Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Podstawowe informacje

Lean SIX SIGMA – green belt

 • Termin: Do ustalenia
 • Lokacja: Do uzgodnienia.
 • Cena netto: 6400.00 5400 zł (Rabat -1000zł)
 • Cena brutto: 6642.00 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

 • 02-229 Warszawa, Mazowieckie
 • Światowa 22
 • Telefon: 22 460 46 12
 • Fax: 22 460 46 04
 • Email: marketing@progressproject.pl
Firma szkoleniowa Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Opis i cele szkolenia
GREEN BELTS (Zielone Pasy) to członkowie zespołu, którzy uczą się przyjętego modelu rozwiązywania problemów, kluczowych narzędzi do wspierania modelu oraz ról i odpowiedzialności członka zespołu. Sprawnie posługują się metodyką DMAIC w rozwiązywaniu problemów organizacji. Działają z zespołem, blisko procesu, systematycznie i efektywnie usuwając przyczyny problemów w miejscu ich powstawania.
Przedmiotem szkolenia jest nabycie praktycznej umiejętności stosowania połączonej metodologii Lean Manufacturing oraz Six Sigma w organizacji. Szkolenie przygotowuje kandydatów do pełnienia funkcji Lidera Lean Six Sigma, mającego za zadanie nadzór nad zdefiniowaniem obszarów stosowania podejścia LSS. Podczas szkolenia przekazana zostanie wiedza niezbędna do efektywnego prowadzenia projektów Lean Six Sigma na poziomie Green Belt – wykorzystując podejście DMAIC.

Celem szkolenia jest zapoznanie wyselekcjonowanej grupy pracowników z programem Lean Six Sigma oraz przygotowanie ich do samodzielnego wdrażania i stosowania metodyki DMAIC przy rozwiązywaniu problemów. Szkolenia pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia projektów Six Sigma na poziomie Green Belt.
Szkolenie odbywa się w blokach (sesje szkoleniowo-doradcze), pomiędzy którymi uczestnicy mają czas na prace nad własnymi projektami, każdy z uczestników szkolenia wybiera problem ze swojego otoczenia i pracuje na własnym projekcie, który ma ten problem rozwiązać. Jest to nieodłączny element szkolenia, na każdej sesji projekty uczestników są analizowane, sprawdzany jest poziom realizacji, poprawność stosowanych narzędzi i główne obszary do poprawy.
OGÓLNE ZASADY WYBORU PROJEKTU DLA GREEN BELT:
Kiedy rozpoczynasz przygodę z LSS bądź nie możesz dokonać wyboru, bądź masz bogactwo wyboru, bądź nie jesteś pewna/pewien, że projekt, którym się zajmujesz będzie adekwatny do potrzeb, wówczas możesz dokonać wyboru obszaru doskonalenia podczas udziału w pierwszym module szkolenia. W pierwszym module szczegółowo omawiamy funkcjonowanie organizacji/ działu/ obszaru/ produktu/ usługi w firmie, definiujemy obszary istotne z punktu widzenia klienta (CTQ) lub biznesu (CTB), opracujemy metodę badania efektywności obszaru (VOP) i to w jakim stopniu skutecznie spełniamy wymagania klientów (VOP=?=VOC).

Dla tych uczestników, którzy są już zaangażowani w prace, projekt:
•    powinien dotyczyć istotnego problemu,
•    problem powinien być widoczny w istniejącym procesie, który można obserwować,
•    nie ma rozwiązania na wskazany problem (jeżeli masz już dobre rozwiązanie po prostu je wprowadź),
•    szacunkowe oszczędności/koszty związane z problemem powinny być istotne z punktu widzenia (reguła B/C w czasie zdefiniowanym przez organizację).

CERTYFIKACJA
Certyfikat jest zgodny z wymaganiami standardu:
ISO 18404:2015 Quantitative methods in process improvement - Six Sigma;
Competencies for key personnel and their organizations in relation to Six Sigma and Lean implementation

Warunki uzyskania certyfikatu LEAN SIX SIGMA Green Belt wydanego przez Progress Project:
•    ukończenie projektu realizowanego w trakcie szkolenia i przesłanie pełnej dokumentacji, maksymalnie do 3 miesięcy od ukończenia szkolenia,
•    szczególnej ocenie podlegać będzie praktyczne zastosowanie metody DMAIC,
•    zdanie egzaminu certyfikującego i obrona projektu,
•    obrona projektu odbywa się poprzez e-konsultacje.
Szkolenie może stanowić podstawę do rozpoczęcia kursu na poziomie LSS BLACK BELT CERTYFIKAT.


