Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe - aktualne przepisy i zmiany od 1.01.2018 r., Szkolenie Prawne, Ekologiczne, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, prawo ochrony środowiska, Warszawa. otwarte

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Oferta tygodnia:

Do końca:2018-05-27

Było:1950zł

Jest:1650zł

Podstawowe informacje

Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe - aktualne przepisy i zmiany od 1.01.2018 r.

 • Termin: 2018-06-11 - 2018-06-11
 • Lokacja: Warszawa, Mazowieckie
 • Cena netto: 590.00 zł
 • Cena brutto: 725.70 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

 • 02-548 Warszawa, Mazowieckie
 • Olesińska 21
 • Telefon: 22 845 52 53
 • Fax: 22 880 06 25
 • Email: szkolenia@jgt.pl
 • www: www.jgt.pl/
Firma szkoleniowa J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe

- aktualne przepisy i zmiany od 1.01.2018 r.

 


Na szkoleniu omówimy aktualnie obowiązujące przepisy oraz wchodzące w życie zmiany od 1 stycznia 2018 roku.


Obowiązująca od 2014 roku ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wprowadziła nowe rozwiązania prawne, które dotychczas nie były stosowane w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych.

 

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowelizacja tej ustawy, która wprowadza odrębne regulacje dotyczące torebek foliowych oraz doprecyzowuje i „uszczelnia” obecnie obowiązujące przepisy.

 

 Zakres szkolenia obejmuje:

 • omówienie przepisów ustawy z 2014 roku, w tym dotychczasowych obowiązków, które w podobnej postaci są obecne w tej ustawie, jak też zwrócenie uwagi i przedstawienie całkiem nowych rozwiązań w zakresie obowiązków dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych,
 • omówienie rozporządzeń do ustawy, które obowiązują od 2015 roku,
 • omówienie nowelizacji ustawy, której przepisy wchodzą w życie od 01.01.2018 r.

 

Na szkoleniu przedstawimy m.in:

 • nowe wymagania dla audytorów wykonujących audyty zewnętrze prowadzących odzysk i recykling,
 • nowy sposób rozliczania odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych przez organizacje odzysku,
 • nowy zakres opakowań podlegających przepisom,
 • nowe sposoby realizacji obowiązków, szczególnie w kontekście opakowań środków niebezpiecznych oraz opakowań wielomateriałowych,
 • nowe obowiązki nałożone na wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, w tym m.in. w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych,
 • nowe obowiązki sprawozdawcze.

 

Szkolenie obejmuje również omówienie procesów samego zagospodarowania odpadów opakowaniowych przez prowadzących odzysk i recykling, w tym przybliżenie nowej dokumentacji potwierdzającej przetworzenie odpadów i nowych zasad jej wystawiania a także nowych form kontroli prowadzenia tych procesów.

 

Szkolenie oparte będzie na analizie dotychczasowych i planowanych sposobów realizacji obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu poparte szeregiem praktycznych przykładów realizacji tych zadań. Szczegółowe omówienie tych przepisów pozwoli przedsiębiorcom dostosować się do nowego stanu prawnego oraz przyjąć optymalny sposób realizacji ustawowych obowiązków właściwy dla profilu danej działalności gospodarczej.

 

Adresaci szkolenia:

 • przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach, a więc: producenci, importerzy, wewnątrzwspólnotowi nabywcy produktów w opakowaniach, dystrybutorzy zapakowanych produktów,
 • podmioty zajmujące się zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych czyli prowadzące ich odzysk i recykling,
 • organizacje odzysku opakowań,
 • administracja publiczna, w szczególności urzędy marszałkowskie, których rola w systemie zagospodarowania odpadów opakowaniowych zdecydowanie wzrosła od 2014 roku.

 

Uwaga: ostatnia godzina zajęć jest przeznaczona na konsultacje z trenerem.

 


Program szkolenia:

Część I, godz. 10.00 - 16.00

 1. Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

  • Podstawowe definicje – opakowanie i odpady opakowaniowe.
  • Wymagania zasadnicze dla opakowań.
  • Nowe oznakowanie opakowań.
  • Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe - odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.
  • Nowe zasady rozliczania wprowadzanych na rynek opakowań.
  • Obowiązki prowadzących jednostki handlowe.
  • Zwolnienia przedsiębiorców z ustawowych obowiązków.
  • Pomoc de minimis w zakresie zwolnienia z opłaty produktowej.
  • Rejestr przedsiębiorców.
  • Zmiany w zakresie rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach.
  • Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach.
  • Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielokrotnego użytku, w tym możliwość tworzenia systemów kaucyjnych.
  • Nowe zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku opakowań.
  • Nowe obowiązki organizacji odzysku opakowań – m.in. wymagania dotyczące kapitału zakładowego, rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.
  • Publiczne kampanie edukacyjne – obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku.
  • Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych aktualne na rok 2017.
  • Nowa dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i nowe zasady jej wystawiania.
  • Jednostkowe stawki opłat produktowych.
  • Nowy wzór sprawozdania obowiązujący za rok 2015 i 2016 o opakowaniach wprowadzonych do obrotu, uzyskanych poziomach odzysku i recyklingu oraz o wysokości należnej opłaty produktowej sporządzany przez przedsiębiorcę i organizację odzysku – obliczenie uzyskanych limitów odzysku i recyklingu oraz wyliczanie i sposób uiszczania opłat produktowych - przykłady wypełniania sprawozdań.
  • Nowe rozporządzenia obowiązujące od 1 stycznia 2015 wydane do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

