Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

GOSPODARKA ODPADAMI w 2018 Roku, Szkolenie Zawodowe, Ekologiczne, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, prawne, inne, administracja, Warszawa. otwarte

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Podstawowe informacje

GOSPODARKA ODPADAMI w 2018 Roku

 • Termin: 2018-01-25 - 2018-01-25
 • Lokacja: Warszawa, Mazowieckie
 • Cena netto: Przy zgłoszeniu 2 lub więcej uczestników 570.00 513.00 zł (Rabat -10%Przy zgłoszeniu 2 lub więcej uczestników)
 • Cena brutto: 630.99 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

 • 58-316 Wałbrzych, Dolnośląskie
 • Palisadowa 43-4
 • Telefon: 74 848 29 07
 • Fax: 74 848 28 82
 • Email: konspekt@konspekt.com.pl
 • www: www.konspekt.com.pl/
Firma szkoleniowa Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

GOSPODARKA ODPADAMI W 2018 ROKU

 • Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
 • Ewidencja odpadów i inne dokumenty wymagane w związku ze sprawozdaniami
 • Sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami za 2017 r.
 • Wymagania wynikające ze znowelizowanych przepisów ustawy o odpadach
 • Nowe wymagania w zakresie transportu odpadów

 

Szkolenie jest adresowane do osób zajmujących się prowadzeniem spraw związanych z gospodarką odpadami w przedsiębiorstwach i innych jednostkach (w tym w służbie zdrowia) oraz do pracowników organów zajmujących się kontrolą w powyższym zakresie oraz wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami..

Celem szkolenia jest poznanie obowiązujących przepisów oraz zmian dotyczących ewidencji odpadów, wystawiania dokumentów potwierdzających uzyskane poziomy (w tym DPO i DPR) oraz  zasad wypełniania sprawozdań w zakresie:- wytwarzanych odpadów,- zbierania i przetwarzania odpadów,- gospodarowania odpadami  w specyficznych instalacjach (składowiska odpadów, spalarnie odpadów, oczyszczalnie ścieków),- wprowadzania niektórych produktów, opakowań i produktów w opakowaniach. Wprowadzone zostają nowe sprawozdania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi dla punktów skupu surowców wtórnych.

Pracownikom rozpoczynającym pracę w zakresie gospodarki odpadami szkolenie pozwoli na zapoznanie się z wypełnianiem dokumentów ewidencji odpadów - karty przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów, z zasadami  składania sprawozdań za 2017 r. oraz z podstawowymi obowiązkami dot. gospodarki odpadami.

W trakcie szkolenia omówione zostaną też wybrane problemy związane ze stosowaniem przepisów ustawy o odpadach i rozporządzeń wykonawczych  oraz utrzymania czystości i porządku w gminach.– ich interpretacje (zwłaszcza dokonywane przez Ministerstwo Środowiska), orzecznictwo, wytyczne Komisji Europejskiej.

Szkolenie uwzględnia zmiany przepisów wynikające m.in. z ustawy z 15 grudnia 2017 r.

 

► Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

 • Podmioty obowiązane do złożenia wniosku o wpis do rejestru (w tym po nowelizacji również wytwórcy odpadów!)
 • Podmioty wpisywane do rejestru z urzędu, wezwanie do uzupełnienia danych
 • Termin wykonania obowiązku dla podmiotów działających  w dniu 24 stycznia 2018 r. i rozpoczynających działalność po tej dacie lub zmieniających zakres prowadzonej działalności.
 • Wzory wniosków o wpis do rejestru, zmianę wpisu i wykreślenie z rejestru
 • Dokumenty dołączane do wniosku o wpis
 • Opłata rejestrowa i roczna
 • Odmowa wpisu do rejestru
 • Wykreślenie z rejestru
 • Obowiązek posługiwania się numerem rejestrowym

► Ewidencja odpadów jako podstawa składania sprawozdań

 • Kto i w jakim zakresie prowadzi ewidencję odpadów
 • Zwolnienia z ewidencji odpadów
 • Obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji odpadów
 • Obowiązujące wzory dokumentów
 • Zmiany wprowadzane przez nowelizację ustawy o odpadach
 • Sankcje

► Inne dokumenty wymagane w związku ze sprawozdaniami:

 • Kiedy wymagane jest zaświadczenie i obowiązujące wzory
 • Dokumenty potwierdzające odzysk i recykling, w tym zmienione zasady uzyskiwania DPO i DPR-
 • Informacje przekazywane przez prowadzącego RIPOK lub instalację zastępczą

► Składanie sprawozdań za 2017 r. i 2018 r.

