Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Oferta tygodnia:

Do końca:2020-01-26

Było:720zł

Jest:640zł

Podstawowe informacje

BAZA DANYCH o ODPADACH (BDO) - SZKOLENIE PRAKTYCZNE - JAK PRACOWAĆ W BAZIE BDO!

 • Termin: 2020-01-22 - 2020-01-22
 • Lokacja: Kraków, Małopolskie
 • Cena netto: Specjalny rabat cenowy 710.00 610 zł (Rabat -100złSpecjalny rabat cenowy)
 • Cena brutto: 750.30 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

 • 58-316 Wałbrzych, Dolnośląskie
 • Palisadowa 43-4
 • Telefon: 74 848 29 07
 • Fax: 74 848 28 82
 • Email: konspekt@konspekt.com.pl
 • www: www.konspekt.com.pl/
Firma szkoleniowa Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

BAZA DANYCH o ODPADACH (BDO)

SZKOLENIE PRAKTYCZNE - JAK PRACOWAĆ W BAZIE BDO!
Elektroniczna obsługa nowych modułów BDO.
Od 1 stycznia 2020 r. tylko elektroniczna ewidencja odpadów, elektroniczne wnioski BDO i sprawozdania.

BDO - od stycznia dokumentacja odpadowa wyłącznie elektroniczna w bazie BDO, wnioski rejestrowe i aktualizacyjne tylko na elektronicznych formularzach BDO do złożenia za pośrednictwem indywidualnego konta użytkownika BDO, korespondencja tylko elektroniczna z urzędem marszałkowskim, praca w nowych modułach „Ewidencja odpadów" i „Sprawozdawczość" i „Elektroniczny wniosek". Konieczne jest uzyskanie dostępu do swojego konta BDO i utworzenie kolejnych kont wewnętrznych dla swoich pracowników. Od 2020 roku obowiązki rejestrowe, ewidencyjne i sprawozdawcze będą realizowane tylko za pośrednictwem Bazy Danych o Odpadach.

Nie tylko przedsiębiorcy muszą się rejestrować i składać sprawozdania. Również osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, a będące wytwórcami odpadów. Także jednostki handlu detalicznego i hurtowego, które oferują torebki foliowe do zapakowania produktów tam sprzedawanych. PSZOK-i prowadzone samodzielnie przez gminę czy podmioty posiadające wpis do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości również są zmuszone do składania wniosków do Rejestru BDO i składania sprawozdań przez BDO, a gminy do składania poprzez bazę BDO sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.


► Elektroniczny Rejestr BDO:

 • jak wypełnić wniosek elektroniczny,
 • elektroniczne formularze wniosków rejestrowych i aktualizacyjnych,
 • nowe kategorie przedsiębiorców objętych obowiązkiem wpisu BDO,
 • różne rodzaje wpisów dla poszczególnych grup podmiotów - wprowadzających opakowania, pojazdy, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony i oleje smarowe, baterie i akumulatory czy produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami: wytwórców, transportujących, zbierających, przetwarzających, recyklerów, stacji demontażu pojazdów, organizacji odzysku...,
 • indywidualne konta użytkowników BDO, 
 • kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów,
 • wykreślenie na wniosku lub z urzędu z Rejestru BDO na skutek rażących naruszeń przepisów prawa,
 • najnowsze zmiany w przepisach ustawy o odpadach.

► Baza BDO w roku 2020:

 • rejestracja i logowanie w bazie BDO,
 • tworzenie kont administratorów i kont lokalnych do indywidualnego konta użytkownika,
 • obsługa elektronicznego modułu ewidencji odpadów i modułu sprawozdawczość w zakresie produktów, opakowań i odpadów,
 • wypełnianie poszczególnych rodzajów sprawozdań, terminy składania sprawozdań odpadowych i produktowych, terminy wnoszenia opłat produktowych, 
 • właściwość miejscowa i rzeczowa marszałków województw,
 • elektroniczna sprawozdawczość z zakresu sprzętu elektrycznego i elektronicznego od 01.01.2020 r. do marszałków województw, sprawozdawczość z zakresu wprowadzania do obrotu pojazdów na rynek krajowy po raz pierwszy do marszałków województw, 
 • po raz pierwszy składanie sprawozdań o wprowadzaniu, zbieraniu i przetwarzaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz o opłacie za brak sieci zbierania pojazdów za rok 2019 do marszałków województw, już nie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

► Praca w nowych modułach BDO:

 • wystawianie elektronicznych kart ewidencji odpadów, kart przekazania odpadów i kart przekazania odpadów komunalnych, 
 • sporządzanie i wysyłanie sprawozdań w bazie BDO z zakresu opłat produktowych i ustaw: o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i o opłacie produktowej, o bateriach i akumulatorach, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o pojazdach wycofanych z eksploatacji, rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami,
 • elektroniczna korespondencja z urzędem poprzez bazę BDO.

► Opłata recyklingowa za torebki foliowe:

 • najnowsze zmiany w przepisach ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach, związanych z Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami BDO,
 • obowiązki BDO prowadzących jednostki handlu detalicznego,
 • obowiązek rejestracji w Rejestrze BDO, obowiązek ewidencyjny i sprawozdawczy w BDO,
 • zmiana systemu płatności opłaty recyklingowej z rocznego na system kwartalny,
 • po raz pierwszy za rok 2019 elektroniczne sprawozdanie, za pośrednictwem bazy BDO.

