Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

INTRASTAT W PRAKTYCE AKTUALNOŚCI I ZMIANY W 2018 R., Szkolenie Księgowe, Prawne, podatki, rachunkowość, prawne, handlowe, celne, windykacja, Rzeszów. otwarte

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Podstawowe informacje

INTRASTAT W PRAKTYCE AKTUALNOŚCI I ZMIANY W 2018 R.

 • Termin: 2018-10-04 - 2018-10-04
 • Lokacja: Rzeszów, Podkarpackie
 • Cena brutto: Przy zgłoszeniu do 10 dni przed terminem szkolenia 999.00 899.10 zł (First Minute -10%Przy zgłoszeniu do 10 dni przed terminem szkolenia)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

Ekspert Handlowy Plus S.C.

 • 31-153 Kraków, Małopolskie
 • Szlak 65 lok. 906
 • Telefon: 12 307 37 53 M: 696 357 860
 • Fax: 012 376 88 22
 • Email: biuro@eksperthandlowy.eu
 • www: www.eksperthandlowy.eu
Firma szkoleniowa Ekspert Handlowy Plus S.C.

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

 

INTRASTAT W PRAKTYCE AKTUALNOŚCI I ZMIANY W  2018 r.

 

Progi statystyczne w 2018 r.

 

Nowe POLE 22 - Dane dotyczące numeru identyfikacyjnego VAT kontrahenta

Nowa „Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń  INTRASTAT” v. 1. 10 - luty 2018 r.

Wszelkie Zmiany Dotyczące Przepisów Celnych w 2018 r. Ogłoszone Przed Szkoleniem będą omówione w dniu danego szkolenia!!

 

wszystko o deklaracji intrastat „od a do z”

OSZCZĘDZAMY – ZGŁASZAMY SAMI !!! 

 CELE i KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 

● Poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji

INTRASTAT.

● Uzyskanie przez uczestników szkolenia pewności siebie w zakresie

przygotowania,  wypełniania i wysyłania deklaracji;

● Jak dokonać ewentualnej korekty zgłoszenia; jak udokumentować i

wyjaśnić  ewentualne różnice pomiędzy VAT a INTRASTATEM - ( pole nr 6 ) w trakcie

 kontroli celno – skarbowej;

● Jak najlepiej przygotować się do wypełniania deklaracji; jak przygotować

własny  warsztat pracy, aby prawidłowo dokonać zgłoszenia INTRASTAT.

● Nabycie pewności, że deklaracje INTRASTAT są wypełnione prawidłowo;

   przedstawienie praktycznych wskazówek i przykładów wypełniania

   poszczególnych pól w deklaracji Intrastat;

Zmiany w systemie INTRASTAT W LATACH : 2015 - 2018

● Zmiana taryfy celnej -  usunięte i nowe  kody towarów w 2017r.

● NOWA „INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ

                 INTRASTAT” –   wersja 1.10 - luty 2018 r.

 

 

ZINTEGROWANA OBSŁUGA INTRASTAT - AIS

Na czym polega zintegrowana obsługa

Co zapewnia zintegrowana obsługa INTRASTAT

PUESC - pojedynczy punkt dostępu do Systemu Informacyjnego Służby Celnej

 (SISC)

e INTRASTAT  ( AIS ) - Formularz do przesyłania deklaracji dostępny na

portalu PUESC – zasady postępowania.

 

 

NOWE ZASADY  KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ - "e-Klient Służby Celnej "

„Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi    z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej.”                    

KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA – INTRASTAT

SYSTEMY  STATYSTYCZNE W UNII EUROPEJSKIEJ

1. INTRASTAT - wspólny system statystyki obrotu towarowego pomiędzy państwami

     członkowskimi Unii Europejskiej

2. Dwa systemy statystyki : INTRASTAT i EKSTRASTAT

 

I. CHARAKTERYSTYKA  SYSTEMU  INTRASTAT

II. PODSTAWY PRAWNE SYSTEMU INTRASTAT

1. Przepisy wspólnotowe i unijne:

- najważniejsze akty prawne regulujące sporządzanie deklaracji INTRASTAT

- adresy stron internetowych dotyczących systemu INTRASTAT w krajach    

  członkowskich  UE

2. Zmiany w przepisach wspólnotowych, unijnych i krajowych: 2011 - 2018

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR      952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny   -  Unijny Kodeks Celny – obowiązuje od 01 maja 2016 r.