Korzyści dla uczestników
•    pozyskanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia samodzielnych projektów Lean Six Sigma,
•    praktyczna wiedza z poszczególnych narzędzi w fazach DMAIC,
•    poprawa wybranego wskaźnika już podczas szkolenia w wyniku zakończonego własnego projektu przy wsparciu prowadzącego,
•    poznanie narzędzie poprawy jakości i redukcja kosztów poprzez uruchamianie projektów Lean Six Sigma
w organizacji,
•    praktyczność w stosowaniu Lean Six Sigma,
•    wiedza przekazywana jest w sposób logiczny i zrozumiały dla uczestników szkoleń,
•    poznanie skutecznych narzędzi analitycznych i statystycznych,
•    prezentacja tworzona jest razem z uczestnikami skupiając ich uwagę na tym co dzieje się na zajęciach,
•    prowadzenie równolegle do zdobywanej wiedzy projektów korzystając ze wsparcia trenera – formuła doradztwa,
•    poznanie narzędzi Six Sigma na poziomie pozwalającym na implementację metody w zakładzie,
•    nabycie umiejętności zastosowania narzędzi w podejściu DMAIC,
•    poznanie metod analizy danych i problemów,
•    skuteczne wspieranie i nadzór nad pracą zespołów projektowych (wdrożeniowych) w ramach współpracy z Liderami Zmian (Green/Black Belt Six Sigma).

Program szkolenia

Sesja 1: dzień 1-3

Równolegle z realizacją części wykładowej dokonywany jest przegląd projektów uczestników w ramach konsultacji
w proporcji 70:30.

1.    Wstęp do Six Sigmy:
•    istota podejścia Lean + Six Sigma,
•    fazy metody Six Sigma DMAIC,
•    struktura LSS w organizacji: YB/GB/BB.

2.    DMAIC: Faza DEFINE:
•    orientacja na klienta, głos klienta - VOC,
•    określenie problemu,
•    SIPOC - VOP,
•    Matryca C&E,
•    straty w procesach COPQ,
•    miary jakościowe VOC <=> VOP,
•    ludzie – procesy - cele,
•    model procesu - 7M,
•    problem statystyczny y=f(x)+ε,
•    karta projektowa,
•    lista kontrolna fazy Define.

3.    DMAIC: Faza MEASURE:
•    miary jakości: CTQ/CTB,
•    typy miar: dyskretne/ciągłe,
•    plan zbierania danych,
•    wiarygodność systemu pomiarowego: Gage R&R,
•    obliczanie Sigma Level: DPMO/Cp_Cpk,
•    lista kontrolna fazy Measure.

Sesja 2: dzień 4-6
Równolegle z realizacją części wykładowej dokonywany jest przegląd projektów uczestników w ramach konsultacji
w proporcji 60:40.

1.    DMAIC: Faza ANALYZE:
•    skrzynka narzędziowa Problem Solving/Process Improvement,
•    definiowanie głównych przyczyn problemu,
•    pogłębiona analiza procesu - 5Why/5W1H,
•    mapowanie procesu – VSM, Flow diagram,
•    analiza przepływu wartości - TOC,
•    analiza strumienia wartości: Muda-Mura-Muri,
•    charakterystyka populacji: Statystyki,
•    charakterystyka populacji: Rozkłady,
•    charakterystyka populacji: Przedziały ufności,
•    wnioskowanie: hipotezy,
•    wnioskowanie: analiza wariancji,
•    wnioskowanie: analiza zależności regresji i korelacji,
•    analiza ryzyka i krytycznych elementów procesu FMEA,
•    weryfikowanie głównych przyczyn,
•    lista kontrolna fazy Analyze.

Sesja 3: dzień 7-8
Równolegle z realizacją części wykładowej dokonywany jest przegląd projektów uczestników w ramach konsultacji
w proporcji 40:60.

