Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

INWENTARYZACJA ROCZNA, ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA , Szkolenie Finansowe, Księgowe, podatki, podatki, rachunkowość, Warszawa. otwarte

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Podstawowe informacje

INWENTARYZACJA ROCZNA, ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA

 • Termin: 2017-06-29 - 2017-06-30
 • Lokacja: Warszawa, Mazowieckie
 • Cena netto: 1299.00 zł
 • Cena brutto: 1299.00 zł (Vat 0%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

 • 02-662 Warszawa, Mazowieckie
 • Świeradowska
 • Telefon: 22 583 10 00
 • Fax: 22 583 10 09
 • Email: monika.polosak@frr.pl
 • www: www.frr.pl
Firma szkoleniowa Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

 Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Zapoznanie z zasadami prawidłowego przeprowadzenia procesu inwentaryzacji w firmie, szczególnie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. W trakcie szkolenia użytkownicy otrzymają wzory dokumentów, będą aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu przykładowych zadań z zakresu inwentaryzacji. Drugi dzień poświęcony będzie omówieniu zasad ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacji w ujęciu bilansowym i podatkowym. W trakcie szkolenia omówione będą różnice pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową. Zaprezentowane zostaną metody amortyzacji, a uczestnicy szkolenia będą również rozwiązywać zadania oraz przeprowadzać zapisy na kontach księgowych.

Istnieje możliwość uczestnictwa w wybranym dniu szkolenia:
1.Inwentaryzacja roczna>>>
2.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle polskiego prawa bilansowego i podatkowego>>>

Adresaci szkolenia:

 • główni księgowi,
 • pracownicy działów finansowo-księgowych prowadzący ewidencję środków trwałych
  i wyposażenia,
 • pracownicy działów administracyjnych i magazynów odpowiedzialni za przeprowadzenie inwentaryzacji.


Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch.


Istnieje możliwość uczestniczenia w jednym, wybranym dniu warsztatów.
Szczegóły u opiekuna.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I - Inwentaryzacja roczna

1. Zasady inwentaryzacji składników majątkowych firmy w świetle ustawy o rachunkowości.
2. Prawne i podatkowe uregulowania w zakresie inwentaryzacji.
3. Rodzaje inwentaryzacji.
4. Przygotowanie inwentaryzacji.
5. Organizacja i udokumentowanie inwentaryzacji.
6. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji w formie spisu z natury i innymi metodami.
7. Różnice inwentaryzacyjne i ich rozliczenie.
8. Sprawozdanie z przebiegu inwentaryzacji.
9. Odzwierciedlenie inwentaryzacji w rachunkowości jednostki gospodarczej.
10. Odpowiedzialność materialna pracowników.


DZIEŃ II - Środki trwałe oraz wartości niematerialne

ŚRODKI TRWAŁE
1. Definicja środka trwałego
2. Wartość początkowa środków trwałych (cena nabycia, koszt wytworzenia, wydatki bezpośrednio i pośrednio związane z ceną nabycia i kosztem wytworzenia a wartość początkowa, środek trwały otrzymany nieodpłatnie i częściowo odpłatnie, dotacja w wartość początkową środka trwałego)
3. Remont a ulepszanie (definicja ulepszenia, modernizacji etc., remont, koszty remontu w rachunku podatkowym)
4. Ewidencja środków trwałych
5. Rozwiązywanie przykładów

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1. Definicja wartości niematerialnej i prawnej
2. Wycena wartości niematerialnych i prawnych na dzień pozyskania i dzień bilansowy
3. Szczególne rodzaje wartości niematerialnych- licencje, koncesje
4. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
5. Rozwiązywanie przykładów

AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
1. Amortyzacja według przepisów ustawy o rachunkowości oraz wg prawa podatkowego (metody amortyzacji, stawki amortyzacji, optymalizacja amortyzacja podatkowej w czasie niekorzystnych okoliczności gospodarczych, ustalenie wartości końcowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych)
2. Rozwiązywanie przykładów

LEASING ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH U UŻYCZAJĄCYCH
1. Leasing finansowy
2. Leasing operacyjny
3. Rozwiązywanie przykładów

LIKWIDACJA, ZBYCIE, ZMIANA CHARAKTERU ŚRODKÓW TRWAŁYCH

STRATY W ŚRODKACH TRWAŁYCH A KOSZTY PODATKOWE

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W BILANSIE

 • Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.
 • 02-661 Warszawa, Wita Stosza 32, II piętro
 • woj. Mazowieckie
Termin: 2017-07-27 - 2017-07-28
Lokacja: Warszawa, Mazowieckie
Cena: 1299.00 zł

Najnowsze szkolenia:

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dla kontrolujących
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest omówienie szczegółów funkcjonowania systemu zamówień publicznych w świetle aktualnych przepisów, nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności dotyczących stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych akt

INWENTARYZACJA ROCZNA
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest zapoznanie się z zasadami prawidłowego przeprowadzenia procesu inwentaryzacji w firmie, szczególnie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.

