Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Podstawowe informacje

Co każdy urzędnik wiedzieć musi – Elementarne szkolenie dla urzędników administracji publicznej

 • Termin: Do ustalenia
 • Lokacja: Do uzgodnienia.
 • Cena netto: Do uzgodnienia
 • Inne:
  Szkolenie zamknięte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

ADEPT Sp. z o.o. Sp. K.

 • 80-283 Gdańsk, Pomorskie
 • Zacna 26
 • Telefon: 510786820
 • Fax: 58 341 32 04
 • Email: karina.lniska@adept.pl
 • www: www.adept.pl
Firma szkoleniowa ADEPT Sp. z o.o. Sp. K.

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Informacja o szkoleniu

Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu z tego zakresu to prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: karina.lniska@adept.pl. Więcej informacji na temat szkoleń zamkniętych uzyskać można na http://adept.pl/szkolenia-zamkniete#header.


Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej.


Cel szkolenia

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy z zakresu przepisów prawnych i zasad, które musi znać i którymi musi kierować się w swojej pracy zawodowej każdy urzędnik w Polsce. Celem szkolenia jest przygotowanie urzędników do doskonałego pełnienia obowiązków służbowych.


Program szkolenia

1. Kodeks postępowania administracyjnego –  ABC urzędnika

- Zasady ogólne postępowania

- Zakres podmiotowy i przedmiotowy Kpa

- Właściwość instancyjna w postępowaniu administracyjnym

- Właściwość rzeczowa i miejscowa organów administracji publicznej

- Wyłączenie pracownika oraz organu administracji publicznej z postępowania administracyjnego

- Strona postępowania administracyjnego oraz podmioty występujące na prawach strony

- Terminy załatwiania spraw, w tym obowiązki organu po upływie terminu

- Doręczanie pism

- Inicjatywa wszczęcia postępowania administracyjnego

- Forma wniesienia podania

- Data wszczęcia postępowania

- Braki formalne podania

- Wezwania organu administracji

- Dokumenty urzędowe

- Dowody w sprawie

- Protokoły i adnotacje sporządzane w toku postępowania

- Udostępnianie akt stronom postępowania

- Zawieszenie postępowania

- Umorzenie postępowania

- Rozstrzygnięcie w sprawie – decyzja administracyjna (struktura, doręczenie, odwołanie, sprostowanie, uzupełnienie decyzji)

- Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji

- Wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją organu administracji

- Postanowienia wydawane w toku postępowania

- Postępowanie skargowo-wnioskowe

- Wydawanie zaświadczeń przez organ administracji

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie  instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – czyli jak wygląda  obieg dokumentacji w urzędzie i jak prawidłowo gromadzić, przechowywać  i  archiwizować dokumentację na stanowisku pracy.

- Zakres przedmiotowy i podmiotowy Rozporządzenia

- Instrukcja kancelaryjna

• Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym i w systemie EZD

• Nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych

• Dokumentacja tworząca akta sprawy i nietworząca akt sprawy

• Gromadzenie dokumentacji – teczki aktowe, znak sprawy

• Postępowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności podmiotu lub jego reorganizacji

- Instrukcja archiwalna

• Porządkowanie dokumentacji przekazywanej do archiwum zakładowego

• Spis zdawczo-odbiorczy

• Dostęp do dokumentacji przechowywanej w archiwum

- Jednolity rzeczowy wykaz akt.

3. Ustawa o ochronie danych osobowych – każdy ma prawo do ochrony danych dotyczących jego osoby

- Organ ochrony danych osobowych w Polsce

- Pojęcie danych osobowych ( dane zwykłe, dane szczególnie chronione)

- Obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych oraz zasady przetwarzania danych

- Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

- Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

4. Ustawa o dostępie do informacji publicznej – każda informacja o sprawach publicznych stanowi informacje publiczną i każdemu przysługuje prawo dostępu do niej.

- Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej

- Rodzaj informacji publicznych podlegających udostępnieniu

- Sposób udostępniania informacji publicznej 

- Termin udostępnienia informacji, w tym uchybienie terminu

- Forma odmowy udzielenia informacji publicznej.

5. Ustawa z dnia 20 stycznia 2011r. o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

- Od kiedy obowiązuje ustawa?

- Kto ponosi odpowiedzialność?