 2. Nowa - stara ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

  • rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy,
  • nowy sposób rozliczania wprowadzonych do obrotu produktów,
  • rejestr przedsiębiorców,

 3. Zmiany w zakresie opakowań oraz gospodarki odpadami opakowaniowymi obowiązujące od
  01 stycznia 2018 r., w tym m.in.:

  • objęcie torebek foliowych szczególnymi regulacjami,
  • doprecyzowujące przepisów w zakresie obliczania wymaganego poziomu odzysku i recyklingu,
  • określenie nowych wymagań dla audytorów wykonujących audyty zewnętrze podmiotów prowadzących odzysk i recykling,
  • określenie konsekwencji, jakie  będą wynikać z przeprowadzonych audytów,
  • doprecyzowanie regulacji dotyczących rozliczania opakowań wielomateriałowych i po  środkach niebezpiecznych przez porozumienia,
  • nowy sposób rozliczania odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych przez organizacje odzysku,
  • zmiany w zasadach wystawiania dokumentów potwierdzających odzysk i recykling,
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

 4. Panel dyskusyjny – pytania, dyskusja.

Część II, godz. 16.00 - 17.00 - konsultacje z trenerem.

 

 


Wykładowca:

Ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przepisów o bateriach i akumulatorach oraz przepisów o odpadach opakowaniowych, pracownik administracji publicznej, występuje jako ekspert w komisjach sejmowych, doświadczony wykładowca.Więcej informacji: http://www.jgt.pl/szkolenia/ochrona-srodowiska-2018ops


Pozostałe szkolenia z ochrony środowiska: http://www.jgt.pl/kategorie/ochrona_srodowiska

 • Golden Floor Millenium Plaza
 • 02-017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
 • woj. Mazowieckie

Najnowsze szkolenia:

Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Szkolenie poświęcone będzie nowej ustawie – Prawo wodne w świetle zmian, jakie wprowadza ona do procesu oceny oddziaływania na środowisko.

Skuteczne aplikowanie o fundusze europejskie 2014-2020 na rozwój firm - warsztaty.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Proponujemy Państwu dwudniowe szkolenie warsztatowe, na którym przedstawimy możliwości uzyskania dofinansowania na rozwój firm w ramach funduszy europejskich do 2023 roku.

Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Proponujemy Państwu szkolenie, które będzie pomocne w poprawie efektywności zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE na etapie ich trwałości.

Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług (...)
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami prawnymi dostępnymi im w trakcie trwania robót budowlanych oraz wyczulenie na okoliczności konfliktogenne w trakcie procesu budowlanego.

Harmonogram jako niezbędne narzędzie zabezpieczenia swoich interesów na kontrakcie
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym poruszymy szereg tematów istotnych dla stworzenia i skutecznego użytkowania harmonogramu, jako narzędzia w procesie dochodzenia roszczeń czasowych i finansowych.

Nowelizacja KPA od czerwca 2017 - skutki prawne i praktyczne dla przebiegu postępowania administracy
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Proponujemy Państwu szkolenie, które umożliwi zapoznanie się z planowanymi zmianami i przygotowanie do stosowania znowelizowanych przepisów po 1.06.2017 r.

Prawo budowlane 2018 - z uwzględnieniem projektowanych zmian w Ustawie Inwestycyjnej i Kodeksie Urba
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Program szkolenia jest na bieżąco aktualizowany i realizowany zgodnie z obowiązującym w trakcie szkolenia stanem prawnym.

Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym - WARSZAWA
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

W trakcie I części trener przedstawi prawne aspekty windykacji, natomiast w II części szkolenia trener zapozna uczestników z zasadami prowadzenia rozmów i negocjacji z dłużnikami i przeprowadzi ćwiczenia.

Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym - WROCŁAW
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

W trakcie I części trener przedstawi prawne aspekty windykacji, natomiast w II części szkolenia trener zapozna uczestników z zasadami prowadzenia rozmów i negocjacji z dłużnikami i przeprowadzi ćwiczenia.

INCOTERMS 2010 - podział obowiązków, kosztów i ryzyka w poszczególnych regułach Incoterms.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach eksportowych i importowych.

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN

Dołącz do nas© 2010 - 2018 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.