Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

FINANSE STRATEGICZNE – NARZĘDZIA BUDOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (STRATEGIA, WARTOŚĆ, MOTYWACJA), Szkolenie Finansowe, Ekonomiczne, controlling, kontrola i płace, rachunkowość, inne, analiza finansowa, finanse osobiste, Zakoapne. otwarte

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Uwaga! To szkolenie już się odbyło.
Jeśli obecnie nie ma innego dogodnego terminu zapytaj firmę o możliwość wznowienia tego szkolenia.

Podstawowe informacje

FINANSE STRATEGICZNE – NARZĘDZIA BUDOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (STRATEGIA, WARTOŚĆ, MOTYWACJA)

 • Termin: 2017-05-15 - 2017-05-17
 • Lokacja: Zakoapne, Małopolskie
 • Cena netto: 1800.00 zł
 • Cena brutto: 2214.00 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

SZKOLENIA ORYLION

 • 20-824 Lublin, Lubelskie
 • Al.Warszawska 102
 • Telefon: (081) 532-62-06,
 • Fax: (081) 532-62-06
 • Email: biuro@orylion.pl
 • www: www.orylion.pl
Firma szkoleniowa SZKOLENIA ORYLION

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

PROGRAM SZKOLENIA
1. Wprowadzenie do controllingu strategicznego

1.1. Poszukiwanie celu istnienia przedsiębiorstwa
1.2. Controlling operacyjny a controlling strategiczny przegląd zadań
1.3. Perspektywa długo i krótko terminowa w controllingu
1.4. Cykl controllingu strategicznego

2. Finansowe wsparcie identyfikacji strategii
2.1. Rola dostawców, odbiorców, konkurencji w sektorze czyli analiza wg modelu 5 sił Portera
2.2. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
2.3. Poszukiwanie kluczowych nośników wartości przedsiębiorstwa
2.4. Synteza wniosków analizy strategicznej czyli analiza SWOT w praktycznym zastosowaniu
2.5. Analizy portfelowe - cykl życia produktu a macierz BCG, macierz Ansoffa, macierz Mc Kinseya - GE, macierz ADL
2.6. Zasady budowania portfela biznesowego – analiza studium przypadku

3. Zwrot, czas i ryzyko jako filary perspektywy długoterminowej

3.1. Zmienna wartość pieniądza w czasie – konsekwencje dla decyzji długoterminowych
3.2. Koszt kapitału i jego znaczenie w controllingu strategicznym (model Gordona, model CAPM, WACC)
3.3. Beta jako narzędzie pomiaru ryzyka biznesu - zasady pomiaru dla przedsiębiorstw będących i niebędących bezpośrednimi uczestnikami rynków kapitałowych
3.4. Przepływy gotówkowe netto – sposób definiowania, FCF dla kapitału własnego a FCF dla kapitału całkowitego
3.5. Koszt kapitału własnego a koszt kapitału obcego - kształtowanie struktury finansowania
3.6. Mechanizm dźwigni finansowej i ryzyko finansowe
3.7. Model zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) jako uniwersalne narzędzie oceny rozwiązań biznesowych

4. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (Value Based Management)

4.1. Założenia koncepcji, pojęcie zysku rezydualnego i kosztu kapitału
4.2. Ekonomiczna wartość dodana (EVA) jak wdrożyć pomiar wartości w przedsiębiorstwie, zasady kalkulacji, układy raportowania, procedury
4.3. Strategie kreowania wartości

5. Zrównoważona Karta Wyników (BSC)

5.1. Istota BSC – omówienie perspektyw i terminologii
5.2. Analizy map strategii – ustalanie celów strategicznych i powiązań między nimi
5.3. Określenie mierników i wartości docelowych
5.4. Identyfikacja luk strategicznych i dobór inicjatyw
5.5. Kaskadowanie strategii i systemy raportowania

6. Projektowanie systemów motywacyjnych kluczowych osób w przedsiębiorstwie

6.1. Składniki formuł premiowych
6.2. Ilościowe i jakościowe oceny realizacji celu – analiza przykładowych kart motywacyjnych
6.3. Zasady tworzenia banków premii

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

 

ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie adresowane jest do managerów wszystkich szczebli oraz pracowników pionów finansowych, controllingu i rozwoju. Szeroki i interdyscyplinarny zakres programowy powoduje, że szkolenie kierowane jest także do menadżerów pionów pozafinansowych, właścicieli firm, doradców i osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz wszystkich tych, których celem jest zwiększanie wartości zarządzanych przedsiębiorstw, którzy chcą doskonalić warsztat podejmowania dobrych decyzji długoterminowych.

