europejskich do 2023 roku.

Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Proponujemy Państwu szkolenie, które będzie pomocne w poprawie efektywności zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE na etapie ich trwałości.

Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług (...)
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami prawnymi dostępnymi im w trakcie trwania robót budowlanych oraz wyczulenie na okoliczności konfliktogenne w trakcie procesu budowlanego.

Harmonogram jako niezbędne narzędzie zabezpieczenia swoich interesów na kontrakcie
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym poruszymy szereg tematów istotnych dla stworzenia i skutecznego użytkowania harmonogramu, jako narzędzia w procesie dochodzenia roszczeń czasowych i finansowych.

Nowelizacja KPA od czerwca 2017 - skutki prawne i praktyczne dla przebiegu postępowania administracy
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Proponujemy Państwu szkolenie, które umożliwi zapoznanie się z planowanymi zmianami i przygotowanie do stosowania znowelizowanych przepisów po 1.06.2017 r.

Prawo budowlane 2018 - z uwzględnieniem projektowanych zmian w Ustawie Inwestycyjnej i Kodeksie Urba
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Program szkolenia jest na bieżąco aktualizowany i realizowany zgodnie z obowiązującym w trakcie szkolenia stanem prawnym.

Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym - WARSZAWA
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

W trakcie I części trener przedstawi prawne aspekty windykacji, natomiast w II części szkolenia trener zapozna uczestników z zasadami prowadzenia rozmów i negocjacji z dłużnikami i przeprowadzi ćwiczenia.

Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym - WROCŁAW
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

W trakcie I części trener przedstawi prawne aspekty windykacji, natomiast w II części szkolenia trener zapozna uczestników z zasadami prowadzenia rozmów i negocjacji z dłużnikami i przeprowadzi ćwiczenia.

INCOTERMS 2010 - podział obowiązków, kosztów i ryzyka w poszczególnych regułach Incoterms.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach eksportowych i importowych.

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN

Dołącz do nas© 2010 - 2018 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.