Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowany, Szkolenie Produkcja, Logistyka, zarządzanie, planowanie, magazynowanie, planowanie, zarządzanie, logistyka, Katowice. otwarte

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Podstawowe informacje

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowany

 • Termin: 2019-03-25 - 2019-03-27
 • Lokacja: Katowice, Śląskie
 • Cena netto: 2110.00 1810 zł (Rabat -300zł)
 • Cena brutto: 2226.30 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

 • 02-229 Warszawa, Mazowieckie
 • Światowa 22
 • Telefon: 22 460 46 12
 • Fax: 22 460 46 04
 • Email: marketing@progressproject.pl
Firma szkoleniowa Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12


Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

 

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

 

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych.

 Cele szkolenia

Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących organizacji funkcjonowania magazynów, wyposażenia technicznego, procesów składowania i manipulacji towarów, metod kompletacji, zarządzanie magazynami oraz kosztów procesów składowania i manipulacji towarów. Całość zadań szkoleniowych jest podporządkowana poprawie funkcjonowania magazynów, poszukiwaniu możliwości składowania i usprawnieniu przepływu towarów w różnych rodzajach magazynów.

 

Korzyści dla uczestników

Podczas wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów zakłada się osiągnąć szereg efektów, które umożliwią kierowniczej kadrze pionu logistyki i osobom funkcyjnym odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie gospodarki magazynowej, tj.:
•    opracowanie zakresu zadań i odpowiedzialności osób funkcyjnych w magazynach,
•    zaplanowanie organizacji funkcjonowania magazynów,
•    określenie czynności operacyjnych poszczególnych faz działalności magazynów,
•    określenie potrzeb wyposażenia technicznego oraz zaprojektowanie wykorzystania poszczególnych urządzeń,
•    kontrola i koordynacja działań w magazynach różnych branż,
•    podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania gospodarką magazynową,
•    dokonanie kompleksowej oceny magazynów oraz określenie czynników powodujących przestoje i ograniczenia,
•    określenie rodzaju kosztów magazynowania i ich wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa,
•    analiza i ocena wariantów rozwiązań dotyczących poprawy funkcjonowania magazynów w przedsiębiorstwie

 

Program szkolenia

 

Dzień I - "Organizacja gospodarki magazynowej i realizacja operacji magazynowych"

1.    Miejsce, rola i zadania magazynów w logistyce przedsiębiorstwa w realiach gospodarki rynkowej:
•    zadania magazynów w zintegrowanych łańcuchach dostaw.

2.    Struktura organizacyjna gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie:
•    relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami,
•    zakresy obowiązków,
•    odpowiedzialność osób funkcyjnych,
•    obieg informacji,
•    uwarunkowania funkcjonowania.

3.    Poziom i asortyment zapasów:
•    podział zapasów według kryteriów ważności (metody ABC, XYZ),
•    charakterystyka zapasów oraz jej wpływ na przyjęte metody składowania,
•    dostosowanie wyposażenia technicznego do rodzaju zapasów.

4.    Technologia operacji magazynowych:
•    charakterystyka technologicznego procesu magazynowania,
•    organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie,
•    dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów.

5.    Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie:
•    dokumenty normujące odpowiedzialność materialną,
•    uwarunkowania prawne normujące kwestie odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie,
•    praktyczne rozwiązania dot. odpowiedzialności materialnej.

6.    Inwentaryzacja składników majątku w gospodarce magazynowej:
•    rodzaje inwentaryzacji stosowane w gospodarce magazynowej,
•    dokumenty normujące sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
•    metody i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
•    realizacja procedur inwentaryzacyjnych,
•    błędy w realizacji procesów inwentaryzacyjnych,
•    rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.

Dzień II - "Organizacja gospodarki magazynowej i realizacja operacji magazynowych"

1.    Metody rozmieszczenia i kompletacji zapasów:
•    metoda stałych miejsc składowych,
•    metoda wolnych miejsc składowych,
•    metody mieszane,
•    metody kompletacji zapasów.

2.    Metody składowania zapasów:
•    organizacja tradycyjnych metod składowania,
•    nowoczesne rozwiązania składowania zapasów,
•    rozmieszczenie zapasów w magazynach.

3.    Wyposażenie techniczne magazynów:
•    certyfikaty urządzeń wyposażenia technicznego magazynów,
•    zasady doboru wyposażenia technicznego.

4.    System wymiarowy opakowań usprawniający międzynarodowy obrót materiałowy:
•    unormowania normatywne dotyczące systemu wymiarowego opakowań,
•    określenie i podział i wykorzystanie jednostek ładunkowych.

