Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

GOSPODARKA ODPADAMI W świetle obowiązujących przepisów i projektowanych zmian Praktyczne stosowanie, Szkolenie Zawodowe, Ekologiczne, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, prawne, inne, administracja, Gdańsk. otwarte

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Oferta tygodnia:

Do końca:2017-07-23

Było:5500zł

Jest:4950zł

Uwaga! To szkolenie już się odbyło.
Jeśli obecnie nie ma innego dogodnego terminu zapytaj firmę o możliwość wznowienia tego szkolenia.

Podstawowe informacje

GOSPODARKA ODPADAMI W świetle obowiązujących przepisów i projektowanych zmian Praktyczne stosowanie

 • Termin: 2017-06-30 - 2017-06-30
 • Lokacja: Gdańsk, Pomorskie
 • Cena netto: 560.00 zł
 • Cena brutto: 688.80 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

 • 58-316 Wałbrzych, Dolnośląskie
 • Palisadowa 43-4
 • Telefon: 74 848 29 07
 • Fax: 74 848 28 82
 • Email: konspekt@konspekt.com.pl
 • www: www.konspekt.com.pl/
Firma szkoleniowa Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

GOSPODARKA ODPADAMI

W świetle obowiązujących

przepisów i projektowanych zmian

Praktyczne stosowanie dla podmiotów i organów

 

Szkolenie pozwoli na zapoznanie się z obowiązkami ciążącymi na wytwórcach odpadów, transportujących odpady, podmiotach zbierających i przetwarzających odpady, sprzedawcach odpadów i pośrednikach w obrocie odpadami, w tym obowiązkami w zakresie uzyskiwania wymaganych decyzji administracyjnych, prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości. Omówione zostaną również obowiązki wynikające z nowych przepisów wykonawczych jak również wybrane problemy związane ze stosowaniem przepisów ustawy o odpadach i rozporządzeń wykonawczych – ich interpretacje (zwłaszcza dokonywane przez Ministerstwo Środowiska), orzecznictwo, wytyczne Komisji Europejskiej.

Zaprezentowane zostaną informacje dotyczące obowiązków związanych z wprowadzaniem produktów w opakowaniach

Omówione zostaną także zagadnienia jak i zgłaszane problemy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach.

Uczestnicy zostaną także poinformowani o przygotowywanych nowelizacjach przepisów.

Ustawa o odpadach - wybrane zagadnienia

► Podmioty podlegające pod przepisy ustawy

► Pojęcie odpadów

 • kiedy substancje i materiały są odpadami
 • substancje i materiały wyłączone z zakresu ustawy o odpadach
 • klasyfikacja odpadów
 • odpady niebezpieczne
 • produkt uboczny
 • utrata statusu odpadów, kryteria wynikające z przepisów UE

► Plany gospodarki odpadami, funkcjonowanie instalacji regionalnych i do zastępczej obsługi regionów

► Wymagania dotyczące transportu odpadów

Zasady magazynowania i zbierania odpadów

Przekazanie odpadów  i odpowiedzialności za odpady

 • komu można przekazywać odpady
 • zakończenie odpowiedzialności wytwórcy odpadów lub innego przekazującego odpady
 • rola transportującego  odpady, sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami

Uzyskiwanie decyzji administracyjnych z uwzględnieniem zmian:

 • decyzje wymagane na wytwarzanie odpadów
 • podmioty zwolnione z obowiązku uzyskiwania zezwoleń
 • zmiany dotyczące dołączania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji      przedsięwzięcia
 • obowiązkowa kontrola przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie z przetwarzaniem odpadów
 • właściwość organów do orzekania w sprawach gospodarki odpadami i prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami.
 • wygaśnięcie decyzji w zakresie gospodarowania odpadami
 • możliwość zmiany zezwolenia i przeniesienia na inny podmiot

Wymagania w zakresie ewidencji odpadów

 • podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów
 • zwolnienia z ewidencji odpadów
 • obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji odpadów
 • wypełnianie dokumentów ewidencji odpadów

