Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Podstawowe informacje

BAZA BDO – PRAKTYCZNE WARSZTATY - szkolenie ON-LINE

 • Termin: 2022-05-27 - 2022-05-27
 • Lokacja: Do uzgodnienia.
 • Cena netto: Przy zgłoszeniu 2 lub więcej uczestników na szkolenie 580.00 522.00 zł (Rabat -10%Przy zgłoszeniu 2 lub więcej uczestników na szkolenie)
 • Cena brutto: 642.06 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte. e-learning czyli szkolenie za pośrednictwem internetu.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

 • 58-316 Wałbrzych, Dolnośląskie
 • Palisadowa 43-4
 • Telefon: 74 848 29 07
 • Fax: 74 848 28 82
 • Email: konspekt@konspekt.com.pl
 • www: www.konspekt.com.pl/
Firma szkoleniowa Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

BAZA BDO – PRAKTYCZNE WARSZTATY

Na szkoleniu zostanie pokazana i omówiona „krok po kroku” praca w elektronicznych modułach bazy BDO, prowadzenie indywidualnego konta użytkownika i codzienna praca w bazie BDO. Celem szkolenia jest rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie prawidłowej obsługi bazy BDO.

 

Termin:

Szkolenie nr 11/22 

w dniu 27 maja 2022r.

godz. : 9.00 - 14.00


 

 Miejsce szkolenia:

Platforma internetowa,

Transmisja ON-LINE

 

Koszt uczestnictwa:

 

1 osoba: 580 zł netto + VAT

(przy zgłoszeniu 2 i więcej uczestników udzielamy 10 % bonifikaty liczonej od każdej osoby)

 

Szkolenia finansowane w całości lub co najmniej w 70% ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

 


Szkolenie w formie ONLINE realizujemy tak samo jak nasze szkolenie stacjonarne, ale zamiast sali szkoleniowej mamy platformę internetową. Podczas transmisji biorą Państwo udział w pełnowartościowym szkoleniu (trener prowadzi zajęcia „na żywo”) - uczestnicy widzą i słyszą trenera.

 


 Pokazane będą na ekranie Państwa komputera w czasie rzeczywistym:


 • Logowanie do systemu BDO,

 • sposób wypełniania:

                      ○ elektronicznych formularzy wniosków,
                      ○ elektronicznych kart przekazania odpadów i ewidencji

                      ○ elektronicznych sprawozdań o wytworzonych odpadach i                           o gospodarowaniu odpadami

                      ○ elektronicznych aprawozdań o produktach,                                               opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami

 • oraz pozostałe zagadnienia programu 


W czasie szkolenia można zadawać pytania na czacie na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

 


Dostęp do konsultacji po szkoleniowych w formie e-mail (konspekt@konspekt.com.pl) do 7 dni po realizacji szkolenia.

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA 

 

Rejestr BDO - elektroniczne wnioski BDO.

 • Wpis do Rejestru BDO i obsługa konta użytkownika w systemie BDO.
 • Jak i kiedy logować się do bazy BDO.
 • Tworzenie kont użytkowników głównych i podrzędnych w bazie BDO.
 • Usuwanie użytkowników z dostępu do konta firmy.
 • Wypełnianie wniosku rejestrowego, dołączanie załączników i pełnomocnictw do wniosku.
 • Sporządzanie i wysyłanie wniosku aktualizacyjnego do rejestru BDO – krok po kroku.
 • Wykonywanie korekty elektronicznego wniosku aktualizacyjnego.
 • Sprawdzanie poprawności wpisu do rejestru BDO swojej firmy.
 • Analizowanie prawidłowości wpisów firm współpracujących, które transportują odpady oraz zbierają i przetwarzają odpady.
 • Dbanie o posiadanie kompletnego wpisu do rejestru BDO.
 • Rozwiązywanie problemów technicznych przy składaniu wniosków.
 • Dopisywanie nowych decyzji odpadowych poprzez elektroniczną aktualizację wpisu – jak i kiedy zgłosić nową decyzję do rejestru BDO.

Elektroniczna ewidencja odpadów w bazie BDO.

 • Prowadzenie elektronicznej ewidencji odpadów, w tym wystawianie kart przekazania odpadów i kart przekazania odpadów komunalnych.
 • Krok po kroku – jak założyć nową kartę KPO i cały obieg karty w bazie BDO.
 • Korekty elektronicznych kart przekazania odpadów – jak i kiedy wystawiać korekty, jakie są możliwości techniczne korygowania kart a jakie ograniczenia.
 • Kiedy stosować wycofanie a kiedy odrzucenie karty KPO i jak poprawiać błędne zapisy na karcie.
 • Jak zaznaczyć na KPO własny transport odpadów?
 • Jak założyć kartę ewidencji odpadów i wprowadzać do niej wpisy w poszczególnych rubrykach.
 • Wypełnianie rubryk w KEO dot. wytwarzania odpadów i ich przekazywania do dalszego zagospodarowania.
 • Jakie są możliwości techniczne na karcie ewidencji odpadów w zakresie przyjmowania i przekazywania odpadów.
 • Różne karty ewidencji odpadów – kogo dotyczą i jak je wypełniać w bazie BDO.
 • Elektroniczne prowadzenie kart ewidencji odpadów, w tym kart ewidencji komunalnych osadów ściekowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych czy pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 • Elektroniczne możliwości edycji wpisów na poszczególnych kartach ewidencji odpadów i ich usuwanie.
 • Jaki ma wpływ kontekst roku na możliwości techniczne dalszego obiegu KPO czy wprowadzania zmian do KEO z zeszłego roku.
 • Przeszukiwanie bazy celem odnalezienia KEO z zeszłego roku albo KPO sprzed dwóch lat.
 • Problemy z obsługą elektronicznej ewidencji odpadów. Rozwiązywanie problemów technicznych.

