Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Podstawowe informacje

Prawo Pracy – aktualne przepisy

 • Termin: 2020-08-24 - 2020-08-25
 • Lokacja: Poznań, Wielkopolskie
 • Cena netto: 1000.00 zł
 • Cena brutto: 1230.00 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

One Step Up Sp. z o. o.

 • 02-486 Warszawa, Mazowieckie
 • Al. Jerozolimskie 202
 • Telefon: +48 (22) 428 10 20
 • Email: biuro@onestepup.pl
 • www: www.onestepup.pl

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Opis i cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie w sposób praktyczny najnowszych zmian w prawie pracy.

Szkolenie praktyczne skierowane do Specjalistów działów HR, kadr i płac, którzy chcą w sposób kompleksowy usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę z zakresu spraw kadrowych. Szkolenie kierowane jest również do kadry zarządzającej.

Korzyści dla uczestników

Korzyści ze szkolenia: Uczestnicy będą mieli okazję usystematyzować oraz udoskonalić swoją wiedzę w zakresie:

 • prowadzenia dokumentacji pracowniczej;
 • nowych zasad przetwarzania danych osobowych zarówno kandydatów do pracy jak i pracowników;
 • zasad rozliczania czasu pracy oraz urlopów pracowniczych;
 • praktycznych aspektów rozwiązywania umów o pracę;
 • prawnych aspektów dopuszczalności stosowania monitoringu, w tym kontroli trzeźwości pracownika;
 • tworzenia w przedsiębiorstwie Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 • najnowszych zmian w funkcjonowaniu Związków Zawodowych;
 • rodzajów odpowiedzialności, zarówno pracodawcy jak i pracownika HR, za naruszenie przepisów o ochronie danych;
 • pozakodeksowych form zatrudnienia;
 • najnowszych zmian w kodeksie pracy dotyczących wydawania świadectw pracy, uprawnień rodzicielskich, przedawnienia roszczeń pracowniczych oraz przeciwdziałania mobbingowi;

Metody szkolenia

 • praca w małych grupach,
 • dyskusje na forum,
 • studia przypadków,
 • scenki rodzajowe,
 • przypadki indywidualne Uczestników, możliwość konsultacji indywidualnych z trenerem

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Przedsiębiorca rekrutuje:

 • ogłoszenie o pracę – jak je prawidłowo przygotować na gruncie obowiązywania przepisów o ochronie danych osobowych?
 • znaczenie zgody – przygotowanie klauzul rekrutacyjnych (case study);
 • pozyskiwanie informacji o kandydacie z portali społecznościowych (np. facebook) oraz branżowych (np. Linkedin) – ustalenie dopuszczalności takich metod;
 • jakich danych można żądać po zmianie przepisów od kandydata na Pracownika?
 • dokumenty w rekrutacji: CV oraz list motywacyjny;
 • sprawdzanie referencji (kiedy dopuszczalne);
 • obowiązek informacyjny – treść obowiązku wobec kandydatów;
 • okres przetwarzania danych kandydatów;
 • CV bez projektu rekrutacyjnego – jak się zachować?;
 • „Czarne listy” kandydatów;
 • korzystanie z agencji pośrednictwa zatrudnienia (jak skonstruować umowę z pośrednikiem);
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatów po zmianach;

2. Przedsiębiorca zatrudnia:

 • nawiązanie stosunku pracy;
 • rodzaje umów o pracę;
 • treść umowy o pracę – obowiązkowe elementy;
 • dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o pracę;
 • kwestionariusz osobowy pracownika po zmianach;
 • obowiązek informacyjny – treść obowiązku wobec pracowników;
 • dokumentacja dotycząca czasu pracy – zmiana zasad przechowywania dokumentacji;
 • dostęp do danych osobowych przez poszczególnych pracowników organizacji;
 • przetwarzanie danych osobowych na potrzeby medycyny pracy;
 • przetwarzanie danych osobowych na potrzeby świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem pracownika w szkoleniach;
 • przetwarzanie danych osobowych pracowników w relacji Pracodawcy z organizacją związkową;
 • przetwarzanie danych osobowych w związku z dodatkowymi świadczeniami pracowniczymi oferowanymi przez Pracodawcę;

3. Dokumentacja pracownicza – nowe zasady prowadzenia:

 • akta osobowe pracownika – co powinna zawierać część A, B, C i D akt osobowych;
 • elektronizacja akt osobowych;
 • w jaki sposób przeprowadzić przejście z prowadzenia dokumentacji papierowej na elektroniczną?
 • obowiązki Pracodawcy w związku ze zmianą sposobu przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • obowiązki Pracodawcy w związku z nowymi okresami przechowywania dokumentacji pracowniczej– 50 lat i 10 lat;
 • kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej;

4. Czas pracy:

 • zasady rozliczania czasu pracy;
 • zasady prowadzenia dokumentacji (listy obecności, harmonogramy pracy);
 • systemy czasu pracy;
 • praca w godzinach nadliczbowych;
 • praca w porze nocnej;
 • praca w niedziele i święta;

Dzień 2

5. Urlopy pracownicze:

 • ustalanie wymiaru urlopu;
 • zasady prowadzenia dokumentacji;
 • rodzaje urlopów (wypoczynkowy, na żądanie, bezpłatny, szkoleniowy, okolicznościowy);

6. Stosowanie kontroli Pracowników:

 • monitorowanie w miejscu pracy – monitoring wizyjny, monitoring poczty elektronicznej,
 • monitoring GPS, inne rodzaje monitoringu, a prawo pracownika do prywatności;
 • wizerunek Pracownika i jego ochrona;
 • kontrola trzeźwości Pracownika;

7. Świadectwa pracy – nowe zasady sporządzania:

 • zmiany od 04.05.2019 r.
 • zmiany od 07.09.2019 r.