Zasady składania sprawozdań

Nowe przepisy wykonawcze na podstawie ustawy o odpadach, w tym:

 • warunki wykorzystywania odpadów na własne potrzeby
 • odzysk poza instalacjami i urządzeniami
 • kryteria dopuszczania do składowania

Obowiązki w zakresie wprowadzania opakowań i produktów w opakowaniach

 • obowiązki wprowadzających produkty w opakowaniach
 • zwolnienia z obowiązków, w tym pomoc de minimis
 • sposoby realizowania obowiązków i ich dokumentowanie
 • nowe wzory sprawozdań dla opakowań i odpadów opakowaniowych

Problemy dotyczące stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgłaszane przez uczestników, w tym:

 • zamówienia wewnętrzne w gospodarce odpadami (in-house)
 • selektywne zbieranie odpadów - Nowe zasady obowiązujące od 1 lipca 2017r.

Projektowane zmiany

 • gospodarka o obiegu zamkniętym – projektowane zmiany prawa UE
 • zmiana ustawy o odpadach
 • zmiana stawek opłat za składowanie odpadów
 • zmiana ustawy o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Panel Dyskusyjny- problemy, pytania, konsultacje indywidualne

Metodyka Zajęć:
wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja oraz wyjaśnianie problemów i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia.

Szkolenie prowadzi: Pani MARIA DUCZMAL - radca prawny. Ekspert specjalizujący się w zagadnieniach gospodarki odpadami jak również w zakresie opakowań i odpadów z nich powstających. Autorka artykułów w czasopismach "Prawo i Środowisko", "Odpady" i in., artykułów do publikacji elektronicznej dla Polskich wydawnictw profesjonalnych. Współautorka publikacji książkowych z zakresu ochrony środowiska (w tym Praca zbiorowa "Ovhrona środowiska po reformie administracji publicznej, Poradnik dla przedsiębiorcy, Ustawa o odpadach- komentarz pod red. J.Jeżmańskiego, Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - komentarz pod red. M. Duczmal).

Doświadczony, wieloletni wykładowca, w tym z zakresu prawa odpadowego na studiach podyplomowych Prawo ochrony środowiska (Uczelnia Vistula, Uczelnia Łazarskiego).

 

Należność za:

                                                                               560 zł netto
•Uczestnictwo z materiałami szkoleniowymi - 640 zł netto + 23% VAT
                      (materiały autorstwa wykładowcy) 
                                                                510 zł netto
•Uczestnictwo bez materiałów szkoleniowych - 590 zł netto + 23% VAT

 

SZKOLENIA FINANSOWANE  W CAŁOŚCI LUB CO NAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

Uczestnikom wydawane są certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie spełnia definicję szkolenia zawodowego.

W czasie szkolenia przewidziane są przerwy kawowe.

SZKOLENIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH

Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej)

udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).

 

WARSZAWA 21.04.2017r.
GDAŃSK 12.05.2017r.
POZNAŃ 19.05.2017r.
RZESZÓW 26.05.2017r.
WROCŁAW 02.06.2017r.
KATOWICE 09.06.2017r.

 

Zgłoszenia przyjmuje: Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „Konspekt” 

  58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 43-4,

tel./fax: (74) 848 29 07, (74) 848 28 82

 e-mail: konspekt@konspekt.com.pl;

www.konspekt.com.pl

Konto bankowe:

BZ WBK S.A. I o/W-ch 04 1090 2271 0000 0001 2373 5540,

 podając na przelewie nr szkolenia lub opłacić gotówką na miejscu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT

pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy

 

SCANDIC GDAŃSK

Najnowsze szkolenia:

GOSPODARKA ODPADAMI W świetle obowiązujących przepisów i projektowanych zmian Praktyczne stosowanie
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Szkolenie skierowane do wszystkich podmiotów zajmujących się Gospodarką odpadami.

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN

Dołącz do nas© 2010 - 2017 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.