Sprawozdanie o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO.

 • Moduł sprawozdawczy w bazie BDO.
 • Omówienie zakresu sprawozdania w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.
 • Sposób wypełniania sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, na podstawie prowadzonej elektronicznej ewidencji odpadów w bazie BDO przez wytwórców odpadów oraz gospodarujących odpadami.
 • Sporządzanie i wysyłanie sprawozdań do urzędu marszałkowskiego. Jak i kiedy tworzyć korekty sprawozdań.
 • Dostęp do sprawozdań z poprzednich lat.
 • Moduł elektronicznych wezwań o korekty sprawozdań w systemie BDO.
 • Omówienie modułu powiadomień mailowych o korespondencji w bazie BDO z urzędu marszałkowskiego.
 • Składanie korekt sprawozdań w bazie BDO na wezwanie i samodzielnie.
 • Krok po kroku omówienie i wypełnienie 13 działów elektronicznego sprawozdania.

Wypełnianie elektronicznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami w bazie BDO.

 • Prowadzenie ewidencji opakowań i produktów, niezbędnej do sporządzenia elektronicznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami.
 • Tworzenie w systemie BDO jednego zbiorczego sprawozdania produktowego z zakresu ustaw: o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i o opłacie produktowej, o bateriach i akumulatorach, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o pojazdach wycofanych z eksploatacji.
 • Wypełnianie zbiorczego sprawozdania dla wprowadzających produkty w opakowaniach, wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory.
 • Moduł integracyjny API, dostęp do konta w bazie BDO, różne uprawnienia użytkowników systemu BDO oraz sporządzanie sprawozdań przez organizacje odzysku.
 • Rozwiązywanie problemów składania sprawozdań produktowych przy podpisanych umowach z organizacjami odzysku opakowań czy organizacjami samorządu gospodarczego.
 • Jak wypełniać poszczególne 6 działów sprawozdania w zależności od prowadzonej działalności
 • Kiedy i jak sporządzać korekty elektronicznych sprawozdań.
 • Nowy moduł powiadomień mailowych w systemie BDO.
 • Pomoc de minimis w zakresie opłat produktowych, w tym zwolnienia z opłat produktowych i opłat na publiczne kampanie edukacyjne z opakowań, sprzętu i baterii – jak wprowadzić informacje o zwolnieniu do sprawozdania.
 • Problemy z naliczaniem opłat produktowych - wykorzystywanie kalkulatorów opłatowych do ustalania wysokości należnej opłaty i wypełniania sprawozdań w BDO.
 • Nowy Moduł wniosków o pomoc de minimis w bazie BDO – do stosowania od roku 2022.

► Metodyka szkolenia: wykład, prezentacja multimedialna, praca w bazie BDO na koncie użytkownika głównego i podrzędnego, pytania oraz wyjaśnianie problemów i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia.


Szkolenie prowadzi: MAŁGORZATA KOZICKA-OCHAL

Ekspert z zakresu Rejestru BDO i systemu BDO, Szkoleniowiec z zakresu prawa odpadowego, prawa ochrony środowiska oraz naliczania opłat produktowych dot. opakowań, produktów, baterii i akumulatorów, zseie, pojazdów. Wieloletni wykładowca naszych szkoleń.

      

Warunki uczestnictwa:

Płatności należy dokonać do 3 dni przed terminem szkolenia na Konto bankowe:
SANTANDER BANK POLSKA S.A. I o/W-ch
04 1090 2271 0000 0001 2373 5540, podając na przelewie nr szkolenia.


Na podstawie płatności każdy uczestnik (na dzień przed szkoleniem) otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanymi w formularzu zgłoszeniowym. 

Zawartość linku aktywuje się przed rozpoczęciem szkolenia.

Materiały szkoleniowe w formacie PDF zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą zostanie wysłany pocztą tradycyjną lub na życzenie w formie elektronicznej.

Za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno sprzętowych leżących po stronie uczestnika - organizator nie ponosi odpowiedzialności.

  

Zgłoszenia przyjmuje: Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „Konspekt” 

  58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 43-4,

tel./fax: (74) 848 29 07, (74) 848 28 82

 e-mail: konspekt@konspekt.com.pl;

www.konspekt.com.pl

Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT

pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy

 

 

Najnowsze szkolenia:

Obowiązki Nadleśnictw i RDLP w zakresie gospodarki odpadami w kontekście systemu BDO-szkolenie branż
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Szkolenie prowadzone jest w formie praktycznej pracy w Bazie Danych o Odpadach - na wskazanych przez uczestników numerach rejestrowych BDO

Wymagania dotyczące Gospodarki Odpadami i Odpadami Komunalnymi - NAJNOWSZE ZMIANY 2022r. ONLINE
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

W ramach szkolenia zostaną omówione także przepisy przejściowe i terminy wejścia w życie nowych lub zmienionych przepisów SZKOLENIE ONLINE

BAZA BDO – PRAKTYCZNE WARSZTATY - szkolenie ON-LINE
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Na szkoleniu zostanie pokazana i omówiona „krok po kroku” praca w elektronicznych modułach bazy BDO, prowadzenie indywidualnego konta użytkownika i codzienna praca w bazie BDO. Celem szkolenia jest rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie pra

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasBAZA BDO – PRAKTYCZNE WARSZTATY - szkolenie ON-LINE, Szkolenie Zawodowe, Ekologiczne, edukacja ekologiczna, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, gospodarka odpadami, prawne, prawne, inne, inne, administracja, . otwarte, e-learning

© 2010 - 2022 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.