3. Przepisy krajowe regulujące system INTRASTAT  ze szczególnym uwzględnieniem :

-  Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 15  listopada 2016r. w sprawie     

    zgłoszeń INTRASTAT

-  Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r.(Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439, z późn.   

    zmianami)

Ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne   (Dz.U 2013, poz.727 – zmiana  22.06.2016)  

                                                                                                               

III. PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO SKŁADANIA DEKLARACJI INTRASTAT

       PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE W  SYSTEMIE   INTRASTAT

1. Czy każdy przedsiębiorca musi składać deklarację INTRASTAT?

2. Osoba zobowiązana lub pełnomocnik – uregulowania w nowym UKC.  

     - kto może złożyć deklarację INTRASTAT w imieniu firmy/osoby?

NOWA USTAWA PRAWO CELNE – ZMIANA SPOSOBU REPREZENTACJI OSOBY ZOBOWIĄZANEJ

3. Progi statystyczne  i obowiązki z nich  wynikające

    Progi statystyczne  w  2018 roku – metody obliczania progów.

4. Moment powstania obowiązku sprawozdawczego

5. Wygaśnięcie obowiązku deklaracyjnego

6. Obowiązki osób zobowiązanych i konsekwencje niewywiązywania się z obowiązku  sprawozdawczego (wezwania, upomnienia, kary finansowe – Ustawa o statystyce publicznej, Prawo celne)

 

IV. ZAKRES INFORMACJI OBJĘTYCH DEKLARACJĄ INTRASTAT

   - Źródła gromadzenie danych

  -  Współpraca z magazynem

1. Rodzaje formularzy INTRASTAT.

2. Dane identyfikacyjne.

3. Dane merytoryczne

4. Obowiązek agregacji danych.

5. Dane wypełniane powyżej progu podstawowego.

6. Dane wypełniane powyżej progu szczegółowego.

7. Szczególne przypadki wypełniania deklaracji INTRASTAT

UPROSZCZENIA PRZY SPORZĄDZANIU DEKLARACJI INTRASTAT

 

V.   OBRÓT TOWAROWY W UNII EUROPEJSKIEJ PODLEGAJĄCY      

       ZGŁOSZENIU DO SYSTEMU INTRASTAT

1.Wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru

2. Status celny towarów, które towary zgłaszamy do INTRASTAT

3. Warunki jakie muszą spełniać towary aby były zgłoszone do systemu INTRASTAT

4. Towary wyłączone ze statystyki INTRASTAT – zwolnienia ze sprawozdawczości

VI. ZASADY SPORZĄDZANIA DEKLARACJI INTRASTAT:

  ●   Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 18 listopada 2016 r.      

      w sprawie zgłoszeń  INTRASTAT

   – nowy obowiązek dla zgłaszających

    Zmiany w Rozp. Min. Rozwoju i Finansów z 18.11.2016r.

 • Nowa „Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń  INTRASTAT” v. 1. 10

- luty 2018 r.

   ● Zmiana taryfy celnej -  usunięte i nowe  kody towarów w 2018r

Zmiany w sporządzaniu deklaracji INTRASTAT w związku z nowym polem 22

POLE 22  Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta – w przypadku  zgłoszenia INTRASTAT w wywozie

 

1. Szczegółowa analiza deklaracji INTRASTAT                                  

 – sposób wypełniania pół  od 1 do 22

     Przypadki szczególne wypełniania pola 22

● organizacja własnego warsztatu pracy dla sprawnego przygotowania i wypełniania deklaracji –  praktyczne wskazówki ułatwiające sporządzanie deklaracji INTRASTAT.

