Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajó, Szkolenie Prawne, Logistyka, transport, spedycja, dystrybucja, celne, Kraków. otwarte

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Oferta tygodnia:

Do końca:2018-01-28

Było:520zł

Jest:468zł

Podstawowe informacje

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajó

 • Termin: 2018-02-05 - 2018-02-06
 • Lokacja: Kraków, Małopolskie
 • Cena netto: 1300.00 zł
 • Cena brutto: 1599.00 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

Effect Group Sp z o.o.

 • 01-904 Warszawa, Mazowieckie
 • Jerzego Bajana 31 D
 • Telefon: (22) 416 55 55
 • Fax: (22) 416 16 64
 • Email: szkolenia@effectgroup.pl
 • www: www.effectgroup.pl
Firma szkoleniowa Effect Group Sp z o.o.

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

CEL I PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia na wielu przykładach zostaną szczegółowo omówione kwestie przepływów towarowych oraz dowiedzą się Państwo o najnowszych a także planowanych zmianach w prawie celnym i  systemie Intrastat.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy działów exportu, importu, logistyki a przede wszystkim działów księgowości, sprzedaży, agenci celni i doradcy podatkowi.

Program szkolenia:

Dzień I

Zasady funkcjonowania prawa celnego w Polsce i Unii Europejskiej

 • zarys źródeł polityki celnej i prawa celnego,
 • unia celna – istota i znaczenie w handlu zagranicznym w UE i w Polsce
 • organy celne w krajach UE i w Polsce – ich kompetencje.

Właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych w Polsce

 • Właściwość miejscowa
 • Właściwość rzeczowa

Zgłoszenie celne

 • Rodzaje i formy zgłoszeń celnych, praktyczne aspekty ich wykorzystania

Podstawy stosowania prawa celnego

 • podstawy prawne przywozu/wywozu i tranzytu towarów  w Unii Europejskiej,
 • przeznaczenia celne,
 • procedury celne,
 • procedury gospodarcze i procedury zawieszające

Dokumenty w wymianie towarowej z zagranicą

 • SAD (JDA) – wersja elektroniczna
 • faktura
 • listy przewozowe
 • pozostałe dokumenty

Elementy kalkulacyjne stosowane odprawach celnych:

 • pochodzenie towarów
 • wartość celna,
 • taryfikacja towarów, Wiążąca Informacja Taryfowa – WIT
 • praktyczne aspekty stosowania kursów walut

Pochodzenie towarów – zastosowanie w handlu zagranicznym

 • pochodzenie niepreferencyjne
 • cel, zakres stosowania i zasady ustalania pochodzenia towaru
 • zasady dokumentowania pochodzenia niepreferencyjnego
 • uniwersalne świadectwa pochodzenia w niepreferencyjnym obrocie handlowym
 • uproszczenie w zakresie dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia towarów w art.49 RWKC wraz z możliwością stosowania procedury „in-blanco”
 • pochodzenie preferencyjne
 • umowy handlowe, preferencyjne bilateralne i wielostronne, autonomiczne porozumienia
 • preferencyjne, w tym dedykowane niektórym krajom i regionom
 • ogólny System Preferencji (System GSP)
 • produkty całkowicie uzyskane
 • istota produktów poddanych wystarczającej i niewystarczającej obróbce lub przetworzeniu
 • zasada terytorialności i kumulacji pochodzenia
 • zasada transportu bezpośredniego i wymagania jego dokumentowania
 • Dokumentowanie pochodzenia
 • świadectwa przewozowe EUR.1, EUR-MED., ATR, deklaracja na fakturze, świadectwo pochodzenia Form A
 • procedura wystawianie świadectw pochodzenia, świadectwa przewozowe wystawiane z mocą wsteczną, duplikaty i świadectwa zastępcze
 • warunki sporządzania deklaracji lub deklaracji EUR-MED na fakturze
 • upoważniony eksporter
 • terminy ważności dowodów pochodzenia
 • weryfikacja dowodów pochodzenia
 • Wiążąca Informacja o Pochodzeniu towarów (WIP)

Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO)

 • Istota statusu AEO, kogo dotyczy AEO?
 • Wytyczne, warunki, normy i kryteria przyznawania świadectw AEO
 • Korzyści dla posiadaczy świadectw AEO,
 • Aktualne zasady ubiegania się o wydanie świadectwa AEO
 • Proces audytu (metody i zakres kontroli) na gruncie najnowszych uregulowań prawnych,
 • Skutki prawne świadectw AEO,
 • Zawieszanie i cofanie świadectw AEO.

Procedury celne uproszczone, ich istota w praktyce odpraw celnych

 • kryteria oceny przedsiębiorcy ubiegającego się o pozwolenie na stosowanie uproszczonych procedur celnych
 • zasady wnioskowania i udzielania pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej
 • działanie procedury uproszczonej na przykładach
 • rola i znaczenie zastosowania przedstawicielstwa bezpośredniego i pośredniego w procedurach uproszczonych
 • instytucja pozwolenia pojedynczego SASP

Postępowanie administracyjne w sprawach celnych

 • przedstawicielstwo w sprawach celnych i jego rodzaje – praktyka zastosowania
 • kontrola towarów, aspekty prawne kontroli przedsiębiorców
 • postępowanie administracyjne, uwagi prawne i aspekty praktyczne

System kontroli eksportu ECS

 • aktualne warunki sporządzania oraz dokonywania elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurze wywozu, ich sprostowań i unieważnień
 • procedura uzyskiwania klucza do bezpiecznej transmisji danych w systemie ECS i jego stosowanie,
 • aktualny przebieg standardowego i uproszczonego procesu obsługi zgłoszenia celnego w systemie
 • ECS, aktualne, zmienione zasady dokumentowania wywozu towarów poza obszar celny UE i uzyskiwania potwierdzeń dla potrzeb podatkowych

Rozliczenie podatku VAT w imporcie w deklaracji podatkowej

 • rozliczanie podatku VAT należnego z tytułu importu towarów wynikające z art.33a ustawy o podatku od towarów i usług w deklaracjach podatkowych
 • uwarunkowania formalno-prawne stosowania rozliczenia podatku VAT w deklaracji podatkowej
 • zniesienie obowiązku zabezpieczenia należności z tytułu podatku VAT w imporcie w procedurach uproszczonych i korzyści z niego wynikające

Deregulacja wykonywania zawodu agenta celnego

 • korzyści i negatywne aspekty deregulacji

Dzień II

SYSTEM INTRASTAT W PIGUŁCE wraz z aktualnym stanem prawnym

 • Zmiany w systemie INTRASTAT na dany rok kalendarzowy.
 • Obowiązek sprawozdawczy w przypadku prowadzenia handlu towarami z państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
 • System upomnień w przypadku niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego (wezwania, upomnienia, kary finansowe).
 • Ustalanie obowiązku sprawozdawczego.
 • Organizacja systemu, w tym właściwość miejscowa organów celnych, tryb i sposób dokonywania zgłoszeń INTRASTAT.
 • Konieczność dopełnienia niezbędnych nowych formalności  w zakresie Podsystemu Danych Referencyjnych (PDR), przy uwzględnieniu zmian obowiązujących od 1 listopada 2012 r.
 • Zasady wypełniania deklaracji INTRASTAT, uwzględniające zmiany, wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT.
 • Nomenklatura Scalona (CN) .
 • Zasady badania poprawności zadeklarowanych danych.
 • Zmiany w deklarowaniu szczególnych przypadków (m.in.: towary przywożone lub wywożone w celu uszlachetniania, naprawy, dzierżawy, zwrotów).
 • Uproszczone deklarowanie niektórych rodzajów obrotów towarowych (np. przywozu lub wywozu części składowych zakładu przemysłowego, deklarowanie towarów o małej wartości, dostawy towarów na statki).
 • Planowane zmiany w systemie INTRASTAT.
 • Część praktyczna, czyli wypełnianie deklaracji INTRASTAT.
 • Problemy indywidualne.

