Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

GOSPODARKA ODPADAMI Praktyczne stosowanie w świetle nowych i projektowanych zmian, Szkolenie Zawodowe, Ekologiczne, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, prawne, inne, administracja, Kraków. otwarte

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Podstawowe informacje

GOSPODARKA ODPADAMI Praktyczne stosowanie w świetle nowych i projektowanych zmian

 • Termin: 2017-11-24 - 2017-11-24
 • Lokacja: Kraków, Małopolskie
 • Cena netto: Przy zgłoszeniu 2 lub więcej uczestników na jedno szkolenie 560.00 504.00 zł (Rabat -10%Przy zgłoszeniu 2 lub więcej uczestników na jedno szkolenie)
 • Cena brutto: 619.92 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

 • 58-316 Wałbrzych, Dolnośląskie
 • Palisadowa 43-4
 • Telefon: 74 848 29 07
 • Fax: 74 848 28 82
 • Email: konspekt@konspekt.com.pl
 • www: www.konspekt.com.pl/
Firma szkoleniowa Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

GOSPODARKI ODPADAMI
Praktyczne stosowanie w świetle nowych

i projektowanych zmian.

Szkolenie ma na celu zapoznanie się z obowiązkami ciążącymi na wytwórcach odpadów, transportujących odpady, podmiotach zbierających i przetwarzających odpady, sprzedawcach odpadów i pośrednikach w obrocie odpadami, w tym obowiązkami w zakresie uzyskiwania wymaganych decyzji administracyjnych, prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących przepisów wynikających z nowelizacji ustawy o odpadach oraz ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zmiany dotyczą przede wszystkim zagadnień związanych z właściwościami powodującymi, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, prowadzenia ewidencji odpadów (w tym szczególnej ewidencji dotyczącej odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości), sprawozdań oraz gospodarowania odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, w tym zakaźnymi. 
W trakcie szkolenia omówione zostaną wybrane problemy związane ze stosowaniem przepisów ustawy o odpadach i rozporządzeń wykonawczych - ich interpretacje (zwłaszcza dokonywane przez Ministerstwo Środowiska), orzecznictwo, wytyczne Komisji Europejskiej. 
Wyjaśniane zostaną także zgłaszane przez uczestników problemy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach.

Ustawa o odpadach - wybrane zagadnienia

   • Podmioty podlegające pod przepisy ustawy
   • Pojęcie odpadów

      - kiedy substancje i materiały są odpadami 
      - substancje i materiały wyłączone z zakresu ustawy o odpadach
      - klasyfikacja odpadów
      - odpady niebezpieczne - przepisy właściwe do określania właściwości niebezpiecznych
      - produkt uboczny
      - utrata statusu odpadów, kryteria wynikające z przepisów UE

   • Wymagania dotyczące transportu odpadów 
   • Zasady magazynowania i zbierania odpadów
   • Przekazanie odpadów i odpowiedzialności za odpady

      - komu można przekazywać odpady
      - zakończenie odpowiedzialności wytwórcy odpadów lub innego przekazującego odpady
      - rola transportującego odpady, sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami

   • Uzyskiwanie decyzji administracyjnych z uwzględnieniem zmian:

      - decyzje wymagane na wytwarzanie odpadów
      - podmioty zwolnione z obowiązku uzyskiwania zezwoleń 
      - zmiany dotyczące dołączania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
      - obowiązkowa kontrola przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na                           wytwarzanie z przetwarzaniem odpadów
      - właściwość organów do orzekania w sprawach gospodarki odpadami i prowadzenie postępowań                               administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami.
      - wygaśnięcie decyzji w zakresie gospodarowania odpadami 
      - możliwość zmiany zezwolenia i przeniesienia na inny podmiot

   • Wymagania w zakresie ewidencji odpadów

      - podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów
      - zwolnienia z ewidencji odpadów
      - zmiana przepisów dotyczących obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji odpadów i                           wypełnianiem dokumentów ewidencji odpadów

   • Zasady składania sprawozdań

 Nowe regulacje dot. odpadów medycznych

   • Zmiana wymagań dotyczących postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, w tym                        zakaźnymi

Przepisy wykonawcze, w tym:

      - zmiana stawek opłat za składowanie odpadów
      - warunki wykorzystywania odpadów na własne potrzeby
      - odzysk poza instalacjami i urządzeniami

Zmiany dot. obowiązków w zakresie wprowadzania opakowań i produktów w                         opakowaniach

      - nowe obowiązki związane z dystrybucją lekkich toreb z tworzyw sztucznych
      - prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych
      - zmiany dotyczące wystawiania DPO i DPR

Problemy dotyczące stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach             zgłaszane przez uczestników, w tym

      - zamówienia wewnętrzne w gospodarce odpadami (in-house)
      - selektywne zbieranie odpadów

