Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Uwaga! To szkolenie już się odbyło.
Jeśli obecnie nie ma innego dogodnego terminu zapytaj firmę o możliwość wznowienia tego szkolenia.

Podstawowe informacje

BAZA DANYCH O ODPADACH - 2022 ROK - szkolenie ON-LINE

 • Termin: 2022-01-20 - 2022-01-20
 • Lokacja: Do uzgodnienia.
 • Cena netto: 580.00 zł
 • Cena brutto: 713.40 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte. e-learning czyli szkolenie za pośrednictwem internetu.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

 • 58-316 Wałbrzych, Dolnośląskie
 • Palisadowa 43-4
 • Telefon: 74 848 29 07
 • Fax: 74 848 28 82
 • Email: konspekt@konspekt.com.pl
 • www: www.konspekt.com.pl/
Firma szkoleniowa Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

BAZA DANYCH O ODPADACH -2022 ROK

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BDO ZA ROK 2021

 

Najnowsze zmiany w przepisach dot. systemu BDO, w tym najnowsze nowelizacje ustawy o odpadach oraz ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Elektroniczne sprawozdania sporządzane i składane za pośrednictwem bazy BDO, za rok 2021 – praktyczne warsztaty

 

Termin:

Szkolenie nr 1/22 

w dniu 20 stycznia 2022r.

godz. : 10.00 - 15.00


Szkolenie nr 2/22 

w dniu 17 lutego 2022r.

godz. : 10.00 - 15.00


Szkolenie nr 3/22 

w dniu 10 marca 2022r.

godz. : 10.00 - 15.00


 Miejsce szkolenia:

Platforma internetowa,

Transmisja ON-LINE

 

Koszt uczestnictwa:

 

1 osoba: 580 zł netto + VAT

(przy zgłoszeniu 2 i więcej uczestników udzielamy 10 % bonifikaty liczonej od każdej osoby)

 

Szkolenia finansowane w całości lub co najmniej w 70% ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

 


Szkolenie w formie ONLINE realizujemy tak samo jak nasze szkolenie stacjonarne, ale zamiast sali szkoleniowej mamy platformę internetową. Podczas transmisji biorą Państwo udział w pełnowartościowym szkoleniu (trener prowadzi zajęcia „na żywo”) - uczestnicy widzą i słyszą trenera.

 


 Pokazane będą na ekranie Państwa komputera w czasie rzeczywistym:


 • Logowanie do systemu BDO,

 • sposób wypełniania:

                      ○ elektronicznych formularzy wniosków,
                      ○ elektronicznych kart przekazania odpadów i ewidencji

                      ○ elektronicznych sprawozdań o wytworzonych odpadach i                           o gospodarowaniu odpadami

                      ○ elektronicznych aprawozdań o produktach,                                               opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami

 • oraz pozostałe zagadnienia programu 


W czasie szkolenia można zadawać pytania na czacie na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

 


Dostęp do konsultacji po szkoleniowych w formie e-mail (konspekt@konspekt.com.pl) do 7 dni po realizacji szkolenia.

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA 

 

Sprawozdanie o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO.

 • 15 marca 2022r. - ustawowy termin na złożenie sprawozdania BDO.
 • Moduł sprawozdawczy w bazie BDO.
 • Podmioty zobowiązane do składania sprawozdań.
 • Zakres sprawozdania w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.
 • Sposób wypełniania sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2021, na podstawie prowadzonej elektronicznej ewidencji odpadów w bazie BDO przez wytwórców odpadów oraz gospodarujących odpadami.
 • Moduł elektronicznych wezwań o korekty sprawozdań w systemie BDO.
 • Najnowszy moduł powiadomień mailowych o korespondencji z urzędu marszałkowskiego.
 • Składanie korekt sprawozdań w bazie BDO i korespondencja elektroniczna z urzędem.

Wypełnianie elektronicznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami w bazie BDO.

 • Termin sprawozdawczy 15 marca 2022r. ZA ROK 2021.
 • Najnowsze zmiany w sprawozdawczości produktowej, dot. odpadów opakowaniowych i poużytkowych.
 • Prowadzenie ewidencji opakowań i produktów, niezbędnej do sporządzenia elektronicznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami.
 • Tworzenie w systemie BDO jednego zbiorczego sprawozdania produktowego z zakresu ustaw: o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i o opłacie produktowej, o bateriach i akumulatorach, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o pojazdach wycofanych z eksploatacji.
 • Zbiorcze sprawozdanie dla wprowadzających produkty w opakowaniach, wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie i akumulatory.
 • Moduł integracyjny API, dostęp do konta w bazie BDO, różne uprawnienia użytkowników systemu BDO oraz sporządzanie sprawozdań przez organizacje odzysku.
 • Rozwiązywanie problemów składania sprawozdań produktowych przy podpisanych umowach z organizacjami odzysku opakowań czy organizacjami samorządu gospodarczego.
 • Obowiązkowe sprawozdanie w BDO za torby foliowe z tworzyw sztucznych i opłatę recyklingową.
 • Nowy moduł powiadomień mailowych w systemie BDO.
 • Przesunięcie terminu wdrożenia modułu potwierdzeń w systemie BDO.
 • Pomoc de minimis w zakresie opłat produktowych, w tym zwolnienia z opłat produktowych i opłat na publiczne kampanie edukacyjne z opakowań, sprzętu i baterii.
 • Problemy z naliczaniem opłat produktowych – wykorzystywanie kalkulatorów opłatowych do ustalania wysokości należnej opłaty i wypełniania sprawozdań w BDO.
 • Nowy Moduł wniosków o pomoc de minimis w bazie BDO.
 • Kary za nieskładanie sprawozdań i nieskładanie korekt sprawozdań.

