Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie prac, Szkolenie Prawne, BHP, pracodawców i kierowników, administracyjno-biurowe, stanowiska robotnicze, prawo pracy, Lublin. otwarte

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Oferta tygodnia:

Do końca:2017-12-24

Było:1550zł

Jest:1395zł

Uwaga! To szkolenie już się odbyło.
Jeśli obecnie nie ma innego dogodnego terminu zapytaj firmę o możliwość wznowienia tego szkolenia.

Podstawowe informacje

CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie prac

 • Termin: 2017-11-30 - 2017-11-30
 • Lokacja: Lublin, Lubelskie
 • Cena netto: 350.00 zł
 • Cena brutto: 430.50 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

SZKOLENIA ORYLION

 • 20-824 Lublin, Lubelskie
 • Al.Warszawska 102
 • Telefon: (081) 532-62-06,
 • Fax: (081) 532-62-06
 • Email: biuro@orylion.pl
 • www: www.orylion.pl
Firma szkoleniowa SZKOLENIA ORYLION

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Dostępne dwa terminy


CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, CZYLI PRAWIE WSZYSTKO O CZASIE PRACY 


Program szkolenia

1) Pojęcie czasu pracy

2) Pojęcie doby i tygodnia na tle czasu pracy

a) Określenie granic doby pracowniczej

b) Przypadki jej naruszenia

3) Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym (nominału) na zasadach art. 130 KP. Wymiar czasu pracy w roku 2016

4) Maksymalny limit łącznego tygodniowego czasu pracy (art. 131 KP)

5) Minimalny nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy

6) Okres rozliczeniowy

a) Znaczenie

b) Wydłużenie

c) Rozliczanie

7) Systemy czasu pracy

a) podstawowy

b) równoważny 
- zwykły
- dozór urządzeń, pogotowie pracy
- pilnowanie, straż, ratownictwo

c)ruch ciągły

d)przerywany

e) zadaniowy

f) weekendowy

g) skrócony tydzień pracy

8) Ruchomy czas pracy

9) Indywidualny rozkład czasu pracy

10) Praca zmianowa

11) Przerwy w pracy

a)wliczane do czasu pracy

- śniadaniowa (134 KP)
- krótkotrwałe przerwy z przyczyn stojących po stronie pracownika lub pracodawcy (problem przerwy fizjologicznej)
- przerwy wynikające z przepisów szczególnych
- na podstawie prawa zakładowego
- przestój

b) nie wliczane do czasu pracy 

- lunchowa (141 KP)

- na podstawie prawa zakładowego 

12) Wyjścia prywatne i ich odpracowywanie

13)Ustalanie organizacji czasu pracy na zasadach art. 150 KP

14)  Dokumentacja związana z czasem pracy 

a) Ewidencja czasu pracy

b) Rozkład a harmonogram (grafik)

c) Tworzenie grafików dla poszczególnych systemów czasu pracy

d) Problem zmiany grafiku

e)  Przypadki wyłączenia obowiązku tworzenia grafiku

15)  Pojęcie dnia wolnego od pracy

16)  Praca w godzinach nadliczbowych

a) Definicja (system podstawowy i równoważny)

b) Warunki dopuszczalności

c) Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

d) Rekompensowanie pracy nadliczbowej dobowej i średniotygodniowej

- czas wolny z inicjatywy pracodawcy i na wniosek pracownika
- dodatki 50% i 100%
e) Wyłączenia

f) Roczny limit godzin nadliczbowych

17) Praca w dniu wolnym od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy

a) Warunki

b) Rekompensowanie 

18) Praca w niedzielę i święto

a)Granice czasowe niedzieli

b) Święta z ustawy o dniach wolnych oraz ustaw szczególnych (święta dla wyznawców określonych kościołów i związków wyznaniowych)  

c) Warunki dopuszczalności pracy w niedzielę i święto

d) Rekompensowanie

e) Ustalanie „co 4-tej wolnej niedzieli”

19)Czas pracy kadry zarządzającej

20)Dyżur pracowniczy

21)Rozliczanie czasu pracy w związku z nawiązaniem lub ustaniem stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego

22)Praca w porze nocnej

a)Definicje

- pora nocna
- pracownik pracujący w nocy 

b)Warunki dopuszczalności

c)Rekompensowanie (dodatek nocny)

d)Wyłączenia

23) Zasady wliczania określonych zdarzeń do czasu pracy

a)Przygotowanie do pracy

b)Podróż służbowa

c)Szkolenia

24) Czas pracy - regulacje szczególne

a)Kobiety

b)Pracownicy wychowujący dziecko do lat 4 (art. 148 KP)

c)Młodociani

d) Niepełnosprawni   

25)Zagadnienie różne 

a)Regulacja czasu pracy w aktach prawa zakładowego

b) Wymiar czasu pracy w tzw. informacji dodatkowej

c)„Dozatrudnianie” niepełnoetatowców a praca nadliczbowa i limit z art. 151 § 5 KP

d)Dwa stosunki pracy z tym samym pracodawcą

e) Konsekwencje zmiany czasu na zimowy i letni 

26) Odpowiedzialność wykroczeniowa z tytułu naruszenia przepisów o czasie pracy

 

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA NA NASZEJ STRONIE WWW.ORYLION.PL W ZAKŁADCE SZKOLENIA

Atutem naszych szkoleń są wybitni, uznani trenerzy. Do każdego z tematów szkoleniowych wyznaczone zostały osoby z bogatym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami, przede wszystkim praktycy.