Jak udokumentować ewentualne różnice pomiędzy VAT a INTRASTATEM  - pole nr 6  i wyjaśnić w trakcie kontroli celno – skarbowej

● fakturowana wartość usług a INTRASTAT

● reklamacje - zwroty towaru – przykłady postępowania

● bezpłatna dostawa towaru – sposób postępowania – kod rodzaju transakcji

● dostawa towaru w celu uszlachetniania i po uszlachetnianiu (przywóz – wywóz) i sposób

   ustalania  wartości fakturowej – kody rodzaju transakcji

● barter towaru – handel kompensacyjny

● handel trójstronny

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI UŁATWIAJĄCE WYPEŁNIANIE

POSZCZEGÓLNYCH PÓL DEKLARACJI INTRASTAT

VII.  KOREKTY DEKLARACJI INTRASTAT

● sposoby i przypadki korygowania deklaracji

● korekta pól finansowych i pozostałych

● korekta bieżąca – nota korygująca

● nota korygująca za kilka okresów sprawozdawczych

 

● termin na dokonanie korekty -kiedy nie należy dokonywać korekty zgłoszenia

 

VIII. GENERALNE ZASADY SPORZĄDZANIA DEKLARACJI  INTRASTAT

 

IX. TERMIN, FORMY I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI INTRASTAT

       ORAZ SPOSOBY ICH PRZEKAZYWANIA.

1. Okres sprawozdawczy

2. Zgłoszenia częściowe

3. Dwa przypadki, w których należy dokonać zgłoszeń „zerowych”

  - jak sporządzić zgłoszenie „zerowe”

4. Zgłoszenie elektroniczne – program ist@t – formularz na stronie PUESC

NOWE zasady uzyskiwania login-u i hasła

- jak założyć konto na PUESC ?

- podpis elektroniczny – generowanie certyfikatu niekwalifikowanego

- podpisanie i wysyłka deklaracji

- komunikaty zwrotne

 

 

X. ĆWICZENIA W WYPEŁNIANIU DEKLARACJI INTRASTAT

 

● konkretne przykłady wypełniania pól finansowych : 19 - 6, 20 -7

● organizacja własnego warsztatu pracy dla sprawnego przygotowania                     i wypełniania deklaracji – praktyczne wskazówki ułatwiające sporządzanie deklaracji INTRASTAT

 

XI. DOSTĘP DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJ SYSTEMU INTRASTAT

 

●  Portal internetowy Krajowej Administracji Skarbowej, dot. INTRASTAT

● Newsletter - elektroniczna forma biuletynu

● Polskie strony internetowe.

XII. Planowane zmiany systemu INTRASTAT:  

SIMSTAT -   REDESING

 

DYSKUSJA –  odpowiedzi na pytania - rozwiązujemy problemy.
 


 


 


   

 
 

 

PROWADZĄCY:


Ekspert, biegły sądowy z zakresu spraw celnych, specjalista ds. spedycyjno-celnych. Specjalista w zakresie systemu Intrastat i terminów handlowych Incoterms 2010. Jest  akredytowanym trenerem przez PARP. Prowadzi kursy na agenta celnego, posiada doświadczenie w doradztwie związanym z importem i eksportem towarów i usług, analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów międzynarodowych. Praktyk,  osobiście dokonywał odpraw celnych, aktywnie uczestniczy w procedurach celnych.  Przeszkolił ok. 1000 firm. Uczestnikami szkoleń są między innymi; KGHM Polska Miedź S.A, Coca-Cola HBS Polska, Alima–Gerber SA, Electrolux Poland Sp. z o.o., HSH Chemie, Warszawskie Zakłady Zielarskie „Herbapol”, FAGUM Stomil S.A, MG2 S.A., Farmacol S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Uniwersytet Jagielloński i wiele innych.