- Zasady odpowiedzialności majątkowej – kiedy urzędnik ponosi odpowiedzialność i co należy rozumieć pod pojęciem „rażącego naruszenia prawa”?

- Postępowanie wobec urzędnika w przypadku stwierdzenia, iż rażąco naruszył prawo

- Wysokość odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa

- Przepisy karne.

6. Zasady doskonałej obsługi klienta – trudny klient czy klient w trudnej sytuacji?


Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi dyplomowany trener, absolwentka Akademii Trenera Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, praktyk administratywista z 20 letnim doświadczeniem zawodowym. W swojej pracy zawodowej zajmuje się m.in. organizacją, realizacją i szkoleniem pracowników samorządowych, w tym szkoleniem z zakresu służby przygotowawczej dla nowozatrudnionych pracowników jednostek samorządu terytorialnego.


Opis metodyki szkolenia

Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia oraz dyskusja.


Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia

Certyfikat ukończenia szkolenia.

Najnowsze szkolenia:

Finanse dla niefinansistów
ADEPT Sp. z o.o. Sp. K.

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat posługiwania się narzędziami finansowymi w taki sposób by móc skutecznie i efektywnie zarządzać firmą, oraz zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami i problemami z zakresu finansów.

Windykacja handlowa – czyli jak skutecznie rozmawiać z dłużnikiem
ADEPT Sp. z o.o. Sp. K.

Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. zagadnienia dotyczące podstawowych definicji związanych z windykacja należności, sposoby zachowań zarówno dłużnika jak i windykatora oraz podstawy psychologii dłużnika jak i motywów.

Skuteczne prowadzenie negocjacji i rozwiązywanie konfliktów na różnych płaszczyznach zadaniowych
ADEPT Sp. z o.o. Sp. K.

Dwudniowe szkolenie w sposób warsztatowy pokaże uczestnikom w jaki sposób prowadzić skuteczne negocjacje i jak właściwie stosować taktyki negocjacyjne.

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
ADEPT Sp. z o.o. Sp. K.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką mobbingu od strony psychospołecznej i prawnej oraz wykształcenie umiejętności rozpoznawania zjawisk patologicznych w miejscu pracy, reagowania na nie i przeciwdziałania im.

Marketing polityczny – Jak wygrać wybory samorządowe?
ADEPT Sp. z o.o. Sp. K.

Program pozwalający przyszłym burmistrzom, wójtom, starostom i radnym stworzyć plan kampanii i strukturę sztabu, wykreować, poprawić wizerunek, dobrać i przygotować narzędzia kampanii, ustalić zasoby potrzebne do realizacji projektu i wygrać wybory.

E-SĄD – ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE ORAZ SKUTECZNA WINDYKACJA
ADEPT Sp. z o.o. Sp. K.

Omówione zostaną m.in. zagadnienia dotyczące podstawowych definicji związanych z windykacją należności, sposoby zachowań zarówno dłużnika jak i windykatora oraz podstawy psychologii dłużnika jak i motywów oraz powstawania długu.

Zarządzanie Kategoriami Zakupowymi i podstawy budowania Strategii Zakupowych
ADEPT Sp. z o.o. Sp. K.

Zarządzanie Kategoriami Zakupowymi i podstawy budowania Strategii Zakupowych

Klasyfikacja gleboznawcza gruntówi ochrona gruntów rolnych i leśnych
ADEPT Sp. z o.o. Sp. K.

Klasyfikacja gleboznawcza gruntówi ochrona gruntów rolnych i leśnych

Rezydent biur podróży
ADEPT Sp. z o.o. Sp. K.

Rezydent biur podróży

VAT - ZMIANY W ROZLICZENIACH JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH
ADEPT Sp. z o.o. Sp. K.

Przygotowanie kadr samorządowych do wyzwań związanych z uchwalonymi ustawami o zmianie podatku VAT.

Więcej...

Najnowsze kursy:

"Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego” na gruncie ustawy o gospodarce nieruc
ADEPT Sp. z o.o. Sp. K.

"Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego” na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Więcej...

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasCo każdy urzędnik wiedzieć musi – Elementarne szkolenie dla urzędników administracji publicznej, Szkolenie Prawne, Administracja, publiczna, samorządowa, pracownik biurowy, administracyjne, administracji publicznej, . zamkniete

© 2010 - 2022 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.