8. Inne pozakodeksowe formy zatrudnienia:

 • zakres dokumentacji tworzonej dla osób na umowach cywilnoprawnych;
 • zakres danych pozyskiwanych od takich osób;
 • okresy przechowywania dokumentacji;

9. Przedsiębiorca rozstaje się z pracownikiem – praktyczne aspekty:

 • rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron;
 • rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem;
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia;
 • wygaśnięcie stosunku pracy;
 • jak wręczyć pracownikowi wypowiedzenie;

10. Rodzaje odpowiedzialności za naruszenie przepisów RODO:

 • odpowiedzialność administracyjna;
 • odpowiedzialność karna;
 • odpowiedzialność cywilna;
 • odpowiedzialność przedsiębiorcy;
 • odpowiedzialność pracownika;

11. Związki zawodowe – omówienie najnowszych zmian:

 • nowe zasady uczestnictwa w organizacji związkowej – rozszerzenie grup uprawnionych;
 • nowe zasady reprezentatywności;
 • problematyka rozwiązywania sporów między związkami zawodowymi a pracodawcą;

12. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – omówienie najważniejszych zagadnień:

 • co to jest PPK?
 • harmonogram wprowadzenia PPK;
 • co PPK oznacza dla pracodawcy, a co dla pracownika?
 • mechanizm działania PPK.

13. Omówienie zmian w kodeksie pracy po nowelizacji od 07.09.2019r.

 • Nowe zasady wydawania świadectw pracy;
 • Nowe uprawnienia rodzicielskie;
 • Przedawnienie roszczeń pracowniczych;
 • Rewolucyjne zmiany w zakresie przeciwdziałania mobbingowi;
 • Hotel Novotel Poznań Centrum ****
 • Poznań
 • woj. Wielkopolskie
Termin: 2020-11-19 - 2020-11-20
Lokacja: Kraków, Małopolskie
Cena: 1000.00 zł

Najnowsze szkolenia:

MS Project 2016 – planowanie, zarządzanie i kontrola projektu
One Step Up Sp. z o. o.

Opis i cel szkoleniaSzkolenie MS Project 2013 2016 skierowane do kierowników projektów, członków zespołów projektowych, kadry kierowniczej, oraz wszystkich chcących poznać narzędzie wspierające (...)

Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie
One Step Up Sp. z o. o.

Opis i cel szkoleniaSzkolenie pozwala zapoznać uczestników z całościowym spojrzeniem na zarządzanie projektami w organizacji zarówno poziomu osoby odpowiedzialnej za ich realizację, kluczowych członków (...)

Warsztat kierowniczy dla liderów produkcji
One Step Up Sp. z o. o.

Opis i cel szkoleniaPoznanie metod diagnozowania i skutecznego radzenia sobie ze stresem w sytuacji zmiany. Podniesienie świadomości dotyczącej funkcji stresu, przyczyn, objawów oraz obniżania poziomu (...)

Narzędzia doskonalenia produkcji
One Step Up Sp. z o. o.

Wstęp: W ostatnich dekadach bardzo popularne stało się pojęcie tzw. „szczupłego wytwarzania”, czyli Lean Manufacturing. Jego podstawą jest system produkcyjny Toyoty – TPS, lecz obecna forma Lean Manufacturing (...)

TPM w praktyce – Kompleksowe utrzymanie maszyn
One Step Up Sp. z o. o.

Opis i cel szkoleniaPrezentacja TPM (Total Productive Maintenance) jako kompleksowego systemu zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o podstawowy cel : eliminację awarii na każdym poziomie i w (...)

Standaryzacja pracy
One Step Up Sp. z o. o.

Opis i cel szkoleniaWstęp : standaryzacja jest jednym z elementów działania przedsiębiorstw, który zapewnia realizację długoterminowych założeń dotyczących utrzymania jakości, powtarzalności, bezpieczeństwa (...)

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015-10
One Step Up Sp. z o. o.

Opis i cel szkoleniaCelem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania, przeprowadzania i dokumentowania auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami (...)

Skuteczne negocjacje zakupowe
One Step Up Sp. z o. o.

Opis i cel szkoleniaSzkolenie ma na celu rozwój kompetencji negocjacyjnych, ze szczególnym naciskiem na negocjacje zakupowe w kierunku dostawców. Przede wszystkim umiejętności twarde, analityczne (...)

Zarządzanie zakupami i logistyką
One Step Up Sp. z o. o.

Opis i cel szkoleniaPierwsza część szkolenia zarządzania zakupami i logistyką skierowana jest do wewnątrz organizacji. Szkolenie kompetencji twardych, zawiera bardzo dużo narzędzi skonfigurowanych (...)

MS Excel w dziale zakupów
One Step Up Sp. z o. o.

Opis i cel szkoleniaKurs skierowany jest do osób pracujących i zarządzających działami handlowymi, które chcą usprawnić codzienną pracę w dziale zakupów. Podczas szkolenia Uczestnicy utrwalą dobre (...)

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasPrawo Pracy – aktualne przepisy, Szkolenie Prawne, prawo pracy, Poznań. otwarte

© 2010 - 2020 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.