 

Rejestr BDO – elektroniczne wnioski BDO.

 • Wpis do Rejestru BDO i obsługa konta użytkownika w systemie BDO.
 • Tworzenie kont użytkowników głównych i podrzędnych w bazie BDO, logowanie do bazy.
 • Najnowsze zmiany w przepisach dot. BDO, uruchamianie kolejnych modułów systemu BDO.
 • Rejestr BDO – elektroniczne wnioski BDO, rejestrowe, aktualizujące dane oraz o wykreślenie z rejestru BDO.
 • Prawidłowe wpisy wytwórców odpadów, transportujących odpady oraz zbierających i przetwarzających odpady.
 • Konieczność aktualizacji wpisów przez Wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach, w tym sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie i akumulatory.
 • Prawidłowy sposób wypełniania elektronicznych wniosków.
 • Dbanie o posiadanie kompletnego wpisu do rejestru BDO.
 • Nowe kategorie przedsiębiorców objętych obowiązkiem wpisu.
 • Kary za brak numeru rejestrowego, za nieumieszczanie numeru BDO na dokumentach.

 

► Elektroniczna ewidencja odpadów w bazie BDO.

 • Prowadzenie elektronicznej ewidencji odpadów na potrzeby sprawozdawcze, w tym wystawianie kart przekazania odpadów i odpadów komunalnych oraz wypełnianie kart ewidencji odpadów.
 • Rodzaje ewidencji w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, uproszczona ewidencja odpadów, zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.
 • Prowadzenie kart ewidencji odpadów, w tym kart ewidencji komunalnych osadów ściekowych,  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych czy pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 • Elektroniczna obsługa ewidencji odpadów – możliwości wycofania, odrzucania i korygowania kart przekazania oraz możliwości edycji wpisów na kartach ewidencji, dokumenty zastępcze, własny transport wytworzonych odpadów.
 • Problemy z obsługą elektronicznej ewidencji odpadów.
 • Najnowsze kary za nieprowadzenie lub nierzetelne i nieterminowe prowadzenie ewidencji odpadów.
 

► Metodyka szkolenia: wykład, prezentacja multimedialna, pytania oraz wyjaśnianie problemów i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia.


Szkolenie prowadzi: MAŁGORZATA KOZICKA-OCHAL

Ekspert z zakresu Rejestru BDO i systemu BDO, Szkoleniowiec z zakresu prawa odpadowego, prawa ochrony środowiska oraz naliczania opłat produktowych dot. opakowań, produktów, baterii i akumulatorów, zseie, pojazdów. Wieloletni wykładowca naszych szkoleń.

      

Warunki uczestnictwa:

Płatności należy dokonać do 3 dni przed terminem szkolenia na Konto bankowe:
SANTANDER BANK POLSKA S.A. I o/W-ch
04 1090 2271 0000 0001 2373 5540, podając na przelewie nr szkolenia.


Na podstawie płatności każdy uczestnik (na dzień przed szkoleniem) otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanymi w formularzu zgłoszeniowym. 

Zawartość linku aktywuje się przed rozpoczęciem szkolenia.

Materiały szkoleniowe w formacie PDF zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą zostanie wysłany pocztą tradycyjną lub na życzenie w formie elektronicznej.

Za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno sprzętowych leżących po stronie uczestnika - organizator nie ponosi odpowiedzialności.

  

Zgłoszenia przyjmuje: Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „Konspekt” 

  58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 43-4,

tel./fax: (74) 848 29 07, (74) 848 28 82

 e-mail: konspekt@konspekt.com.pl;

www.konspekt.com.pl

Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT

pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy

 

 

Termin: 2022-02-17 - 2022-02-17
Lokacja: Do uzgodnienia.
Cena: 580.00 522 zł (Rabat -10%)

-10%Przy zgłoszeniu 2 lub więcej uczestników na szkolenie

Termin: 2022-03-10 - 2022-03-10
Lokacja: Do uzgodnienia.
Cena: 580.00 522 zł (Rabat -10%)

-10%Przy zgłoszeniu 2 lub więcej uczestników na szkolenie

Najnowsze szkolenia:

Sprawozdawczość i opłaty za korzystanie ze środowiska, w kontekście raportów do KOBIZE - ONLINE
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska i opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Raporty emisyjne do bazy KOBIZE. Program EKOPŁATNIK. Opłaty za przyznane uprawnienia do handlu emisjami.

BAZA DANYCH O ODPADACH - 2022 ROK - szkolenie ON-LINE
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Najnowsze zmiany w przepisach dot. systemu BDO, w tym najnowsze nowelizacje ustawy o odpadach oraz ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.Elektroniczne sprawozdania sporządzane i składane za pośrednictwem bazy BDO, za rok 2021

Wymagania dotyczące Gospodarki Odpadami i Odpadami Komunalnymi - NAJNOWSZE ZMIANY 2022r. ONLINE
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

W ramach szkolenia zostaną omówione także przepisy przejściowe i terminy wejścia w życie nowych lub zmienionych przepisów SZKOLENIE ONLINE

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasBAZA DANYCH O ODPADACH - 2022 ROK - szkolenie ON-LINE, Szkolenie Zawodowe, Ekologiczne, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, prawne, inne, administracja, . otwarte, e-learning

© 2010 - 2022 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.