Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Oferta tygodnia:

Do końca:2019-05-26

Było:3980zł

Jest:2980zł

Podstawowe informacje

Mobbing dziecka w klasie i środowisku szkolnym a wsparcie rodziny

 • Termin: Do ustalenia
 • Lokacja: Do uzgodnienia.
 • Cena brutto: 90.00 zł
 • Inne:
  e-learning czyli szkolenie za pośrednictwem internetu.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

Inter-Edukacja przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

 • 20-102 Lublin, Lubelskie
 • Zamojska 47
 • Telefon: 81 4413311
 • Email: edukacja@wsns.lublin.pl
 • www: www.inter-edukacja.pl/
Firma szkoleniowa Inter-Edukacja przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Cel kursu: doskonalenie umiejętności rozpoznawania, zapobiegania i przezwyciężania zjawiska mobbingu w klasie i w środowisku szkolnym a także współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym (rodzeństwem), organizowanie zajęć dla mobberów i uczniów mobingowanych. Przyswojenie metod badawczych (diagnoza, wywiad, obserwacja), stosowanie kwestionariuszy, ankiet.

Zagadnienia programowe:

•   Geneza podstawowych pojęć, objawy, przyczyny cechy mobbingu, znaczenie grupy społecznej. Typowe wzorce zachowań outsidera trudny człowiek, chwalipięta, błazen klasowy, niezdara. A także wzorce relacji między jednostką i grupą, tzw. „diabelski krąg”, „filtrujące” działanie uprzedzeń, „utrwalanie roli outsidera”, zjawisko „psychologii uprzedzeń”, projekcji, funkcja agresji.;
•   Pojęcie i charakterystyka przemocy w szkole – cyberprzemoc, depresja, klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Pojęcie i objawy złożonego pourazowego zespołu stresu (złożony syndrom pourazowy) według J. L. Herman (1999) i jego skutki dla ofiar mobbingu, uzależnienie od złości (Potter-Efron, Potter - Efron, 1994), syndrom presuicydalny;
•   Wsparcie dzieci w okresie dojrzewania a zjawisko mobbingu. Związek przemocy z fazą dorastania a profilaktyka. Zajęcia, które mają na celu poprawienie sytuacji ofiary mobbingu (dyskusja z klasą, rozmowa z ofiarą mobbingu, metoda ukrytej interwencji, włączenie outsidera do grupy – dowartościowanie ucznia, wsparcie ze strony nauczyciela, wspólna akcja klasy – współzawodnictwo, zintegrowanie outsidera z klasą, praca nad projektem, nakręcenie filmu video, wczuwanie się w rolę ofiary mobbingu, dostrzeganie osoby w outsiderze „talk-show”, odegranie scenki lub sporządzenie przez uczniów własnego tekstu: „W wesołym miasteczku”, „Na dziedzińcu szkolnym”, fikcja literacka – odwołanie się do powieści, opowiadania czy filmu. Diagnoza w klasie i w środowisku szkolnym sytuacji ofiary mobbingu (obserwacja, wywiad, ankieta, socjogram. Umiejętność stosowania środków zaradczych na poziomie szkoły, klasy, jednostki. ;
•   Wsparcie ofiary mobbingu ze strony środowiska rodzinnego: stosunek uczuciowy, wychowawczy, atmosfera wychowawcza domu rodzinnego, metody wychowawcze: własny przykład, metoda profilaktyczna, angażująca do postawionego celu, nagrody i kary. Testy do badań środowiska rodzinnego;
•   Zapoznanie studenta z zajęciami lekcyjnymi wychowawczo-dydaktycznymi przezwyciężającymi i zapobiegającymi mobbingowi w środowisku szkolnym. A także z metodami badawczymi, Kwestionariuszami, ankietami badającymi poczucie osamotnienia, beznadziejności, depresji, przeznaczonymi dla mobberów i uczniów mobbingowanych;

 

Adresaci: szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych i ponadpodstawowych, opiekunów wychowawców świetlic, grup młodzieżowych, Domów Kultur, pedagogów szkolnych, wychowawców klas, psychologów szkolnych, duszpasterzy doskonalenie kompetencji nauczycieli-wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, duszpasterzy w zapobieganiu i przeciwdziałaniu mobbingowi w grupach młodzieżowych, klasach szkolnych, przyswojenie metod badawczych do diagnozowania środowiska szkolnego i klasy, a także współpraca z rodziną zarówno mobingowanego ucznia, jak i mobbera

 

Metoda kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.

 

Szkolenie kończy się uzyskaniem dwóch zaświadczeń:

 • Doskonalenia zawodowego
 • Nabycia umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej w pracy nauczyciela

 

Forma zaliczenia: Test

Liczba godzin szkolenia odpowiada: 10 godzinom realizowanym w sposób tradycyjny

Najkrótszy możliwy termin ukończenia szkolenia: 7 dni

Maksymalny termin ukończenia szkolenia: 30 dni

Najnowsze szkolenia:

Wychowawca wypoczynku-Internetowo-stacjonarny
Inter-Edukacja przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Uczestnik kursu otrzyma praktyczne informacje oraz zdobędzie uprawnienia, dzięki którym podejmie pracę wychowawcy kolonijnego. Kurs odbywa się na platformie zdalnego nauczania - wykłady oraz w systemie stacjonarnym - zajęcia praktyczne.

Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego - szkolenie online
Inter-Edukacja przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

• rola i zadania realizowane przez szkolnego doradcę zawodowego;• diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe, pomoc w planowaniu kariery zawodowej;

Standardy pracy doradców zawodowych, liderów klubów pracy i pośredników pracy - szkolenie online
Inter-Edukacja przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Nie musisz czekać na zebranie się grupy – szkolenie dostępne od zaraz. Okres dostępu do szkolenia: 30 dni

Problematyka zawodoznastwa - szkolenie online
Inter-Edukacja przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Nie musisz czekać na zebranie się grupy – szkolenie dostępne od zaraz. Okres dostępu do szkolenia: 30 dni

Podstawy doradztwa zawodowego - szkolenie online
Inter-Edukacja przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Nie musisz czekać na zebranie się grupy – szkolenie dostępne od zaraz. Okres dostępu do szkolenia: 30 dni

Kompetencje doradcy zawodowego - szkolenie online
Inter-Edukacja przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Nie musisz czekać na zebranie się grupy – szkolenie dostępne od zaraz. Okres dostępu do szkolenia: 30 dni

Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych - szkolenie online
Inter-Edukacja przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych - szkolenie online. Nie musisz czekać na zebranie się grupy – szkolenie dostępne od zaraz. Okres dostępu do szkolenia: 30 dni

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - szkolenie online
Inter-Edukacja przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Nie musisz czekać na zebranie się grupy – szkolenie dostępne od zaraz. Okres dostępu do szkolenia: 30 dni

Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki - online
Inter-Edukacja przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Nie musisz czekać na zebranie się grupy – szkolenie dostępne od zaraz. Okres dostępu do szkolenia: 30 dni

Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole - online
Inter-Edukacja przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Nie musisz czekać na zebranie się grupy – szkolenie dostępne od zaraz. Okres dostępu do szkolenia: 30 dni

Więcej...

Najnowsze kursy:

Wychowawca wypoczynku-Internetowo-stacjonarny-kurs
Inter-Edukacja przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Uczestnik kursu otrzyma praktyczne informacje oraz zdobędzie uprawnienia, dzięki którym podejmie pracę wychowawcy kolonijnego. Kurs odbywa się na platformie zdalnego nauczania - wykłady oraz w systemie stacjonarnym - zajęcia praktyczne.

ABC doradcy zawodowego-online
Inter-Edukacja przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Nie musisz czekać na zebranie się grupy – szkolenie dostępne od zaraz. Okres dostępu do szkolenia: 30 dni

Przygotowanie prezentacji z użyciem metod multimedialnych-online
Inter-Edukacja przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Szkolenie dla tych którzy chcą profesjonalnie przedstawić swoją prezentację.

Instruktor praktycznej nauki zawodu-kurs online
Inter-Edukacja przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Szkolenie prawdopodobnie jedyne takie w Polsce w formie online !

Autyzm - problematyka prawna - kurs online
Inter-Edukacja przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Nie musisz czekać na zebranie się grupy – kurs dostępny od zaraz. Okres dostępu do kursu: 30 dni

Arterterapia w pracy nauczyciela - online
Inter-Edukacja przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Arterterapia w pracy nauczyciela - online. Nie musisz czekać na zebranie się grupy, kurs dostępny od zaraz.

ADHD w szkole metody postępowania-kurs online
Inter-Edukacja przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Nie musisz czekać na zebranie się grupy – kurs dostępny od zaraz. Okres dostępu do kursu: 30 dni

BHP dla pracodawców wykonujących zadania służb bhp-online
Inter-Edukacja przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Nie musisz czekać na zebranie się grupy – kurs dostępny od zaraz.Okres dostępu do kursu: 45 dni Link do kursu: http://www.inter-edukacja.pl/kursy/225-szkolenie-bhp-dla-pracodawcow-wykonujacych-zadania-sluzby-bhp

Instruktor nauki zawodu - mechanik samochodowy - przez Internet
Inter-Edukacja przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Jeżeli jesteś mechanikiem samochodowym, i pragniesz uczyć swojego zawodu albo potrzebujesz przekazać wiedzę którą posiadasz, polecamy Ci kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez Internet.

kosmetyczka - instruktor zawodu - kurs przez Internet
Inter-Edukacja przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Kurs instruktora zawodu przez Internet - kosmetyczka

Więcej...

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasMobbing dziecka w klasie i środowisku szkolnym a wsparcie rodziny, Szkolenie Nauczycielskie, stres w szkole, . e-learning

© 2010 - 2019 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.