Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Uwaga! To szkolenie już się odbyło.
Jeśli obecnie nie ma innego dogodnego terminu zapytaj firmę o możliwość wznowienia tego szkolenia.

Podstawowe informacje

GOSPODARKA ODPADAMI w 2020 ROKU

 • Termin: 2020-03-06 - 2020-03-06
 • Lokacja: Katowice, Małopolskie
 • Cena netto: 720.00 zł
 • Cena brutto: 885.60 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

 • 58-316 Wałbrzych, Dolnośląskie
 • Palisadowa 43-4
 • Telefon: 74 848 29 07
 • Fax: 74 848 28 82
 • Email: konspekt@konspekt.com.pl
 • www: www.konspekt.com.pl/
Firma szkoleniowa Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

GOSPODARKA ODPADAMI w 2020 ROKU

Wymagania wobec podmiotów z uwzględnieniem zmian wynikających z najnowszych nowelizacji


Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom szkolenia obowiązków w zakresie gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z najnowszych nowelizacji:

 • ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw,
 • ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Znowelizowane przepisy zmieniają szereg obowiązków ciążących na:

 • posiadaczach odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, w tym gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, medycznymi i komunalnymi 
 • na właścicielach nieruchomości w związku z odpadami komunalnymi powstającymi na ich nieruchomościach oraz na gminach - w tym obowiązek selektywnego zbierania, ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i składania deklaracji.

Omówione zostaną zagadnienia związane z modyfikacjami obowiązków wprowadzonych przez tzw. ustawę pożarową: czasem magazynowania, monitoringiem wizyjnym miejsc magazynowania i składowania odpadów, transportem odpadów, wykonaniem operatu przeciwpożarowego, wymaganiami dotyczącymi zaświadczeń i oświadczeń stanowiących załączniki do wniosków, zabezpieczeniem roszczeń oraz obowiązkiem zmiany posiadanych decyzji, w tym zmianą terminu wykonania tego obowiązku.


► Z zakresu ustawy o odpadach

- Wymagania dotyczące magazynowania odpadów 

 • rodzaje magazynowania odpadów
 • przedłużenie czasu magazynowania dla niektórych odpadów
 • doprecyzowanie wymagań w zakresie kontroli wizyjnej miejsc magazynowania i składowania odpadów, nowe wyłączenia 
 • przepisy wykonawcze dotyczące szczegółowych wymagań w zakresie monitoringu wizyjnego oraz magazynowania odpadów w ramach wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów

- Usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich magazynowania lub składowania, w tym ze względu na zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska
- Wymagania dotyczące transportu odpadów 

 • wpis do rejestru i zwolnienie z tego obowiązku 
 • posługiwanie się numerem rejestrowym
 • dokumenty wymagane w trakcie transportu odpadów, w tym obowiązek posiadania potwierdzenia z BDO- 
 • inne wymagania dotyczące transportu odpadów

- Zmiany zasad dot. przenoszenia odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi
- Decyzje w zakresie gospodarki odpadami

 • rodzaje wymaganych decyzji i organy właściwe w tych sprawach
 • sporządzanie i uzgadnianie operatu przeciwpożarowego, określenie odpadów niepalnych, nowe wyłączenia
 • zmieniona zawartość wniosku o wydane decyzji z zakresu gospodarki odpadami, 
 • załączniki dołączane do wniosku o wydanie decyzji, w tym modyfikacje dotyczące zaświadczenia o niekaralności i oświadczeń oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 • opiniowanie przez gminę
 • kontrola wioś i Państwowej Straży Pożarnej przed wydaniem decyzji 
 • treść decyzji - nowe elementy
 • obowiązek wystąpienia o zmianę posiadanych decyzji z zakresu gospodarki odpadami - zawartość wniosku, wymagane załączniki i nowy termin wykonania obowiązku
 • zmiany dotyczące prowadzonych lub zakończonych postępowań
 • sankcje dotyczące braku decyzji lub działalności niezgodnej z posiadaną decyzją

- Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń

 • podmioty objęte obowiązkiem, w tym objęcie zabezpieczeniem wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych 
 • zasady ustalania wysokości zabezpieczenia 
 • procedura określania wysokości i formy zabezpieczenia przez organ właściwy 
 • termin ustanowienia (wniesienia) zabezpieczenia roszczeń przez podmiot 
 • skutki niewniesienia i nieutrzymywania zabezpieczenia roszczeń
 • zasady przeznaczania środków z zabezpieczenia i zwrotu zabezpieczenia.
 • zwrot zabezpieczenia

