Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Oferta tygodnia:

Do końca:2019-12-08

Było:1480zł

Jest:1380zł

Uwaga! To szkolenie już się odbyło.
Jeśli obecnie nie ma innego dogodnego terminu zapytaj firmę o możliwość wznowienia tego szkolenia.

Podstawowe informacje

BAZA DANYCH o ODPADACH (BDO)

 • Termin: 2019-11-07 - 2019-11-07
 • Lokacja: Wrocław, Dolnośląskie
 • Cena netto: 670.00 zł
 • Cena brutto: 824.10 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

 • 58-316 Wałbrzych, Dolnośląskie
 • Palisadowa 43-4
 • Telefon: 74 848 29 07
 • Fax: 74 848 28 82
 • Email: konspekt@konspekt.com.pl
 • www: www.konspekt.com.pl/
Firma szkoleniowa Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

BAZA DANYCH o ODPADACH (BDO)

Nowe obowiązki podmiotów od 1 stycznia 2020 r. związane z elektronicznym rejestrem, ewidencją odpadów i sprawozdawczością

BDO – od września rusza pilotażowe uruchomienie modułu ewidencja odpadów dla wybranych grup przedsiębiorców. W listopadzie zakończą się prace nad modułem elektronicznych wniosków. Z końcem roku nastąpi uruchomienie kolejnych modułów „Ewidencja odpadów” i „Sprawozdawczość”. Przedsiębiorcy już niedługo będą samodzielnie wysyłać do urzędu marszałkowskiego elektroniczne wnioski rejestrowe/aktualizacyjne czy o wykreślenie z Rejestru BDO za pośrednictwem swojego indywidualnego konta użytkownika BDO. Konieczne jest już uzyskanie numeru rejestrowego i hasła dostępu do konta. Od 2020 roku obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze będą realizowane tylko za pośrednictwem Bazy Danych o Odpadach.

Nie tylko przedsiębiorcy muszą się rejestrować i składać sprawozdania. Również osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, a będące wytwórcami odpadów. Także jednostki handlu detalicznego i hurtowego , które oferują torebki foliowe do zapakowania produktów tam sprzedawanych. PSZOK-i prowadzone samodzielnie przez gminę czy podmioty posiadające wpis do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości również będą zmuszone do składania wniosków o wpis do Rejestru BDO, a gminy do składania poprzez bazę BDO sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.


Ø  Elektroniczny Rejestr BDO:

·            wniosek elektroniczny,

·            nowe wzory wniosków rejestrowych i aktualizacyjnych,

·            nowe kategorie przedsiębiorców objętych obowiązkiem wpisu BDO,

·            rodzaje wpisów dla różnych grup podmiotów – wprowadzających opakowania, produkty i produkty w opakowaniach, gospodarujących odpadami: wytwórców, transportujących, zbierających, przetwarzających, recyklerów, organizacji odzysku…,

·            indywidualne konta użytkowników BDO,

·            kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów,

·            wykreślenia z urzędu z rejestru na skutek rażących naruszeń przepisów prawa,

·            najnowsze zmiany w przepisach ustawy o odpadach.

 

Ø  Baza BDO w roku 2020:

·       rejestracja i logowanie w bazie BDO,

·       poszczególne konta użytkowników,

·       nowe moduły do prowadzenia ewidencji odpadów i składania sprawozdań dotyczących produktów, opakowań i odpadów,

·       rodzaje sprawozdań i terminy składania,

·       właściwość miejscowa i rzeczowa marszałków województw,

·       z dniem 01.01.2020 r. przejęcie dotychczasowych obowiązków przez marszałków województw od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie zseie i wprowadzania pojazdów,

·       po raz pierwszy składanie sprawozdań o wprowadzaniu, zbieraniu i przetwarzaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz o opłacie za brak sieci zbierania pojazdów za rok 2019 do marszałków województw.

 

Ø  Praca w nowych modułach BDO:

·       wystawianie kart ewidencji odpadów,

·       sporządzanie i wysyłanie sprawdzań w bazie BDO z zakresu opłat produktowych i ustaw: o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i o opłacie produktowej, o bateriach i akumulatorach, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o pojazdach wycofanych z eksploatacji, o odpadach,

·       elektroniczna korespondencja z urzędem poprzez bazę BDO.

 

Ø  Opłata recyklingowa za torebki foliowe:

·           najnowsze zmiany w przepisach ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach, związanych z Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami BDO,

·           obowiązki BDO prowadzących jednostki handlu detalicznego,

·           obowiązek rejestracji w Rejestrze BDO,

·           system księgowy poza bazą BDO - płatności z tytułu opłaty recyklingowej na konta urzędów marszałkowskich,

·           po raz pierwszy za rok 2019 wprowadzenie obowiązku sprawozdawczego, za pośrednictwem bazy BDO.

 

Ø  Zbiorcze zestawienia o odpadach w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami:

·            obowiązek rejestracji w Rejestrze BDO,

·            wypełnianie sprawozdań o odpadach w bazie BDO,

·            obowiązki poszczególnych posiadaczy odpadów,

·            sankcje karne w gospodarowaniu odpadami związane z BDO.

