Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Podstawowe informacje

PRAWO PRACY 2020 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez me

 • Termin: 2020-12-10 - 2020-12-11
 • Lokacja: Zakopane, Małopolskie
 • Cena netto: 1390.00 1190 zł (Rabat -200zł)
 • Cena brutto: 1463.70 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

 • 02-229 Warszawa, Mazowieckie
 • Światowa 22
 • Telefon: 22 460 46 12
 • Fax: 22 460 46 04
 • Email: marketing@progressproject.pl
Firma szkoleniowa Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

 

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10


Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10.

 

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

 

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych.

 Opis i cele szkolenia
Ideą zajęć jest dostarczenie uczestnikom aktualnej, przekrojowej, kompleksowej wiedzy na temat najskuteczniejszych sposobów stosowania prawa pracy po zmianach z założeniem, iż działają oni pod presją oczekiwanej wysokiej dynamiki
i samodzielności względem tempa zmian biznesowych.
Istotnym celem warsztatu jest aktualizacja wiedzy w zakresie najnowszych zmian prawnych, zwłaszcza nowelizacji prawa pracy, obowiązujących pracodawców w 2019 roku. Celem zajęć jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i narzędzi do praktycznego stosowania przepisów prawa pracy w ich organizacjach.
Szkolenie poprzez nacisk na wskazywanie możliwie bezpiecznych i wygodnych rozwiązań prawnych oraz swój elitarny charakter dostarcza – uczestnikom praktykom – nowych umiejętności stosowania prawa pracy w praktyce funkcjonowania działu personalnego oraz na samodzielnych stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych, w tym HR Business Menedżerom oraz kadrze kierowniczej zarządzającej zespołem pracowniczym.
Zakres szkolenia, z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie pracy, obejmuje problematykę konstruowania najkorzystniejszych warunków nawiązania zatrudnienia, doboru form wynagradzania, optymalizacji kosztów pracy, skutecznego wyboru form planowania i rozliczania czasu pracy, identyfikację i rozliczanie nadgodzin, tematykę urlopów pracowniczych, obowiązków i odpowiedzialności pracownika w zatrudnieniu, środków ochrony prawnej przy rozstaniu się z pracownikiem, roszczeń ze stosunku pracy. Uwzględnia również orzeczenia sądowe oraz interpretacje urzędowe
i stanowiska organów kontrolujących wskazujących rażące błędy popełniane przez pracodawców, za które grożą sankcje karne.
Zajęcia skierowane są szczególnie do menedżerów, specjalistów działów personalnych oraz pracowników działów administracji kadrowej odpowiedzialnych za dokumentowanie spraw pracowniczych, zarządzanie systemem kadrowym, tworzenie i monitorowanie wewnętrznego porządku prawa pracy oraz kadry kierowniczej odpowiedzialnej za realizację procesów pracowniczych i stosowanie prawa pracy w imieniu pracodawcy. Szkolenie ma głównie charakter warsztatowy, w którym praktycznie – na przykładach – prezentowane są zagadnienia zarządzania pracownikami i organizacją pracy.

Korzyści dla uczestników
•  ugruntowanie praktycznych umiejętności z zakresu dokumentowania umów o pracę, zwalniania pracowników, planowania i rozliczania czasu pracy i urlopów, uprawnień pracowniczych, kontroli pracy, nagradzania i karania, prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych,
•  wyposażenie w gotowe do stosowania narzędzia i metody pracy na stanowiskach odpowiedzialnych za prawidłowe zarządzanie sprawami pracowniczymi,
•  umiejętność przekształcania obowiązków nakładanych na pracodawców przez prawo pracy na regulacje wewnętrzne,
a następnie na wzory postępowań,
•  doskonalenie umiejętności stosowania kontrowersyjnych przepisów o czasie pracy,
•  dostęp do wieloletniej, praktycznej wiedzy oraz sprawdzonych rozwiązań.
Program szkolenia

 