- Zmiany przesłanek cofania decyzji i odmowy jej wydania, w tym realizacja zasady tzw. "wilczego biletu" 
- Obowiązek posiadania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

 • nowe wymagania w zakresie składania wniosku o uzyskanie wpisu na wniosek, aktualizację wpisu i wykreślenie z rejestru 
 • wpis z urzędu 
 • wyłączenie obowiązku uzyskania wpisu
 • skutki niedopełnienia obowiązków dotyczących posiadania wpisu w rejestrze

- Najważniejsze zmiany dotyczące ewidencji odpadów i Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
- Zmiany dotyczące uznania za produkt uboczny
- Zmiany dotyczące odpadów medycznych i weterynaryjnych
- Gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 • deregionalizacja gospodarki odpadami komunalnymi
 • kategorie odpadów wymagających przekazania do instalacji komunalnej i prowadzenie list takich instalacji
 • ograniczenia dotyczące powstawania instalacji do termicznego przekształcania i przekazywania do nich odpadów komunalnych

► Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych i konsekwencje jego niedopełnienia: 

 • zakres odpadów objętych obowiązkiem selektywnego zbierania
 • tryb postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania
 • opłata podwyższona
 • sankcje karne

- Inne obowiązki właścicieli nieruchomości
- Zgoda właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na objęcie ich systemem gminnym
- Odpady przyjmowane przez PSZOK - możliwość wprowadzenia przyjmowania odpadów z rolnictwa
- Kompostowanie odpadów w przydomowych kompostownikach
- Zmiany dotyczące deklaracji
- Nowe zadania i obowiązki gmin

► Zmiana ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

 • rozszerzenie opłaty recyklingowej na torby z tworzyw sztucznych powyżej 50 mikrometrów 
 • nowe obowiązki podmiotów związane z opłatą recyklingowej (wpis do rejestru, sprawozdawczość, terminy wpłat pobranej opłaty).

►Panel Dyskusyjny- problemy, pytania, konsultacje indywidualne

►Metodyka szkolenia: wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja oraz wyjaśnianie problemów i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia


 

Szkolenie prowadzi: Ekspert specjalizujący się w zagadnieniach szeroko pojętej gospodarki odpadami. Doświadczony, wieloletni wykładowca naszych szkoleń.  Autorka artykułów w czasopismach "Prawo i Środowisko", "Odpady" i in., artykułów do publikacji elektronicznej dla Polskich wydawnictw profesjonalnych. Współautorka publikacji książkowych z zakresu ochrony środowiska (w tym Praca zbiorowa "Ochrona środowiska po reformie administracji publicznej, Poradnik dla przedsiębiorcy, Ustawa o odpadach- komentarz pod red. J.Jerzmańskiego, Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - komentarz). Wykładowca z zakresu prawa odpadowego na studiach podyplomowych Prawo ochrony środowiska (Uczelnia Łazarskiego).

              640

*Uczestnictwo z mat. szkoleniowymi – 720 zł netto + 23% VAT

      (materiały autorstwa wykładowcy)

                                                                                             590

*Uczestnictwo bez mat. szkoleniowych – 670 zł netto + 23% VAT

 

SZKOLENIA FINANSOWANE  W CAŁOŚCI LUB CO NAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

Uczestnikom wydawane są certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie spełnia definicję szkolenia zawodowego.

W czasie szkolenia przewidziane są przerwy kawowe.

SZKOLENIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH

Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej)

udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).

 

Zgłoszenia przyjmuje: Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „Konspekt” 

  58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 43-4,

tel./fax: (74) 848 29 07, (74) 848 28 82

 e-mail: konspekt@konspekt.com.pl;

www.konspekt.com.pl

Konto bankowe:

BZ WBK S.A. I o/W-ch 04 1090 2271 0000 0001 2373 5540,

 podając na przelewie nr szkolenia lub opłacić gotówką na miejscu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT

pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy

 

 • Q Hotel PLUS Katowice
 • 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 12
 • woj. Małopolskie

Najnowsze szkolenia:

GOSPODARKA ODPADAMI w 2020 ROKU
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom szkolenia obowiązków w zakresie gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z najnowszych nowelizacji:

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasGOSPODARKA ODPADAMI w 2020 ROKU, Szkolenie Zawodowe, Ekologiczne, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, prawne, inne, administracja, Katowice. otwarte

© 2010 - 2020 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.