Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Prawo pracy i uprawnienia rodzicielskie po zmianach w 2016 i 2017 roku, Szkolenie Prawne, prawo pracy, WARSZAWA. otwarte

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Oferta tygodnia:

Do końca:2018-01-28

Było:520zł

Jest:468zł

Podstawowe informacje

Prawo pracy i uprawnienia rodzicielskie po zmianach w 2016 i 2017 roku

 • Termin: Do ustalenia
 • Lokacja: WARSZAWA, Mazowieckie
 • Cena netto: 350.00 zł
 • Cena brutto: 430.50 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

El-Spektrum

 • 51-169 Wrocław, Dolnośląskie
 • Wojaczka, 3
 • Telefon: 608091285
 • Email: biuro@el-spektrum.wroclaw.pl
 • www: el-spektrum.wroclaw.pl/
Firma szkoleniowa El-Spektrum

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Prawo pracy i uprawnienia rodzicielskie po zmianach w 2016 i 2017 roku

 

Cel szkolenia: zapoznanie słuchaczy z najnowszymi zmianami w prawie pracy:

 • zmiany we wstępnych badaniach lekarskich od kwietnia 2015r.;
 • ograniczenia dotyczące umów terminowych od lutego 2016r.: maksymalnie trzymiesięczny okres próbny, wyrównanie okresu wypowiedzenia w umowach zawieranych na czas określony i nieokreślony, nowy wzór umowy o pracę;
 • zmiany w zawieraniu umowy o pracę obowiązujące od 1 września 2016r.;
 • likwidacja możliwości różnicowania minimalnego wynagrodzenia za pracę w zależności od stażu pracy - zmiany w kodeksie pracy od 1 stycznia 2017r.
 • uproszczone zasady wydawania świadectwa pracy za umowy terminowe - od 1 stycznia 2017r.
 • nowelizacja kodeksu pracy dotycząca skrócenia przechowywania akt pracowniczych oraz elektronizacji dokumentacji pracowniczej od 1 czerwca 2017 r. Zmiany umożliwią korzystanie z formy elektronicznej w stosunkach prawno-pracowniczych (wypowiedzenie stosunku pracy, przechowywanie dokumentacji pracowniczej).

Na szkoleniu omówione zostaną również najnowsze zmiany w uprawnieniach rodzicielskich: zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem przez oboje rodziców, dokumentowanie uprawnień, ochrona pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich. Szkolenie ma na celu wyjaśnienie jak prawidłowo stosować nowe przepisy w praktyce.
 

Program szkolenia: prawo pracy i uprawnienia związane z rodzicielstwem z uwzględnieniem zmian od 2016 i 2017 roku

Prawo pracy po zmianach w 2016r. – wybrane zagadnienia

 

 1. Nowe przepisy dotyczące nawiązania stosunku pracy – obowiązujące od 1 września 2016r.:
  - Umowa o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy.
  - Obowiązek zapoznania pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go do pracy.
  - Obowiązek zapoznania młodocianego z wykazem lekkich prac przed dopuszczeniem go do pracy.
  -Od 01.01.2017r. likwidacja możliwości różnicowania minimalnego wynagrodzenia za pracę w zależności od stażu pracy.
 2. Nowe przepisy dotyczące terminowych umów o pracę:
  - Rodzaje umów o pracę od 22.02.2016r.
  - Nowy wzór umowy o pracę.
  - Nowe zasady limitowania umów na czas określony (limit czasowy i ilościowy).
  - Katalog umów na czas określony, które nie podlegają limitowaniu ze względu na ich liczbę ani na czas trwania.
  - Dodatkowe obowiązki nałożone na pracodawcę wobec PIP (przypadki, w których pracodawca ma obowiązek zawiadomić PIP).
  - Zasady ustalania długości okresu wypowiedzenia umów na czas określony.
  - Zasady zawierania umów na okres próbny po zmianie przepisów.
  - Możliwość jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku wykonywania pracy.
  - Umowy terminowe trwające w dniu wejścia w życie nowych regulacji (przykłady zastosowania przepisów przejściowych).
 3. Zasady wystawiania świadectw pracy ze szczególnym uwzględnieniem świadectw pracy za terminowe umowy o pracę w 2017r.:
  - Praktyczne przykłady wystawiania świadectw pracy po umowach terminowych.
  - Zasady wydawania zbiorczego świadectwa pracy.
  - Zasady doręczania świadectwa pracy.
  - Zasady wydawania odpisu świadectwa pracy.
 4. Badania profilaktyczne pracowników, po zmianach obowiązujących od 01.04.2015r.:
  - Zasady kierowania na badania wstępne (kiedy można uwzględnić orzeczenie lekarskie uzyskane przez pracownika w wyniku skierowania na badania przez poprzedniego pracodawcę).
  - Obowiązek poddawania się badaniom profilaktycznym oraz skutki nieprzestrzegania tego obowiązku.
  - Obowiązek pracodawcy wystawiania skierowania na badania profilaktyczne zgodnie z nowym, obowiązującym wzorem.
  - Skutki orzeczenia o niezdolności do pracy.