1.    Nawiązanie zatrudnienia – konstruowanie najkorzystniejszych ekonomicznie i formalnie warunków:
•    potrzebne menedżerom informacje o kandydacie do pracy przed podpisaniem umowy o pracę:
         •    pytania potencjalnego pracodawcy w rozmowie kwalifikacyjnej – celowość zapytań a dopuszczalność w świetle obostrzeń antydyskryminacyjnych i ochrony danych osobowych
•    jak wybrać najbardziej optymalną formę zatrudnienia korzystając z wachlarza rodzajów umów:
         •    dostępność i zakres stosowania umowy na czas próbny
         •    praktyczne aspekty stosowania przepisów dotyczących umów na czas określony
         •    umowy na zastępstwo po zmianach przepisów
         •    zatrudnienie w warunkach telepracy
         •    umowa na czas nieokreślony
•    ponowne nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem – co z dokumentacją w związku ze zmianą przepisów o archiwizacji
•    obowiązki pracodawcy przed dopuszczeniem pracownika do pracy
•    prawidłowe powierzenie pracownikowi obowiązków służbowych
•    forma dokumentowa stosunku pracy po zmianie przepisów
•    nowe zasady przechowywania dokumentacji obowiązujące od 2019 roku
•    skrócony okres archiwizacji akt pracowniczych
•    warunki korzystania z elektronicznej formy tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej

2.    Czas pracy w 2019 roku – planowanie, organizowanie, nadzór i kontrola:
•    gotowość a dyspozycyjność pracownika do wykonywania pracy
•    czym jest dyscyplina czasu pracy pracownika
•    wymiar czasu pracy w 2019 roku
•    normy czasu pracy w przyjętym przez pracodawcę okresie rozliczeniowym
•    systemy i rozkłady czasu pracy
        •    podstawowy a równoważny system czasu pracy
        •    czas pracy w ruchu ciągłym
        •    czas pracy w skróconych normach czasu pracy
        •    zadaniowy / nienormowany czas pracy
        •    przerywany czas pracy
        •    system pracy weekendowej
        •     ruchomy czas pracy
        •    indywidualny rozkład czasu pracy
        •    konsekwencje wyboru systemu i rozkładu czasu pracy
•    rygor doby pracowniczej a okresy odpoczynku – dobowego i tygodniowego
•    przerwy w pracy – wliczane i nie wliczane do czasu pracy
•    ustalanie czasu pracy podległych pracowników w okresie rozliczeniowym, tworzenie i wprowadzanie zmian w grafikach czasu pracy (harmonogramach)
•    praca w porze nocnej
•    zarządzanie limitami nadgodzin:
        •    dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
        •    polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych
        •    rekompensowanie pracy w nadgodzinach
        •       praca w godzinach nadliczbowych osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
•    praca w dni wolne od pracy, w niedziele i święta i ich rekompensata
•    zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, obowiązujące w 2019 roku
•    czas wliczany i nie wliczany do czasu pracy – delegacja służbowa, szkolenia obowiązkowe i rozwojowe, badania lekarskie, spotkania integracyjne
•    dyżur pracownika w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę
•    czas pracy pracownika niepełnosprawnego
•    czas pracy kadry kierowniczej i osób zarządzających w imieniu pracodawcy
•    czas pracy pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe za zgodą / skierowaniem pracodawcy i bez
•    obowiązek pracownika potwierdzenia obecności w pracy (lista obecności, karta zegarowa) a ewidencja czasu pracy stanowiąca podstawę wypłaty wynagrodzenia za pracę
•    jak unikać błędów w rozliczaniu czasu pracy – problemy z praktyki
•    nowe obowiązki pracodawcy dotyczące tworzenia i przechowywania dokumentacji czasu pracy
•    problematyka różnorodnych form prowadzenia dokumentacji czasu pracy

3.    Urlopy pracownicze w 2019 roku – zasady, uprawnienia, szczególne przypadki:
•    efektywne planowanie i zasady udzielania urlopów wypoczynkowych
•    uprawnienia pracownika do pierwszego urlopu i kolejnych
•    udzielanie urlopu bieżącego i za lata poprzednie:
        •       urlop w wymiarze podstawowym
        •    urlop w zwiększonym i zmniejszonym wymiarze
        •    urlop w dodatkowym miejscu pracy
•    konsekwencje zalegania urlopu wypoczynkowego
•    przesunięcie terminu urlopu
•    odwołanie pracownika z urlopu
•    szczególne przypadki udzielania urlopu wypoczynkowego bez wniosku pracownika ("wysłanie na urlop")
•    specyfika regulacji wewnętrznych „urlopu na żądanie”
•    wynagrodzenie a ekwiwalent za urlop
•    szczególne zasady udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem:
        •    urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy po zmianach
        •    łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą
        •    praca w obniżonym wymiarze czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego
        •    opieka nad dzieckiem do lat 14 – wymiar godzinowy, podział zwolnienia na części
•    urlopy okolicznościowe oraz całodniowe płatne i niepłatne zwolnienia pracowników od pracy
•    inne urlopy pracownicze – bezpłatne (obligatoryjne i fakultatywne), szkoleniowe i dodatkowe
•    skuteczność wnioskowania pracowników o poszczególne urlopy pracownicze