 

CEL SZKOLENIA
- pozyskanie wiedzy i umiejętności identyfikowania logiki biznesu, kluczowych nośników wartości, określania pozycji rynkowej i strategii przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zasad kształtowania portfela produktów/biznesów,

- nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się narzędziami kontrolingu strategicznego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na procedury wdrażania tych narzędzi w praktyce gospodarczej oraz korzyści płynące dla przedsiębiorstwa z ich aplikacji,

- nabycie kompetencji w obszarze zarządzania wartością przedsiębiorstwa (Value Based Management), w tym implementacji koncepcji, wyboru strategii kreowania wartości, opracowywania systemów motywacyjnych ukierunkowanych na pomnażanie wartości przedsiębiorstwa,

- nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności posługiwania się narzędziami strategicznego zarządzania finansami przedsiębiorstwa, takimi jak identyfikacja kosztu kapitału, pomiar ryzyka prowadzonej działalności, kształtowanie struktury finansowania, techniki oceny pomysłów biznesowych,

- poznanie zrównoważonej karty wyników jako narzędzia pomiaru stopnia realizacji obranej strategii.


METODYKA SZKOLENIA
Wszystkie prezentowane zagadnienia są bogato obrazowane analizami rzeczywistych studiów przypadków. Zajęcia prowadzone są przed praktyka posiadającego duże doświadczenie zawodowe w wykorzystaniu omawianych technik i narzędzi.


ORGANIZACJA SZKOLENIA
Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.


PLAN SZKOLENIA:

Dzień poprzedzający rozpoczęcie zajęć: od godz.15.00 – przyjazd uczestników, zameldowanie
godz. 18.00 - 20.00 / kolacja

1 dzień:
godz. 8.00 - 9.00 /śniadanie
godz. 8.30 - 9.00 /ewidencjonowanie uczestników, rozdawanie materiałów szkoleniowych
godz. 9.00 - 11.15 /zajęcia 3 godz.
godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę
godz. 11.30 - 13.45 /c.d. zajęć 3 godz.
godz. 13.45 - 14.15 /obiad
godz. 14.15 - 15.45 /c.d. zajęć 2 godz.
godz. 19.00 /wieczór integracyjny

2 dzień:
godz. 8.00 - 9.00 /śniadanie
godz. 9.00 - 11.15 /zajęcia 3 godz.
godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę
godz. 11.30 - 13.45 /c.d. zajęć 3 godz.
godz. 13.45 - 14.15 /obiad
godz. 14.15 - 15.45 /c.d. zajęć 2 godz.
godz. 18.00 - 19.00 /kolacja

3 dzień:
godz. 8.00 - 9.00 / śniadanie
do godz. 12.00 / wyjazd uczestników

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ:
biuro@orylion.pl

szkolenia@orylion.pl
Tel./ Fax: 81/ 532 62 06

Godziny pracy biura:
Poniedziałek - Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek - 7.00-15.00

 • Hotel Wersal***
 • 34-500 Zakoapne, Tetmajera 14A
 • woj. Małopolskie

Najnowsze szkolenia:

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH
SZKOLENIA ORYLION

Szkolenie zawiera liczne warsztaty obliczeniowe w obszarze controllingu, budżetowania oraz rachunku kosztów. Wartością dodaną szkolenia jest panel poświęcony informatyzacji procesów analitycznych, decyzyjnych i zarządczych.