5.    Przepisy bhp w organizacji prac magazynowych:
•    akty prawne normujące bhp w gospodarce magazynowej,
•    wymagania w odniesieniu do obiektów magazynowych i procesów magazynowania,
•    organizacja magazynów przy uwzględnieniu zagadnień bhp,
•    obowiązki pracodawcy i pracowników,
•    zagrożenia bezpieczeństwa pracy w magazynie oraz warunki przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Dzień III - "Przeprojektowanie magazynów istniejących i projektowanie nowych obiektów"

1.    System znakowania i identyfikacji miejsc składowania, towarów w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych:
•    zasady znakowania ładunków w magazynach,
•    oznakowanie miejsc składowania zapasów,
•    organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN,
•    wykorzystanie fal radiowych do identyfikacji towarów w magazynach - technika RFID.

2.    Normatywy projektowe (międzynarodowe) wykorzystywane w gospodarce magazynowej:
•    potrzeby przestrzeni składowej,
•    analiza i ocena optymalizacji wykorzystania magazynów,
•    analiza zapotrzebowania na poszczególne rodzaje urządzeń technicznych.

3.    Przeprojektowanie magazynów istniejących:
•    zasady efektywnego zagospodarowania przestrzeni magazynowej oraz rozmieszczenia towarów w magazynie,
•    zasady przeprojektowania,
•    obliczenie i optymalizacja przestrzeni składowej i innych stref w magazynie,
•    wybór optymalnego wariantu rozwiązania z określeniem potrzeb sprzętowych.

4.    Projektowanie magazynów nowo planowanych:
•    zasady stosowane przy projektowaniu nowych magazynów,
•    optymalizacja wielkości magazynów i rozmieszczenia poszczególnych stref funkcjonalnych,
•    warianty rozwiązań przy projektowaniu nowych magazynów.

5.    Analiza możliwości usprawnień organizacji funkcjonowania magazynów:
•    opracowanie rozwiązań usprawniających działanie w magazynach, wdrożenie opracowanych rozwiązań w magazynach,
•    ocena przyjętych usprawnień.

 • Hotel Novotel Centrum
 • 40-202 Katowice, al. Roździeńskiego 16
 • woj. Śląskie
Termin: 2019-05-29 - 2019-05-31
Lokacja: Kraków, Małopolskie
Cena: 2110.00 1810 zł (Rabat -300zł)

-300zł

Najnowsze szkolenia:

Podatek Dochodowy od osób prawnych
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Opis: zakres podmiotowy ustawy, koszty uzyskania przychodu, zasady unikania podwójnego opodatkowania w CIT, ryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych, podstawa opodatkowania i wysokość podatku, pobór podatku

ONE PIECE FLOW Projektowanie gniazd wytwórczych w oparciu o przepływ jednej sztuki
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel: poznaj co to jest Standaryzacja i dlaczego warto ją wdrożyć, dowiedz się jak najlepiej przygotować się do wdrożenia, dowiedz się jaki jest wpływ standaryzacji na realizowane procesy, naucz się tworzyć karty standaryzacji

Umowy handlowe z pozycji zakupowej
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel: Każdy uczestnik otrzyma praktyczną wiedzę na temat prawnych aspektów zawierania umów, oraz negocjowania warunków zabezpieczeń umów handlowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Zmiany w prawie celnym
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel: Szkolenie będzie stanowiło wyjątkową możliwość uzyskania wiedzy z zakresu najnowszych zmian prawnych w kodeksie celnym, a także o projektach dalszych jego modyfikacji oraz konsekwencjach, które wniosą dla przedsiębiorstw.

Logistyka procesu dystrybucji
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z zarządzaniem zapasami, kształtowaniem infrastruktury magazynowej oraz przepływem towarowo - informacyjnym w procesach dystrybucyjnych.

Zarządzanie przepływem materiałów analiza, projektowanie, optymalizacja i przebudowa procesów
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel: W trakcie warsztatu przybliżymy państwu korzyści z wdrożenia zasad zarządzania przepływem materiałów poprzez zastosowanie strategii logistycznych.

Cło i podatek akcyzowy - obrót towarowy we Wspólnocie
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Opis: aktualne przepisy wspólnotowe dot. obrotu towarowego między Państwami Członkowskimi UE i krajami trzecimi, wyprowadzenie towarów z wspólnotowego obszaru celnego i terytorium kraju do krajów trzecich, system podatku akcyzowego

Koszty logistyki przedsiębiorstw - struktura, analiza, optymalizacja
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel: Nadrzędnym celem szkolenia jest szczegółowe rozpoznanie kosztów procesów logistycznych oraz zdefiniowanie czynników, które mają wpływ na wielkość poszczególnych kosztów i ich powstawanie w określonych punktach łańcucha logistycznego.

Kompetencje interkulturowe we współpracy międzynarodowej
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel: Zdobycie wiedzy na temat różnic kulturowych w odniesieniu do zachowań w codziennym życiu zawodowym. Nabycie zdolności identyfikowania i oddziaływania na stereotypy międzykulturowe

Metodologia oceny dostawców
Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

Cel: Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat zarządzania kontrolą kosztów, ze szczególnym uwzględnieniem całkowitego kosztu utrzymania (TCO)

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nas© 2010 - 2018 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.