 

Przepisy dotyczące uprawnień rodzicielskich po zmianach w 2016r.:

 

 1. Urlop macierzyński:
  - Wymiar urlopu macierzyńskiego.
  - Termin udzielenia urlopu macierzyńskiego.
  - Urlop macierzyński wykorzystany przed porodem.
  - Przypadki skrócenia urlopu macierzyńskiego.
  - Przerwanie urlopu macierzyńskiego.
  - Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego.
  - Wniosek o urlop macierzyński.
 2. Urlop rodzicielski:
  - Wymiar urlopu rodzicielskiego.
  -Liczba części urlopu rodzicielskiego uzależniona od ilości złożonych wniosków o udzielenie urlopu rodzicielskiego.
  - Możliwość wykorzystania części urlopu rodzicielskiego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
  - Możliwość rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy.
  - Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udzielił urlopu rodzicielskiego.
  - Proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego w przypadku łączenia go z wykonywaniem pracy - przykłady obliczania.
  - Dzielenie się urlopem rodzicielskim pomiędzy rodzicami.
  - Urlop rodzicielski po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego.
  - Wniosek o urlop rodzicielski.
 3. Urlop ojcowski
  - Urlop ojcowski dla ojca wychowującego dziecko.
  - Wymiar urlopu ojcowskiego.
  - Zasady udzielania urlopu ojcowskiego.
  - Możliwość udzielenia urlopu ojcowskiego w dwóch częściach.
  - Możliwość przerwania urlopu ojcowskiego.
  - Ojciec adopcyjny, a urlop ojcowski.
  - Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego.
 4. Urlop wychowawczy
  - Ustalenie uprawnień do korzystania z urlopu wychowawczego.
  - Wymiar urlopu wychowawczego.
  - Liczba części urlopu wychowawczego.
  - Powiązanie liczby części urlopu wychowawczego z ilością części udzielonego urlopu rodzicielskiego.
  - Dzielenie się urlopem wychowawczym pomiędzy rodzicami.
  - Rezygnacja z urlopu wychowawczego.
  - Praca na urlopie wychowawczym.
  - Urlop wychowawczy, a zatrudnienie w kilku miejscach pracy jednocześnie.
  - Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego.
 5. Opieka nad dzieckiem na podstawie art. 188 k.p.
  - Ustalenie uprawnienia do skorzystania z dni wolnych wynikających z ar. 188 k.p.
  - Opieka nad dzieckiem w wymiarze godzinowym.
  - Opieka nad dzieckiem pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy - przykłady obliczania.
  - Wniosek o udzielenie opieki nad dzieckiem.
  - Informacja o wykorzystaniu opieki nad dzieckiem na podstawie art. 188 k.p. w świadectwie pracy.
 6. Zasiłek opiekuńczy w przypadku konieczności sprawowania osobistej opieki.
 7. Oświadczenie pracownika o zamiarze korzystania z uprawnień rodzicielskich.
 8. Rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków.
 9. Ochrona pracowników przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem.
 • WARSZAWA
 • woj. Mazowieckie

Najnowsze szkolenia:

Ochrona danych osobowych
El-Spektrum

El-Spektrum zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu otwartym z ochrony danych osobowych. W przypadku większej ilości chętnych z jednej firmy gwarantujemy negocjacje ceny.

Ochrona danych osobowych dla ABI
El-Spektrum

Zapraszamy do wzięcia udziału w profesjonalnym szkoleniu dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji ABI – stan prawny 2016 r.

Umowy cywilnoprawne: zmiany w 2016 i 2017 roku.
El-Spektrum

Umowy cywilnoprawne z z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2016 roku i zmian na 2017 rok.

Prawo pracy i uprawnienia rodzicielskie po zmianach w 2016 i 2017 roku
El-Spektrum

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w szkoleniu ze zmian w prawie pracy i uprawnieniach rodzicielskich po 2016 i 2017 roku.

Ochrona Danych Osobowych - Szkolenie dla Biura Rachunkowego
El-Spektrum

Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym z ochrony danych osobowych w biurze rachunkowym. Program szkolenia powstał specjalnie na potrzeby biur rachunkowych.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ZFŚS - po zmianach w 2017 r.
El-Spektrum

El-Spektrum zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu otwartym z ZFŚS - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Gospodarka Nieruchomościami - Praktyczne aspekty stosowania ustawy o gospodarce nieruchomościami
El-Spektrum

Zapraszamy do uczestnictwa w profesjonalnym szkoleniu z zakresu praktycznych aspektów stosowania ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Służebności na polskim rynku nieruchomości
El-Spektrum

Praktycznie szkolenie z zakresu służebności na polskim rynku nieruchomości.

Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji
El-Spektrum

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu warsztatowym z zakresu prawa zamówień publicznych po nowelizacji 2016.

Konsekwencje finansowe wypadków, zdarzeń i decyzji
El-Spektrum

Metody unikania i minimalizowania skutków finansowych wypadków, zdarzeń i decyzji związanych z prowadzoną działalnością. Szkolenie może być dostosowane pod przedstawicieli konkretnej branży, rodzajuwykonywanej działalności lub wykonywanego zawodu.

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN

Dołącz do nas



© 2010 - 2018 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.