4.    Odpowiedzialność pracodawcy za naruszanie przepisów o czasie pracy i urlopach pracowniczych; wyłączenia odpowiedzialności w szczególnych przypadkach:
•    kontrola zwolnień lekarskich prowadzona przez pracodawcę – uprawnienia, obowiązki
•    uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli ewidencji czasu pracy

5.    Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy w stosunkach pracy:
•    nowe wymogi i sankcje dla pracodawców i działów HR w zakresie ochrony danych osobowych kandydatów do pracy, pracowników i ich rodzin oraz współpracowników
•    praktyka wypełniania obowiązków pracodawcy:
        •    prawidłowego zatrudniania pracowników
        •    organizowania i kierowania procesem pracy
        •    ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych
        •    wyłączenia obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP
        •    zapewnienia socjalnych potrzeb pracowników
        •    konsekwencje wzrostu odpisu na ZFŚŚ
•    odpowiedzialność pracodawcy i konsekwencje prawne naruszeń na terenie zakładu pracy przepisów antydyskryminacyjnych i antymobbingowych
•    zabezpieczenie interesów pracodawcy przez stosowanie monitoringu – wizyjnego, poczty elektronicznej, GPS
•    kontrola miejsc pracy, kontrola osobista, stanu trzeźwości a nowe wymogi ochrony dóbr osobistych pracownika
•    procedury kontroli pracowników – zakres, tworzenie i wdrażanie
•    pracodawca wobec roszczeń pracownika ze stosunku pracy

6.    Obowiązki i odpowiedzialność pracownika na tle udzielonych mu kompetencji:
•    dyspozycja i podporządkowanie
•    lojalność pracownika i obowiązek zakazu działalności konkurencyjnej
•    obowiązek dbałości o dobro pracodawcy
•    obowiązek ochrony i konsekwencje przetwarzania danych osobowych
•    należyta staranność
•    odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna:
        •    pwymogi formalne udzielenia kary porządkowej
        •    sprzeciw od kary porządkowej
        •    uznanie kary porządkowej za niebyłą
        •    kara dyscyplinarna po postępowaniu dyscyplinarnym lub bez
•    odpowiedzialność materialna i warunki jej stosowania:
        •    za szkodę wyrządzoną pracodawcy
        •    za mienie powierzone z obowiązkiem rozliczenia
        •    wina umyślna i nieumyślna pracownika

7.    Dyscyplinowanie pracowników:
•    prawne podstawy stosowania kontroli jako jedno z uprawnień kierowniczych pracodawcy
•    wydawanie poleceń służbowych (granice związania pracownika poleceniem służbowym, odmowa wykonania polecenia i możliwe skutki prawne odmowy)
•    dyscyplinowanie pracownika – możliwości przełożonego, scenariusz rozmowy dyscyplinującej
•    prawne aspekty oceny podwładnych

8.    Zmiana warunków zatrudnienia pracownika – stała i czasowa:
•    czasowa zmiana stanowiska lub miejsca pracy poleceniem służbowym
•    zmiana umowy o pracę w ramach porozumienia stron / wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy

 