Panel Dyskusyjny- problemy, pytania, konsultacje indywidualne

Metodyka Zajęć:
wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja oraz wyjaśnianie problemów i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia

Szkolenie prowadzi: Pani MARIA DUCZMAL - radca prawny. Ekspert specjalizujący się w zagadnieniach gospodarki odpadami jak również w zakresie opakowań i odpadów z nich powstających. Autorka artykułów w czasopismach "Prawo i Środowisko", "Odpady" i in., artykułów do publikacji elektronicznej dla Polskich wydawnictw profesjonalnych. Współautorka publikacji książkowych z zakresu ochrony środowiska (w tym Praca zbiorowa "Ovhrona środowiska po reformie administracji publicznej, Poradnik dla przedsiębiorcy, Ustawa o odpadach- komentarz pod red. J.Jeżmańskiego, Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - komentarz pod red. M. Duczmal).

Doświadczony, wieloletni wykładowca, w tym z zakresu prawa odpadowego na studiach podyplomowych Prawo ochrony środowiska (Uczelnia Vistula, Uczelnia Łazarskiego).

 

Należność za:

                                                                               560 zł netto
•Uczestnictwo z materiałami szkoleniowymi - 640 zł netto + 23% VAT
                      (materiały autorstwa wykładowcy) 
                                                                510 zł netto
•Uczestnictwo bez materiałów szkoleniowych - 590 zł netto + 23% VAT

 

SZKOLENIA FINANSOWANE  W CAŁOŚCI LUB CO NAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

Uczestnikom wydawane są certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie spełnia definicję szkolenia zawodowego.

W czasie szkolenia przewidziane są przerwy kawowe.

SZKOLENIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH

Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej)

udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).

 

ŁÓDŹ 29.09.2017r.
WARSZAWA 13.10.2017r.
BYDGOSZCZ 20.10.2017r.
SZCZECIN 27.10.2017r.
POZNAŃ 10.11.2017r.
GDAŃSK 17.11.2017r.

 

Zgłoszenia przyjmuje: Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „Konspekt” 

  58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 43-4,

tel./fax: (74) 848 29 07, (74) 848 28 82

 e-mail: konspekt@konspekt.com.pl;

www.konspekt.com.pl

Konto bankowe:

BZ WBK S.A. I o/W-ch 04 1090 2271 0000 0001 2373 5540,

 podając na przelewie nr szkolenia lub opłacić gotówką na miejscu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT

pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy

 

 • Hotel Europejski
 • 31-034 Kraków, ul. Lubicz 5
 • woj. Małopolskie
Termin: 2017-10-20 - 2017-10-20
Lokacja: Bydgoszcz, Kujawsko - Pomorskie
Cena: 560.00 zł
Termin: 2017-10-27 - 2017-10-27
Lokacja: Szczecin, Zachodniopomorskie
Cena: 560.00 zł
Termin: 2017-11-10 - 2017-11-10
Lokacja: Poznań, Wielkopolskie
Cena: 560.00 zł
Termin: 2017-11-17 - 2017-11-17
Lokacja: Gdańsk, Pomorskie
Cena: 560.00 zł
Termin: 2017-12-01 - 2017-12-01
Lokacja: WROCŁAW, Dolnośląskie
Cena: 560.00 504 zł (Rabat -10%)

-10%Przy zgłoszeniu 2 lub więcej uczestników na jedno szkolenie

Termin: 2017-12-08 - 2017-12-08
Lokacja: Katowice, Śląskie
Cena: 560.00 504 zł (Rabat -10%)

-10%Przy zgłoszeniu 2 lub więcej uczestników na jedno szkolenie

Najnowsze szkolenia:

NOWE PRAWO WODNE
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

W dniu 2.08.2017r. Prezydent RP podpisał nową ustawę Prawo wodne, która zastąpi dotychczas obowiązującą. W trakcie szkolenia chcielibyśmy przybliżyć Państwu nową ustawę, ze szczególnym naciskiem na praktyczne skutki wprowadzanych zmian.

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PO ZMIANACH
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Na szkoleniu omówione zostanie postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w świetle zmian KPA i niektórych innych ustaw.

OPŁATY ZA POBÓR WÓD I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W KONTEKŚCIE NOWEGO PRAWA WODNEGO
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Szkolenie kierowane jest do wszystkich podmiotów gospodarczych, firm produkcyjnych, prowadzących działalność usługową i handlową, administracji samorządowej oraz wszystkich zainteresowanych opłatami ZA POBÓR WÓD I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW.

GOSPODARKA ODPADAMI Praktyczne stosowanie w świetle nowych i projektowanych zmian
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Szkolenie skierowane do wszystkich podmiotów zajmujących się Gospodarką odpadami.

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN

Dołącz do nas© 2010 - 2017 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.