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

 

szczegoły szkolenia na stronie: https://effectgroup.pl/szkolenia/prawo-celne/

 • Hotel*** Poleski
 • 30-301 Kraków, Sandomierska 6
 • woj. Małopolskie
Termin: 2018-01-11 - 2018-01-12
Lokacja: Warszawa, Mazowieckie
Cena: 1300.00 zł
Termin: 2018-01-18 - 2018-01-19
Lokacja: Gdańsk, Pomorskie
Cena: 1300.00 zł
Termin: 2018-01-22 - 2018-01-23
Lokacja: Katowice, Śląskie
Cena: 1300.00 zł
Termin: 2018-02-08 - 2018-02-09
Lokacja: Warszawa, Mazowieckie
Cena: 1300.00 zł
Termin: 2018-02-19 - 2018-02-20
Lokacja: Wrocław, Dolnośląskie
Cena: 1300.00 zł
Termin: 2018-03-22 - 2018-03-23
Lokacja: Gdańsk, Pomorskie
Cena: 1300.00 zł
Termin: 2018-04-23 - 2018-04-24
Lokacja: Warszawa, Mazowieckie
Cena: 1300.00 zł
Termin: 2018-05-24 - 2018-05-25
Lokacja: Kraków, Małopolskie
Cena: 1300.00 zł
Termin: 2018-06-14 - 2018-06-15
Lokacja: Gdańsk, Pomorskie
Cena: 1300.00 zł

Najnowsze szkolenia:

Budowanie wizerunku firmy
Effect Group Sp z o.o.

Zapraszamy Państwa na szkolenie pt: Budowanie wizerunku firmy.

Przygotowanie firmy do imprezy targowej
Effect Group Sp z o.o.

Zapraszamy Państwa na szkolenie pt: Przygotowanie firmy do imprezy targowej.

Magazyny jako elementy systemu logistycznego przedsiębiorstwa
Effect Group Sp z o.o.

Zapraszamy Państwa na szkolenie pt. „Magazyny jako elementy systemu logistycznego przedsiębiorstwa''.

Problemy kwalifikacji transakcji międzynarodowych z perspektywy VAT i CIT
Effect Group Sp z o.o.

Zapraszamy Państwa na szkolenie pt. „Problemy kwalifikacji transakcji międzynarodowych z perspektywy VAT i CIT”

Warsztaty podatkowe dla niepodatkowców: pracowników działów handlowych, prawnych i innych służb spół
Effect Group Sp z o.o.

Zapraszamy Państwa na szkolenie pt. „Warsztaty podatkowe dla niepodatkowców: pracowników działów handlowych, prawnych i innych służb spółek”

Działania marketingowe na rynku B2B
Effect Group Sp z o.o.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jaką formę promocji wybrać i jak sprawdzić efektywność prowadzonych przez siebie działań.

Badanie satysfakcji klientów sposobem na poprawę jakości produktów i usług
Effect Group Sp z o.o.

Uczestnicy szkolenia poznają metody i techniki zbierania i przetwarzania informacji o kształtowaniu się satysfakcji klientów; zdobędą umiejętności z zakresu badań satysfakcji klienta w zarządzaniu systemem jakości ISO 9001.

Badania i wskaźniki marketingowe
Effect Group Sp z o.o.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności samodzielnego prowadzenia badań marketingowych; poznają główne wskaźniki marketingowe wykorzystywane w codziennej pracy działów marketingu.

Zarządzanie kosztami na produkcji
Effect Group Sp z o.o.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu zarządzania kosztami produkcyjnymi.

Harmonogram i planowanie produkcji
Effect Group Sp z o.o.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu planowania i harmonogramów produkcji.

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN

Dołącz do nas© 2010 - 2018 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.