Lub:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach, Agent celny, Wykładowca na kursach przygotowawczych do egzaminu państwowego na agenta celnego. Osoba z wieloletnim stażem w bezpośrednim stosowaniu przepisów celnych w praktyce. Uczestnikami szkoleń są między innymi;Albea Poland Sp. z o.o.,., GEALAN Polska Sp. z o.o., "ZELTECH-ME" Spółka z o.o., Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Sp. z o. o., HUSQVARNA Poland Sp. z o.o, ,FIRBIMATIC POLSKA SPÓŁKA Z O.O., IKEA DistrubutionServices S.A., CERAMIKA PARADYŻ sp. z o.o., , i wiele innych.


 • Wojewódzki Dom Kultury
 • Rzeszów, ul. Okrzei 7
 • woj. Podkarpackie
Termin: 2018-08-28 - 2018-08-28
Lokacja: Kraków, Małopolskie
Cena: 999.00 zł
Termin: 2018-08-29 - 2018-08-29
Lokacja: Katowice, Śląskie
Cena: 999.00 zł
Termin: 2018-09-27 - 2018-09-27
Lokacja: Wrocław, Dolnośląskie
Cena: 999.00 899.1 zł (First Minute -10%)

-10%Przy zgłoszeniu do 10 dni przed terminem szkolenia

Termin: 2018-09-28 - 2018-09-28
Lokacja: Poznań, Wielkopolskie
Cena: 999.00 899.1 zł (First Minute -10%)

-10%Przy zgłoszeniu do 10 dni przed terminem szkolenia

Termin: 2018-10-02 - 2018-10-02
Lokacja: Łódź, Łódzkie
Cena: 999.00 899.1 zł (First Minute -10%)

-10%Przy zgłoszeniu do 10 dni przed terminem szkolenia

Termin: 2018-10-04 - 2018-10-04
Lokacja: Warszawa, Mazowieckie
Cena: 999.00 899.1 zł (First Minute -10%)

-10%Przy zgłoszeniu do 10 dni przed terminem szkolenia

Najnowsze szkolenia:

Reklamacje i Roszczenia z Tytułu Umowy Spedycji i Przewozu w Przewozach Drogowych: Krajowym i Międz
Ekspert Handlowy Plus S.C.

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych Omówienie ustawy o monitorowaniu drogowego przewozu towarów z dnia 9 marca 2017 r.

Klasyfikacja Taryfowa, Wartość Celna
Ekspert Handlowy Plus S.C.

Klasyfikacja Taryfowa, Wartość Celna Wszelkie Zmiany Dotyczące Przepisów Celnych w 2017 r.Ogłoszone Przed Szkoleniem będą omówione w dniu danego szkolenia!!  Program szkolenia: Nowości:  (...)

CŁO: AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017/2018 ROK
Ekspert Handlowy Plus S.C.

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017/2018 ROK

POCHODZENIE TOWARU W REGULACJACH CELNYCH UNII EUROPEJSKIEJ
Ekspert Handlowy Plus S.C.

 POCHODZENIE  TOWARÓW W REGULACJACH CELNYCH UE

Incoterms® 2010 nowe zmiany oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu
Ekspert Handlowy Plus S.C.

 CEL SZKOLENIA:• Przekazanie aktualnych informacji o najnowszej wersji Incoterms®2010, nowej klasyfikacji reguł i nowych terminach, o zmianach w stosunku do Incoterms 2000 oraz o zasadach prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł w kontraktach

AKREDYTYWA - BEZPIECZNA FORMA ROZLICZENIA, KTÓRA ROZWIJA NOWE RELACJE BIZNESOWE
Ekspert Handlowy Plus S.C.

 CEL SZKOLENIA:• Przekazanie aktualnych informacji o bezpiecznym stosowaniu akredytywy dokumentowej.

INTRASTAT W PRAKTYCE AKTUALNOŚCI I ZMIANY W 2018 R.
Ekspert Handlowy Plus S.C.

INTRASTAT W PRAKTYCE AKTUALNOŚCI I ZMIANY W 2018 R.

Konosamenty Transport Morski, Stawki i Dokumenty
Ekspert Handlowy Plus S.C.

KonosamentyTransport Morski, Stawki i Dokumenty

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nas© 2010 - 2018 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.