9.    Środki ochrony prawnej przy rozwiązaniu umowy o pracę:
•    jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem
•    kodeksowe i pozakodeksowe formy rozwiązania stosunku pracy:
        •    na mocy porozumienia stron
        •     za wypowiedzeniem jednej ze stron
        •    bez wypowiedzenia
        •    wypowiedzeniem zmieniającym
•    z przyczyn niedotyczących pracownika
•    okresy wypowiedzenia
•    jakie obowiązują a jakie wybrać terminy wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy
•    kiedy stosować skrócony okres wypowiedzenia oraz zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
•    czym jest ochrona ogólna i ochrona szczególna zatrudnienia, w tym m.in:
        •    ochrona pracownicy w ciąży, pracownika niepełnosprawnego, pracownika młodocianego, pracownika-rodzica, pracownika-opiekuna
        •    wiek emerytalny a ochrona przedemerytalna pracownika
•    kiedy i w jakiej wysokości stosować odprawy i odszkodowania pieniężne, wyłączenia z obowiązku wypłat
•    przyczyny i uzasadnienie wypowiedzeń:
        •    negatywna ocena pracy
        •    utrata zaufania
        •    działalność konkurencyjna
        •    przyczyny niezawinione
        •    uwzględnianie interesów pracodawcy
•    świadectwo pracy na nowych zasadach
•    terminy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę

10.    Konsekwencje wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku.

11.    Zmiany w wypłacie wynagrodzenia od 2019 roku:
•    wypłata na rachunek bankowy pracownika
•    dokonywanie potrąceń z tytułu alimentów
•    ograniczenia w potrąceniach z wynagrodzenia zleceniobiorcy

12.    Przygotowanie, organizacja i zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym.

 • Hotel Mercure Kasprowy Zakopane
 • 34-500 Zakopane, Szymaszkowa
 • woj. Małopolskie
Termin: 2020-10-22 - 2020-10-23
Lokacja: Wrocław, Dolnośląskie
Cena: 1390.00 1190 zł (Rabat -200zł)

-200zł

Najnowsze szkolenia:

TPM - Kompleksowe zwiększanie wydajności parku maszynowego
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel:Przedmiotem szkolenia jest szukanie wzrostu potencjału produkcyjnego posiadanego parku maszynowego oraz zespołowe wypracowanie usprawnień w systemie utrzymania ruchu jak i również wzrosty efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń produkcyjnych

Diagnoza kandydatów metodą DEEP HIDE - współczesne osiągnięcia psychodiagnostyki w selekcji personel
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel: Celem szkolenia jest prezentacja i trening najnowocześniejszych technik prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej na różnorodne stanowiska pracy. Uczestnicy poznają diagnozę pożądanych cech i uzdolnień metodami intencji ukrytych

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel: kształtowanie umiejętności zarządzania zespołem pracowników magazynów, doskonalenie kompetencji komunikacyjnych, podnoszenie efektywności grupowych form pracy, zwiększanie motywacji indywidualnej i zespołowej

Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel:Dowiesz się,jak umysł świadomy i nieświadomy odbiera to,co usłyszał,zobaczył i poczuł, czyli w jaki sposób mózg odbiera i przetwarza informacje.Będziesz potrafił rozpoznawać różne typy osobowości i dostosować do każdego z nich swoje zachowanie

Zarządzanie łańcuchem dostaw
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie się z, jak i przećwiczenie najlepszych praktyk wykorzystywanych w budowaniu i rozwijaniu elastycznych łańcuchów dostaw.

Jawne i ukryte umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel: Głównym celem szkolenia jest przede wszystkim przekazanie uczestnikom praktycznych narzędzi selekcyjnych pozwalających na profesjonalne prowadzenie spotkań i rozmów kwalifikacyjnych, a w związku z tym efektywny wybór kandydatów do pracy

Sztuka prowadzenia prezentacji z wykorzystaniem programu MS PowerPoint
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

W pierwszym dniu uczestnicy poznają zasady tworzenia profesjonalnych prezentacji w programie Power Point. Drugi dzień to warsztat uczący efektywnej sztuki prezentowania na forum materiałów przygotowanych w dniu pierwszym.

Standaryzacja pracy
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Podstawą szkolenia jest gra symulacyjna, której rundy będą powtarzane po kolejnych blokach tematycznych.

Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z maksymalnymi, dopuszczalnymi okresami czasu prowadzenia pojazdu, minimalnymi wielkościami przerw i odpoczynków obowiązującymi kierowców wykonujących przewozy drogowe.

Inwentaryzacje w nowoczesnym przedsiębiorstwie
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników przedsiębiorstwa do skutecznego przygotowania i przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasPRAWO PRACY 2020 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez me, Szkolenie Dział Personalny HR, Prawne, optymalizacja zatrudnienia, kadry i płace, konsumenckie, administracyjne, prawo pracy, czas pracy, Zakopane. otwarte

© 2010 - 2020 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.