► Zbiorcze zestawienia o odpadach w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami:

 • obowiązek rejestracji w Rejestrze BDO,
 • wypełnianie elektronicznych sprawozdań o odpadach w bazie BDO,
 • obowiązki poszczególnych posiadaczy odpadów,
 • sankcje karne w gospodarowaniu odpadami związane z BDO.

► Opłata produktowa za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych:

 • wprowadzanie do obrotu opakowań i produktów w opakowaniach na rynek krajowy,
 • prawa i obowiązki wprowadzających produkty w opakowaniach i organizacji odzysku opakowań oraz organizacji samorządu gospodarczego,
 • osiąganie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
 • wymóg posiadania kompletnego wpisu w BDO i stosowania numeru rejestrowego,
 • elektroniczna sprawozdawczość w BDO - nowy rodzaj sprawozdania z zakresu opłat produktowych,
 • obliczanie opłaty produktowej - wzory i programy do naliczania opłat w kontekście braku modułu finansowego w bazie BDO,
 • sankcje karne i pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o gospodarce opakowaniach i odpadami opakowaniowymi w kontekście BDO.

► Nowe wzory dokumentów potwierdzających recykling oraz inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych:

 • Rejestracja i wymagane dokumenty w BDO,
 • obowiązki recyklerów i konsekwencje ich nierzetelności w prowadzonych procesach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
 • błędy i pomyłki w wypełnianiu dokumentów DPR, DPO, EDPR, EDPO,
 • opłata produktowa jako konsekwencja unieważniania dokumentów DPR i DPO,
 • wymagania i obowiązki recyklerów, audyty zewnętrzne recyklerów,
 • dokumenty DPR, DPO, EDPR, EDPO w bazie BDO od 2021 roku,
 • administracyjne kary pieniężne.

► Panel Dyskusyjny- problemy, pytania, konsultacje indywidualne


 

Szkolenie prowadzi: MAŁGORZATA KOZICKA-OCHAL

Ekspert w opłatach środowiskowych, szkoleniowiec z zakresu Rejestru BDO i bazy BDO, opłat produktowych dot. opakowań, produktów, baterii i akumulatorów, zseie, pojazdów, opłat za usługi wodne z Prawa wodnego i opłat za korzystanie ze środowiska z Prawa ochrony środowiska. Wieloletni wykładowca naszych szkoleń.

              610

*Uczestnictwo z mat. szkoleniowymi – 710 zł netto + 23% VAT

      (materiały autorstwa wykładowcy)

                            

SZKOLENIA FINANSOWANE  W CAŁOŚCI LUB CO NAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

Uczestnikom wydawane są certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie spełnia definicję szkolenia zawodowego.

W czasie szkolenia przewidziane są przerwy kawowe.

SZKOLENIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH

Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej)

udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).

 

Zgłoszenia przyjmuje: Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „Konspekt” 

  58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 43-4,

tel./fax: (74) 848 29 07, (74) 848 28 82

 e-mail: konspekt@konspekt.com.pl;

www.konspekt.com.pl

Konto bankowe:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. I o/W-ch 04 1090 2271 0000 0001 2373 5540,

 podając na przelewie nr szkolenia lub opłacić gotówką na miejscu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT

pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy

 

 • Hotel Europejski
 • 31-512 Kraków, Kraków, ul. Lubicz 5
 • woj. Małopolskie
Termin: 2020-01-15 - 2020-01-15
Lokacja: Warszawa, Mazowieckie
Cena: 710.00 zł
Termin: 2020-01-17 - 2020-01-17
Lokacja: Szczecin, Zachodniopomorskie
Cena: 710.00 zł
Termin: 2020-01-29 - 2020-01-29
Lokacja: Gdańsk, Pomorskie
Cena: 710.00 610 zł (Rabat -100zł)

-100złSpecjalny rabat cenowy

Termin: 2020-02-05 - 2020-02-05
Lokacja: Katowice, Śląskie
Cena: 710.00 610 zł (Rabat -100zł)

-100złSpecjalny rabat cenowy

Termin: 2020-02-06 - 2020-02-06
Lokacja: Wrocław, Dolnośląskie
Cena: 710.00 610 zł (Rabat -100zł)

-100złSpecjalny rabat cenowy

Termin: 2020-02-11 - 2020-02-11
Lokacja: Poznań, Wielkopolskie
Cena: 710.00 610 zł (Rabat -100zł)

-100złSpecjalny rabat cenowy

Najnowsze szkolenia:

BAZA DANYCH o ODPADACH (BDO) - SZKOLENIE PRAKTYCZNE - JAK PRACOWAĆ W BAZIE BDO!
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Nowe obowiązki podmiotów od 1 stycznia 2020 r. związane z elektronicznym rejestrem, ewidencją odpadów i sprawozdawczością. SZKOLENIE PRAKTYCZNE - JAK PRACOWAĆ W BAZIE BDO!

GOSPODARKA ODPADAMI w 2020 ROKU
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom szkolenia obowiązków w zakresie gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z najnowszych nowelizacji:

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasBAZA DANYCH o ODPADACH (BDO) - SZKOLENIE PRAKTYCZNE - JAK PRACOWAĆ W BAZIE BDO!, Szkolenie Zawodowe, Ekologiczne, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, prawne, inne, administracja, Kraków. otwarte

© 2010 - 2020 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.