Trener

Doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowych (międzynarodowe prywatne prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług w Sądzie Okręgowym.


KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ:

biuro@orylion.pl

szkolenia@orylion.pl

 

/81/ 532 62 06 lub 730 755 444

 

Godziny pracy biura Lublin:

Poniedziałek - Czwartek: 8.00 - 16.00

Piątek: 7.00-15.00

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą.

Zgłoszenia znajdują się pod linkiem: http://www.orylion.pl/pliki-do-pobrania,10,48,65.html

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowejhttp://www.orylion.pl

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ! ! !

 

 • Inkubator Przedsiębiorczości ALTER
 • 20-824 Lublin, Al. Warszawska 102
 • woj. Lubelskie

Najnowsze szkolenia:

SYSTEM HACCP. WYMAGANIA GHP, GMP DLA PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW ŻYWNOŚCI
SZKOLENIA ORYLION

Adresaci szkolenia- pracownicy firm produkujących żywność i zajmujących się dystrybucją żywności

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA WG EN 15224:2012
SZKOLENIA ORYLION

Szkolenie skierowane jest do kierowników i pracowników publicznych i niepublicznych. instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi medyczne i stosujących określone procedury medyczne, kadry kierowniczej zarządzającej systemami jakości w placówkach

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE IDENTYFIKACJI, KOMUNIKACJI I INWENTARYZACJI W LOGISTYCE I MAGAZYNOWANIU
SZKOLENIA ORYLION

Szkolenie skierowane jest do: osób zajmujących kierownicze stanowiska związane z zarządzaniem logistycznym w przedsiębiorstwie oraz osób biorących udział we wdrażaniu i projektowaniu logistycznych systemów

CONTROLLING OPERACYJNY – CONTROLLING LOGISTYKI W ŁAŃCUCHU DOSTAW
SZKOLENIA ORYLION

Szkolenie z controllingu logistyki kierowane jest zatem do:-menedżerów wyższego i średniego oraz analityków i strategów łańcuchów dostaw,-kadry kierowniczej ds. logistyki i łańcuchów dostaw,-planistów oraz koordynatorów elastycznych

Zarządzanie procesami logistycznymi
SZKOLENIA ORYLION

Adresaci:- kadra kierownicza oraz pracownicy działów logistycznych (tj. zakupów, zaopatrzenia, dystrybucji, planowania, gospodarki magazynowej, transportu)- analitycy łańcuchów dostaw

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM I ZAPASAMI
SZKOLENIA ORYLION

Formy prowadzenia zajęć: analiza przypadków praktycznych połączona z metodami i formułami obliczeniowymi, analizy, ćwiczenia i rozwiązywanie problemów, forum decyzyjne

BUDŻET ZADANIOWY W ŚWIETLE USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
SZKOLENIA ORYLION

Adresaci szkolenia: pracownicy państwowych jednostek budżetowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych.

NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – ANALIZA KRYTYCZNA I KONFRONTACJA NOWYCH UREGULO
SZKOLENIA ORYLION

Adresaci szkolenia: wszyscy zainteresowani tematyką

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI B+R
SZKOLENIA ORYLION

Adresaci tego szkolenia, to osoby stanowiące wiodącą kadrę przedsiębiorstw rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R, które planują realizację projektów badawczo-rozwojowych samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami.

Zasady sporządzania Studium Wykonalności dla przedsięwzięć infrastrukturalnych (warsztaty)
SZKOLENIA ORYLION

Zapraszamy kadrę zarządzająca i administracyjną (w tym służby księgowe i finansowe) jednostek samorządowych, przedsiębiorstw komunalnych i podmiotów sektora finansów publicznych, konsultantów i doradców finansowych.

Więcej...

Najnowsze kursy:

Zarządzanie zasobami ludzkimi- akredytowany kurs (30 h)
SZKOLENIA ORYLION

Oczekiwania wobec uczestników i korzyści z zajęć: Kluczowym założeniem zajęć jest nabywanie i dzielenie się praktyczną wiedzą i umiejętnościami poprzez warsztaty moderowane przez trenera - praktyka.

KURS Proces inwestycyjny w praktyce
SZKOLENIA ORYLION

Kurs kierowany jest przede wszystkim do potencjalnych inwestorów dużych i małych inwestycji budowlanych (nawet domków jednorodzinnych), służb inwestycyjnych w średnich i dużych przedsiębiorstwach, pracowników administracji publicznej

AKREDYTOWANY KURS KANCELARYJNO ARCHIWALNY 1 STOPNIA (30 h)
SZKOLENIA ORYLION

Adresaci szkoleniaDyrektorzy kierownicy jednostek i firm, kierownicy działów administracyjnych, archiwiści zakładowi, pracownicy samorządowi, urzędnicy administracji państwowej wszystkich szczebli, osoby odpowiedzialne za prowadzenie i archiwizację

FINANSE MENEDŻERSKIE - praktyczne aspekty finansowe dla niefinansistów- KURS (30 h)
SZKOLENIA ORYLION

Program kursu został opracowany z myślą o osobach, które nie mają ściśle wykształcenia finansowego. Kurs będzie użyteczny dla tych, którzy podejmują decyzje mające bezpośredni wpływ na wyniki finansowe, pracują z dokumentami finansowymi, mają potrzeb

Więcej...

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN

Dołącz do nas© 2010 - 2017 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.