 • Rodzaje sprawozdań
 • Podmioty obowiązane do ich składania
 • Wzory sprawozdań
 • Terminy składania
 • Organy właściwe
 • Kiedy możliwe jest złożenie sprawozdania poprzez organizację odzysku
 • Nowe sprawozdanie dla punktów skupu surowców wtórnych (odpady komunalne)

► Nowe wymagania związane z transportem odpadów

 • Wpis do rejestru zamiast zezwolenia
 • Oznakowanie środków transportu
 • Dokumenty wymagane w trakcie transportu
 • Zwolnienia z obowiązków

► Zmiany dotyczące odpadów niebezpiecznych

 • Przepisy dotyczące właściwości  niebezpiecznych
 • Zgłoszenie zmiany klasyfikacji na inne niż niebezpieczne

► Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami - wniosek i załączniki, odmowa wydania, wygaszenie decyzji, zmiana decyzji, przeniesienie na inny podmiot.

► Gospodarka odpadami komunalnymi wytwarzanymi przez przedsiębiorcę Lub inną jednostkę organizacyjną

► Panel Dyskusyjny- problemy, pytania, konsultacje indywidualne

► Metodyka Zajęć:

wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja oraz wyjaśnianie problemów i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia.


Szkolenie prowadzi: Pani MARIA DUCZMAL - radca prawny. Ekspert specjalizujący się w zagadnieniach gospodarki odpadami jak również w zakresie opakowań i odpadów z nich powstających. Autorka artykułów w czasopismach "Prawo i Środowisko", "Odpady" i in., artykułów do publikacji elektronicznej dla Polskich wydawnictw profesjonalnych. Współautorka publikacji książkowych z zakresu ochrony środowiska (w tym Praca zbiorowa "Ovhrona środowiska po reformie administracji publicznej, Poradnik dla przedsiębiorcy, Ustawa o odpadach- komentarz pod red. J.Jeżmańskiego, Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - komentarz pod red. M. Duczmal).

Doświadczony, wieloletni wykładowca, w tym z zakresu prawa odpadowego na studiach podyplomowych Prawo ochrony środowiska (Uczelnia Vistula, Uczelnia Łazarskiego).

 

Należność za:

                                                                               570 zł netto
•Uczestnictwo z materiałami szkoleniowymi - 640 zł netto + 23% VAT
                      (materiały autorstwa wykładowcy) 
                                                                520 zł netto
•Uczestnictwo bez materiałów szkoleniowych - 590 zł netto + 23% VAT

 

SZKOLENIA FINANSOWANE  W CAŁOŚCI LUB CO NAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

Uczestnikom wydawane są certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie spełnia definicję szkolenia zawodowego.

W czasie szkolenia przewidziane są przerwy kawowe.

SZKOLENIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH

Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej)

udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).


WARSZAWA  25.01.2018r.
POZNAŃ 26.01.2018r.
GDAŃSK 23.02.2018r.
SZCZECIN 2.03.2018r.

 


Zgłoszenia przyjmuje: Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „Konspekt” 

  58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 43-4,

tel./fax: (74) 848 29 07, (74) 848 28 82

 e-mail: konspekt@konspekt.com.pl;

www.konspekt.com.pl

Konto bankowe:

BZ WBK S.A. I o/W-ch 04 1090 2271 0000 0001 2373 5540,

 podając na przelewie nr szkolenia lub opłacić gotówką na miejscu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT

pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy

 

 • Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
 • 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 47
 • woj. Mazowieckie
Termin: 2018-01-26 - 2018-01-26
Lokacja: Poznań, Wielkopolskie
Cena: 570.00 513 zł (Rabat -10%)

-10%Przy zgłoszeniu 2 lub więcej uczestników

Termin: 2018-02-23 - 2018-02-23
Lokacja: Gdańsk, Pomorskie
Cena: 570.00 513 zł (Rabat -10%)

-10%Przy zgłoszeniu 2 lub więcej uczestników

Termin: 2018-03-02 - 2018-03-02
Lokacja: Szczecin, Zachodniopomorskie
Cena: 570.00 513 zł (Rabat -10%)

-10%Przy zgłoszeniu 2 lub więcej uczestników

Najnowsze szkolenia:

GOSPODARKA ODPADAMI w 2018 Roku
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Szkolenie skierowane do wszystkich podmiotów zajmujących się Gospodarką odpadami.

NOWE PRAWO WODNE
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. weszła w życie 1 stycznia 2018r zastępując dotychczas obowiązujące przepisy. W trakcie szkolenia chcielibyśmy przybliżyć Państwu nową ustawę, ze szczególnym naciskiem na praktyczne skutki wprowadzanych zmian

OPŁATY ZA USŁUGI WODNE W 2018 R.
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Szkolenie ma na celu poznanie odmiennego podejścia do systemu opłat za pobór wód i odpr. ścieków, nowej metodyki obliczeń i rozszerzonego zakresu usług objętych opłatą. Omówione zostanie też rozliczanie wszystkich opłat za korzystanie ze środ.za2017r

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN

Dołącz do nas© 2010 - 2018 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.