FINANSE STRATEGICZNE – NARZĘDZIA BUDOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (STRATEGIA, WARTOŚĆ, MOTYWACJA)
SZKOLENIA ORYLION

FINANSE STRATEGICZNE – NARZĘDZIA BUDOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (STRATEGIA, WARTOŚĆ, MOTYWACJA)

WINDYKACJA - TECHNIKI TZW. MIĘKKIE (CZYLI PRZED WEJŚCIEM NA DROGĘ PRAWNĄ)
SZKOLENIA ORYLION

PROGRAM SZKOLENIA 1.Powody niepłacenia przez klientów 2.Gry klientów dłużników 3.Komunikacja z klientem dłużnikiem 4.Rozmowa windykacyjna 5.Podsumowanie szkolenia

ANALIZA BIZNESOWA - WARSZTAT WYMAGAŃ
SZKOLENIA ORYLION

PROGRAM SZKOLENIA1.    Podstawy analizy biznesoweja.    Standardyb.    Definicjec.    Obszary i role2.    Powiązanie obszarów analizy biznesoweja.    Planowanie i zarządzanie analizą biznesowąb.    Wydobywanie (...)

POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS W RAMACH RPO 2014-2020
SZKOLENIA ORYLION

PROGRAM SZKOLENIA1. Pomoc publiczna 2014-2020o    Pojęcie pomocy publicznejo    Test pomocy publicznejo    Dopuszczalność pomocy publicznejo    Definicja przedsiębiorcyo    Procedura akceptacji i monitoringu (...)

WINDYKACJE ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH PROCEDUR PRAWNYCH
SZKOLENIA ORYLION

Szkolenie potwierdzone!!Odbędzie się na 100 %

WINDYKACJA DLA KSIĘGOWYCH
SZKOLENIA ORYLION

WINDYKACJA DLA KSIĘGOWYCH

CONTROLLING PROCESÓW BIZNESOWYCH
SZKOLENIA ORYLION

1. Podejście procesowe w controllingu – wprowadzeniea) Koszty i zasady ich rozliczaniab) Dlaczego tradycyjna kalkulacja kosztów jest niewystarczająca?c) Przyczyny rozwoju podejścia procesowego, koncepcji (...)

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - CZĘŚĆ I - SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA – JAK ZALEŹĆ WSPÓLNY JĘ
SZKOLENIA ORYLION

Ideą szkolenia jest przekazanie Uczestnikom najistotniejszej wiedzy dotyczącej procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Uczestnik w pierwszym bloku nabywa kompetencje z zakresie rozumienia formalnych terminów i dokumentów finansowych i

WINDYKACJE TELEFONICZNE
SZKOLENIA ORYLION

Windykacja telefoniczne

Więcej...

Najnowsze kursy:

FINANSE MENEDŻERSKIE - PRAKTYCZNE ASPEKTY FINANSOWE DLA NIEFINANSISTÓW- KURS
SZKOLENIA ORYLION

1.System finansowy przedsiębiorstwa, 2.Filary finansów czyli praktyczne konsekwencje zasad rachunkowości, 3.Sprawozdawczość finansowa i zarządcza,4.Narzędzia pracy księgowego czyli jak i o czym rozmawiać ze służbami finansowymi?

AKREDYTOWANY KURS KANCELARYJNO ARCHIWALNY 2 STOPNIA (54 H)
SZKOLENIA ORYLION

AKREDYTOWANY KURS KANCELARYJNO ARCHIWALNY 2 STOPNIA (54 H)

Zarządzanie zasobami ludzkimi- akredytowany kurs (30 h)
SZKOLENIA ORYLION

Kluczowym założeniem zajęć jest nabywanie i dzielenie się praktyczną wiedzą i umiejętnościami poprzez warsztaty moderowane przez trenera - praktyka.Podczas zajęć będziemy pracować na konkretnych przykładach (case'ach) z polskich przedsiębiorstw.

AKREDYTOWANY KURS BARMAN - KELNER (40 H)
SZKOLENIA ORYLION

Przyswojenie podstaw technicznych sztuki barmańskiej, a także zdobycie wiedzy z zakresu profesjonalnej obsługi gości, sprzedaży sugestywnej oraz umiejętności sprawnego podawania potraw i serwowania wina w restauracji.

KURS PROCES INWESTYCYJNY W PRAKTYCE
SZKOLENIA ORYLION

Uczestnicy dowiedzą się: jak uzyskiwać – wypis i wyrys z Miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego gminy, ewentualnie decyzję o warunkach zabudowy działki - terenu, decyzje środowiskową, pozwolenie konserwatorskie itp.

Więcej...

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN

Dołącz do nas© 2010 - 2017 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.