ANALIZA KONDYCJI JEDNOSTEK SEKTORA MŚP
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest przybliżenie metodyki oceny małych i średnich firm, zarówno tych prowadzących księgi handlowe, jak i tych, które prowadzą uproszczoną ewidencję księgową.

PODATEK AKCYZOWY W PRAKTYCE
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest poznanie aktualnie obowiązujących podstaw prawnych w zakresie podatku akcyzowego, systemu opodatkowania wyrobów akcyzowych w UE, a także prognoz zmian w tym zakresie.

ANALIZA KONDYCJI FIRMY NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami i metodami dokonywania analiz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych oraz wskazanie zastosowania metod analizy finansowej.

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - warsztaty praktyczne w Ms Excel
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. W trakcie szkolenia każdy z uczestników ma okazję samodzielnie sporządzać sprawozdania skonsolidowane w MS Excel.

RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW ORAZ PODSTAWY EWIDENCJI W RACHUNKOWOŚCI
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Szkolenie stanowi doskonałą okazję dla osób chcących przekwalifikować się, jak i dla osób chcących zrozumieć ideę systemu księgowości. Omówienie podstawowych zasad rachunkowości i ewidencji księgowej w oparciu o regulacje prawne.

ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Na szkoleniu przekazana zostanie wiedza wpływająca na poprawę efektywności podejmowanych decyzji w zakresie zarządzania środkami pieniężnymi, należnościami, zobowiązaniami, a także zapasami.

ORGANIZACJA I PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest poznanie aktualnie obowiązujących regulacji prawnych oraz pochylenie się nad problemami pojawiającymi się podczas tworzenia i prowadzenia składu podatkowego.

FAKTORING I INNE NARZĘDZIA POPRAWIAJĄCE PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu praktycznych możliwości wykorzystania faktoringu w zasilaniu finansowym przedsiębiorstwa.

Więcej...

Najnowsze kursy:

Główny Księgowy - kurs rozszerzony
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie do zawodu głównego księgowego.Certyfikat ukończenia szkolenia jest potwierdzeniem posiadanej wiedzy z zakresu zaawansowanej księgowości, umożliwia rozpoczęcie pracy na stanowisku głównego księgowego.

USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG - kurs podstawowy ( kod zawodu 121102 )
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Kurs prowadzony jest przez doświadczonych praktyków, którzy w sposób zrozumiały i przystępny przekażą szczegółowe zagadnienia objęte tematyką kursu w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ewidencji uproszczonych.

ANALITYK FINANSOWY (kod zawodu 241306)
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy na stanowisku analityka finansowego. Ukończenie kursu, potwierdzone certyfikatem, umożliwia rozpoczęcie pracy w działach analiz w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych.

ANALITYK KREDYTOWY (kod zawodu 241302)
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania zawodu analityka kredytowego. Ukończenie kursu, zakończone certyfikatem, daje szansę pracy w bankach, firmach leasingowych, towarzystwach ubezpieczeniowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY - kurs podstawowy (kod zawodu 121101)
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie do zawodu głównego księgowego. Kurs umożliwia zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu rachunkowości, podatków, ubezpieczeń społecznych oraz wybranych zagadnień prawa.

DYREKTOR FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 112006)
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem kursu jest rzetelne przygotowanie do pracy na stanowisku dyrektora finansowego. Ukończenie kursu, potwierdzone certyfikatem, stanowi podstawę ubiegania się o zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w działach finansowych.

USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG - kurs rozszerzony ( kod zawodu 121102 )
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Gruntowne przygotowanie kadry finansowo-księgowej do samodzielnego prowadzenia biura rachunkowego lub świadczenia usług księgowych na podstawie umów cywilnych.

MENEDŻER DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ (kod zawodu 241105)
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem kursu jest przekazanie aktualnych informacji z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, w tym ordynacji podatkowej, podatku od towarów i usług, podatków dochodowych, prawa karno-skarbowego oraz zasad rachunkowości podatkowej.

FINANSE DLA DYREKTORÓW I MENEDŻERÓW
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem kursu jest dostarczenie niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w dziedzinie zarządzania finansami. W trakcie szkolenia uczestnicy aktualizują swoją wiedzę oraz uczą się funkcjonalnych zasad planowania finansowego oraz budżetowania.

CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW – weekendowo
Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs prowadzony jest zgodnie z zasadą „minimum teorii maksimum praktyki”.

Więcej...

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN

Dołącz do nas© 2010 - 2017 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.