1.    DMAIC: Faza IMPROVE:
•    generowanie rozwiązań,
•    stosowane praktyki LEAN Tools: JIT/5s/Poka Yoke/OPF,
•    planowanie działań w oparciu wyniki analizy FMEA,
•    wybór rozwiązań – metoda podejmowania decyzji PDPC,
•    plan wdrożenia - zarządzanie projektami,
•    zarządzanie projektami - pola sił,
•    lista kontrolna fazy Improve.

2.    DMAIC: Faza CONTROL:
•    dokumentowanie zmian - SOP,
•    monitorowanie procesu – SPC,
•    przekazywanie odpowiedzialności - RACI,
•    plan kontroli procesu - CPP,
•    lista kontrolna fazy Control.

3.    Prezentacja projektu GB - dla chętnych.

4.    Test wiedzy - poziom Green Belt.

5.    Podsumowanie szkolenia.

Sesja 4: dzień 9. Obrona pracy - certyfikacja.
1.    Praca własna nad dokończeniem projektu. Przesłanie dokumentacji zakończonego projektu do prowadzącego
i obrona projektu w formie rozmowy on-line.

Program jest zgodny ze standardem międzynarodowym:
ISO 13053:2011 Quantitative methods in process improvement – Six Sigma,
Part 1: DMAIC methodology; Part 2: Tools and techniques


Najnowsze szkolenia:

Podatek Dochodowy od osób prawnych
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Opis: zakres podmiotowy ustawy, koszty uzyskania przychodu, zasady unikania podwójnego opodatkowania w CIT, ryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych, podstawa opodatkowania i wysokość podatku, pobór podatku

ONE PIECE FLOW Projektowanie gniazd wytwórczych w oparciu o przepływ jednej sztuki
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel: poznaj co to jest Standaryzacja i dlaczego warto ją wdrożyć, dowiedz się jak najlepiej przygotować się do wdrożenia, dowiedz się jaki jest wpływ standaryzacji na realizowane procesy, naucz się tworzyć karty standaryzacji

Umowy handlowe z pozycji zakupowej
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel: Każdy uczestnik otrzyma praktyczną wiedzę na temat prawnych aspektów zawierania umów, oraz negocjowania warunków zabezpieczeń umów handlowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Zmiany w prawie celnym
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel: Szkolenie będzie stanowiło wyjątkową możliwość uzyskania wiedzy z zakresu najnowszych zmian prawnych w kodeksie celnym, a także o projektach dalszych jego modyfikacji oraz konsekwencjach, które wniosą dla przedsiębiorstw.

Logistyka procesu dystrybucji
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z zarządzaniem zapasami, kształtowaniem infrastruktury magazynowej oraz przepływem towarowo - informacyjnym w procesach dystrybucyjnych.

Zarządzanie przepływem materiałów analiza, projektowanie, optymalizacja i przebudowa procesów
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel: W trakcie warsztatu przybliżymy państwu korzyści z wdrożenia zasad zarządzania przepływem materiałów poprzez zastosowanie strategii logistycznych.

Cło i podatek akcyzowy - obrót towarowy we Wspólnocie
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Opis: aktualne przepisy wspólnotowe dot. obrotu towarowego między Państwami Członkowskimi UE i krajami trzecimi, wyprowadzenie towarów z wspólnotowego obszaru celnego i terytorium kraju do krajów trzecich, system podatku akcyzowego

Koszty logistyki przedsiębiorstw - struktura, analiza, optymalizacja
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel: Nadrzędnym celem szkolenia jest szczegółowe rozpoznanie kosztów procesów logistycznych oraz zdefiniowanie czynników, które mają wpływ na wielkość poszczególnych kosztów i ich powstawanie w określonych punktach łańcucha logistycznego.

Kompetencje interkulturowe we współpracy międzynarodowej
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel: Zdobycie wiedzy na temat różnic kulturowych w odniesieniu do zachowań w codziennym życiu zawodowym. Nabycie zdolności identyfikowania i oddziaływania na stereotypy międzykulturowe

Metodologia oceny dostawców
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel: Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat zarządzania kontrolą kosztów, ze szczególnym uwzględnieniem całkowitego kosztu utrzymania (TCO)

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasLean SIX SIGMA – green belt, Szkolenie Produkcja, Logistyka, produkcja, zarządzanie, planowanie, planowanie, zarządzanie, logistyka, . otwarte

© 2010 - 2019 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.