 

Ø  Opłata produktowa za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych:

·       wprowadzanie do obrotu  opakowań i produktów w opakowaniach na rynek krajowy,

·       prawa i obowiązki wprowadzających produkty w opakowaniach i organizacji odzysku opakowań oraz organizacji samorządu gospodarczego,

·       osiąganie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

·       wymóg posiadania kompletnego wpisu w BDO i stosowania numeru rejestrowego,

·       sprawozdawczość w BDO – nowy rodzaj sprawozdania z zakresu opłat produktowych,

·       obliczanie opłaty produktowej – wzory i programy do naliczania opłat w kontekście braku modułu finansowego w bazie BDO,

·       sankcje karne i pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o gospodarce opakowaniach i odpadami opakowaniowymi w kontekście BDO.

 

Ø  Nowe wzory dokumentów potwierdzających recykling oraz inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych:

·            Rejestracja i wymagane dokumenty w BDO,

·            obowiązki recyklerów i konsekwencje ich nierzetelności w prowadzonych procesach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

·            omówienie nowych wzorów dokumentów DPR, DPO, EDPR, EDPO,

·            błędy i pomyłki w wypełnianiu dokumentów,

·            opłata produktowa jako konsekwencja unieważniania dokumentów DPR i DPO,

·            wymagania i obowiązki recyklerów, audyty zewnętrzne recyklerów,

·            dokumenty DPR, DPO, EDPR, EDPO w bazie BDO od 2021 roku,

·            administracyjne kary pieniężne.

 

► Panel Dyskusyjny- problemy, pytania, konsultacje indywidualne

 

► Metodyka Zajęć:

 

wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja oraz wyjaśnianie problemów i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia.


 

Szkolenie prowadzi: MAŁGORZATA KOZICKA-OCHAL

Ekspert w opłatach środowiskowych, szkoleniowiec z zakresu Rejestru BDO i bazy BDO, opłat produktowych dot. opakowań, produktów, baterii i akumulatorów, zseie, pojazdów, opłat za usługi wodne z Prawa wodnego i opłat za korzystanie ze środowiska z Prawa ochrony środowiska. Wieloletni wykładowca naszych szkoleń.

              580

*Uczestnictwo z mat. szkoleniowymi – 670 zł netto + 23% VAT

      (materiały autorstwa wykładowcy)

                            

SZKOLENIA FINANSOWANE  W CAŁOŚCI LUB CO NAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

Uczestnikom wydawane są certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie spełnia definicję szkolenia zawodowego.

W czasie szkolenia przewidziane są przerwy kawowe.

SZKOLENIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH

Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej)

udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).

 

Zgłoszenia przyjmuje: Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „Konspekt” 

  58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 43-4,

tel./fax: (74) 848 29 07, (74) 848 28 82

 e-mail: konspekt@konspekt.com.pl;

www.konspekt.com.pl

Konto bankowe:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. I o/W-ch 04 1090 2271 0000 0001 2373 5540,

 podając na przelewie nr szkolenia lub opłacić gotówką na miejscu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT

pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy

 

 • Hotel „SCANDIC WROCŁAW”
 • 50-032 Wrocław, Piłsudskiego 49-57
 • woj. Dolnośląskie
Termin: 2019-11-21 - 2019-11-21
Lokacja: Poznań, Wielkopolskie
Cena: 670.00 zł
Termin: 2019-12-16 - 2019-12-16
Lokacja: Katowice, Śląskie
Cena: 670.00 580 zł (Rabat -90zł)

-90złSpecjalny rabat cenowy

Najnowsze szkolenia:

GOSPODARKA ODPADAMI w świetle najnowszych zmian
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Szanowni Państwo Przepisy dot. opłaty recyklingowej obowiązują od 1.09.19r., natomiast pozostałe zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wchodzą w życie z dniem 6.09.19r.

BAZA DANYCH o ODPADACH (BDO) - SZKOLENIE PRAKTYCZNE - JAK PRACOWAĆ W BAZIE BDO!
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Nowe obowiązki podmiotów od 1 stycznia 2020 r. związane z elektronicznym rejestrem, ewidencją odpadów i sprawozdawczością. SZKOLENIE PRAKTYCZNE - JAK PRACOWAĆ W BAZIE BDO!

BAZA DANYCH o ODPADACH (BDO)
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Nowe obowiązki podmiotów od 1 stycznia 2020 r. związane z elektronicznym rejestrem, ewidencją odpadów i sprawozdawczością

GOSPODARKA ODPADAMI w 2020 ROKU
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom szkolenia obowiązków w zakresie gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z najnowszych nowelizacji:

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasBAZA DANYCH o ODPADACH (BDO), Szkolenie Zawodowe, Ekologiczne, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, prawne, inne, administracja, Wrocław. otwarte

© 2010 - 2019 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.